Dụ Hoặc Miêu Yêu update chap 151

truyện tranh  Dụ Hoặc Miêu Yêu
SƠ LƯỢC
Miêu yêu trùng sinh, muốn tìm người yêu ở kiếp trước báo thù, nhưng thấy hắn rồi thì lại nhảy vào hôn @@ Nữ chính không có tiết tháo ở giữa cao lãnh cấm dục nam thần và tà mị lãnh diễm yêu vương, biết phải chọn ai ~
Tóm tắt truyện mông lung quá, đại khái miêu yêu bộ này 1 xác hai linh hồn, nữ chính thì thuộc dạng ko có tiết tháo thật

Tác giả: Thanh Ngọc

Thể loại: Manhua Romance Shoujo Supernatural Ngôn Tình

Đăng bởi: ......... Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 182980 Theo dõi: 91

Update: 22/02/2020 21:07TỔNG HỢP (212 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 208 06/09/2019 13:21

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 207 06/09/2019 13:21

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 206 06/09/2019 13:21

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 205 11/07/2019 00:07

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 204 10/07/2019 21:10

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 204 10/07/2019 21:10

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 203 26/06/2019 03:26

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 202 10/06/2019 21:11

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 201 10/06/2019 21:10

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 200 05/06/2019 13:30

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 199 05/06/2019 13:30

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 198 03/06/2019 20:38

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 197 03/06/2019 20:38

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 196 31/01/2019 23:34

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 195 31/01/2019 22:59

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 194 31/01/2019 22:58

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 193 23/01/2019 12:57

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 192 23/01/2019 11:06

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 191 23/01/2019 11:06

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 190 24/12/2018 05:56

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 189 23/12/2018 19:14

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 188 22/11/2018 20:35

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 187 21/11/2018 13:30

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 186 10/11/2018 22:37

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 185 10/11/2018 22:37

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 184 27/04/2020 20:18

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 183 27/04/2020 20:19

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 182 05/11/2018 13:01

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 181 24/10/2018 18:39

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 180 21/10/2018 15:16

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 179 15/10/2018 19:59

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 178 15/10/2018 18:42

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 177 06/10/2018 16:09

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 176 06/10/2018 16:09

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 175 03/10/2018 07:10

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 174 03/10/2018 07:10

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 173 02/10/2018 21:52

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 172 30/09/2018 19:10

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 171 24/09/2018 19:29

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 170 22/09/2018 20:25

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 169 16/09/2018 20:07

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 168 16/09/2018 15:58

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 167 09/09/2018 15:57

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 166 09/09/2018 15:57

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 165 03/09/2018 17:46

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 164 27/08/2018 21:52

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 163 25/08/2018 15:42

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 162 19/08/2018 00:34

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 161 19/08/2018 00:34

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 160 14/08/2018 15:14

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 159 07/08/2018 18:04

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 158 29/07/2018 13:47

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 157 29/07/2018 13:46

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 156 29/07/2018 13:46

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 155 27/07/2018 13:33

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 154 22/07/2018 14:40

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 153 22/07/2018 14:39

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 152 17/07/2018 13:03

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 151 13/07/2018 21:22

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 150 08/07/2018 20:39

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 149 03/07/2018 23:34

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 148 02/07/2018 13:00

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 147 28/06/2018 18:55

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 146 28/06/2018 18:55

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 145 28/06/2018 18:55

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 144 28/06/2018 18:55

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 143 28/06/2018 18:55

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 142 15/06/2018 13:07

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 141 15/06/2018 13:07

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 140 12/06/2018 12:29

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 139 09/06/2018 13:04

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 138 09/06/2018 13:04

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 137 09/06/2018 13:04

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 136 09/06/2018 13:04

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 135 09/06/2018 13:03

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 134 09/06/2018 13:03

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 133 31/05/2018 22:37

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 132.5 29/05/2018 12:50

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 132 29/05/2018 12:50

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 131 26/05/2018 22:26

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 130 23/05/2018 20:50

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 129 23/05/2018 20:50

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 128 20/05/2018 18:14

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 127 18/05/2018 17:42

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 126 16/05/2018 12:52

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 125 09/05/2018 22:20

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 124 09/05/2018 22:20

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 123 04/05/2018 18:56

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 122 04/05/2018 18:56

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 121 04/05/2018 18:55

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 120 21/04/2018 13:47

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 119 16/04/2018 13:38

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 118 10/04/2018 17:25

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 117 05/04/2018 12:24

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 116 29/03/2018 15:31

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 115 25/03/2018 23:22

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 114 19/03/2018 18:44

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 113 10/03/2018 20:27

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 112 05/03/2018 21:29

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 111 21/02/2018 12:35

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 110 21/02/2018 12:35

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 109 15/02/2018 19:05

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 108 13/02/2018 18:06

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 107 13/02/2018 18:06

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 106 04/02/2018 19:20

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 105 04/02/2018 18:54

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 104 03/02/2018 14:31

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 103 31/01/2018 20:15

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 102 30/01/2018 13:03

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 101 30/01/2018 13:03

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 100 28/01/2018 14:00

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 99 28/01/2018 14:00

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 98 28/01/2018 14:00

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 97 28/01/2018 14:00

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 96 27/01/2018 22:12

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 95 27/01/2018 22:12

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 94 19/01/2018 21:54

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 93 18/01/2018 15:33

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 92 07/01/2018 23:23

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 91 07/01/2018 23:23

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 90 07/01/2018 23:23

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 89 07/01/2018 23:22

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 88 07/01/2018 23:22

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 87 02/01/2018 18:10

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 86 22/12/2017 12:45

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 85 18/12/2017 03:01

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 84 18/12/2017 03:01

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 83 01/12/2017 20:35

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 82 19/11/2017 20:12

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 81 18/11/2017 17:25

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 80 05/11/2017 17:31

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 79 04/11/2017 09:34

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 78 29/10/2017 15:50

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 77 26/10/2017 23:40

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 76 26/10/2017 10:41

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 75 21/10/2017 19:52

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 74 21/10/2017 17:14

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 73 21/10/2017 17:14

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 72 18/10/2017 19:31

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 71 14/10/2017 21:35

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 70 14/10/2017 17:20

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 69 13/10/2017 15:57

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 68 11/10/2017 22:17

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 67 11/10/2017 22:17

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 66 08/10/2017 21:56

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 65 07/10/2017 12:02

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 64 05/10/2017 20:04

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 63 04/10/2017 12:43

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 62 01/10/2017 13:39

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 61 29/09/2017 19:36

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 60 24/09/2017 18:41

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 59 24/09/2017 18:41

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 58 16/09/2017 13:04

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 57 15/09/2017 18:33

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 56 09/09/2017 18:21

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 55 06/09/2017 19:59

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 54 02/09/2017 19:11

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 53 31/08/2017 22:10

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 52 29/08/2017 12:47

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 51.5 28/08/2017 19:56

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 51 27/08/2017 13:35

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 50 19/08/2017 22:37

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 49 18/08/2017 12:53

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 48 15/08/2017 17:01

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 47 05/08/2017 19:51

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 46 02/08/2017 21:53

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 45 29/07/2017 12:58

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 44 28/07/2017 16:19

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 43 25/07/2017 10:05

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 42 21/07/2017 14:22

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 41 18/07/2017 10:20

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 40 18/07/2017 10:19

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 39 14/07/2017 19:31

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 38 11/07/2017 20:36

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 37 11/07/2017 10:29

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 36 07/07/2017 11:05

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 35 04/07/2017 12:44

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 34 30/06/2017 21:04

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 33 30/06/2017 18:33

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 32 30/06/2017 12:26

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 31 27/06/2017 19:41

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 30 23/06/2017 18:02

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 29 20/06/2017 17:35

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 28 16/06/2017 11:39

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 27 14/06/2017 19:10

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 26 13/06/2017 17:50

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 25 09/06/2017 19:54

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 24 09/06/2017 13:43

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 23 07/06/2017 20:40

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 22 07/06/2017 12:08

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 21 06/06/2017 14:01

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 20.5 07/06/2017 22:51

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 20 31/05/2017 19:18

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 19 26/05/2017 21:35

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 18 11/05/2017 18:21

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 17 30/04/2017 14:36

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 16 30/04/2017 14:35

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 15 28/04/2017 20:19

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 14 25/04/2017 18:00

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 13 21/04/2017 20:05

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 12 18/04/2017 18:01

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 11 18/04/2017 18:00

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 10 18/04/2017 18:00

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 9 07/04/2017 23:57

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 8 07/04/2017 23:57

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 7 31/03/2017 20:54

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 6 28/03/2017 13:06

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 5 25/03/2017 10:20

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 4 21/03/2017 13:06

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 3 17/03/2017 15:44

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 2 14/03/2017 10:56

Dụ Hoặc Miêu Yêu chap 1 09/03/2017 12:10

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...