Hỏa Vân Tà Thần II update chap 100

truyện tranh Hỏa Vân Tà Thần II
SƠ LƯỢC

Nội dung: Phần này nối tiếp ngoại truyện sau khi Hỏa Vân Tà Thần đấu với Long Hổ Môn mất tích, thì ra vẫn chưa chết mà âm thầm luyện võ công.

Đông Phương Vô Địch muốn tiến Trung Hoa, nhưng bị Thiếu Lâm ngăn chặn, nên đến Nhật Bản bắt Lão Tà Thần vì giết cao tăng Thiếu Lâm đời trước.

Hỏa Vân Tà Thần tương cứu,nhưng cha con ngăn cách, sinh mệnh sắp tuyệt, nhớ lại mình còn một con côi.

Hỏa Vân Tà Thần chỉ mơ ước chấn hưng La Sát Giáo, sau nhờ mặt nạ Vô Gián đột phá võ công, đấu với Thập Dương Đông Phương Vô Địch.

Chiến quả ra sao? Tà Thần có gặp được vợ con mình?

Tác giả: Hoàng Ngọc Lang

Nguồn: Comicvn.net

Nhóm dịch: Comicvn.net

Thể loại: Action Manhua Martial Arts

Đăng bởi: KuteLove Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 304431 Theo dõi: 25

Update: 19/03/2019 12:22TỔNG HỢP (100 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 100 09/12/2012 09:49

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 99 09/12/2012 09:49

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 98 09/12/2012 09:48

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 97 09/12/2012 09:48

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 96 09/12/2012 09:48

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 95 09/12/2012 09:47

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 94 09/12/2012 09:46

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 93 09/12/2012 09:46

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 92 09/12/2012 09:45

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 91 09/12/2012 09:45

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 90 18/04/2012 14:24

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 89 18/04/2012 14:24

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 88 18/04/2012 14:23

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 87 18/04/2012 14:23

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 86 18/04/2012 14:23

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 85 18/04/2012 14:22

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 84 18/04/2012 14:22

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 83 18/04/2012 14:22

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 82 18/04/2012 14:21

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 81 18/04/2012 14:21

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 80 18/04/2012 14:21

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 79 18/04/2012 14:20

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 78 18/04/2012 14:20

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 77 18/04/2012 14:20

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 76 18/04/2012 14:19

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 75 18/04/2012 14:19

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 74 18/04/2012 14:19

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 73 18/04/2012 14:18

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 72 18/04/2012 14:18

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 71 18/04/2012 14:17

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 70 18/04/2012 14:16

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 69 18/04/2012 14:16

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 68 18/04/2012 14:16

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 67 18/04/2012 14:15

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 66 18/04/2012 14:15

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 65 18/04/2012 14:15

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 64 18/04/2012 14:14

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 63 18/04/2012 14:14

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 62 18/04/2012 14:13

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 61 18/04/2012 14:12

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 60 18/04/2012 14:12

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 59 18/04/2012 14:12

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 58 18/04/2012 14:11

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 57 18/04/2012 14:11

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 56 18/04/2012 14:11

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 55 18/04/2012 14:10

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 54 18/04/2012 14:10

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 53 18/04/2012 14:10

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 52 18/04/2012 14:10

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 51 18/04/2012 14:09

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 50 18/04/2012 14:09

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 49 18/04/2012 14:09

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 48 18/04/2012 14:08

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 47 18/04/2012 14:08

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 46 18/04/2012 14:08

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 45 18/04/2012 14:07

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 44 18/04/2012 14:07

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 43 18/04/2012 14:07

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 42 18/04/2012 14:06

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 41 18/04/2012 14:06

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 40 18/04/2012 14:06

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 39 18/04/2012 14:05

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 38 18/04/2012 14:05

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 37 18/04/2012 14:05

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 36 18/04/2012 14:04

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 35 18/04/2012 14:04

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 34 18/04/2012 14:04

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 33 18/04/2012 14:04

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 32 18/04/2012 14:03

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 31 18/04/2012 14:03

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 30 18/04/2012 14:03

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 29 18/04/2012 14:02

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 28 18/04/2012 14:02

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 27 18/04/2012 13:56

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 26 18/04/2012 13:56

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 25 18/04/2012 13:55

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 24 18/04/2012 13:55

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 23 18/04/2012 13:55

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 22 18/04/2012 13:54

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 21 18/04/2012 13:54

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 20 18/04/2012 13:53

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 19 18/04/2012 13:53

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 18 18/04/2012 13:52

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 17 18/04/2012 13:52

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 16 18/04/2012 13:52

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 15 18/04/2012 13:49

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 14 18/04/2012 13:48

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 13 18/04/2012 13:48

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 12 18/04/2012 13:48

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 11 18/04/2012 13:46

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 10 18/04/2012 13:46

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 9 18/04/2012 13:45

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 8 18/04/2012 13:45

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 7 18/04/2012 13:45

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 6 18/04/2012 13:45

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 5 18/04/2012 13:44

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 4 18/04/2012 13:44

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 3 18/04/2012 13:44

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 2 18/04/2012 13:43

Hỏa Vân Tà Thần II Chap 1 18/04/2012 13:43

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Sora wa Akai Kawa no Hotori Full 88 chap
  • truyện tranh Sailor Fuku ni Onegai! Full 21 chap
  • truyện tranh Nhà trọ hoàn hảo Full 96 Chap
  • truyện tranh Guardian Dog Full 22 chap
  • truyện tranh AQUA Full 10 chap
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...