Đường Dần tại Dị Giới [>Update 26/03<] chapter 2020

truyện tranh Đường Dần tại Dị Giới
SƠ LƯỢC
Thể loại huyền huyễn dị giới theo nguyên tác của Lục Đạo. Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết...

Nguồn: Comicvn

Thể loại: Action Adventure Manhua Isekai/Dị giới/Trọng sinh

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 5889113 Theo dõi: 2142

Update: 26/03/2021 21:59TỔNG HỢP (389 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Đường Dần tại Dị Giới chapter 2020 26/03/2021 21:59

Đường Dần tại Dị Giới chapter 546 26/03/2021 21:58

Đường Dần tại Dị Giới chapter 447 26/03/2021 21:58

Đường Dần tại Dị Giới chapter 446 26/03/2021 21:58

Đường Dần tại Dị Giới chapter 445 26/03/2021 21:58

Đường Dần tại Dị Giới chapter 444 26/03/2021 21:58

Đường Dần tại Dị Giới chapter 443 26/03/2021 21:58

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 392 04/09/2020 04:28

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 391 04/09/2020 04:28

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 390 04/09/2020 04:27

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 389 04/09/2020 04:27

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 388 02/09/2020 09:52

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 387 02/09/2020 09:52

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 386 02/09/2020 09:52

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 385 02/09/2020 09:51

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 384 02/09/2020 09:51

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 383 02/09/2020 09:51

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 382 02/09/2020 09:51

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 381 02/09/2020 09:51

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 380 02/09/2020 09:51

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 379 23/08/2020 17:02

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 378 22/08/2020 15:22

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 377 20/08/2020 12:22

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 376 18/08/2020 22:37

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 375 11/08/2020 09:54

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 374 06/08/2020 22:33

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 373 04/08/2020 20:25

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 372 02/08/2020 19:51

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 371 01/08/2020 21:14

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 370 Chung Thiên 3 29/07/2020 17:29

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 369 Chung Thiên 2 26/07/2020 13:50

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 368 Chung Thiên 29/06/2020 17:02

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 367 Âm mưu Thần Trì 3 22/06/2020 15:35

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 366 Âm mưu Thần Trì 2 19/06/2020 12:20

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 365 Âm mưu Thần Trì 19/06/2020 06:54

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 364 Thanh gươm phục thù 3 18/06/2020 11:18

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 363: Thanh gươm phục thù 2 15/06/2020 19:22

Đường Dần tại Dị Giới Thanh gươm phục thù 11/06/2020 19:30

Đường Dần tại Dị Giới Quyết đấu sơ nghênh 3 10/06/2020 11:35

Đường Dần tại Dị Giới Quyết đấu sơ nghênh 2 08/06/2020 18:25

Đường Dần tại Dị Giới Quyết đấu sơ nghênh 05/06/2020 14:27

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 358 Chỉnh trang 3 03/06/2020 09:27

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 357 Chỉnh trang 2 03/06/2020 09:27

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 356 Chỉnh trang 27/05/2020 20:09

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 355 Giang Phàm 3 21/05/2020 12:37

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 354 Giang Phàm 2 14/05/2020 22:57

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 353 Giang Phàm 09/05/2020 13:58

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 352 Tốc chiến tốc quyết 3 04/05/2020 18:20

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 351 Tốc chiến tốc quyết 2 19/04/2020 10:08

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 350 Tốc chiến tốc quyết 19/04/2020 10:08

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 349 Phân chi 3 06/04/2020 19:39

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 348 Phân chi 2 03/04/2020 09:59

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 347: Phân chi 29/03/2020 15:11

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 546 Thế nhược thủy hỏa 3 24/03/2020 22:06

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 445 Thế nhược thủy hỏa 2 18/03/2020 16:15

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 444 Thế nhược thủy hỏa 15/03/2020 13:47

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 443: Qua sông 3 11/03/2020 14:05

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 342: Qua sông 2 04/03/2020 18:08

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 341: Qua sông 04/03/2020 18:08

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 330: Phán Thủy 3 04/03/2020 18:08

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 329: Phán Thủy 2 04/03/2020 18:07

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 328: Phán Thủy 17/02/2020 22:15

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 327 Thanh và Độc 3 14/02/2020 02:08

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 326 Thanh và Độc 2 14/02/2020 02:08

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 325 Thanh và Độc 14/02/2020 02:08

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 324 Ám Tiễn 3 24/01/2020 12:09

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 323 Ám Tiễn 2 22/01/2020 12:25

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 322 Ám Tiễn 1 15/01/2020 15:22

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 321 Sơ chiến Cao Xuyên 3 13/01/2020 12:39

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 320 Sơ chiến Cao Xuyên 2 05/01/2020 03:39

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 319 Sơ chiến Cao Xuyên 27/12/2019 20:18

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 318 Can Qua Chinh Chiến 3 26/12/2019 15:53

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 317 Can Qua Chinh Chiến 2 25/12/2019 13:40

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 316 Can Qua Chinh Chiến 25/12/2019 13:40

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 315 Kỳ lộ 3 18/12/2019 21:11

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 314 Kỳ Lộ 2 01/12/2019 14:26

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 313 20/11/2019 22:28

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 312 14/11/2019 20:05

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 311 14/11/2019 20:04

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 310 26/10/2019 23:45

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 309 26/10/2019 23:45

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 308 26/10/2019 23:45

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 307 08/10/2019 17:13

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 306 02/10/2019 17:34

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 305 02/10/2019 17:33

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 304 02/10/2019 17:33

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 304 02/10/2019 17:32

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 303 13/09/2019 21:01

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 302 08/09/2019 13:54

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 301 08/09/2019 13:54

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 300 31/08/2019 17:45

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 299 31/08/2019 17:45

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 298 26/08/2019 19:01

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 297 26/08/2019 19:01

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 296 26/08/2019 19:01

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 295 26/08/2019 19:01

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 294 26/08/2019 19:00

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 293 26/08/2019 19:00

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 292 26/08/2019 19:00

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 291 26/07/2019 17:44

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 290 22/07/2019 19:01

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 289 17/07/2019 14:03

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 288 17/07/2019 14:03

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 287 17/07/2019 14:03

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 286 29/06/2019 13:03

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 285 22/06/2019 22:21

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 284 19/06/2019 12:14

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 283 19/06/2019 12:14

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 282 10/06/2019 13:30

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 281 07/06/2019 13:05

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 280 01/06/2019 13:36

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 279 01/06/2019 13:36

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 278 23/05/2019 22:25

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 277 21/05/2019 18:49

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 276 21/05/2019 18:48

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 275 21/05/2019 18:48

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 274 30/04/2019 22:41

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 273 28/04/2019 12:14

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 272 22/04/2019 17:51

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 271 20/04/2019 14:07

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 270 17/04/2019 17:06

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 269 17/04/2019 17:06

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 268 17/04/2019 17:06

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 267 13/04/2019 21:30

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 266 09/04/2019 20:27

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 265 06/04/2019 14:42

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 264 01/04/2019 13:09

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 263 28/03/2019 21:43

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 262 27/03/2019 00:25

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 261 22/03/2019 13:42

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 260 18/03/2019 07:22

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 259 14/03/2019 13:06

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 258 14/03/2019 13:06

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 257 28/02/2019 22:42

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 256 26/02/2019 13:43

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 255 26/02/2019 13:43

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 254 15/02/2019 13:32

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 253 04/02/2019 13:45

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 252 28/01/2019 21:09

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 251 25/01/2019 21:21

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 250 24/01/2019 13:55

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 249 19/01/2019 22:28

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 248 13/01/2019 22:41

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 247 12/01/2019 02:24

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 246 07/01/2019 13:03

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 245 07/01/2019 13:03

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 244 28/12/2018 12:33

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 243 24/12/2018 05:55

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 242 19/01/2019 22:30

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 241 18/12/2018 15:40

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 240 15/12/2018 12:54

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 239 09/12/2018 17:39

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 238 07/12/2018 13:09

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 237 05/12/2018 19:41

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 236 01/12/2018 13:38

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 235 26/11/2018 21:30

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 234 23/11/2018 20:19

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 233 18/11/2018 12:58

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 232 14/11/2018 20:18

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 231 12/11/2018 19:58

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 230 06/11/2018 19:23

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 229 04/11/2018 12:20

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 228 30/10/2018 12:45

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 227 28/10/2018 13:34

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 226 26/10/2018 19:30

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 225 21/10/2018 14:54

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 224 18/10/2018 12:59

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 223 12/10/2018 12:28

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 222 07/10/2018 13:50

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 221 04/10/2018 12:54

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 220 01/10/2018 21:11

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 219 26/09/2018 18:29

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 218 24/09/2018 19:31

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 217 19/09/2018 18:46

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 216 15/09/2018 16:33

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 215 13/09/2018 06:42

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 214 11/09/2018 13:04

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 213 05/09/2018 20:17

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 212 02/09/2018 12:42

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 211 30/08/2018 17:39

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 210 27/08/2018 16:31

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 209 24/08/2018 17:05

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 208 20/08/2018 20:45

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 207 15/08/2018 17:04

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 206 12/08/2018 12:16

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 205 09/08/2018 15:11

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 204 05/08/2018 09:36

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 203 01/08/2018 18:29

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 202 28/07/2018 13:42

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 201 25/07/2018 19:20

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 200 24/07/2018 18:38

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 199 19/07/2018 20:54

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 198 14/07/2018 16:16

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 197 11/07/2018 18:56

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 196 07/07/2018 13:44

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 195 04/07/2018 23:14

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 194 30/06/2018 13:22

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 193 27/06/2018 20:13

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 192 23/06/2018 19:04

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 191 20/06/2018 20:45

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 190 16/06/2018 12:57

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 189 13/06/2018 19:17

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 188 10/06/2018 13:25

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 187 08/06/2018 19:06

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 186 04/06/2018 19:31

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 185 31/05/2018 12:49

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 184 26/05/2018 19:04

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 183 24/05/2018 22:18

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 182 19/05/2018 21:03

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 181 16/05/2018 19:27

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 180 14/05/2018 18:58

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 179 09/05/2018 20:13

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 178 05/05/2018 17:02

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 177 02/05/2018 22:05

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 176 29/04/2018 11:41

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 175 26/04/2018 12:21

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 174 22/04/2018 11:59

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 173 19/04/2018 16:29

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 172 14/04/2018 20:25

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 171 11/04/2018 20:18

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 170 08/04/2018 11:37

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 169 04/04/2018 12:59

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 168 31/03/2018 17:58

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 167 28/03/2018 18:01

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 166 24/03/2018 20:03

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 165 22/03/2018 09:36

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 164 18/03/2018 17:14

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 163 18/03/2018 17:14

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 162 10/03/2018 19:10

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 161 07/03/2018 22:12

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 160 01/03/2018 12:15

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 159 21/02/2018 11:28

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 158 17/02/2018 00:03

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 157 12/02/2018 10:58

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 156 08/02/2018 12:02

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 155 05/02/2018 11:52

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 154 31/01/2018 19:02

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 153 29/01/2018 13:15

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 152 25/01/2018 12:38

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 151 20/01/2018 18:08

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 150 19/01/2018 12:05

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 149 16/01/2018 12:16

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 148 10/01/2018 20:35

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 147 31/12/2017 12:11

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 146 28/12/2017 11:48

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 145 24/12/2017 19:30

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 144 21/12/2017 12:52

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 143 18/12/2017 21:10

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 142 13/12/2017 12:54

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 141 06/12/2017 17:12

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 140 03/12/2017 17:31

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 139 01/12/2017 20:29

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 138 30/11/2017 13:24

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 137 22/11/2017 12:40

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 136 19/11/2017 13:13

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 135 18/11/2017 11:54

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 134 11/11/2017 16:47

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 133 02/11/2017 13:16

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 132 31/10/2017 17:48

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 131 26/10/2017 10:40

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 130 22/10/2017 14:05

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 129 19/10/2017 22:09

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 128 15/10/2017 14:58

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 127 13/10/2017 10:02

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 126 05/10/2017 13:53

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 125 02/10/2017 08:51

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 124 29/09/2017 10:01

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 123 25/09/2017 22:03

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 122 22/09/2017 19:22

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 121 16/09/2017 17:47

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 120 13/09/2017 12:13

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 119 10/09/2017 16:49

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 118 07/09/2017 19:07

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 117 03/09/2017 13:26

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 116 31/08/2017 12:22

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 115 29/08/2017 12:47

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 114 25/08/2017 14:40

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 113 21/08/2017 12:33

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 112 17/08/2017 20:15

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 111 14/08/2017 13:19

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 110 10/08/2017 11:13

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 109 07/08/2017 18:45

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 108 03/08/2017 17:28

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 107 30/07/2017 12:57

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 106 27/07/2017 13:50

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 105 23/07/2017 16:13

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 104 19/07/2017 18:42

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 103 19/07/2017 18:31

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 102 16/07/2017 13:53

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 101 13/07/2017 12:21

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 100 08/07/2017 17:06

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 99 06/07/2017 12:04

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 98 30/06/2017 20:58

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 97 28/06/2017 19:31

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 96 24/06/2017 19:44

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 95 21/06/2017 18:28

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 94 17/06/2017 15:12

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 93 14/06/2017 14:51

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 92 10/06/2017 15:21

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 91 07/06/2017 18:42

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 90 04/06/2017 12:54

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 89 28/05/2017 18:48

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 88 24/05/2017 18:53

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 87 21/05/2017 12:00

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 86 16/05/2017 21:58

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 85 13/05/2017 15:09

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 84 10/05/2017 18:57

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 83 05/05/2017 19:49

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 82 29/04/2017 13:26

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 81 26/04/2017 18:08

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 80 22/04/2017 12:08

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 79 19/04/2017 18:50

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 78 12/04/2017 18:59

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 77 12/04/2017 18:58

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 76 03/04/2017 20:42

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 75 30/03/2017 20:56

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 74 27/03/2017 12:39

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 73 27/03/2017 10:23

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 72 21/03/2017 12:13

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 71 16/03/2017 18:32

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 70 16/03/2017 18:32

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 69 12/03/2017 12:55

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 68 08/03/2017 17:22

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 67 06/03/2017 11:59

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 66 02/03/2017 20:48

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 65 01/03/2017 15:16

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 64 23/02/2017 12:45

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 63 19/02/2017 14:04

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 62 16/02/2017 12:25

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 61 13/02/2017 20:58

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 60 09/02/2017 12:02

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 59 22/01/2017 12:58

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 58 21/01/2017 12:09

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 57 17/01/2017 17:53

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 56 17/01/2017 17:53

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 55 02/01/2017 00:47

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 54 25/12/2016 12:33

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 53 25/12/2016 12:33

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 52 25/12/2016 09:28

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 51 12/12/2016 18:40

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 50 05/12/2016 12:06

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 49 28/11/2016 11:59

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 48 23/11/2016 20:46

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 47 19/11/2016 17:55

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 46 14/11/2016 18:39

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 45 11/11/2016 19:57

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 44 05/11/2016 12:23

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 43 31/10/2016 18:53

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 42 28/10/2016 18:58

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 41 27/10/2016 12:10

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 40 26/10/2016 12:19

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 39 26/10/2016 12:19

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 38 26/10/2016 12:19

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 37 24/10/2016 20:24

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 36 29/09/2016 20:24

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 35 22/09/2016 15:07

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 34 18/09/2016 13:22

Đường Dần tại Dị Giới chạp 33 12/09/2016 21:20

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 32 10/09/2016 19:32

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 31 07/09/2016 15:40

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 30 06/09/2016 22:03

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 29 05/09/2016 20:18

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 28 04/09/2016 19:20

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 27 01/09/2016 19:17

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 26 31/08/2016 13:38

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 25 31/08/2016 13:38

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 24 26/08/2016 20:00

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 23 25/08/2016 19:18

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 22 24/08/2016 19:51

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 21 24/08/2016 19:51

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 20 23/08/2016 19:41

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 19.5 10/08/2016 20:37

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 19 27/05/2016 02:07

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 18 17/05/2016 01:21

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 17 12/05/2016 18:38

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 16 12/05/2016 18:38

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 15 06/05/2016 10:50

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 14 04/05/2016 18:19

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 13 24/04/2016 02:09

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 12 24/04/2016 02:08

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 11 24/04/2016 02:08

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 10 13/04/2016 22:39

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 9 12/04/2016 19:52

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 8 11/04/2016 20:27

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 7 10/04/2016 20:59

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 6 08/04/2016 20:14

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 5 08/04/2016 20:11

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 4 06/04/2016 23:23

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 3 06/04/2016 20:32

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 2 05/04/2016 20:26

Đường Dần tại Dị Giới Chapter 1 04/04/2016 19:07

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!