Nguyên Mục [>Update 01/12<] Chương 268

truyện tranh Nguyên Mục
SƠ LƯỢC
Một cậu bé bỏ nhà ra đi bị tiêm thuốc mê bắt cóc bởi nhóm người lạ mặt, khi tỉnh dậy, trước mắt cậu là một phòng thí nghiệm thử nghiệm mạng sống con người. Cậu sẽ làm thế nào để dành giật lại mạng sống của mình và khám phá ra âm mưu đằng sau những thí nghiệm rùng rợn ấy? Liệu cậu có như hai vật thí nghiệm khác bị lưỡi cưa máy cưa đôi?Truyện thuộc thể loại kinh dị bao trùm bởi màn đen của những âm mưu rùng rợn, ghê người...
Nguyên mục: Nguyên là nguyên vẹn, trọn vẹn, mục là con mắt! Ở đây ý chỉ tên 1 sinh vật ngoài hành tinh, hình con mắt! Xem sẻ rõ!

Tác giả: Triệu Dật Nhân

Nguồn: truyentranh8.net

Nhóm dịch: Nhóm Lạc Thiên

Thể loại: Horror Manhua 18+

Đăng bởi: Kawaisou Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1657304 Theo dõi: 826

Update: 22/02/2020 20:33TỔNG HỢP (268 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Nguyên Mục Chương 268 01/12/2019 10:18

Nguyên Mục Chương 267 30/11/2019 08:21

Nguyên Mục Chương 266 29/11/2019 09:01

Nguyên Mục Chapter 265 28/11/2019 10:00

Nguyên Mục chap 264 27/11/2019 16:06

Nguyên Mục chap 263 26/11/2019 15:27

Nguyên Mục chap 262 25/11/2019 18:57

Nguyên Mục chap 261 24/11/2019 13:06

Nguyên Mục chap 260 23/11/2019 13:13

Nguyên Mục chap 259 22/11/2019 09:07

Nguyên Mục chap 258 21/11/2019 14:32

Nguyên Mục chap 257 20/11/2019 20:55

Nguyên Mục chap 256 19/11/2019 10:10

Nguyên Mục chap 255 18/11/2019 13:20

Nguyên Mục chap 254 17/11/2019 20:39

Nguyên Mục chap 253 16/11/2019 20:58

Nguyên Mục chap 252 15/11/2019 19:41

Nguyên Mục chap 251 14/11/2019 19:44

Nguyên Mục chap 250 13/11/2019 15:57

Nguyên Mục chap 249 12/11/2019 16:04

Nguyên Mục chap 248 11/11/2019 12:00

Nguyên Mục chap 247 10/11/2019 15:07

Nguyên Mục chap 246 09/11/2019 18:24

Nguyên Mục chap 245 08/11/2019 16:56

Nguyên Mục chap 244 07/11/2019 17:07

Nguyên Mục chap 243 06/11/2019 14:14

Nguyên Mục chap 242 05/11/2019 10:47

Nguyên Mục chap 241 04/11/2019 15:46

Nguyên Mục chap 240 03/11/2019 15:56

Nguyên Mục chap 239 02/11/2019 15:40

Nguyên Mục chap 238 01/11/2019 17:30

Nguyên Mục chap 237 30/10/2019 16:10

Nguyên Mục chap 236 30/10/2019 16:10

Nguyên Mục chap 235 28/10/2019 17:06

Nguyên Mục chap 234 26/10/2019 16:47

Nguyên Mục chap 233 24/10/2019 16:32

Nguyên Mục chap 232 22/10/2019 17:06

Nguyên Mục chap 232 22/10/2019 17:06

Nguyên Mục chap 231 20/10/2019 20:04

Nguyên Mục chap 230 17/10/2019 16:55

Nguyên Mục chap 229 17/10/2019 16:55

Nguyên Mục chap 228 13/10/2019 15:47

Nguyên Mục chap 227 11/10/2019 10:21

Nguyên Mục chap 226 09/10/2019 17:57

Nguyên Mục chap 225 07/10/2019 16:28

Nguyên Mục chap 224 05/10/2019 13:57

Nguyên Mục chap 223 03/10/2019 16:36

Nguyên Mục chap 222 01/10/2019 14:33

Nguyên Mục chap 221 01/10/2019 14:33

Nguyên Mục chap 220 01/10/2019 14:33

Nguyên Mục chap 219 01/10/2019 14:33

Nguyên Mục chap 218 01/10/2019 14:33

Nguyên Mục chap 217 05/06/2019 13:31

Nguyên Mục chap 216 05/06/2019 13:31

Nguyên Mục chap 215 04/06/2019 18:53

Nguyên Mục chap 214 04/06/2019 18:53

Nguyên Mục chap 213 03/06/2019 20:16

Nguyên Mục chap 212 03/06/2019 20:15

Nguyên Mục chap 211 02/06/2019 14:50

Nguyên Mục chap 210 02/06/2019 14:50

Nguyên Mục chap 209 01/06/2019 13:31

Nguyên Mục chap 208 01/06/2019 13:31

Nguyên Mục chap 207 31/05/2019 13:46

Nguyên Mục chap 206 31/05/2019 13:46

Nguyên Mục chap 205 30/05/2019 14:32

Nguyên Mục chap 204 30/05/2019 14:32

Nguyên Mục chap 203 29/05/2019 13:30

Nguyên Mục chap 202 29/05/2019 13:30

Nguyên Mục chap 201 28/05/2019 13:19

Nguyên Mục chap 200 28/05/2019 13:19

Nguyên Mục chap 199 27/05/2019 19:49

Nguyên Mục chap 198 27/05/2019 19:49

Nguyên Mục chap 197 26/05/2019 13:25

Nguyên Mục chap 196 24/05/2019 14:02

Nguyên Mục chap 195 19/05/2019 22:46

Nguyên Mục chap 194 19/12/2018 20:53

Nguyên Mục chap 193 16/10/2018 20:30

Nguyên Mục chap 192 28/09/2018 21:32

Nguyên Mục chap 191 26/09/2018 00:34

Nguyên Mục chap 190 12/09/2018 20:06

Nguyên Mục chap 189 09/07/2018 18:51

Nguyên Mục chap 188 02/07/2018 20:41

Nguyên Mục chap 187 26/06/2018 19:45

Nguyên Mục chap 186 25/06/2018 20:20

Nguyên Mục chap 185 17/06/2018 20:20

Nguyên Mục chap 184 11/06/2018 13:08

Nguyên Mục chap 183 09/06/2018 22:02

Nguyên Mục chap 182 08/06/2018 18:41

Nguyên Mục chap 181 04/06/2018 19:50

Nguyên Mục chap 179 11/03/2018 16:08

Nguyên Mục chap 178 27/01/2018 13:40

Nguyên Mục chap 177 11/01/2018 12:30

Nguyên Mục chap 176 06/01/2018 12:24

Nguyên Mục chap 175 29/12/2017 16:05

Nguyên Mục chap 174 26/12/2017 18:20

Nguyên Mục chap 173 24/12/2017 13:55

Nguyên Mục chap 172 23/12/2017 19:24

Nguyên Mục chap 171 08/12/2017 15:48

Nguyên Mục chap 170 08/12/2017 15:48

Nguyên Mục chap 169 05/12/2017 12:55

Nguyên Mục chap 168 02/12/2017 20:11

Nguyên Mục chap 167 27/11/2017 19:28

Nguyên Mục chap 166 27/11/2017 19:28

Nguyên Mục chap 165 23/11/2017 14:53

Nguyên Mục chap 164 14/11/2017 18:12

Nguyên Mục chap 163 13/11/2017 12:49

Nguyên Mục chap 162 13/11/2017 12:49

Nguyên Mục chap 161 01/11/2017 16:20

Nguyên Mục chap 160 27/10/2017 12:31

Nguyên Mục chap 159 27/10/2017 12:31

Nguyên Mục chap 158 27/10/2017 12:31

Nguyên Mục chap 157 08/10/2017 17:46

Nguyên Mục chap 156 05/10/2017 20:44

Nguyên Mục chap 155 02/10/2017 17:29

Nguyên Mục chap 154 01/10/2017 16:55

Nguyên Mục Chap 153 27/09/2017 23:39

Nguyên Mục Chap 152 26/09/2017 00:15

Nguyên Mục chap 151 20/09/2017 13:08

Nguyên Mục chap 150 16/09/2017 13:30

Nguyên Mục chap 149 14/09/2017 20:46

Nguyên Mục chap 148 14/09/2017 20:46

Nguyên Mục chap 147 14/09/2017 20:46

Nguyên Mục chap 146 10/09/2017 16:02

Nguyên Mục chap 145 09/09/2017 22:59

Nguyên Mục chap 144 09/09/2017 12:37

Nguyên Mục chap 143 07/09/2017 12:28

Nguyên Mục chap 142 07/09/2017 12:28

Nguyên Mục chap 141 31/08/2017 18:45

Nguyên Mục chap 140 30/05/2017 18:39

Nguyên Mục chap 139 29/05/2017 15:37

Nguyên Mục chap 138 28/05/2017 15:08

Nguyên Mục chap 137 27/05/2017 18:15

Nguyên Mục chap 136 26/05/2017 12:46

Nguyên Mục chap 135 25/05/2017 12:33

Nguyên Mục chap 134 24/05/2017 18:34

Nguyên Mục chap 133 23/05/2017 13:59

Nguyên Mục chap 132 22/05/2017 18:19

Nguyên Mục chap 131 22/05/2017 18:18

Nguyên Mục chap 130 22/05/2017 18:18

Nguyên Mục chap 129 20/05/2017 12:02

Nguyên Mục chap 128 20/05/2017 12:02

Nguyên Mục chap 127 15/05/2017 20:33

Nguyên Mục chap 126 15/05/2017 20:33

Nguyên Mục chap 125 15/05/2017 20:33

Nguyên Mục chap 124 15/05/2017 20:32

Nguyên Mục chap 123 15/05/2017 20:32

Nguyên Mục chap 122 15/05/2017 20:32

Nguyên Mục chap 121 15/05/2017 20:32

Nguyên Mục chap 120 04/11/2016 12:17

Nguyên Mục chap 119 03/11/2016 12:10

Nguyên Mục chap 118 02/11/2016 15:24

Nguyên Mục chap 117 01/11/2016 12:22

Nguyên Mục chap 116 31/10/2016 12:17

Nguyên Mục chap 115 30/10/2016 13:12

Nguyên Mục chap 114 29/10/2016 14:49

Nguyên Mục chap 113 28/10/2016 19:12

Nguyên Mục chap 112 14/09/2016 14:04

Nguyên Mục chap 111 13/09/2016 12:30

Nguyên Mục chap 110 12/09/2016 16:54

Nguyên Mục chap 109 11/09/2016 14:05

Nguyên Mục chap 108 10/09/2016 14:38

Nguyên Mục chap 107 02/09/2016 15:46

Nguyên Mục chap 106 01/09/2016 16:03

Nguyên Mục chap 105 31/08/2016 13:33

Nguyên Mục chap 104 30/08/2016 14:13

Nguyên Mục chap 103 29/08/2016 14:11

Nguyên Mục chap 102 28/08/2016 14:05

Nguyên Mục chap 101 27/08/2016 15:49

Nguyên Mục chap 100 24/08/2016 15:18

Nguyên Mục chap 99 23/08/2016 14:44

Nguyên Mục chap 98 22/08/2016 19:26

Nguyên Mục chap 97 21/08/2016 16:50

Nguyên Mục chap 96 20/08/2016 13:53

Nguyên Mục chap 95 19/08/2016 14:40

Nguyên Mục chap 94 18/08/2016 13:34

Nguyên Mục chap 93 17/08/2016 14:45

Nguyên Mục chap 92 16/08/2016 12:55

Nguyên Mục chap 91 15/08/2016 13:43

Nguyên Mục chap 90 14/08/2016 15:51

Nguyên Mục chap 89 13/08/2016 16:05

Nguyên Mục chap 88 12/08/2016 17:40

Nguyên Mục chap 87 11/08/2016 13:17

Nguyên Mục chap 86 10/08/2016 19:48

Nguyên Mục chap 85 09/08/2016 17:31

Nguyên Mục chap 84 08/08/2016 14:47

Nguyên Mục chap 83 07/08/2016 14:20

Nguyên Mục chap 82 06/08/2016 18:59

Nguyên Mục chap 81 05/08/2016 19:49

Nguyên Mục chap 80 04/08/2016 12:29

Nguyên Mục chap 79 03/08/2016 12:30

Nguyên Mục chap 78 02/08/2016 12:38

Nguyên Mục chap 77 01/08/2016 19:54

Nguyên Mục chap 76 31/07/2016 17:40

Nguyên Mục chap 75 30/07/2016 15:19

Nguyên Mục chap 74 29/07/2016 19:27

Nguyên Mục chap 73 28/07/2016 13:13

Nguyên Mục chap 72 27/07/2016 14:18

Nguyên Mục chap 71 26/07/2016 12:43

Nguyên Mục chap 70 25/07/2016 14:17

Nguyên Mục chap 69 24/07/2016 20:00

Nguyên Mục chap 68 23/07/2016 16:55

Nguyên Mục chap 67 22/07/2016 20:38

Nguyên Mục chap 66 21/07/2016 13:02

Nguyên Mục chap 65 20/07/2016 19:51

Nguyên Mục chap 64 19/07/2016 19:21

Nguyên Mục chap 63 18/07/2016 20:12

Nguyên Mục chap 62 17/07/2016 12:49

Nguyên Mục chap 61 16/07/2016 19:38

Nguyên Mục chap 60 15/07/2016 12:16

Nguyên Mục chap 59 14/07/2016 13:41

Nguyên Mục chap 58 13/07/2016 12:54

Nguyên Mục chap 57 12/07/2016 12:35

Nguyên Mục chap 56 11/07/2016 13:08

Nguyên Mục chap 55 10/07/2016 15:17

Nguyên Mục chap 54 09/07/2016 14:00

Nguyên Mục chap 53 08/07/2016 13:31

Nguyên Mục chap 52 24/06/2016 12:55

Nguyên Mục chap 51 23/06/2016 12:07

Nguyên Mục chap 50 22/06/2016 15:22

Nguyên Mục chap 49 21/06/2016 14:17

Nguyên Mục Chap 48 20/06/2016 14:44

Nguyên Mục Chap 47 19/06/2016 12:17

Nguyên Mục Chap 46 18/06/2016 13:08

Nguyên Mục chap 45 18/06/2016 13:05

Nguyên Mục chap 44 16/06/2016 15:48

Nguyên Mục chap 43 15/06/2016 18:08

Nguyên Mục chap 42 29/05/2016 16:03

Nguyên Mục chap 41 28/05/2016 15:59

Nguyên Mục chap 40 27/05/2016 12:57

Nguyên Mục chap 39 27/05/2016 01:11

Nguyên Mục chap 38 24/05/2016 18:27

Nguyên Mục chap 37 24/05/2016 18:27

Nguyên Mục chap 36 24/05/2016 18:27

Nguyên Mục chap 35 24/05/2016 18:27

Nguyên Mục chap 34 20/05/2016 17:42

Nguyên Mục chap 33 20/05/2016 17:42

Nguyên Mục chap 32 18/05/2016 12:49

Nguyên Mục chap 31 17/05/2016 12:08

Nguyên Mục chap 30 17/05/2016 02:07

Nguyên Mục chap 29 14/05/2016 23:30

Nguyên Mục chap 28 13/05/2016 14:02

Nguyên Mục chap 27 12/05/2016 18:42

Nguyên Mục chap 26 11/05/2016 13:00

Nguyên Mục chap 25 11/05/2016 12:59

Nguyên Mục chap 24 09/05/2016 22:40

Nguyên Mục chap 23 08/05/2016 18:43

Nguyên Mục chap 22 08/05/2016 18:42

Nguyên Mục chap 21 07/05/2016 08:25

Nguyên Mục chap 20 07/05/2016 08:24

Nguyên Mục chap 19 04/05/2016 15:01

Nguyên Mục chap 18 04/05/2016 15:01

Nguyên Mục chap 17 04/05/2016 15:00

Nguyên Mục chap 16 04/05/2016 15:00

Nguyên Mục chap 15 04/05/2016 14:59

Nguyên Mục chap 14 29/04/2016 23:42

Nguyên Mục chap 13 29/04/2016 23:42

Nguyên Mục chap 12 29/04/2016 23:41

Nguyên Mục chap 11 26/04/2016 20:36

Nguyên Mục chap 10 26/04/2016 20:36

Nguyên Mục chap 9 26/04/2016 20:36

Nguyên Mục chap 8 24/04/2016 03:11

Nguyên Mục chap 7 22/04/2016 16:42

Nguyên Mục chap 6 21/04/2016 23:40

Nguyên Mục chap 5 15/04/2016 19:30

Nguyên Mục chap 4 14/04/2016 20:17

Nguyên Mục chap 3 13/04/2016 20:25

Nguyên Mục chap 2 12/04/2016 21:24

Nguyên Mục chap 1 12/04/2016 21:24

 

 

Bokura Wa Minna Kawaisou

 

 

Sayonara Piano Sonata

 

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh My Doll House Chap 019 - Ecchi nặng
  • truyện tranh Nukoduke! - Mèo Siêu Kute  [>Update 09/12<] chapter 119
  • truyện tranh Beast 9 | Chap 005 HOT!!
  • truyện tranh Hiniiru - ĐMT chap 7.2
  • truyện tranh Jitsu wa Watashi wa | Chap 077 Remake
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...