Ichigo 100% The End

truyện tranh Ichigo 100%
SƠ LƯỢC
Một lần, Manaka Junpei đã mò lên sân thượng để ngắm hoàng hôn. Đúng lúc cậu vừa mở cửa ra thì một cô gái rơi xuống và phơi ra trước mặt cậu là chiếc quần lót hình dâu tây. Hình ảnh cô gái xinh đẹp rơi xuống dưới ánh hoàng hôn đó đã cướp mất trái tim của Junpei. Và thế là cậu quyết định sẽ tìm ra cô ấy..... Toàn truyện là một cuộc tình tay bốn tay nắm..., các tình cảm, các bước ngoặt cuộc sống của Junpei và rất nhiều các cô gái trong cuộc đời cậu.

Tên khác: Strawberry 100%

Tác giả: Kawashita Mizuki

Nguồn: IchigoVn

Thể loại: Comedy Harem Romance School Life Shounen Slice of life

Đăng bởi: SF Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: dk______

Số lượt xem: 1628855 Theo dõi: 1614

Update: 08/11/2021 15:20TỔNG HỢP (171 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Ichigo 100% Omake 2 30/11/2021 18:19

Ichigo 100% Omake 18/05/2017 01:20

Ichigo 100% One shot for Toujou 08/03/2012 15:13

Ichigo 100% Chapter 167 End 06/02/2012 14:17

Ichigo 100% Chapter 166 06/02/2012 14:15

Ichigo 100% Chapter 165 06/02/2012 14:14

Ichigo 100% Chapter 164 06/02/2012 14:13

Ichigo 100% Chapter 163 06/02/2012 14:13

Ichigo 100% Chapter 162 06/02/2012 14:13 Download

Ichigo 100% Chapter 161 06/02/2012 14:13

Ichigo 100% Chapter 160 06/02/2012 14:13

Ichigo 100% Chapter 159 06/02/2012 14:12

Ichigo 100% Chapter 158 06/02/2012 14:12

Ichigo 100% Chapter 157 06/02/2012 14:12

Ichigo 100% Chapter 156 06/02/2012 14:11

Ichigo 100% Chapter 155 06/02/2012 14:11

Ichigo 100% Chapter 154 06/02/2012 14:11

Ichigo 100% Chapter 153 06/02/2012 14:11 Download

Ichigo 100% Chapter 152 06/02/2012 14:11

Ichigo 100% Chapter 151 06/02/2012 14:11

Ichigo 100% Chapter 150 06/02/2012 14:11

Ichigo 100% Chapter 149 06/02/2012 14:10

Ichigo 100% Chapter 148 06/02/2012 14:10

Ichigo 100% Chapter 147 06/02/2012 14:10

Ichigo 100% Chapter 146 06/02/2012 14:10

Ichigo 100% Chapter 145 06/02/2012 14:10

Ichigo 100% Chapter 144 06/02/2012 14:09 Download

Ichigo 100% Chapter 143 06/02/2012 14:09

Ichigo 100% Chapter 142 06/02/2012 14:09

Ichigo 100% Chapter 141 06/02/2012 14:09

Ichigo 100% Chapter 140 06/02/2012 14:09

Ichigo 100% Chapter 139 06/02/2012 14:08

Ichigo 100% Chapter 138 06/02/2012 14:07

Ichigo 100% Chapter 137 06/02/2012 14:07

Ichigo 100% Chapter 136 06/02/2012 14:07

Ichigo 100% Chapter 135 06/02/2012 14:07 Download

Ichigo 100% Chapter 134 06/02/2012 14:06

Ichigo 100% Chapter 133 06/02/2012 14:06

Ichigo 100% Chapter 132 06/02/2012 14:06

Ichigo 100% Chapter 131 06/02/2012 14:06

Ichigo 100% Chapter 130 06/02/2012 14:06

Ichigo 100% Chapter 129 06/02/2012 14:06

Ichigo 100% Chapter 128 06/02/2012 14:05

Ichigo 100% Chapter 127 06/02/2012 14:05

Ichigo 100% Chapter 126 06/02/2012 14:05 Download

Ichigo 100% Chapter 125 06/02/2012 14:04

Ichigo 100% Chapter 124 06/02/2012 14:04

Ichigo 100% Chapter 123 06/02/2012 14:03

Ichigo 100% Chapter 122 06/02/2012 14:03

Ichigo 100% Chapter 121 06/02/2012 14:03

Ichigo 100% Chapter 120 06/02/2012 14:03

Ichigo 100% Chapter 119 06/02/2012 14:03

Ichigo 100% Chapter 118 06/02/2012 14:02

Ichigo 100% Chapter 117 06/02/2012 14:02 Download

Ichigo 100% Chapter 116 06/02/2012 14:02

Ichigo 100% Chapter 115 06/02/2012 14:02

Ichigo 100% Chapter 114 06/02/2012 14:01

Ichigo 100% Chapter 113 06/02/2012 14:01

Ichigo 100% Chapter 112 06/02/2012 14:01

Ichigo 100% Chapter 111 06/02/2012 14:00

Ichigo 100% Chapter 110 06/02/2012 14:00

Ichigo 100% Chapter 109 06/02/2012 14:00

Ichigo 100% Chapter 108 06/02/2012 14:00 Download

Ichigo 100% Chapter 107 06/02/2012 14:00

Ichigo 100% Chapter 106 06/02/2012 14:00

Ichigo 100% Chapter 105 06/02/2012 14:00

Ichigo 100% Chapter 104 06/02/2012 13:59

Ichigo 100% Chapter 103 06/02/2012 13:59

Ichigo 100% Chapter 102 06/02/2012 13:59

Ichigo 100% Chapter 101 06/02/2012 13:59

Ichigo 100% Chapter 100 06/02/2012 13:58

Ichigo 100% Chapter 99 06/02/2012 13:58 Download

Ichigo 100% Chapter 98 06/02/2012 13:58

Ichigo 100% Chapter 97 06/02/2012 13:58

Ichigo 100% Chapter 96 06/02/2012 13:58

Ichigo 100% Chapter 95 06/02/2012 13:57

Ichigo 100% Chapter 94 06/02/2012 13:57

Ichigo 100% Chapter 93 06/02/2012 13:57

Ichigo 100% Chapter 92 06/02/2012 13:57

Ichigo 100% Chapter 91 06/02/2012 13:57

Ichigo 100% Chapter 90 06/02/2012 13:57 Download

Ichigo 100% Chapter 89 06/02/2012 13:56

Ichigo 100% Chapter 88 06/02/2012 13:56

Ichigo 100% Chapter 87 06/02/2012 13:56

Ichigo 100% Chapter 86 06/02/2012 13:56

Ichigo 100% Chapter 85 06/02/2012 13:56

Ichigo 100% Chapter 84 06/02/2012 13:55

Ichigo 100% Chapter 83 06/02/2012 13:55

Ichigo 100% Chapter 82 06/02/2012 13:55

Ichigo 100% Chapter 81 06/02/2012 13:55 Download

Ichigo 100% Chapter 80 06/02/2012 11:29

Ichigo 100% Chapter 79 06/02/2012 11:28

Ichigo 100% Chapter 78 06/02/2012 11:28

Ichigo 100% Chapter 77 06/02/2012 11:28

Ichigo 100% Chapter 76 06/02/2012 11:28

Ichigo 100% Chapter 75 06/02/2012 11:28

Ichigo 100% Chapter 74 06/02/2012 11:28

Ichigo 100% Chapter 73 06/02/2012 11:27

Ichigo 100% Chapter 72 06/02/2012 11:27 Download

Ichigo 100% Chapter 71 06/02/2012 11:27

Ichigo 100% Chapter 70 06/02/2012 11:27

Ichigo 100% Chapter 69 06/02/2012 11:27

Ichigo 100% Chapter 68 06/02/2012 11:26

Ichigo 100% Chapter 67 06/02/2012 11:26

Ichigo 100% Chapter 66 06/02/2012 11:26

Ichigo 100% Chapter 65 06/02/2012 11:26

Ichigo 100% Chapter 64 06/02/2012 11:26

Ichigo 100% Chapter 63 06/02/2012 11:25 Download

Ichigo 100% Chapter 62 06/02/2012 11:25

Ichigo 100% Chapter 61 06/02/2012 11:16

Ichigo 100% Chapter 60 06/02/2012 11:16

Ichigo 100% Chapter 59 06/02/2012 11:16

Ichigo 100% Chapter 58 06/02/2012 11:16

Ichigo 100% Chapter 57 06/02/2012 11:15

Ichigo 100% Chapter 56 06/02/2012 11:15

Ichigo 100% Chapter 55 06/02/2012 11:15

Ichigo 100% Chapter 54 06/02/2012 11:15 Download

Ichigo 100% Chapter 53 06/02/2012 11:15

Ichigo 100% Chapter 52 06/02/2012 11:14

Ichigo 100% Chapter 51 06/02/2012 11:14

Ichigo 100% Chapter 50 05/02/2012 22:25

Ichigo 100% Chapter 49 05/02/2012 22:25

Ichigo 100% Chapter 48 05/02/2012 22:25

Ichigo 100% Chapter 47 05/02/2012 22:25

Ichigo 100% Chapter 46 05/02/2012 22:24

Ichigo 100% Chapter 45 05/02/2012 22:22 Download

Ichigo 100% Chapter 44 05/02/2012 22:22

Ichigo 100% Chapter 43 05/02/2012 22:22

Ichigo 100% Chapter 42 05/02/2012 22:22

Ichigo 100% Chapter 41 05/02/2012 22:22

Ichigo 100% Chapter 40 05/02/2012 22:21

Ichigo 100% Chapter 39 05/02/2012 22:21

Ichigo 100% Chapter 38 05/02/2012 22:21

Ichigo 100% Chapter 37 05/02/2012 22:21

Ichigo 100% Chapter 36 05/02/2012 22:21 Download

Ichigo 100% Chapter 35 05/02/2012 22:19

Ichigo 100% Chapter 34 05/02/2012 22:19

Ichigo 100% Chapter 33 05/02/2012 22:19

Ichigo 100% Chapter 32 05/02/2012 22:19

Ichigo 100% Chapter 31 05/02/2012 22:19

Ichigo 100% Chapter 30 05/02/2012 22:18

Ichigo 100% Chapter 29 05/02/2012 22:18

Ichigo 100% Chapter 28 05/02/2012 22:18

Ichigo 100% Chapter 27 05/02/2012 22:18 Download

Ichigo 100% Chapter 26 05/02/2012 22:18

Ichigo 100% Chapter 25 05/02/2012 22:17

Ichigo 100% Chapter 24 05/02/2012 22:17

Ichigo 100% Chapter 23 05/02/2012 22:17

Ichigo 100% Chapter 22 05/02/2012 22:17

Ichigo 100% Chapter 21 05/02/2012 22:16

Ichigo 100% Chapter 20 05/02/2012 22:16

Ichigo 100% Chapter 19 05/02/2012 22:15

Ichigo 100% Chapter 18 05/02/2012 22:15 Download

Ichigo 100% Chapter 17 05/02/2012 22:12

Ichigo 100% Chapter 16 05/02/2012 22:12

Ichigo 100% Chapter 15 05/02/2012 22:12

Ichigo 100% Chapter 14 05/02/2012 22:12

Ichigo 100% Chapter 13 05/02/2012 22:11

Ichigo 100% Chapter 12 05/02/2012 21:58

Ichigo 100% Chapter 11 05/02/2012 21:58

Ichigo 100% Chapter 10 05/02/2012 21:51

Ichigo 100% Chapter 9 05/02/2012 21:51 Download

Ichigo 100% Chapter 8 05/02/2012 21:50

Ichigo 100% Chapter 7 05/02/2012 21:49

Ichigo 100% Chapter 6 05/02/2012 21:48

Ichigo 100% Chapter 5 05/02/2012 21:48

Ichigo 100% Chapter 4 05/02/2012 21:47

Ichigo 100% Chapter 3 05/02/2012 21:47

Ichigo 100% Chapter 2.5 08/11/2021 23:25

Ichigo 100% Chapter 2 05/02/2012 21:47

Ichigo 100% Chapter 1 05/02/2012 21:46 Download

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Kimi No Iru Machi FULL 261 chapter
  • truyện tranh Unbalance x Unbalance ( Full 82 Chap )
  • truyện tranh Love Hina Complete
  • truyện tranh Good Ending update chap 156.5 -THE END- Up lại một siêu phẩm cho men mới đọc
  • truyện tranh Harisugawa ở thế giới trong gương Update chap 29 FIN
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...