Đấu Chiến Cuồng Triều [>Update 12/02<] chapter 279

truyện tranh Đấu Chiến Cuồng Triều
SƠ LƯỢC
Song nguyệt nhô lên cao, vô hạn khả năng Anh Hồn thế giới

Cô tịch Hắc Ám, thần bí cổ quái đùa mệnh tiểu sửu

Trăm thành Liên Bang, ba đại đế quốc, dị tộc hoành hành, Hồn thú bá u

Đây là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp đích niên đại, nhân loại nằm gai nếm mật trọng chưởng địa cầu chủ quyền, thai nghén lấy tiến quân cao vĩ độ dã vọng!

Trọng điểm là... Năm thứ hai củi mục học trưởng Vương bạn học, như thế nào sử dụng Hi Mệnh Luân Bàn, khiêu động toàn bộ thế giới, đồng bạn, xin chú ý, học trưởng đến rồi! ! !

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Nguồn: Truyện Siêu Hay

Nhóm dịch: Truyện Siêu Hay

Thể loại: Adventure Manhua Fantasy

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: teamphieu

Số lượt xem: 1227787 Theo dõi: 784

Update: 23/02/2020 02:34

TỔNG HỢP (278 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Đấu Chiến Cuồng Triều chapter 279 12/02/2020 21:45

Đấu Chiến Cuồng Triều Chapter 278 03/02/2020 20:54

Đấu Chiến Cuồng Triều chapter 277 01/02/2020 20:07

Đấu Chiến Cuồng Triều Chapter 276 17/01/2020 12:49

Đấu Chiến Cuồng Triều Chapter 275 11/01/2020 20:14

Đấu Chiến Cuồng Triều Chapter 274 05/01/2020 21:34

Đấu Chiến Cuồng Triều Chapter 273 29/12/2019 17:46

Đấu Chiến Cuồng Triều chapter 272 27/12/2019 18:02

Đấu Chiến Cuồng Triều chapter 271 25/12/2019 10:14

Đấu Chiến Cuồng Triều chapter 270 23/12/2019 09:57

Đấu Chiến Cuồng Triều chapter 269 21/12/2019 10:19

Đấu Chiến Cuồng Triều chapter 268 29/11/2019 12:14

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 267 27/11/2019 16:21

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 266 25/11/2019 19:02

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 265 11/11/2019 22:02

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 264 09/11/2019 21:11

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 263 05/11/2019 23:18

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 262 02/11/2019 22:38

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 261 30/10/2019 16:19

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 260 20/10/2019 21:28

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 259 19/10/2019 09:14

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 258 16/10/2019 21:22

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 257 14/10/2019 23:31

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 256 11/10/2019 09:53

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 255 08/10/2019 22:53

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 554 06/10/2019 22:00

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 253 04/10/2019 21:08

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 252 02/10/2019 23:06

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 251 01/10/2019 12:28

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 250 28/09/2019 21:13

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 249 27/09/2019 17:20

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 248 27/09/2019 17:19

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 247 27/09/2019 17:19

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 246 27/09/2019 17:19

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 245 27/09/2019 17:19

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 244 27/09/2019 17:19

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 243 27/09/2019 17:19

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 242 27/09/2019 17:19

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 241 27/09/2019 17:19

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 240 27/09/2019 17:18

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 239 27/09/2019 17:18

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 238 27/09/2019 17:18

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 237 27/09/2019 17:18

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 236 27/09/2019 17:18

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 235 27/09/2019 17:18

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 234 27/09/2019 17:17

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 233 27/09/2019 17:17

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 232 27/09/2019 17:16

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 231 27/09/2019 17:16

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 230 27/09/2019 17:16

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 229 27/09/2019 17:16

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 228 27/09/2019 17:16

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 227 27/09/2019 17:16

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 226 27/09/2019 17:16

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 225 27/09/2019 17:16

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 224 27/09/2019 17:16

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 223 27/09/2019 17:15

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 222 27/09/2019 17:15

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 221 27/09/2019 17:15

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 220 27/09/2019 17:13

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 219 27/09/2019 17:12

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 218 27/09/2019 17:12

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 217 27/09/2019 17:12

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 216 27/09/2019 17:12

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 215 27/09/2019 17:12

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 214 27/09/2019 17:12

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 213 27/09/2019 17:12

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 212 27/09/2019 17:12

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 211 27/09/2019 17:12

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 210 27/09/2019 17:12

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 209 27/09/2019 17:11

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 208 27/09/2019 17:11

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 207 14/08/2019 22:40

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 206 12/08/2019 22:45

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 205 10/08/2019 22:10

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 204 26/07/2019 17:16

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 203 23/07/2019 22:04

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 202 21/07/2019 21:43

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 201 05/07/2019 13:12

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 200 03/07/2019 13:21

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 199 01/07/2019 17:08

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 198 28/05/2019 22:42

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 197 26/05/2019 23:00

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 196 24/05/2019 22:51

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 195 22/05/2019 23:13

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 194 20/05/2019 23:00

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 193 17/05/2019 02:00

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 192 15/05/2019 00:25

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 191 13/05/2019 02:09

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 190 11/05/2019 04:29

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 189 11/05/2019 04:29

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 188 07/05/2019 00:18

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 187 05/05/2019 03:08

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 186 03/05/2019 03:25

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 185 30/04/2019 22:39

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 184 28/04/2019 22:14

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 183 26/04/2019 22:20

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 182 24/04/2019 22:58

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 181 22/04/2019 22:34

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 180 20/04/2019 22:51

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 179 18/04/2019 22:26

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 178 16/04/2019 22:15

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 177 14/04/2019 22:32

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 176 12/04/2019 22:41

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 175 10/04/2019 22:15

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 174 08/04/2019 22:17

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 173 06/04/2019 22:52

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 172 05/04/2019 14:17

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 171 02/04/2019 22:19

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 170 02/04/2019 22:19

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 169 30/03/2019 00:55

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 168 28/03/2019 00:41

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 167 26/03/2019 05:44

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 166 23/03/2019 23:28

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 165 21/03/2019 22:05

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 164 19/03/2019 23:56

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 163 17/03/2019 22:57

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 162 15/03/2019 23:50

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 161 12/03/2019 02:43

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 159 10/03/2019 06:55

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 158 08/03/2019 00:33

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 157 25/02/2019 22:30

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 156 24/02/2019 06:44

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 155 21/02/2019 13:51

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 154 20/02/2019 16:46

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 153 17/02/2019 12:50

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 152 15/02/2019 12:59

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 151 13/02/2019 14:33

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 150 11/02/2019 13:56

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 149 26/01/2019 19:59

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 148 24/01/2019 19:40

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 147 22/01/2019 22:45

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 146 20/01/2019 21:09

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 145 18/01/2019 22:20

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 144 16/01/2019 22:10

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 143 14/01/2019 22:54

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 142 12/01/2019 21:51

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 141 11/12/2018 13:22

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 140 06/12/2018 21:11

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 139 05/12/2018 20:20

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 138 04/12/2018 20:33

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 137 23/11/2018 13:10

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 136 22/11/2018 13:26

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 135 21/11/2018 13:12

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 134 16/11/2018 20:17

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 133 15/11/2018 21:27

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 132 14/11/2018 20:22

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 131 31/10/2018 21:15

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 130 31/10/2018 21:14

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 129 30/10/2018 21:53

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 128 20/10/2018 19:17

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 127 20/10/2018 19:17

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 126 18/10/2018 18:25

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 125 11/10/2018 22:33

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 124 11/10/2018 22:33

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 123 09/10/2018 23:31

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 122 30/09/2018 19:15

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 121 29/09/2018 19:54

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 120 25/09/2018 13:29

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 119 24/09/2018 19:19

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 118 22/09/2018 18:44

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 117 11/09/2018 20:36

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 116 06/09/2018 22:19

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 115 03/09/2018 20:19

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 114 03/09/2018 20:19

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 113 02/09/2018 20:27

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 112 24/08/2018 12:48

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 111 21/08/2018 22:11

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 110 21/08/2018 22:11

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 109 12/08/2018 23:48

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 108 11/08/2018 14:26

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 107 10/08/2018 18:55

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 106 09/08/2018 22:18

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 105 08/08/2018 16:20

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 104 08/08/2018 16:20

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 103 05/08/2018 12:35

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 102 05/08/2018 12:35

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 101 04/08/2018 17:37

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 100 04/08/2018 17:37

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 99 04/08/2018 17:37

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 98 04/08/2018 17:37

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 97 04/08/2018 17:37

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 96 04/08/2018 17:36

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 95 04/08/2018 17:36

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 94 24/07/2018 14:12

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 93 22/07/2018 21:06

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 92 22/07/2018 21:06

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 91 19/07/2018 20:38

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 90 18/07/2018 16:28

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 89 17/07/2018 13:00

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 88 16/07/2018 13:06

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 87 15/07/2018 22:54

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 86 14/07/2018 16:19

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 85 13/07/2018 12:57

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 84 12/07/2018 13:27

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 83 10/07/2018 12:30

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 82 09/07/2018 20:53

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 81 08/07/2018 14:32

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 80 07/07/2018 19:18

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 79 06/07/2018 20:40

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 78 05/07/2018 21:37

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 77 04/06/2018 19:52

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 76 13/05/2018 17:05

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 75 09/05/2018 22:04

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 74 07/05/2018 20:44

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 73 04/05/2018 19:05

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 72 01/05/2018 18:32

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 71 30/04/2018 19:24

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 70 30/04/2018 19:14

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 69 27/04/2018 12:12

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 68 23/04/2018 21:30

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 67 22/04/2018 21:35

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 66 20/04/2018 23:03

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 65 18/04/2018 21:06

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 64 18/04/2018 21:05

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 63 13/04/2018 14:09

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 62 11/04/2018 15:47

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 61 08/04/2018 23:33

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 60 07/04/2018 20:40

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 59 07/04/2018 20:40

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 58 05/04/2018 12:45

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 57 03/04/2018 19:12

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 56 02/04/2018 12:41

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 55 01/04/2018 20:32

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 54 29/03/2018 23:44

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 53 28/03/2018 12:51

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 52 27/03/2018 21:35

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 51 19/03/2018 12:09

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 50 17/03/2018 09:02

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 49 13/03/2018 19:14

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 48 04/03/2018 21:11

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 47 04/03/2018 21:11

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 46 28/02/2018 20:07

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 45 26/02/2018 12:32

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 44 24/02/2018 22:09

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 43 24/02/2018 12:09

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 42 18/02/2018 17:23

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 41 17/02/2018 20:16

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 40 16/02/2018 23:57

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 39 15/02/2018 19:06

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 38 14/02/2018 17:44

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 37 13/02/2018 18:15

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 36 12/02/2018 21:24

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 35 11/02/2018 20:08

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 34 10/02/2018 21:04

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 33 10/02/2018 10:56

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 32 08/02/2018 22:06

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 31 07/02/2018 22:06

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 30 07/02/2018 00:11

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 29 05/02/2018 20:12

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 28 04/02/2018 22:43

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 27 02/02/2018 22:43

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 26 01/02/2018 22:01

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 25 31/01/2018 20:25

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 24 30/01/2018 21:46

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 23 30/01/2018 19:38

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 22 28/01/2018 00:38

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 21 23/01/2018 22:24

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 20 22/01/2018 19:17

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 19 21/01/2018 12:16

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 18 18/01/2018 20:47

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 17 17/01/2018 20:33

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 16 16/01/2018 20:10

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 15 14/01/2018 21:36

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 14 13/01/2018 20:54

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 13 12/01/2018 21:05

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 12 10/01/2018 21:08

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 11 09/01/2018 20:35

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 10 08/01/2018 21:00

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 9 07/01/2018 12:35

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 8 06/01/2018 14:13

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 7 02/01/2018 20:19

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 6 29/12/2017 21:19

Đấu Chiến Cuồng Triều chap 5 27/12/2017 19:28

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 4 24/12/2017 19:50

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 3 21/12/2017 19:31

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 2 20/12/2017 17:36

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 1 19/12/2017 18:11

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!