unOrdinary

truyện tranh unOrdinary
SƠ LƯỢC

Thế giới không bao giờ hoàn hảo cả. Chúng ta phải chấp nhận và sống với nó, để rồi một ngày chúng ta nhận ra rằng phải thay đổi thế giới này


Tên khác: Thế giới không hoàn hảo

Tác giả: uru-chan

Nguồn: DTH COMPANY

Nhóm dịch: DTH COMPANY

Thể loại: Action Comedy Manhwa School Life Tragedy Drama Fantasy

Đăng bởi: Sussy_Cat Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Unique Team

Số lượt xem: 1010799 Theo dõi: 959

Update: 09/07/2022 11:32TỔNG HỢP (277 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

unOrdinary Chapter 266 (SS2) 09/07/2022 11:30

unOrdinary Chapter 265 (SS2) 09/07/2022 11:30

unOrdinary Chapter 264 (SS2) 09/07/2022 11:30

unOrdinary Chapter 263 (SS2) 08/07/2022 12:39

unOrdinary Chapter 262 (SS2) 08/07/2022 12:39

unOrdinary Chapter 261 (SS2) 08/07/2022 12:39

unOrdinary Chapter bonus 260.5 (SS2) 08/07/2022 12:39

unOrdinary Chapter 260 (SS2) 03/07/2022 15:00

unOrdinary Chapter 259 (SS2) 03/07/2022 15:00

unOrdinary Chapter 258 (SS2) 03/07/2022 15:00

unOrdinary Chapter 257 (SS2) 03/07/2022 15:00

unOrdinary Chapter 256 (SS2) 03/07/2022 14:59

unOrdinary Chapter 255 (SS2) 03/07/2022 14:59

unOrdinary Chapter 254 (SS2) 03/07/2022 14:59

unOrdinary Chapter 253 (SS2) 03/07/2022 15:00

unOrdinary Chapter 252 (SS2) 03/07/2022 15:00

unOrdinary Chapter 251 (SS2) 03/07/2022 14:59

unOrdinary Chapter 250 (SS2) 03/07/2022 15:00

unOrdinary Chapter 249 (SS2) 03/07/2022 14:59

unOrdinary Chapter 248 (SS2) 03/07/2022 14:59

unOrdinary Chapter 247 (SS2) 03/07/2022 14:59

unOrdinary Chapter 246 (SS2) 03/07/2022 14:59

unOrdinary Chapter 245 (SS2) 03/07/2022 14:59

unOrdinary Chapter 244 (SS2) 03/07/2022 14:59

unOrdinary Chapter 243 (SS2) 03/07/2022 14:59

unOrdinary Chapter 242 (SS2) 03/07/2022 14:59

unOrdinary Chapter 241 (SS2) 03/07/2022 14:59

unOrdinary chapter 240 (SS2) 27/06/2022 17:50

unOrdinary chapter 239 (SS2) 27/06/2022 12:23

unOrdinary chapter 238 (SS2) 27/06/2022 09:39

unOrdinary chapter 237 (SS2) 26/06/2022 23:46

unOrdinary chapter 236 (SS2) 26/06/2022 16:39

unOrdinary chapter 235 (SS2) 25/06/2022 11:46

unOrdinary Chapter 234 (SS2) 24/06/2022 20:51

unOrdinary Chapter 233 (SS2) 24/06/2022 20:51

unOrdinary Chapter 232 (SS2) 24/06/2022 20:51

unOrdinary Chapter 231 (SS2) 24/06/2022 20:51

unOrdinary Chapter 230 (SS2) 24/06/2022 20:51

unOrdinary Chapter 229 (SS2) 24/06/2022 20:51

unOrdinary Chapter 228 (SS2) 24/06/2022 20:51

unOrdinary Chapter 227 (SS2) 24/06/2022 20:51

unOrdinary Chapter 226 (SS2) 24/06/2022 20:51

unOrdinary Chapter 225 (SS2) 24/06/2022 20:51

unOrdinary Chapter 224 (SS2) 24/06/2022 20:51

unOrdinary Chapter 223 (SS2) 24/06/2022 20:51

unOrdinary Chapter 222 (SS2) 24/06/2022 20:51

unOrdinary Chapter 221 (SS2) 24/06/2022 20:51

unOrdinary Chapter 220 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 219 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 218 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 217 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 216 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 215 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 214 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 213 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 212 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 211 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 210 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 209 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 208 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 207 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 206 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 205 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 204 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 203 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 202 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 201 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 200 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 199 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 198 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 197 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 196 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 195 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 194 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 193 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 192 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 191 (SS2) 24/06/2022 20:50

unOrdinary Chapter 190 (SS2) 24/06/2022 20:49

unOrdinary Chapter 189 (SS2) 24/06/2022 20:49

unOrdinary Chapter 187 (SS2) 24/06/2022 20:49

unOrdinary Chapter 186 (SS2) 24/06/2022 20:49

unOrdinary Chapter 185 (SS2) 24/06/2022 20:49

unOrdinary Chapter 184 (SS2) 24/06/2022 20:49

unOrdinary Chapter 183 (SS2) 24/06/2022 20:49

unOrdinary Chapter 182 (SS2) 24/06/2022 20:49

unOrdinary Chapter 181 (SS2) 24/05/2020 20:02

unOrdinary Chapter 180 (SS2) 24/05/2020 20:02

unOrdinary Chapter 179 (SS2) 22/05/2020 23:03

unOrdinary Chapter 178 (SS2) 22/05/2020 23:02

unOrdinary Chapter 177 (SS2) 22/05/2020 23:02

unOrdinary Chapter 176 (SS2) 22/05/2020 23:00

unOrdinary Chapter 175 (SS2) 22/05/2020 22:59

unOrdinary Chapter 174 (SS2) 22/05/2020 22:57

unOrdinary Chapter 173 (SS2) 02/04/2020 18:59

unOrdinary Chapter 172 (SS2) 02/04/2020 18:55

unOrdinary Chapter 171 (SS2) 02/04/2020 18:52

unOrdinary Chapter 170 (SS2) 02/04/2020 18:50

unOrdinary Chapter 169 (SS2) 11/03/2020 22:28

unOrdinary Chapter 168 (SS2) 11/03/2020 22:25

unOrdinary Chapter 167 (SS2) 11/03/2020 22:23

unOrdinary Chapter 166 (SS2) 11/03/2020 22:21

unOrdinary Chapter 165 (SS2) 11/03/2020 22:19

unOrdinary Chapter 164 (SS2) 11/03/2020 22:18

unOrdinary Chapter 163 (SS2) 11/03/2020 22:17

unOrdinary Chapter 162 (SS2) 11/03/2020 22:14

unOrdinary Chapter 161 (SS2) 06/01/2020 20:48

unOrdinary Chapter 160 (SS2) 06/01/2020 20:47

unOrdinary Chapter 159 (SS2) 28/12/2019 23:01

unOrdinary Chapter 158 (SS2) 28/12/2019 23:00

unOrdinary chapter 157 (SS2) 07/12/2019 16:26

unOrdinary Chapter 156 (SS2) 03/12/2019 22:08

unOrdinary Chapter 188(SS2) 24/06/2022 20:49

unOrdinary Chapter 234.5 (SS2) 26/06/2022 11:10

unOrdinary Chapter 234.5 (SS2) 25/06/2022 11:46

unOrdinary Chapter 224.5 (SS2) 24/06/2022 20:51

unOrdinary Chapter 223.5 (SS2) 24/06/2022 20:51

unOrdinary Chapter 222.5 (SS2) 24/06/2022 20:51

unOrdinary Chapter 155 29/08/2019 20:20

unOrdinary Chapter 154 22/08/2019 21:16

unOrdinary Chapter 153 21/08/2019 20:43

unOrdinary Chapter 152 21/08/2019 20:42

unOrdinary Chapter 151 21/08/2019 20:41

unOrdinary Chapter 150 21/08/2019 20:40

unOrdinary Chapter 149 21/08/2019 20:39

unOrdinary Chapter 148 21/08/2019 20:37

unOrdinary Chapter 147 20/07/2019 19:57

unOrdinary Chapter 146 20/07/2019 19:56

unOrdinary Chapter 145 20/07/2019 19:47

unOrdinary Chapter 144 20/07/2019 19:46

unOrdinary Chapter 143 23/06/2019 21:06

unOrdinary Chapter 142 22/06/2019 16:58

unOrdinary Chapter 141 21/06/2019 21:12

unOrdinary Chapter 140 09/06/2019 21:00

unOrdinary Chapter 139 08/06/2019 18:01

unOrdinary Chapter 138 08/06/2019 16:17

unOrdinary Chapter 137 08/06/2019 16:15

unOrdinary Side Story - Rei 2 28/11/2019 20:05

unOrdinary Side Story - Rei 10/11/2019 20:17

unOrdinary chap 136 15/05/2019 00:47

unOrdinary chap 135 15/05/2019 00:47

unOrdinary chap 134 15/05/2019 00:46

unOrdinary chap 133 15/05/2019 00:46

unOrdinary chap 132 15/05/2019 00:45

unOrdinary chap 131 01/04/2019 20:22

unOrdinary chap 130 01/04/2019 20:21

unOrdinary chap 129 01/04/2019 20:18

unOrdinary chap 128 01/04/2019 20:16

unOrdinary chap 127 01/04/2019 20:15

unOrdinary chap 126 01/04/2019 20:15

unOrdinary chap 125 01/04/2019 20:14

unOrdinary chap 124 01/04/2019 20:13

unOrdinary chap 123 01/04/2019 20:12

unOrdinary chap 122 01/04/2019 20:11

unOrdinary chap 121 01/04/2019 20:10

unOrdinary chap 120 01/04/2019 20:09

unOrdinary chap 119 01/04/2019 20:09

unOrdinary chap 118 01/04/2019 20:08

unOrdinary chap 117 01/04/2019 20:08

unOrdinary chap 116 01/04/2019 20:07

unOrdinary chap 115 01/04/2019 20:05

unOrdinary chap 114 01/04/2019 13:27

unOrdinary chap 113 20/10/2018 22:26

unOrdinary chap 112 20/10/2018 22:26

unOrdinary chap 111 20/10/2018 22:25

unOrdinary chap 110 20/10/2018 22:25

unOrdinary chap 109 09/10/2018 20:35

unOrdinary chap 108 07/10/2018 20:54

unOrdinary chap 107 07/10/2018 20:23

unOrdinary chap 106 07/10/2018 20:22

unOrdinary chap 105 07/10/2018 20:22

unOrdinary chap 104 07/10/2018 20:21

unOrdinary chap 103 07/10/2018 20:21

unOrdinary chap 102 07/10/2018 20:15

unOrdinary chap 101 07/10/2018 20:14

unOrdinary chap 100 07/10/2018 20:14

unOrdinary chap 99 07/10/2018 20:14

unOrdinary chap 98 07/10/2018 20:14

unOrdinary chap 97 07/10/2018 20:13

unOrdinary chap 96 07/10/2018 20:13

unOrdinary chap 95 07/10/2018 20:13

unOrdinary chap 94 18/07/2018 16:44

unOrdinary chap 93 04/07/2018 13:13

unOrdinary chap 92 25/05/2018 19:44

unOrdinary chap 91 25/05/2018 19:43

unOrdinary chap 90 25/05/2018 19:42

unOrdinary chap 89 04/05/2018 22:49

unOrdinary chap 88 28/04/2018 00:59

unOrdinary chap 87 28/04/2018 00:58

unOrdinary chap 86 24/04/2018 12:38

unOrdinary chap 85 23/04/2018 12:14

unOrdinary chap 84 23/04/2018 12:14

unOrdinary chap 83 23/04/2018 12:14

unOrdinary chap 82 20/04/2018 20:20

unOrdinary chap 81 03/03/2018 20:39

unOrdinary chap 80 01/03/2018 11:59

unOrdinary chap 79 01/03/2018 11:58

unOrdinary chap 78 01/03/2018 11:58

unOrdinary chap 77 09/02/2018 07:54

unOrdinary chap 76 16/12/2017 18:22

unOrdinary chap 75 16/12/2017 18:22

unOrdinary SS1 - Recap 30/11/2019 20:53

unOrdinary chap 74 16/12/2017 01:37

unOrdinary chap 73 02/12/2017 12:41

unOrdinary chap 72 02/12/2017 12:41

unOrdinary chap 71 02/12/2017 12:41

unOrdinary chap 70 02/12/2017 12:41

unOrdinary chap 69 02/12/2017 12:41

unOrdinary chap 68 02/12/2017 12:40

unOrdinary chap 67 02/12/2017 12:40

unOrdinary chap 66 14/10/2017 19:40

unOrdinary chap 65 14/10/2017 19:40

unOrdinary chap 64 24/08/2019 12:45

unOrdinary chap 63 02/10/2017 17:32

unOrdinary chap 62 30/09/2017 17:22

unOrdinary chap 61 30/09/2017 17:22

unOrdinary chap 60 14/09/2017 21:32

unOrdinary chap 59 23/08/2017 12:18

unOrdinary chap 58 23/08/2017 12:18

unOrdinary chap 57 28/07/2017 16:47

unOrdinary chap 56 20/07/2017 13:48

unOrdinary chap 55 13/07/2017 18:41

unOrdinary chap 54 06/07/2017 21:05

unOrdinary chap 53 30/06/2017 12:09

unOrdinary chap 52 29/06/2017 22:07

unOrdinary chap 51 29/06/2017 12:00

unOrdinary chap 50 21/06/2017 21:35

unOrdinary chap 49 07/06/2017 12:01

unOrdinary chap 48 01/06/2017 22:05

unOrdinary chap 47 28/05/2017 13:32

unOrdinary chap 46 17/05/2017 20:15

unOrdinary chap 45 28/04/2017 09:53

unOrdinary chap 44 25/04/2017 11:59

unOrdinary chap 43 22/04/2017 16:22

unOrdinary chap 42 06/04/2017 22:39

unOrdinary bonus 15/05/2017 11:56

unOrdinary chap 41 31/03/2017 12:50

unOrdinary chap 40 26/03/2017 14:28

unOrdinary chap 39 25/03/2017 21:09

unOrdinary chap 38 24/03/2017 20:18

unOrdinary chap 37 19/03/2017 22:40

unOrdinary chap 36 19/03/2017 15:16

unOrdinary chap 35 17/03/2017 21:35

unOrdinary chap 34 17/03/2017 21:35

unOrdinary chap 33 12/03/2017 20:23

unOrdinary chap 32 12/03/2017 20:23

unOrdinary chap 31 14/02/2017 22:55

unOrdinary chap 30 12/02/2017 21:33

unOrdinary chap 29 11/02/2017 22:51

unOrdinary chap 28 11/02/2017 18:08

unOrdinary chap 27 05/12/2016 20:21

unOrdinary chap 26 04/12/2016 23:21

unOrdinary chap 25 22/11/2016 23:16

unOrdinary chap 24 04/11/2016 11:50

unOrdinary chap 23 30/10/2016 18:06

unOrdinary chap 22 28/10/2016 22:51

unOrdinary chap 21 21/10/2016 12:11

unOrdinary chap 20 20/10/2016 23:53

unOrdinary chap 19 02/10/2016 20:31

unOrdinary chap 18 02/10/2016 09:19

unOrdinary chap 17 25/09/2016 20:32

unOrdinary chap 16 10/09/2016 23:08

unOrdinary chap 15 01/09/2016 21:19

unOrdinary chap 14 21/08/2016 17:01

unOrdinary chap 13 21/08/2016 17:01

unOrdinary chap 12 19/08/2016 21:27

unOrdinary chap 11 19/08/2016 19:44

unOrdinary chap 10 19/08/2016 14:05

unOrdinary chap 9 17/08/2016 19:45

unOrdinary chap 8 17/08/2016 19:25

unOrdinary chap 7 17/08/2016 10:08

unOrdinary chap 6 16/08/2016 12:08

unOrdinary chap 5 16/08/2016 12:07

unOrdinary chap 4 08/06/2016 21:04

unOrdinary chap 3 08/06/2016 21:04

unOrdinary chap 2 08/06/2016 21:04

unOrdinary chap 1 08/06/2016 21:03

unOrdinary chap 0 26/05/2016 19:25

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Kakao 79%  update chap 12-14.5
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...