Nurarihyon no Mago Góc đào truyện #6

truyện tranh Nurarihyon no Mago
SƠ LƯỢC

Rikuo là một cậu bé mang trong mình 2 dòng máu, một nửa là con người, nửa kia là yêu quái, sống trong một ngôi nhà đầy yêu quái với ông nội.
Số mệnh của cậu là trở thành Nurarihyon- thống lĩnh yêu quái, nhưng trớ trêu là cậu lại chỉ muốn sống một cuộc đời của 1 con người bình thường...
Quyết định của Rikuo sẽ là gì? Trở thành Thống lĩnh yêu quái hay làm con người?
Muốn biết kết cục hãy đón xem truyện :P

Tên khác: Bách quỷ dạ hành

Tác giả: Shiibashi Hiroshi

Nguồn: MTO, chap 209 trở đi Neko Kichigai

Thể loại: Action Comedy School Life Shounen Supernatural Drama Fantasy

Đăng bởi: Phạm Duy Trạng thái: Đã hoàn thành

Số lượt xem: 2923646 Theo dõi: 1220

Update: 22/02/2020 20:13TỔNG HỢP (220 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Nurarihyon no Mago chap sưu tầm 1 07/06/2014 14:03

Nurarihyon no Mago chap Extra 5 06/06/2014 19:58

Nurarihyon no Mago chap Extra 4 06/06/2014 19:58

Nurarihyon no Mago chap Extra 3 04/06/2014 17:02

Nurarihyon no Mago chap extra 2 03/06/2014 14:09

Nurarihyon no Mago chap Extra 1 02/06/2014 20:56

Nurarihyon no Mago chap 210 02/06/2014 17:46

Nurarihyon no Mago chap 209 02/06/2014 17:45

Nurarihyon no Mago Chap 208 06/12/2012 19:39

Nurarihyon no Mago Chap 207 05/07/2012 18:39

Nurarihyon no Mago Chap 206 05/07/2012 18:38

Nurarihyon no Mago Chap 205 05/07/2012 18:38

Nurarihyon no Mago Chap 204 05/07/2012 18:38

Nurarihyon no Mago Chap 203 05/07/2012 18:38

Nurarihyon no Mago Chap 202 05/07/2012 18:38

Nurarihyon no Mago Chap 201 05/07/2012 18:37

Nurarihyon no Mago Chap 200 05/07/2012 18:37

Nurarihyon no Mago Chap 199 05/07/2012 18:37

Nurarihyon no Mago Chap 198 15/04/2012 19:51

Nurarihyon no Mago Chap 197 15/04/2012 19:50

Nurarihyon no Mago Chap 196 15/04/2012 19:50

Nurarihyon no Mago Chap 195 15/04/2012 19:50

Nurarihyon no Mago Chap 194 15/04/2012 19:50

Nurarihyon no Mago Chap 193 15/04/2012 19:50

Nurarihyon no Mago Chap 192 15/04/2012 19:49

Nurarihyon no Mago Chap 191 15/04/2012 19:49

Nurarihyon no Mago Chap 190 15/04/2012 19:49

Nurarihyon no Mago Chap 189 15/04/2012 19:49

Nurarihyon no Mago Chap 188 15/04/2012 19:48

Nurarihyon no Mago Chap 187 15/04/2012 19:48

Nurarihyon no Mago Chap 186 15/04/2012 19:48

Nurarihyon no Mago Chap 185 15/04/2012 19:48

Nurarihyon no Mago Chap 184 15/04/2012 19:47

Nurarihyon no Mago Chap 183 15/04/2012 19:47

Nurarihyon no Mago Chap 182 15/04/2012 19:47

Nurarihyon no Mago Chap 181 15/04/2012 19:47

Nurarihyon no Mago Chap 180 15/04/2012 19:47

Nurarihyon no Mago Chap 179 15/04/2012 19:46

Nurarihyon no Mago Chap 178 15/04/2012 19:46

Nurarihyon no Mago Chap 177 15/04/2012 19:46

Nurarihyon no Mago Chap 176 15/04/2012 19:46

Nurarihyon no Mago Chap 175 15/04/2012 19:45

Nurarihyon no Mago Chap 174 15/04/2012 19:45

Nurarihyon no Mago Chap 173 15/04/2012 19:45

Nurarihyon no Mago Chap 172 15/04/2012 19:45

Nurarihyon no Mago Chap 171 15/04/2012 19:45

Nurarihyon no Mago Chap 170 15/04/2012 19:44

Nurarihyon no Mago Chap 169 15/04/2012 19:44

Nurarihyon no Mago Chap 168 15/04/2012 19:43

Nurarihyon no Mago Chap 167 15/04/2012 19:43

Nurarihyon no Mago Chap 166 15/04/2012 19:39

Nurarihyon no Mago Chap 165 15/04/2012 19:38

Nurarihyon no Mago Chap 164 15/04/2012 19:38

Nurarihyon no Mago Chap 163 15/04/2012 19:38

Nurarihyon no Mago Chap 162 15/04/2012 19:38

Nurarihyon no Mago Chap 161 15/04/2012 19:38

Nurarihyon no Mago Chap 160 15/04/2012 19:37

Nurarihyon no Mago Chap 159 15/04/2012 19:37

Nurarihyon no Mago Chap 158 15/04/2012 19:37

Nurarihyon no Mago Chap 157 15/04/2012 19:36

Nurarihyon no Mago Chap 156 15/04/2012 19:36

Nurarihyon no Mago Chap 155 15/04/2012 19:36

Nurarihyon no Mago Chap 154 15/04/2012 19:35

Nurarihyon no Mago Chap 153 15/04/2012 19:35

Nurarihyon no Mago Chap 152 15/04/2012 19:35

Nurarihyon no Mago Chap 151 15/04/2012 19:34

Nurarihyon no Mago Chap 150 15/04/2012 19:34

Nurarihyon no Mago Chap 149 15/04/2012 19:33

Nurarihyon no Mago Chap 148 15/04/2012 19:33

Nurarihyon no Mago Chap 147 15/04/2012 19:33

Nurarihyon no Mago Chap 146 15/04/2012 19:32

Nurarihyon no Mago Chap 145 15/04/2012 19:32

Nurarihyon no Mago Chap 144 15/04/2012 19:31

Nurarihyon no Mago Chap 143 15/04/2012 19:31

Nurarihyon no Mago Chap 142 15/04/2012 19:31

Nurarihyon no Mago Chap 141 15/04/2012 19:31

Nurarihyon no Mago Chap 140 15/04/2012 19:30

Nurarihyon no Mago Chap 139 15/04/2012 19:30

Nurarihyon no Mago Chap 138 15/04/2012 19:30

Nurarihyon no Mago Chap 137 15/04/2012 19:30

Nurarihyon no Mago Chap 136 15/04/2012 19:29

Nurarihyon no Mago Chap 135 15/04/2012 19:29

Nurarihyon no Mago Chap 134 15/04/2012 19:29

Nurarihyon no Mago Chap 133 15/04/2012 19:29

Nurarihyon no Mago Chap 132 15/04/2012 19:29

Nurarihyon no Mago Chap 131 15/04/2012 19:28

Nurarihyon no Mago Chap 130 15/04/2012 19:28

Nurarihyon no Mago Chap 129 15/04/2012 19:28

Nurarihyon no Mago Chap 128 15/04/2012 19:28

Nurarihyon no Mago Chap 127 15/04/2012 19:27

Nurarihyon no Mago Chap 126 15/04/2012 19:27

Nurarihyon no Mago Chap 125 15/04/2012 19:27

Nurarihyon no Mago Chap 124 15/04/2012 19:27

Nurarihyon no Mago Chap 123 15/04/2012 19:27

Nurarihyon no Mago Chap 122 15/04/2012 19:26

Nurarihyon no Mago Chap 121 15/04/2012 19:26

Nurarihyon no Mago Chap 120 15/04/2012 19:26

Nurarihyon no Mago Chap 119 15/04/2012 19:26

Nurarihyon no Mago Chap 118 15/04/2012 19:25

Nurarihyon no Mago Chap 117 15/04/2012 19:25

Nurarihyon no Mago chap 116 15/04/2012 19:25

Nurarihyon no Mago Chap 115 15/04/2012 19:25

Nurarihyon no Mago Chap 114 15/04/2012 19:25

Nurarihyon no Mago Chap 113 15/04/2012 19:24

Nurarihyon no Mago Chap 112 15/04/2012 19:24

Nurarihyon no Mago Chap 111 15/04/2012 19:24

Nurarihyon no Mago Chap 110 15/04/2012 19:24

Nurarihyon no Mago Chap 109 15/04/2012 19:24

Nurarihyon no Mago Chap 108 15/04/2012 19:23

Nurarihyon no Mago Chap 107 15/04/2012 19:23

Nurarihyon no Mago Chap 106 15/04/2012 19:23

Nurarihyon no Mago Chap 105 15/04/2012 19:23

Nurarihyon no Mago Chap 104 15/04/2012 19:22

Nurarihyon no Mago Chap 103 15/04/2012 19:22

Nurarihyon no Mago Chap 102 15/04/2012 19:22

Nurarihyon no Mago Chap 101 15/04/2012 19:21

Nurarihyon no Mago Chap 100 15/04/2012 19:21

Nurarihyon no Mago Chap 99 15/04/2012 19:00

Nurarihyon no Mago Chap 98 15/04/2012 18:59

Nurarihyon no Mago Chap 97 15/04/2012 18:59

Nurarihyon no Mago Chap 96 21/07/2013 03:07

Nurarihyon no Mago Chap 95 15/04/2012 18:59

Nurarihyon no Mago Chap 94 15/04/2012 18:58

Nurarihyon no Mago Chap 93 15/04/2012 18:58

Nurarihyon no Mago Chap 92 15/04/2012 18:58

Nurarihyon no Mago Chap 91 15/04/2012 18:58

Nurarihyon no Mago Chap 90 15/04/2012 18:57

Nurarihyon no Mago Chap 89 15/04/2012 18:57

Nurarihyon no Mago Chap 88 15/04/2012 18:57

Nurarihyon no Mago Chap 87 15/04/2012 18:56

Nurarihyon no Mago Chap 86 15/04/2012 18:56

Nurarihyon no Mago Chap 85 15/04/2012 18:56

Nurarihyon no Mago Chap 84 15/04/2012 18:56

Nurarihyon no Mago Chap 83 15/04/2012 18:56

Nurarihyon no Mago Chap 82 15/04/2012 18:55

Nurarihyon no Mago Chap 81 15/04/2012 18:55

Nurarihyon no Mago Chap 80 15/04/2012 18:55

Nurarihyon no Mago Chap 79 15/04/2012 18:55

Nurarihyon no Mago Chap 78 15/04/2012 18:55

Nurarihyon no Mago Chap 77 15/04/2012 18:54

Nurarihyon no Mago Chap 76 15/04/2012 18:54

Nurarihyon no Mago Chap 75 15/04/2012 18:54

Nurarihyon no Mago Chap 74 15/04/2012 18:53

Nurarihyon no Mago Chap 73 15/04/2012 18:53

Nurarihyon no Mago Chap 72 15/04/2012 18:53

Nurarihyon no Mago Chap 71 15/04/2012 18:53

Nurarihyon no Mago Chap 70 15/04/2012 18:53

Nurarihyon no Mago Chap 69 15/04/2012 18:52

Nurarihyon no Mago Chap 68 15/04/2012 18:52

Nurarihyon no Mago Chap 67 15/04/2012 18:52

Nurarihyon no Mago Chap 66 15/04/2012 18:52

Nurarihyon no Mago Chap 65 15/04/2012 18:52

Nurarihyon no Mago Chap 64 15/04/2012 18:51

Nurarihyon no Mago Chap 63 15/04/2012 18:51

Nurarihyon no Mago Chap 62 15/04/2012 18:51

Nurarihyon no Mago Chap 61 15/04/2012 18:51

Nurarihyon no Mago Chap 60 15/04/2012 18:50

Nurarihyon no Mago Chap 59 15/04/2012 18:50

Nurarihyon no Mago Chap 58 15/04/2012 18:50

Nurarihyon no Mago Chap 57 15/04/2012 18:50

Nurarihyon no Mago Chap 56 15/04/2012 18:50

Nurarihyon no Mago Chap 55 15/04/2012 18:49

Nurarihyon no Mago Chap 54 15/04/2012 18:49

Nurarihyon no Mago Chap 53 15/04/2012 18:49

Nurarihyon no Mago Chap 52 15/04/2012 18:48

Nurarihyon no Mago Chap 51 15/04/2012 18:48

Nurarihyon no Mago Chap 50 15/04/2012 18:48

Nurarihyon no Mago Chap 49 15/04/2012 18:48

Nurarihyon no Mago Chap 48 15/04/2012 18:47

Nurarihyon no Mago Chap 47 15/04/2012 18:47

Nurarihyon no Mago Chap 46 15/04/2012 18:47

Nurarihyon no Mago Chap 45 15/04/2012 18:47

Nurarihyon no Mago Chap 44 15/04/2012 18:47

Nurarihyon no Mago Chap 43 15/04/2012 18:47

Nurarihyon no Mago Chap 42 15/04/2012 18:46

Nurarihyon no Mago Chap 41 15/04/2012 18:46

Nurarihyon no Mago Chap 40 15/04/2012 18:46

Nurarihyon no Mago Chap 39 15/04/2012 18:45

Nurarihyon no Mago Chap 38 15/04/2012 18:45

Nurarihyon no Mago Chap 37 15/04/2012 18:45

Nurarihyon no Mago Chap 36 15/04/2012 18:45

Nurarihyon no Mago Chap 35 15/04/2012 18:44

Nurarihyon no Mago Chap 34 15/04/2012 18:44

Nurarihyon no Mago Chap 33 15/04/2012 18:44

Nurarihyon no Mago Chap 32 15/04/2012 18:44

Nurarihyon no Mago Chap 31 15/04/2012 18:44

Nurarihyon no Mago Chap 30 15/04/2012 18:43

Nurarihyon no Mago Chap 29 15/04/2012 18:43

Nurarihyon no Mago Chap 28 15/04/2012 18:43

Nurarihyon no Mago Chap 27 15/04/2012 18:43

Nurarihyon no Mago Chap 26 15/04/2012 18:42

Nurarihyon no Mago Chap 25 15/04/2012 18:42

Nurarihyon no Mago Chap 24 15/04/2012 18:42

Nurarihyon no Mago Chap 23 15/04/2012 18:42

Nurarihyon no Mago Chap 22 15/04/2012 18:42

Nurarihyon no Mago Chap 21 15/04/2012 18:41

Nurarihyon no Mago Chap 20 15/04/2012 18:41

Nurarihyon no Mago Chap 19 15/04/2012 18:41

Nurarihyon no Mago Chap 18 15/04/2012 18:40

Nurarihyon no Mago Chap 17 15/04/2012 18:40

Nurarihyon no Mago Chap 16 15/04/2012 18:40

Nurarihyon no Mago Chap 15 15/04/2012 18:40

Nurarihyon no Mago Chap 14 15/04/2012 16:29

Nurarihyon no Mago chap 13 15/04/2012 16:28

Nurarihyon no Mago Chap 12 15/04/2012 16:28

Nurarihyon no Mago Chap 11 15/04/2012 16:27

Nurarihyon no Mago Chap 10 15/04/2012 16:27

Nurarihyon no Mago Chap 9 15/04/2012 16:27

Nurarihyon no Mago Chap 8 15/04/2012 16:26

Nurarihyon no Mago Chap 7 15/04/2012 16:26

Nurarihyon no Mago Chap 6 15/04/2012 16:26

Nurarihyon no Mago chap 5 15/04/2012 16:25

Nurarihyon no Mago Chap 4 15/04/2012 16:25

Nurarihyon no Mago Chap 3 15/04/2012 16:25

Nurarihyon no Mago Chap 2 15/04/2012 16:24

Nurarihyon no Mago Chap 1 15/04/2012 16:24

Nurarihyon no Mago Chap 0 - Special - câu chuyện kỳ là ở thị trấn Ukiyoe 15/04/2012 16:22

Nurarihyon no Mago Chap 0 - Omake 2 15/04/2012 16:21

Nurarihyon no Mago Chap 0 - Omake 15/04/2012 16:20

Nurarihyon no Mago Chap 0 - Extra - bình minh ở Edo 15/04/2012 16:19

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Cole One shot
  • truyện tranh Chibi Maruko-chan update chap 3
  • truyện tranh 21st Century Boys Chap 1:
  • truyện tranh 9 Faces of Love
  • truyện tranh A Girls
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...