Phong Quỷ Truyền Thuyết [>Update 18/02<] chapter 152

truyện tranh  Phong Quỷ Truyền Thuyết
SƠ LƯỢC
Thượng Quan Tú gặp may đúng dịp được thượng cổ cấm võ Tùy Cơ biến, cũng trong lúc vô tình phát hiện gia truyền cấm võ Linh Phách Thôn Phệ chính xác phương thức tu luyện, từ đây thay đổi chính mình một đời. Hắn thiên biến vạn hóa, hình dạng như quỷ; hắn tới vô ảnh đi vô tung, bộ dạng như quỷ; hắn tâm tư giảo hoạt thay đổi thất thường, tính tình như quỷ; quyển sách giảng giải một vị thanh niên bình thường làm sao từ bình thường hướng đi không bình thường, từ thung lũng leo lên đỉnh phong nhiệt huyết tranh bá lịch trình. Truyện tác giả Lục Đạo,

Tác giả: Lục Đạo

Nhóm dịch: hamtruyen

Thể loại: Action Manhua Supernatural

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1232900 Theo dõi: 946

Update: 18/02/2020 12:03

TỔNG HỢP (154 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 152 18/02/2020 11:59

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 151 16/02/2020 11:36

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 150 14/02/2020 14:20

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 149 12/02/2020 16:44

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 148 10/02/2020 14:00

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 147 08/02/2020 11:59

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 146 06/02/2020 11:39

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 145 04/02/2020 12:29

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 144 02/02/2020 13:14

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 143 31/01/2020 11:31

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 142 29/01/2020 13:17

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chapter 141 27/01/2020 18:31

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 140 25/01/2020 12:25

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 139 23/01/2020 12:01

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 138 21/01/2020 12:22

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 137 19/01/2020 11:34

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 136 17/01/2020 12:48

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 135 17/01/2020 12:48

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 134 15/01/2020 11:40

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 133 13/01/2020 12:37

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 132 11/01/2020 11:45

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 131 09/01/2020 11:28

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 130 07/01/2020 12:12

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 129 07/01/2020 12:12

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 128 05/01/2020 19:30

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 127 03/01/2020 12:23

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 126 01/01/2020 12:42

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 125 30/12/2019 12:11

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 124 28/12/2019 12:05

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 123 26/12/2019 11:58

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 122 24/12/2019 13:24

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 121 22/12/2019 13:46

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 120 20/12/2019 11:33

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 119 18/12/2019 11:50

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 118 16/12/2019 12:40

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 117 14/12/2019 12:48

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 116 12/12/2019 12:12

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 115 10/12/2019 12:36

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 114 08/12/2019 11:31

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 113 06/12/2019 13:17

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 112 04/12/2019 14:35

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 111 02/12/2019 12:58

Phong Quỷ Truyền Thuyết chapter 110 30/11/2019 20:30

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 109 28/11/2019 15:30

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 108 26/11/2019 18:20

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 107 24/11/2019 13:24

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 106 22/11/2019 14:58

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 105 20/11/2019 21:12

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 104 18/11/2019 13:48

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 103 16/11/2019 22:19

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 102 14/11/2019 20:37

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 101 12/11/2019 16:59

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 100 10/11/2019 17:18

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 99 08/11/2019 17:21

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 98 06/11/2019 15:05

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 97 04/11/2019 16:34

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 96 02/11/2019 16:18

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 95 31/10/2019 16:25

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 94 29/10/2019 17:39

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 93 27/10/2019 18:31

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 92 25/10/2019 18:33

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 91 23/10/2019 16:37

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 90 18/10/2019 11:50

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 89 12/10/2019 16:44

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 88 02/10/2017 11:51

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 87 25/09/2017 12:27

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 86 19/09/2017 17:49

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 85 18/09/2017 15:00

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 84 15/09/2017 12:05

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 83 12/09/2017 19:42

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 82 06/09/2017 12:41

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 81 05/09/2017 10:49

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 80 04/09/2017 13:56

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 79 03/09/2017 20:35

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 78 02/09/2017 13:03

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 77 24/08/2017 11:32

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 76 21/08/2017 19:22

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 75 19/08/2017 20:07

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 74 16/08/2017 13:04

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 73 13/08/2017 19:10

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 72 07/08/2017 18:44

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 71 01/08/2017 18:23

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 70 30/07/2017 13:17

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 69 26/07/2017 18:11

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 68 24/07/2017 14:05

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 67 22/07/2017 12:23

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 66 20/07/2017 18:08

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 65 18/07/2017 19:02

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 64 16/07/2017 18:26

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 63 13/07/2017 18:59

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 62 12/07/2017 21:09

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 61 11/07/2017 12:12

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 60 09/07/2017 19:19

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 59 06/07/2017 17:54

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 58 03/07/2017 18:05

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 57 02/07/2017 18:28

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 56 30/06/2017 15:52

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 55 29/06/2017 17:40

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 54 27/06/2017 19:32

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 53 25/06/2017 14:37

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 52 24/06/2017 15:56

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 51 23/06/2017 17:58

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 50 22/06/2017 21:34

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 49 21/06/2017 18:33

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 48 20/06/2017 17:28

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 47 18/06/2017 15:10

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 46 12/06/2017 12:23

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 45 11/06/2017 16:11

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 44 10/06/2017 15:31

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 43 09/06/2017 14:59

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 42 08/06/2017 15:48

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 41 06/06/2017 15:53

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 40 04/06/2017 15:53

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 39 03/06/2017 16:29

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 38 02/06/2017 11:20

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 37 01/06/2017 18:03

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 36 31/05/2017 17:50

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 35 30/05/2017 17:45

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 34 29/05/2017 16:30

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 33 28/05/2017 20:10

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 32 27/05/2017 18:22

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 31 26/05/2017 19:41

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 30 25/05/2017 16:01

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 29 23/05/2017 18:23

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 28 22/05/2017 17:06

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 27 21/05/2017 15:10

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 26 20/05/2017 18:03

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 25 19/05/2017 16:02

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 24 18/05/2017 16:12

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 23 17/05/2017 18:24

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 22 16/05/2017 17:07

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 21 15/05/2017 18:41

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 20 14/05/2017 17:51

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 20 14/05/2017 17:51

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 20 14/05/2017 17:51

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 19 11/05/2017 18:59

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 18 08/05/2017 18:04

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 17 07/05/2017 13:00

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 16 03/05/2017 12:13

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 15 30/04/2017 21:22

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 14 28/04/2017 19:28

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 13 24/04/2017 10:59

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 12 22/04/2017 12:06

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 11 24/02/2017 15:11

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 10 22/02/2017 22:31

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 9 21/02/2017 21:29

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 8 20/02/2017 20:49

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 7 19/02/2017 19:59

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 6 18/02/2017 21:45

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 5 18/02/2017 18:25

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 4 17/02/2017 23:09

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 3 17/02/2017 10:28

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 2 16/02/2017 12:13

Phong Quỷ Truyền Thuyết chap 1 15/02/2017 14:25

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!