Linh Kiếm Tôn [>Update 11/08<] Chương 321

truyện tranh Linh Kiếm Tôn
SƠ LƯỢC
Cường giả Sở Hàng Vân bị tập kích, trùng sinh trở lại thời niên thiếu, trở thành thiếu chủ yếu đuối phế vật năm xưa. Cừu nhân kiếp trước, kiếp này tuyệt sẽ không bỏ qua! Tiếc nuối kiếp trước, kiếp này nhất định phải đền bù! Đợi tới khi linh kiếm thét gào, thiên địa tam giới, ta là chí tôn.Nếu kẻ nào không tuân theo, một kiếm, giết hắn!

Thể loại: Manhua Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 2683415 Theo dõi: 1419

Update: 11/08/2020 00:26

TỔNG HỢP (322 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Linh Kiếm Tôn Chương 321 11/08/2020 00:26

Linh Kiếm Tôn Chương 320 11/08/2020 00:26

Linh Kiếm Tôn Chương 319 04/08/2020 13:40

Linh Kiếm Tôn Chương 318 04/08/2020 13:40

Linh Kiếm Tôn Chương 317 04/08/2020 13:40

Linh Kiếm Tôn Chương 316 04/08/2020 13:40

Linh Kiếm Tôn Chương 315 04/08/2020 13:40

Linh Kiếm Tôn Chương 314 04/08/2020 13:40

Linh Kiếm Tôn Chương 313 04/08/2020 13:40

Linh Kiếm Tôn Chương 312 04/08/2020 13:40

Linh Kiếm Tôn Chương 311 04/08/2020 13:39

Linh Kiếm Tôn Chương 310 07/07/2020 16:03

Linh Kiếm Tôn Chương 309 07/07/2020 16:03

Linh Kiếm Tôn Chương 308 07/07/2020 16:03

Linh Kiếm Tôn Chương 307 07/07/2020 16:03

Linh Kiếm Tôn Chương 306 07/07/2020 16:03

Linh Kiếm Tôn Chương 305 07/07/2020 16:03

Linh Kiếm Tôn Chương 304 07/07/2020 16:03

Linh Kiếm Tôn Chương 303 07/07/2020 16:03

Linh Kiếm Tôn Chương 302 07/07/2020 16:03

Linh Kiếm Tôn Chương 301 07/07/2020 16:03

Linh Kiếm Tôn Chương 300 07/07/2020 16:03

Linh Kiếm Tôn Chương 299 07/07/2020 16:03

Linh Kiếm Tôn Chương 298 07/07/2020 16:03

Linh Kiếm Tôn Chương 297 07/07/2020 16:03

Linh Kiếm Tôn Chương 296 07/07/2020 16:03

Linh Kiếm Tôn Chương 295 07/07/2020 16:02

Linh Kiếm Tôn Chương 294 07/07/2020 16:02

Linh Kiếm Tôn Chương 293 07/07/2020 16:02

Linh Kiếm Tôn Chương 292 07/07/2020 16:02

Linh Kiếm Tôn Chương 291 07/07/2020 16:02

Linh Kiếm Tôn Chương 290 07/07/2020 16:02

Linh Kiếm Tôn Chương 289 07/07/2020 16:02

Linh Kiếm Tôn Chương 288 07/07/2020 16:02

Linh Kiếm Tôn Chương 287 07/07/2020 16:02

Linh Kiếm Tôn Chương 286 07/07/2020 16:02

Linh Kiếm Tôn Chương 285 07/07/2020 16:02

Linh Kiếm Tôn Chương 284 07/07/2020 16:02

Linh Kiếm Tôn Chương 283 07/07/2020 16:02

Linh Kiếm Tôn Chương 282 07/07/2020 16:02

Linh Kiếm Tôn Chương 281 07/07/2020 16:01

Linh Kiếm Tôn Chương 280 07/07/2020 16:01

Linh Kiếm Tôn Chương 279 07/07/2020 16:01

Linh Kiếm Tôn Chương 278 07/07/2020 16:01

Linh Kiếm Tôn Chương 277 07/07/2020 16:01

Linh Kiếm Tôn Chương 276 07/07/2020 16:01

Linh Kiếm Tôn Chương 275 07/07/2020 16:01

Linh Kiếm Tôn Chương 274 07/07/2020 16:01

Linh Kiếm Tôn Chương 273 07/07/2020 16:01

Linh Kiếm Tôn Chương 272 07/07/2020 16:01

Linh Kiếm Tôn Chương 271 07/07/2020 16:01

Linh Kiếm Tôn Chương 270 07/07/2020 16:01

Linh Kiếm Tôn Chương 269 07/07/2020 16:01

Linh Kiếm Tôn Chương 268 07/07/2020 16:01

Linh Kiếm Tôn Chương 267 07/07/2020 16:01

Linh Kiếm Tôn Chương 266 07/07/2020 16:00

Linh Kiếm Tôn Chương 265 07/07/2020 16:00

Linh Kiếm Tôn Chương 264 07/07/2020 16:00

Linh Kiếm Tôn Chương 263 07/07/2020 16:00

Linh Kiếm Tôn Chương 262 07/07/2020 16:00

Linh Kiếm Tôn Chương 261 07/07/2020 16:00

Linh Kiếm Tôn Chương 260 07/07/2020 16:00

Linh Kiếm Tôn Chương 259 07/07/2020 16:00

Linh Kiếm Tôn Chương 258 07/07/2020 16:00

Linh Kiếm Tôn Chương 257 07/07/2020 16:00

Linh Kiếm Tôn Chương 256 07/07/2020 16:00

Linh Kiếm Tôn Chương 255 07/07/2020 16:00

Linh Kiếm Tôn Chương 254 07/07/2020 16:00

Linh Kiếm Tôn Chương 253 07/07/2020 16:00

Linh Kiếm Tôn Chương 252 07/07/2020 16:00

Linh Kiếm Tôn Chương 251 14/06/2020 10:11

Linh Kiếm Tôn Chương 250 12/06/2020 10:15

Linh Kiếm Tôn Chương 249 25/05/2020 18:38

Linh Kiếm Tôn Chương 248 23/05/2020 16:13

Linh Kiếm Tôn Chương 247 16/05/2020 22:51

Linh Kiếm Tôn Chương 246 25/04/2020 15:22

Linh Kiếm Tôn Chương 245 11/04/2020 18:00

Linh Kiếm Tôn Chương 244 08/04/2020 11:22

Linh Kiếm Tôn Chương 243 04/04/2020 10:00

Linh Kiếm Tôn Chương 242 08/03/2020 06:22

Linh Kiếm Tôn Chương 241 30/01/2020 20:13

Linh Kiếm Tôn Chương 240 14/01/2020 22:35

Linh Kiếm Tôn Chương 239 13/01/2020 02:38

Linh Kiếm Tôn Chương 238 13/01/2020 02:38

Linh Kiếm Tôn Chương 237 13/01/2020 02:38

Linh Kiếm Tôn Chương 236 01/12/2019 23:39

Linh Kiếm Tôn chap 235 29/11/2019 23:03

Linh Kiếm Tôn chap 234 15/11/2019 23:25

Linh Kiếm Tôn chap 233 08/11/2019 03:08

Linh Kiếm Tôn chap 232 02/11/2019 22:32

Linh Kiếm Tôn chap 231 30/10/2019 19:05

Linh Kiếm Tôn chap 230 28/10/2019 21:29

Linh Kiếm Tôn chap 229 23/10/2019 23:34

Linh Kiếm Tôn chap 228 06/10/2019 22:15

Linh Kiếm Tôn chap 227 06/10/2019 22:15

Linh Kiếm Tôn chap 226 06/10/2019 22:15

Linh Kiếm Tôn chap 225 03/09/2019 20:12

Linh Kiếm Tôn chap 224 01/09/2019 16:02

Linh Kiếm Tôn chap 223 26/08/2019 20:31

Linh Kiếm Tôn chap 222 26/08/2019 20:31

Linh Kiếm Tôn chap 221 26/08/2019 20:31

Linh Kiếm Tôn chap 220 26/08/2019 20:31

Linh Kiếm Tôn chap 219 26/08/2019 20:31

Linh Kiếm Tôn chap 218 26/08/2019 20:31

Linh Kiếm Tôn chap 217 26/08/2019 20:30

Linh Kiếm Tôn chap 216 26/08/2019 20:30

Linh Kiếm Tôn chap 215 26/08/2019 20:30

Linh Kiếm Tôn chap 214 26/08/2019 20:30

Linh Kiếm Tôn chap 213 26/08/2019 20:30

Linh Kiếm Tôn chap 212 26/08/2019 20:30

Linh Kiếm Tôn chap 211 26/08/2019 20:30

Linh Kiếm Tôn chap 210 26/08/2019 20:29

Linh Kiếm Tôn chap 209 26/08/2019 20:29

Linh Kiếm Tôn chap 208 26/08/2019 20:29

Linh Kiếm Tôn chap 207 26/08/2019 20:27

Linh Kiếm Tôn chap 206 26/08/2019 20:26

Linh Kiếm Tôn chap 205 26/08/2019 20:25

Linh Kiếm Tôn chap 204 26/08/2019 20:25

Linh Kiếm Tôn chap 203 26/08/2019 20:25

Linh Kiếm Tôn chap 202 26/08/2019 20:25

Linh Kiếm Tôn chap 201 26/08/2019 20:25

Linh Kiếm Tôn chap 200 26/08/2019 20:25

Linh Kiếm Tôn chap 199 26/08/2019 20:25

Linh Kiếm Tôn chap 198 26/08/2019 20:25

Linh Kiếm Tôn chap 197 26/08/2019 20:25

Linh Kiếm Tôn chap 196 26/08/2019 20:24

Linh Kiếm Tôn chap 195 26/08/2019 20:24

Linh Kiếm Tôn chap 194 26/08/2019 20:24

Linh Kiếm Tôn chap 193 29/07/2019 23:00

Linh Kiếm Tôn chap 192 27/07/2019 19:59

Linh Kiếm Tôn chap 191 12/07/2019 21:21

Linh Kiếm Tôn chap 190 08/07/2019 14:56

Linh Kiếm Tôn chap 189 06/07/2019 13:45

Linh Kiếm Tôn chap 188 04/07/2019 14:58

Linh Kiếm Tôn chap 187 02/07/2019 13:38

Linh Kiếm Tôn chap 186 22/05/2019 23:08

Linh Kiếm Tôn chap 185 20/05/2019 22:59

Linh Kiếm Tôn chap 184 18/05/2019 22:09

Linh Kiếm Tôn chap 183 17/05/2019 01:52

Linh Kiếm Tôn chap 182 12/05/2019 18:16

Linh Kiếm Tôn chap 181 10/05/2019 19:49

Linh Kiếm Tôn chap 180 10/05/2019 19:49

Linh Kiếm Tôn chap 179 10/05/2019 19:49

Linh Kiếm Tôn chap 178 02/05/2019 15:15

Linh Kiếm Tôn chap 177 24/04/2019 18:50

Linh Kiếm Tôn chap 176 22/04/2019 19:33

Linh Kiếm Tôn chap 175 20/04/2019 20:37

Linh Kiếm Tôn chap 174 18/04/2019 19:40

Linh Kiếm Tôn chap 173 10/04/2019 13:05

Linh Kiếm Tôn chap 173 10/04/2019 13:05

Linh Kiếm Tôn chap 172 08/04/2019 20:09

Linh Kiếm Tôn chap 171 06/04/2019 14:41

Linh Kiếm Tôn chap 170 04/04/2019 16:32

Linh Kiếm Tôn chap 169 30/03/2019 21:45

Linh Kiếm Tôn chap 168 28/03/2019 13:41

Linh Kiếm Tôn chap 167 23/03/2019 13:07

Linh Kiếm Tôn chap 166 21/03/2019 21:35

Linh Kiếm Tôn chap 165 20/03/2019 21:23

Linh Kiếm Tôn chap 164 19/03/2019 02:17

Linh Kiếm Tôn chap 163 16/03/2019 22:53

Linh Kiếm Tôn chap 162 14/03/2019 21:47

Linh Kiếm Tôn chap 161 12/03/2019 21:49

Linh Kiếm Tôn chap 160 10/03/2019 22:37

Linh Kiếm Tôn chap 159 08/03/2019 21:39

Linh Kiếm Tôn chap 158 24/02/2019 23:56

Linh Kiếm Tôn chap 157 22/02/2019 20:10

Linh Kiếm Tôn chap 156 20/02/2019 22:51

Linh Kiếm Tôn chap 155 20/02/2019 22:51

Linh Kiếm Tôn chap 154 15/02/2019 05:24

Linh Kiếm Tôn chap 153 10/02/2019 22:20

Linh Kiếm Tôn chap 152 22/01/2019 23:20

Linh Kiếm Tôn chap 151 20/01/2019 23:04

Linh Kiếm Tôn chap 150 18/01/2019 22:56

Linh Kiếm Tôn chap 149 16/01/2019 22:39

Linh Kiếm Tôn chap 148 14/01/2019 23:13

Linh Kiếm Tôn chap 147 13/01/2019 23:44

Linh Kiếm Tôn chap 146 01/01/2019 21:07

Linh Kiếm Tôn chap 145 31/12/2018 11:53

Linh Kiếm Tôn chap 144 31/12/2018 06:20

Linh Kiếm Tôn chap 143 29/12/2018 20:31

Linh Kiếm Tôn chap 142 08/12/2018 13:02

Linh Kiếm Tôn chap 141 07/12/2018 13:19

Linh Kiếm Tôn chap 140 06/12/2018 13:20

Linh Kiếm Tôn chap 139 30/11/2018 22:09

Linh Kiếm Tôn chap 138 29/11/2018 20:42

Linh Kiếm Tôn chap 137 28/11/2018 20:43

Linh Kiếm Tôn chap 136 18/11/2018 21:46

Linh Kiếm Tôn chap 135 17/11/2018 20:40

Linh Kiếm Tôn chap 134 16/11/2018 20:21

Linh Kiếm Tôn chap 133 07/11/2018 18:13

Linh Kiếm Tôn chap 132 06/11/2018 12:46

Linh Kiếm Tôn chap 131 06/11/2018 12:46

Linh Kiếm Tôn chap 130 04/11/2018 12:48

Linh Kiếm Tôn chap 129 22/10/2018 19:08

Linh Kiếm Tôn chap 128 22/10/2018 19:08

Linh Kiếm Tôn chap 127 21/10/2018 19:20

Linh Kiếm Tôn chap 126 15/10/2018 12:48

Linh Kiếm Tôn chap 125 14/10/2018 13:31

Linh Kiếm Tôn chap 124 13/10/2018 19:26

Linh Kiếm Tôn chap 123 30/09/2018 19:30

Linh Kiếm Tôn chap 122 26/09/2018 00:33

Linh Kiếm Tôn chap 121 23/09/2018 18:36

Linh Kiếm Tôn chap 120 20/09/2018 18:27

Linh Kiếm Tôn chap 119 15/09/2018 18:11

Linh Kiếm Tôn chap 118 15/09/2018 18:11

Linh Kiếm Tôn chap 117 09/09/2018 19:04

Linh Kiếm Tôn chap 116 06/09/2018 18:56

Linh Kiếm Tôn chap 115 04/09/2018 18:23

Linh Kiếm Tôn chap 114 04/09/2018 18:22

Linh Kiếm Tôn chap 113 04/09/2018 18:22

Linh Kiếm Tôn chap 112 23/08/2018 18:12

Linh Kiếm Tôn chap 111 21/08/2018 19:59

Linh Kiếm Tôn chap 110 17/08/2018 19:35

Linh Kiếm Tôn chap 109 11/08/2018 19:52

Linh Kiếm Tôn chap 108 08/08/2018 21:15

Linh Kiếm Tôn chap 107 04/08/2018 23:17

Linh Kiếm Tôn chap 106 31/07/2018 18:54

Linh Kiếm Tôn chap 105 29/07/2018 19:44

Linh Kiếm Tôn chap 104 28/07/2018 18:17

Linh Kiếm Tôn chap 103 26/07/2018 19:20

Linh Kiếm Tôn chap 102 20/07/2018 19:46

Linh Kiếm Tôn chap 101 17/07/2018 20:18

Linh Kiếm Tôn chap 100 15/07/2018 18:08

Linh Kiếm Tôn chap 99 12/07/2018 19:32

Linh Kiếm Tôn chap 98 08/07/2018 18:42

Linh Kiếm Tôn chap 97 05/07/2018 19:50

Linh Kiếm Tôn chap 96 03/07/2018 19:10

Linh Kiếm Tôn chap 95 01/07/2018 19:56

Linh Kiếm Tôn chap 94 26/06/2018 13:27

Linh Kiếm Tôn chap 93 20/06/2018 19:52

Linh Kiếm Tôn chap 92 19/06/2018 20:35

Linh Kiếm Tôn chap 91 17/06/2018 19:43

Linh Kiếm Tôn chap 90 10/06/2018 19:18

Linh Kiếm Tôn chap 89 08/06/2018 19:42

Linh Kiếm Tôn chap 88 05/06/2018 19:02

Linh Kiếm Tôn chap 87 30/05/2018 19:18

Linh Kiếm Tôn chap 86 28/05/2018 19:42

Linh Kiếm Tôn chap 85 22/05/2018 21:56

Linh Kiếm Tôn chap 84 21/05/2018 18:55

Linh Kiếm Tôn chap 83 17/05/2018 18:47

Linh Kiếm Tôn chap 82 16/05/2018 12:58

Linh Kiếm Tôn chap 81 14/05/2018 19:02

Linh Kiếm Tôn chap 80 12/05/2018 19:27

Linh Kiếm Tôn chap 79 09/05/2018 22:11

Linh Kiếm Tôn chap 78 01/05/2018 20:26

Linh Kiếm Tôn chap 77 29/04/2018 18:45

Linh Kiếm Tôn chap 76 25/04/2018 20:00

Linh Kiếm Tôn chap 75 22/04/2018 21:30

Linh Kiếm Tôn chap 74 19/04/2018 19:22

Linh Kiếm Tôn chap 73 17/04/2018 12:40

Linh Kiếm Tôn chap 72 13/04/2018 20:47

Linh Kiếm Tôn chap 71 10/04/2018 20:41

Linh Kiếm Tôn chap 70 07/04/2018 20:35

Linh Kiếm Tôn chap 69 04/04/2018 19:43

Linh Kiếm Tôn chap 68 27/03/2018 21:46

Linh Kiếm Tôn chap 67 24/03/2018 20:04

Linh Kiếm Tôn chap 66 21/03/2018 19:23

Linh Kiếm Tôn chap 65 17/03/2018 18:51

Linh Kiếm Tôn chap 64 14/03/2018 19:33

Linh Kiếm Tôn chap 63 13/03/2018 11:03

Linh Kiếm Tôn chap 62 09/03/2018 20:23

Linh Kiếm Tôn chap 61 05/03/2018 21:32

Linh Kiếm Tôn chap 60 03/03/2018 19:17

Linh Kiếm Tôn chap 59 01/03/2018 22:46

Linh Kiếm Tôn chap 58 28/02/2018 12:05

Linh Kiếm Tôn chap 57 25/02/2018 22:40

Linh Kiếm Tôn chap 56 23/02/2018 20:18

Linh Kiếm Tôn chap 55 20/02/2018 21:12

Linh Kiếm Tôn chap 54 11/02/2018 11:54

Linh Kiếm Tôn chap 53 09/02/2018 12:49

Linh Kiếm Tôn chap 52 07/02/2018 19:54

Linh Kiếm Tôn chap 51 03/02/2018 22:12

Linh Kiếm Tôn chap 50 01/02/2018 11:53

Linh Kiếm Tôn chap 49 30/01/2018 22:11

Linh Kiếm Tôn chap 48 28/01/2018 18:20

Linh Kiếm Tôn chap 47 26/01/2018 12:43

Linh Kiếm Tôn chap 46 24/01/2018 19:12

Linh Kiếm Tôn chap 45 21/01/2018 18:51

Linh Kiếm Tôn chap 44 19/01/2018 19:28

Linh Kiếm Tôn chap 43 17/01/2018 18:50

Linh Kiếm Tôn chap 42 15/01/2018 19:29

Linh Kiếm Tôn chap 41 13/01/2018 19:11

Linh Kiếm Tôn chap 40 11/01/2018 18:56

Linh Kiếm Tôn chap 39 09/01/2018 20:17

Linh Kiếm Tôn chap 38 07/01/2018 21:05

Linh Kiếm Tôn chap 37 05/01/2018 19:01

Linh Kiếm Tôn chap 36 03/01/2018 19:36

Linh Kiếm Tôn chap 35 01/01/2018 19:05

Linh Kiếm Tôn chap 34 30/12/2017 12:08

Linh Kiếm Tôn chap 33 28/12/2017 18:27

Linh Kiếm Tôn chap 32 26/12/2017 21:08

Linh Kiếm Tôn chap 31 26/12/2017 12:20

Linh Kiếm Tôn chap 30 25/12/2017 17:58

Linh Kiếm Tôn chap 29 24/12/2017 18:28

Linh Kiếm Tôn chap 28 22/12/2017 20:57

Linh Kiếm Tôn chap 27 21/12/2017 20:15

Linh Kiếm Tôn chap 26 20/12/2017 19:55

Linh Kiếm Tôn chap 25 19/12/2017 21:36

Linh Kiếm Tôn chap 24 18/12/2017 19:12

Linh Kiếm Tôn chap 23 17/12/2017 21:06

Linh Kiếm Tôn chap 22 16/12/2017 19:17

Linh Kiếm Tôn chap 21 15/12/2017 18:17

Linh Kiếm Tôn chap 20 15/12/2017 18:17

Linh Kiếm Tôn chap 19 14/12/2017 21:07

Linh Kiếm Tôn chap 18 13/12/2017 20:28

Linh Kiếm Tôn chap 17 12/12/2017 20:41

Linh Kiếm Tôn chap 16 12/12/2017 16:00

Linh Kiếm Tôn chap 15 11/12/2017 19:53

Linh Kiếm Tôn chap 14 11/12/2017 12:39

Linh Kiếm Tôn chap 13 11/12/2017 12:39

Linh Kiếm Tôn chap 12 10/12/2017 13:11

Linh Kiếm Tôn chap 11 08/12/2017 21:29

Linh Kiếm Tôn chap 10 08/12/2017 15:47

Linh Kiếm Tôn chap 9 07/12/2017 20:36

Linh Kiếm Tôn chap 8 07/12/2017 20:36

Linh Kiếm Tôn chap 7 06/12/2017 11:53

Linh Kiếm Tôn chap 6 05/12/2017 21:50

Linh Kiếm Tôn chap 5 05/12/2017 21:50

Linh Kiếm Tôn chap 4 04/12/2017 16:05

Linh Kiếm Tôn chap 3 03/12/2017 17:32

Linh Kiếm Tôn chap 2 02/12/2017 13:04

Linh Kiếm Tôn chap 1 02/12/2017 13:04

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!