Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc update ngoại truyện chap 1-9

truyện tranh Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc
SƠ LƯỢC

Chuyện kể về Kenji - một cậu bé Nhật Bản yêu thích võ thuật - lên đường lặn lội sang Trung Quốc xa xôi tìm người ông. Trong chuyến đi Kenji có dịp tiếp xúc với nhiều võ sư danh tiếng và được truyền thụ võ thuật nghìn năm của Trung Hoa.

Tác giả: Matsuda Ryuchi Fujiwara Yoshihide

Nguồn: Greeeevn, Comicvn.net

Nhóm dịch: Comicvn.net

Thể loại: Action Adventure Historical Martial Arts Seinen Shounen

Đăng bởi: đế thick thiên Trạng thái: Đã hoàn thành

Số lượt xem: 677996 Theo dõi: 111

Update: 22/02/2020 20:13TỔNG HỢP (202 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 9 17/09/2014 14:42

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 8 17/09/2014 14:42

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 7 17/09/2014 14:42

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 6 17/09/2014 14:42

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 5 17/09/2014 14:42

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 4 17/09/2014 14:41

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 3 17/09/2014 14:41

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 2 17/09/2014 14:41

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc ngoại truyện chap 1 17/09/2014 14:41

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 193 end 15/04/2012 23:11

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 192 15/04/2012 23:11

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 191 15/04/2012 23:10

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 190 15/04/2012 23:10

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 189 15/04/2012 23:09

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 188 15/04/2012 23:08

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 187 15/04/2012 23:08

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 186 15/04/2012 22:41

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 185 15/04/2012 22:41

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 184 15/04/2012 22:40

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 183 15/04/2012 22:40

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 182 15/04/2012 22:39

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 181 15/04/2012 22:34

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 180 15/04/2012 22:32

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 179 15/04/2012 22:32

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 178 15/04/2012 22:32

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 177 15/04/2012 22:31

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 176 15/04/2012 22:30

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 175 15/04/2012 22:29

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 174 15/04/2012 22:29

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 173 15/04/2012 22:29

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 172 15/04/2012 22:29

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 171 15/04/2012 22:27

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 170 15/04/2012 22:27

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 169 15/04/2012 22:27

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 168 15/04/2012 22:26

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 167 15/04/2012 22:26

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 166 15/04/2012 22:25

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 165 15/04/2012 22:24

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 164 15/04/2012 22:24

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 163 15/04/2012 22:24

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 162 15/04/2012 22:23

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 161 15/04/2012 22:22

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 160 15/04/2012 22:21

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 159 15/04/2012 22:20

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 158 15/04/2012 22:18

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 157 15/04/2012 22:18

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 156 15/04/2012 22:16

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 155 15/04/2012 22:12

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 154 15/04/2012 22:11

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 153 15/04/2012 22:11

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 152 15/04/2012 22:10

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 151 15/04/2012 21:14

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 150 15/04/2012 21:14

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 149 15/04/2012 21:13

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 148 15/04/2012 21:13

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 147 15/04/2012 21:12

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 146 15/04/2012 21:07

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 145 15/04/2012 21:11

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 144 15/04/2012 21:10

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 143 15/04/2012 21:09

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 142 15/04/2012 21:09

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 141 15/04/2012 20:59

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 140 15/04/2012 20:58

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 139 15/04/2012 20:57

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 138 15/04/2012 20:54

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 137 15/04/2012 20:53

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 136 15/04/2012 20:48

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 135 15/04/2012 20:46

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 134 15/04/2012 20:44

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 133 15/04/2012 19:00

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 132 15/04/2012 18:59

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 131 15/04/2012 18:58

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 130 15/04/2012 18:57

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 129 15/04/2012 18:57

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 128 15/04/2012 18:56

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 127 15/04/2012 18:55

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 126 15/04/2012 18:55

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 125 15/04/2012 18:54

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 124 15/04/2012 18:53

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 123 15/04/2012 18:53

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 122 15/04/2012 18:52

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 121 15/04/2012 18:52

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 120 15/04/2012 18:51

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 119 15/04/2012 18:50

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 118 15/04/2012 18:49

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 117 15/04/2012 18:47

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 116 15/04/2012 18:46

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 115 15/04/2012 18:45

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 114 15/04/2012 18:44

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 113 15/04/2012 18:44

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 112 15/04/2012 18:43

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 111 15/04/2012 18:43

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 110 15/04/2012 18:42

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 109 15/04/2012 18:41

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 108 15/04/2012 18:40

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 107 15/04/2012 18:40

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 106 15/04/2012 18:39

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 105 15/04/2012 18:39

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 104 15/04/2012 18:37

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 103 15/04/2012 18:36

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 102 15/04/2012 18:35

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 101 15/04/2012 18:33

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 100 15/04/2012 18:32

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 99 15/04/2012 18:32

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 98 15/04/2012 18:31

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 97 15/04/2012 18:31

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 96 15/04/2012 18:30

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 95 15/04/2012 18:30

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 94 15/04/2012 18:29

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 93 15/04/2012 18:29

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 92 15/04/2012 18:28

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 91 15/04/2012 18:28

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 90 15/04/2012 18:27

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 89 15/04/2012 18:27

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 88 15/04/2012 18:26

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 87 15/04/2012 18:25

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 86 15/04/2012 18:25

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 85 15/04/2012 18:24

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 84 15/04/2012 18:24

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 83 15/04/2012 18:23

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 82 15/04/2012 18:20

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 81 15/04/2012 18:19

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 80 15/04/2012 18:18

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 79 15/04/2012 18:18

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 78 15/04/2012 18:17

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 77 15/04/2012 18:16

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 76 15/04/2012 18:16

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 75 15/04/2012 18:15

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 74 15/04/2012 18:13

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 73 15/04/2012 18:12

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 72 15/04/2012 18:13

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 71 15/04/2012 18:11

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 70 15/04/2012 18:10

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 69 15/04/2012 18:09

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 68 15/04/2012 18:09

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 67 15/04/2012 18:08

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 66 15/04/2012 18:07

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 65 15/04/2012 18:06

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 64 15/04/2012 18:05

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 63 15/04/2012 18:05

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 62 15/04/2012 18:04

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 61 15/04/2012 18:03

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 60 15/04/2012 17:51

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 59 15/04/2012 17:50

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 58 15/04/2012 17:49

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 57 15/04/2012 17:48

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 56 15/04/2012 17:48

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 55 15/04/2012 17:47

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 54 15/04/2012 17:45

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 53 15/04/2012 17:45

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 52 15/04/2012 17:44

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 51 15/04/2012 17:44

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 50 15/04/2012 17:40

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 49 15/04/2012 17:39

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 48 15/04/2012 17:38

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 47 15/04/2012 17:37

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 46 15/04/2012 17:37

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 45 15/04/2012 17:36

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 44 15/04/2012 17:36

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 43 15/04/2012 17:35

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 42 15/04/2012 17:35

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 41 15/04/2012 17:34

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 40 15/04/2012 17:34

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 39 15/04/2012 17:32

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 38 15/04/2012 17:31

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 37 15/04/2012 17:31

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 36 15/04/2012 17:30

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 35 15/04/2012 17:30

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 34 15/04/2012 17:29

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 33 15/04/2012 17:28

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 32 15/04/2012 17:27

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 31 15/04/2012 17:26

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 30 15/04/2012 17:25

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 29 15/04/2012 17:24

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 28 15/04/2012 17:24

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 27 15/04/2012 17:23

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 26 15/04/2012 17:22

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 25 15/04/2012 17:21

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 24 15/04/2012 17:12

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 23 15/04/2012 17:11

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 22 15/04/2012 17:10

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 21 15/04/2012 17:10

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 20 15/04/2012 17:09

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 19 15/04/2012 17:08

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 18 15/04/2012 17:07

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 17 15/04/2012 17:06

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 16 15/04/2012 17:06

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 15 15/04/2012 17:02

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 14 15/04/2012 17:05

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 13 15/04/2012 17:00

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 12 15/04/2012 17:00

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 11 15/04/2012 16:59

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 10 15/04/2012 16:58

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 9 15/04/2012 16:57

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 8 15/04/2012 16:56

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 7 15/04/2012 16:56

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 6 15/04/2012 16:55

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 5 15/04/2012 16:54

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 4 15/04/2012 16:51 Download

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 3 15/04/2012 16:50 Download

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 2 15/04/2012 16:50 Download

Kenji - Quyền nhi Phương Thế Ngọc chap 1 15/04/2012 16:49 Download

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Cross Game  update ( FULL )
  • truyện tranh Hiatari Ryoukou! update ( FULL )
  • truyện tranh Togari
  • truyện tranh Hữu Nhân Sổ update chap 83
  • truyện tranh Thư kí ma cà rồng update ( FULL )
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!