Linh Kiếm Tôn [>Update 30/01<] chapter 241

truyện tranh Linh Kiếm Tôn
SƠ LƯỢC
Cường giả Sở Hàng Vân bị tập kích, trùng sinh trở lại thời niên thiếu, trở thành thiếu chủ yếu đuối phế vật năm xưa. Cừu nhân kiếp trước, kiếp này tuyệt sẽ không bỏ qua! Tiếc nuối kiếp trước, kiếp này nhất định phải đền bù! Đợi tới khi linh kiếm thét gào, thiên địa tam giới, ta là chí tôn.Nếu kẻ nào không tuân theo, một kiếm, giết hắn!

Thể loại: Manhua Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 2519413 Theo dõi: 1426

Update: 30/01/2020 20:16

TỔNG HỢP (242 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Linh Kiếm Tôn chapter 241 30/01/2020 20:13

Linh Kiếm Tôn chapter 240 14/01/2020 22:35

Linh Kiếm Tôn chapter 239 13/01/2020 02:38

Linh Kiếm Tôn Chapter 238 13/01/2020 02:38

Linh Kiếm Tôn Chapter 237 13/01/2020 02:38

Linh Kiếm Tôn chapter 236 01/12/2019 23:39

Linh Kiếm Tôn chap 235 29/11/2019 23:03

Linh Kiếm Tôn chap 234 15/11/2019 23:25

Linh Kiếm Tôn chap 233 08/11/2019 03:08

Linh Kiếm Tôn chap 232 02/11/2019 22:32

Linh Kiếm Tôn chap 231 30/10/2019 19:05

Linh Kiếm Tôn chap 230 28/10/2019 21:29

Linh Kiếm Tôn chap 229 23/10/2019 23:34

Linh Kiếm Tôn chap 228 06/10/2019 22:15

Linh Kiếm Tôn chap 227 06/10/2019 22:15

Linh Kiếm Tôn chap 226 06/10/2019 22:15

Linh Kiếm Tôn chap 225 03/09/2019 20:12

Linh Kiếm Tôn chap 224 01/09/2019 16:02

Linh Kiếm Tôn chap 223 26/08/2019 20:31

Linh Kiếm Tôn chap 222 26/08/2019 20:31

Linh Kiếm Tôn chap 221 26/08/2019 20:31

Linh Kiếm Tôn chap 220 26/08/2019 20:31

Linh Kiếm Tôn chap 219 26/08/2019 20:31

Linh Kiếm Tôn chap 218 26/08/2019 20:31

Linh Kiếm Tôn chap 217 26/08/2019 20:30

Linh Kiếm Tôn chap 216 26/08/2019 20:30

Linh Kiếm Tôn chap 215 26/08/2019 20:30

Linh Kiếm Tôn chap 214 26/08/2019 20:30

Linh Kiếm Tôn chap 213 26/08/2019 20:30

Linh Kiếm Tôn chap 212 26/08/2019 20:30

Linh Kiếm Tôn chap 211 26/08/2019 20:30

Linh Kiếm Tôn chap 210 26/08/2019 20:29

Linh Kiếm Tôn chap 209 26/08/2019 20:29

Linh Kiếm Tôn chap 208 26/08/2019 20:29

Linh Kiếm Tôn chap 207 26/08/2019 20:27

Linh Kiếm Tôn chap 206 26/08/2019 20:26

Linh Kiếm Tôn chap 205 26/08/2019 20:25

Linh Kiếm Tôn chap 204 26/08/2019 20:25

Linh Kiếm Tôn chap 203 26/08/2019 20:25

Linh Kiếm Tôn chap 202 26/08/2019 20:25

Linh Kiếm Tôn chap 201 26/08/2019 20:25

Linh Kiếm Tôn chap 200 26/08/2019 20:25

Linh Kiếm Tôn chap 199 26/08/2019 20:25

Linh Kiếm Tôn chap 198 26/08/2019 20:25

Linh Kiếm Tôn chap 197 26/08/2019 20:25

Linh Kiếm Tôn chap 196 26/08/2019 20:24

Linh Kiếm Tôn chap 195 26/08/2019 20:24

Linh Kiếm Tôn chap 194 26/08/2019 20:24

Linh Kiếm Tôn chap 193 29/07/2019 23:00

Linh Kiếm Tôn chap 192 27/07/2019 19:59

Linh Kiếm Tôn chap 191 12/07/2019 21:21

Linh Kiếm Tôn chap 190 08/07/2019 14:56

Linh Kiếm Tôn chap 189 06/07/2019 13:45

Linh Kiếm Tôn chap 188 04/07/2019 14:58

Linh Kiếm Tôn chap 187 02/07/2019 13:38

Linh Kiếm Tôn chap 186 22/05/2019 23:08

Linh Kiếm Tôn chap 185 20/05/2019 22:59

Linh Kiếm Tôn chap 184 18/05/2019 22:09

Linh Kiếm Tôn chap 183 17/05/2019 01:52

Linh Kiếm Tôn chap 182 12/05/2019 18:16

Linh Kiếm Tôn chap 181 10/05/2019 19:49

Linh Kiếm Tôn chap 180 10/05/2019 19:49

Linh Kiếm Tôn chap 179 10/05/2019 19:49

Linh Kiếm Tôn chap 178 02/05/2019 15:15