Tác giả YOMOYAMA Takashi

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Ender Geister 63 756.163 478

2. VS Evil 6 11.310 12

3. Vs Evil 5 5.486 8