Đường Dần tại Dị Giới [>Update 29/06<] Chapter 368 Chung Thiên

truyện tranh Đường Dần tại Dị Giới
SƠ LƯỢC
Thể loại huyền huyễn dị giới theo nguyên tác của Lục Đạo. Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết...

Nguồn: Comicvn

Thể loại: Action Adventure Manhua Isekai/Dị giới/Trọng sinh

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 5717974 Theo dõi: 2277

Update: 29/06/2020 17:02

TỔNG HỢP (358 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 368 Chung Thiên 29/06/2020 17:02

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 367 Âm mưu Thần Trì 3 22/06/2020 15:35

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 366 Âm mưu Thần Trì 2 19/06/2020 12:20

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 365 Âm mưu Thần Trì 19/06/2020 06:54

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 364 Thanh gươm phục thù 3 18/06/2020 11:18

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 363: Thanh gươm phục thù 2 15/06/2020 19:22

Đường Dần tại Dị Giới Thanh gươm phục thù 11/06/2020 19:30

Đường Dần tại Dị Giới Quyết đấu sơ nghênh 3 10/06/2020 11:35

Đường Dần tại Dị Giới Quyết đấu sơ nghênh 2 08/06/2020 18:25

Đường Dần tại Dị Giới Quyết đấu sơ nghênh 05/06/2020 14:27

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 358 Chỉnh trang 3 03/06/2020 09:27

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 357 Chỉnh trang 2 03/06/2020 09:27

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 356 Chỉnh trang 27/05/2020 20:09

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 355 Giang Phàm 3 21/05/2020 12:37

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 354 Giang Phàm 2 14/05/2020 22:57

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 353 Giang Phàm 09/05/2020 13:58

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 352 Tốc chiến tốc quyết 3 04/05/2020 18:20

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 351 Tốc chiến tốc quyết 2 19/04/2020 10:08

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 350 Tốc chiến tốc quyết 19/04/2020 10:08

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 349 Phân chi 3 06/04/2020 19:39

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 348 Phân chi 2 03/04/2020 09:59

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 347: Phân chi 29/03/2020 15:11

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 546 Thế nhược thủy hỏa 3 24/03/2020 22:06

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 445 Thế nhược thủy hỏa 2 18/03/2020 16:15

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 444 Thế nhược thủy hỏa 15/03/2020 13:47

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 443: Qua sông 3 11/03/2020 14:05

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 342: Qua sông 2 04/03/2020 18:08

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 341: Qua sông 04/03/2020 18:08

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 330: Phán Thủy 3 04/03/2020 18:08

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 329: Phán Thủy 2 04/03/2020 18:07

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 328: Phán Thủy 17/02/2020 22:15

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 327 Thanh và Độc 3 14/02/2020 02:08

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 326 Thanh và Độc 2 14/02/2020 02:08

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 325 Thanh và Độc 14/02/2020 02:08

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 324 Ám Tiễn 3 24/01/2020 12:09

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 323 Ám Tiễn 2 22/01/2020 12:25

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 322 Ám Tiễn 1 15/01/2020 15:22

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 321 Sơ chiến Cao Xuyên 3 13/01/2020 12:39

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 320 Sơ chiến Cao Xuyên 2 05/01/2020 03:39

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 319 Sơ chiến Cao Xuyên 27/12/2019 20:18

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 318 Can Qua Chinh Chiến 3 26/12/2019 15:53

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 317 Can Qua Chinh Chiến 2 25/12/2019 13:40

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 316 Can Qua Chinh Chiến 25/12/2019 13:40

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 315 Kỳ lộ 3 18/12/2019 21:11

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 314 Kỳ Lộ 2 01/12/2019 14:26

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 313 20/11/2019 22:28

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 312 14/11/2019 20:05

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 311 14/11/2019 20:04

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 310 26/10/2019 23:45

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 309 26/10/2019 23:45

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 308 26/10/2019 23:45

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 307 08/10/2019 17:13

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 306 02/10/2019 17:34

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 305 02/10/2019 17:33

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 304 02/10/2019 17:33

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 304 02/10/2019 17:32

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 303 13/09/2019 21:01

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 302 08/09/2019 13:54

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 301 08/09/2019 13:54

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 300 31/08/2019 17:45

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 299 31/08/2019 17:45

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 298 26/08/2019 19:01

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 297 26/08/2019 19:01

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 296 26/08/2019 19:01

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 295 26/08/2019 19:01

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 294 26/08/2019 19:00

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 293 26/08/2019 19:00

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 292 26/08/2019 19:00

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 291 26/07/2019 17:44

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 290 22/07/2019 19:01

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 289 17/07/2019 14:03

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 288 17/07/2019 14:03

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 287 17/07/2019 14:03

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 286 29/06/2019 13:03

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 285 22/06/2019 22:21

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 284 19/06/2019 12:14

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 283 19/06/2019 12:14

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 282 10/06/2019 13:30

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 281 07/06/2019 13:05

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 280 01/06/2019 13:36

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 279 01/06/2019 13:36

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 278 23/05/2019 22:25

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 277 21/05/2019 18:49

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 276 21/05/2019 18:48

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 275 21/05/2019 18:48

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 274 30/04/2019 22:41

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 273 28/04/2019 12:14

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 272 22/04/2019 17:51

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 271 20/04/2019 14:07

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 270 17/04/2019 17:06

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 269 17/04/2019 17:06

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 268 17/04/2019 17:06

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 267 13/04/2019 21:30

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 266 09/04/2019 20:27

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 265 06/04/2019 14:42

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 264 01/04/2019 13:09

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 263 28/03/2019 21:43

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 262 27/03/2019 00:25

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 261 22/03/2019 13:42

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 260 18/03/2019 07:22

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 259 14/03/2019 13:06

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 258 14/03/2019 13:06

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 257 28/02/2019 22:42

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 256 26/02/2019 13:43

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 255 26/02/2019 13:43

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 254 15/02/2019 13:32

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 253 04/02/2019 13:45

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 252 28/01/2019 21:09

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 251 25/01/2019 21:21

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 250 24/01/2019 13:55

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 249 19/01/2019 22:28

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 248 13/01/2019 22:41

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 247 12/01/2019 02:24

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 246 07/01/2019 13:03

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 245 07/01/2019 13:03

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 244 28/12/2018 12:33

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 243 24/12/2018 05:55

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 242 19/01/2019 22:30

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 241 18/12/2018 15:40

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 240 15/12/2018 12:54

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 239 09/12/2018 17:39

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 238 07/12/2018 13:09

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 237 05/12/2018 19:41

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 236 01/12/2018 13:38

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 235 26/11/2018 21:30

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 234 23/11/2018 20:19

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 233 18/11/2018 12:58

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 232 14/11/2018 20:18

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 231 12/11/2018 19:58

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 230 06/11/2018 19:23

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 229 04/11/2018 12:20

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 228 30/10/2018 12:45

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 227 28/10/2018 13:34

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 226 26/10/2018 19:30

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 225 21/10/2018 14:54

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 224 18/10/2018 12:59

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 223 12/10/2018 12:28

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 222 07/10/2018 13:50

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 221 04/10/2018 12:54

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 220 01/10/2018 21:11

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 219 26/09/2018 18:29

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 218 24/09/2018 19:31

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 217 19/09/2018 18:46

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 216 15/09/2018 16:33

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 215 13/09/2018 06:42

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 214 11/09/2018 13:04

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 213 05/09/2018 20:17

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 212 02/09/2018 12:42

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 211 30/08/2018 17:39

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 210 27/08/2018 16:31

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 209 24/08/2018 17:05

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 208 20/08/2018 20:45

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 207 15/08/2018 17:04

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 206 12/08/2018 12:16

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 205 09/08/2018 15:11

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 204 05/08/2018 09:36

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 203 01/08/2018 18:29

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 202 28/07/2018 13:42

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 201 25/07/2018 19:20

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 200 24/07/2018 18:38

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 199 19/07/2018 20:54

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 198 14/07/2018 16:16

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 197 11/07/2018 18:56

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 196 07/07/2018 13:44

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 195 04/07/2018 23:14

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 194 30/06/2018 13:22

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 193 27/06/2018 20:13

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 192 23/06/2018 19:04

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 191 20/06/2018 20:45

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 190 16/06/2018 12:57

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 189 13/06/2018 19:17

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 188 10/06/2018 13:25

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 187 08/06/2018 19:06