Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc update ngoại truyện chap 1-9

truyện tranh Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc
SƠ LƯỢC

Chuyện kể về Kenji - một cậu bé Nhật Bản yêu thích võ thuật - lên đường lặn lội sang Trung Quốc xa xôi tìm người ông. Trong chuyến đi Kenji có dịp tiếp xúc với nhiều võ sư danh tiếng và được truyền thụ võ thuật nghìn năm của Trung Hoa.

Tác giả: Matsuda Ryuchi Fujiwara Yoshihide

Nguồn: Greeeevn, Comicvn.net

Nhóm dịch: Comicvn.net

Thể loại: Action Adventure Historical Martial Arts Seinen Shounen

Đăng bởi: đế thick thiên Trạng thái: Đã hoàn thành

Số lượt xem: 726927 Theo dõi: 124

Update: 22/02/2020 20:13TỔNG HỢP (202 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 9 17/09/2014

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 8 17/09/2014

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 7 17/09/2014

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 6

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 5

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 4

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 3

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 2

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 1

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 193 end

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 192

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 191

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 190

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 189

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 188

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 187

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 186

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 185

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 184

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 183

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 182

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 181

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 180

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 179

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 178

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 177

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 176

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 175

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 174

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 173

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 172

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 171

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 170

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 169

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 168

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 167

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 166

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 165

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 164

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 163

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 162

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 161

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 160

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 159

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 158

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 157

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 156

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 155

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 154

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 153

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 152

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 151

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 150

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 149

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 148

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 147

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 146

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 145

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 144

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 143

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 142

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 141

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 140

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 139

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 138

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 137

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 136

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 135

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 134

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 133

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 132

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 131

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 130

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 129

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 128

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 127

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 126

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 125

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 124

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 123

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 122

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 121

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 120

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 119

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 118

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 117

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 116

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 115

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 114

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 113

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 112

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 111

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 110

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 109

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 108

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 107

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 106

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 105

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 104

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 103

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 102

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 101

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 100

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 99

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 98

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 97

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 96

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 95

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 94

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 93

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 92

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 91

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 90

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 89

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 88

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 87

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 86

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 85

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 84

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 83

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 82

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 81

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 80

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 79

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 78

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 77

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 76

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 75

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 74

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 73

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 72

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 71

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 70

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 69

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 68

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 67

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 66

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 65

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 64

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 63

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 62

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 61

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 60

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 59

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 58

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 57

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 56

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 55

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 54

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 53

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 52

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 51

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 50

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 49

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 48

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 47

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 46

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 45

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 44

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 43

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 42

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 41

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 40

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 39

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 38

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 37

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 36

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 35

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 34

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 33

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 32

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 31

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 30

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 29

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 28

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 27

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 26

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 25

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 24

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 23

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 22

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 21

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 20

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 19

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 18

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 17

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 16

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 15

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 14

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 13

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 12

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 11

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 10

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 9

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 8

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 7

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 6

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 5

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 4 Download

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 3 Download

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 2 Download

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 1 Download

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Cross Game  update ( FULL )
  • truyện tranh Hiatari Ryoukou! update ( FULL )
  • truyện tranh Togari
  • truyện tranh Hữu Nhân Sổ update chap 83
  • truyện tranh Thư kí ma cà rồng update ( FULL )
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình