Tu Chân Tứ Vạn Niên [>Update 06/01<] chapter 290

truyện tranh Tu Chân Tứ Vạn Niên
SƠ LƯỢC
emo

Tên khác: Forty Millenniums of Cultivation ; Xiuzhen Si Wan Nian ; 修真四万年

Tác giả: 卧牛真人 The Enlightened Master Crouching Cow

Nhóm dịch: hamtruyen

Thể loại: Action Adventure Manhua Romance Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1715519 Theo dõi: 917

Update: 06/01/2021 19:05

TỔNG HỢP (344 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 290 06/01/2021 19:05

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 289 08/12/2020 09:08

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 288 08/12/2020 09:08

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 287 08/12/2020 09:08

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 286 08/12/2020 09:08

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 285 08/12/2020 09:08

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 284 08/12/2020 09:08

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 283 08/12/2020 09:08

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 282 08/12/2020 09:08

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 281 08/12/2020 09:08

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 280 08/12/2020 09:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 279 08/12/2020 09:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 278 08/12/2020 09:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 277 08/12/2020 09:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 276 08/12/2020 09:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 275 08/12/2020 09:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 274 08/12/2020 09:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 273 08/12/2020 09:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 272 08/12/2020 09:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 271 08/12/2020 09:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 270 08/12/2020 09:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 269 08/12/2020 09:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 268 08/12/2020 09:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 267 08/12/2020 09:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 266 08/12/2020 09:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 265 08/12/2020 09:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 264 08/12/2020 09:06

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 263 08/12/2020 09:06

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 262 08/12/2020 09:06

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 261 08/12/2020 09:06

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 260 08/12/2020 09:06

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 259 08/12/2020 09:06

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 258 08/12/2020 09:06

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 257 08/12/2020 09:06

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 256 08/12/2020 09:06

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 255 08/12/2020 09:06

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 254 08/12/2020 09:06

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 253 08/12/2020 09:06

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 252 08/12/2020 09:06

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 251 08/12/2020 09:06

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 250 08/12/2020 09:06

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 249 08/12/2020 09:05

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 248 08/12/2020 09:05

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 247 08/12/2020 09:05

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 246 08/12/2020 09:05

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 245 08/12/2020 09:05

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 244 08/12/2020 09:05

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 243 08/12/2020 09:05

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 242 08/12/2020 09:05

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 241 08/12/2020 09:05

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 240 08/12/2020 09:05

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 239 08/12/2020 09:05

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 238 08/12/2020 09:05

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 237 08/12/2020 09:05

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 289 02/12/2020 23:51

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 288 02/12/2020 23:51

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 287 02/12/2020 23:51

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 286 02/12/2020 23:50

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 285 01/12/2020 22:21

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 284 15/09/2020 21:32

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 283 15/09/2020 21:32

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 282 15/09/2020 21:32

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 281 15/09/2020 21:32

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 280 15/09/2020 21:32

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 279 15/09/2020 21:32

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 278 15/09/2020 21:32

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 277 15/09/2020 21:32

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 276 15/09/2020 21:32

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 275 15/09/2020 21:32

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 274 15/09/2020 21:32

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 273 15/09/2020 21:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 272 15/09/2020 21:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 271 15/09/2020 21:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 270 15/09/2020 21:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 269 15/09/2020 21:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 268 15/09/2020 21:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 267 15/09/2020 21:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 266 15/09/2020 21:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 265 15/09/2020 21:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 264 15/09/2020 21:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 263 15/09/2020 21:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 262 15/09/2020 21:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 261 15/09/2020 21:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 260 15/09/2020 21:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 259 15/09/2020 21:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 258 15/09/2020 21:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 257 15/09/2020 21:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 256 15/09/2020 21:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 255 15/09/2020 21:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 254 15/09/2020 21:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 253 15/09/2020 21:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 252 15/01/2020 11:35

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 251 13/01/2020 13:03

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 250 11/01/2020 11:38

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 249 09/01/2020 14:10

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 248 07/01/2020 16:20

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 247 05/01/2020 11:57

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 246 03/01/2020 12:51

Tu Chân Tứ Vạn Niên chapter 245 01/01/2020 21:21

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 244 26/10/2019 17:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 243 22/10/2019 17:45

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 242 18/10/2019 18:28

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 241 14/10/2019 18:02

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 240 10/10/2019 17:55

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 239 08/10/2019 16:55

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 238 06/10/2019 18:23

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 237 02/10/2019 19:49

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 236 28/09/2019 17:32

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 235 28/09/2019 17:32

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 234 13/09/2019 21:03

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 233 11/09/2019 16:46

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 232 08/09/2019 02:32

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 231 08/09/2019 02:32

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 230 08/09/2019 02:32

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 229 08/09/2019 02:32

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 228 08/09/2019 02:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 227 08/09/2019 02:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 226 08/09/2019 02:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 225 08/09/2019 02:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 224 08/09/2019 02:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 223 08/09/2019 02:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 222 08/09/2019 02:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 221 08/09/2019 02:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 220 08/09/2019 02:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 219 08/09/2019 02:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 218 08/09/2019 02:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 217 08/09/2019 02:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 216 08/09/2019 02:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 215 08/09/2019 02:29

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 214 08/09/2019 02:29

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 213 08/09/2019 02:29

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 212 08/09/2019 02:29

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 211 14/08/2019 21:58

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 210 12/08/2019 21:52

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 209 27/07/2019 14:08

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 208 25/07/2019 23:42

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 207 13/07/2019 22:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 206 11/07/2019 21:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 205 09/07/2019 21:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 204 08/07/2019 08:51

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 203 13/05/2019 20:32

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 202 11/05/2019 19:41

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 201 11/05/2019 19:40

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 200 11/05/2019 19:40

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 199 05/05/2019 21:05

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 198 03/05/2019 19:03

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 197 02/05/2019 20:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 196 30/04/2019 17:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 195 20/04/2019 20:46

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 195 20/04/2019 20:46

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 194 18/04/2019 19:51

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 193 16/04/2019 20:52

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 192 14/04/2019 20:45

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 191 12/04/2019 19:54

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 190 10/04/2019 20:22

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 189 05/04/2019 22:03

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 188 03/04/2019 22:20

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 187 03/04/2019 22:20

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 186 31/03/2019 19:38

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 185 30/03/2019 20:43

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 184 28/03/2019 00:28

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 183 26/03/2019 05:39

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 182 21/03/2019 21:38

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 181 19/03/2019 21:05

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 180 06/03/2019 07:41

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 179 04/03/2019 08:13

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 178 25/02/2019 00:25

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 177 22/02/2019 20:16

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 176 20/02/2019 23:02

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 175 18/02/2019 22:55

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 174 27/01/2019 23:54

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 173 25/01/2019 22:46

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 172 24/01/2019 08:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 171 22/01/2019 12:32

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 170 19/01/2019 22:19

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 169 31/12/2018 22:02

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 168 31/12/2018 05:15

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 167 29/12/2018 22:24

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 166 24/12/2018 13:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 165 21/12/2018 21:29

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 164 11/12/2018 13:17

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 163 10/12/2018 21:27

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 162 09/12/2018 18:03

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 161 08/12/2018 12:57

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 160 25/11/2018 21:54

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 159 24/11/2018 21:25

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 158 23/11/2018 21:10

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 157 22/11/2018 21:44

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 156 10/11/2018 13:15

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 155 09/11/2018 20:38

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 154 08/11/2018 13:14

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 153 29/10/2018 20:51

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 152 27/10/2018 21:50

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 151 27/10/2018 21:50

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 150 22/10/2018 10:40

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 149 21/10/2018 14:53

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 148 20/10/2018 16:33

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 147 19/10/2018 18:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 146 18/10/2018 12:59

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 145 17/10/2018 12:52

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 144 16/10/2018 12:21

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 143 15/10/2018 12:47

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 142 14/10/2018 13:30

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 141 13/10/2018 12:44

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 140 12/10/2018 18:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 139 12/10/2018 18:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 138 10/10/2018 12:48

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 137 09/10/2018 12:27

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 136 08/10/2018 19:06

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 135 07/10/2018 13:47

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 134 06/10/2018 18:29

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 133 05/10/2018 12:07

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 132 04/10/2018 12:55

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 131 03/10/2018 17:50

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 130 02/10/2018 14:01

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 129 01/10/2018 12:45

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 128 30/09/2018 12:49

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 127 29/09/2018 13:04

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 126 28/09/2018 13:14

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 125 27/09/2018 13:16

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 124 26/09/2018 17:55

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 123 25/09/2018 13:21

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 122 24/09/2018 19:09

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 121 23/09/2018 12:54

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 120 22/09/2018 18:40

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 119 22/09/2018 18:40

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 118 13/09/2018 06:40

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 117 12/09/2018 00:22

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 116 11/09/2018 06:41

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 115 09/09/2018 21:15

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 114 08/09/2018 21:05

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 113 07/09/2018 22:57

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 112 06/09/2018 22:18

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 111 05/09/2018 21:52

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 110 05/09/2018 05:27

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 109 03/09/2018 22:04

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 108 02/09/2018 21:15

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 107 01/09/2018 21:20

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 106 01/09/2018 06:20

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 105 30/08/2018 21:02

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 104 30/08/2018 06:00

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 103 28/08/2018 22:53

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 102 27/08/2018 23:53

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 101 26/08/2018 21:11

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 100 25/08/2018 21:23

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 99 24/08/2018 21:49

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 98 24/08/2018 06:04

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 97 22/08/2018 23:13

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 96 22/08/2018 23:12

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 95 20/08/2018 21:21

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 94 19/08/2018 21:41

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 93 18/08/2018 21:50

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 92 17/08/2018 21:48

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 91 17/08/2018 21:48

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 90 16/08/2018 19:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 89 16/08/2018 19:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 88 16/08/2018 19:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 87 16/08/2018 19:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 86 16/08/2018 19:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 85 16/08/2018 19:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 84 07/08/2018 20:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 83 06/08/2018 02:21

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 82 06/08/2018 02:21

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 81 03/08/2018 17:52

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 80 04/07/2018 13:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 79 23/06/2018 21:23

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 78 31/05/2018 21:04

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 77 28/05/2018 21:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 76 27/05/2018 21:23

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 75 23/05/2018 22:23

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 74 22/05/2018 21:54

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 73 20/05/2018 18:53

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 72 18/05/2018 22:48

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 71 17/05/2018 17:59

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 70 16/05/2018 12:57

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 69 11/05/2018 23:15

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 68 07/05/2018 22:31

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 67 04/05/2018 12:11

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 66 04/05/2018 12:11

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 65 29/04/2018 18:46

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 64 28/04/2018 22:49

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 63 28/04/2018 01:06

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 62 26/04/2018 19:40

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 61 24/04/2018 19:10

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 60 23/04/2018 19:29

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 59 22/04/2018 19:11

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 58 21/04/2018 16:18

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 57 18/04/2018 22:18

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 56 18/04/2018 22:18

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 55 16/04/2018 22:47

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 54 16/04/2018 22:47

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 53 14/04/2018 18:54

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 52 13/04/2018 10:27

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 51 11/04/2018 21:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 50 09/04/2018 22:58

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 49 08/04/2018 13:01

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 48 07/04/2018 09:35

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 47 27/03/2018 21:33

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 46 17/03/2018 09:01

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 45 14/03/2018 00:14

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 44 14/03/2018 00:13

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 43 10/03/2018 18:12

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 42 06/03/2018 22:37

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 41 04/03/2018 00:09

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 40 02/03/2018 12:39

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 39 01/03/2018 19:04

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 38 01/03/2018 19:04

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 37 27/02/2018 12:53

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 36 26/02/2018 12:17

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 35 25/02/2018 22:51

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 34 22/02/2018 23:52

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 33 21/02/2018 19:06

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 32 20/02/2018 21:39

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 31 20/02/2018 21:09

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 30 18/02/2018 13:43

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 29 17/02/2018 23:48

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 28 17/02/2018 20:19

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 27 16/02/2018 01:12

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 26 15/02/2018 18:49

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 25 13/02/2018 13:37

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 24 12/02/2018 11:04

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 23 11/02/2018 11:57

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 22 11/02/2018 11:43

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 21 08/02/2018 12:55

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 20 07/02/2018 12:35

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 19 07/02/2018 12:29

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 18 05/02/2018 23:28

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 17 05/02/2018 12:54

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 16 05/02/2018 12:54

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 15 04/02/2018 12:29

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 14 04/02/2018 12:28

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 13 03/02/2018 21:49

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 12 02/02/2018 22:42

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 11 02/02/2018 12:54

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 10 02/02/2018 12:54

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 9 01/02/2018 11:53

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 8 31/01/2018 21:26

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 7 08/12/2016 18:16

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 6 06/11/2016 09:45

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 5 03/11/2016 20:37

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 4 28/10/2016 19:28

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 3 16/10/2016 20:49

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 2 15/10/2016 20:10

Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 1 14/10/2016 19:31

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!