Sewayaki Kitsune no Senko-san [UPDATE CHAP 75] - 14/5

truyện tranh Sewayaki Kitsune no Senko-san
SƠ LƯỢC
Kuroto Nakano là một tên nhân viên quèn làm công ăn lương với cuộc sống đầy rẫy những khổ sở và căng thẳng. Bỗng vào một buổi tối nọ, khi anh trở về nhà sau giờ làm tăng ca như mọi hôm, thì anh bất ngờ gặp một cô gái với đôi tai và đuôi cáo đang nấu ăn cho anh - cô ấy tên là Senko, một vị thần cáo đã hơn 800 tuổi. Senko được gửi xuống từ thiên giới để giải thoát Kuroto Nakano khỏi cuộc đời bất hạnh và giúp anh tìm lại hạnh phúc.

Theo dõi bọn mình tại:

Tên khác: 世話やきキツネの仙狐さん,SỐNG CÙNG NÀNG CÁO THẦN

Tác giả: Rimukoro

Nguồn: Blogtruyen.com

Nhóm dịch: Nameless Team Kuroyami Thunder Bird Hải Sâm Café

Thể loại: Comedy Romance Seinen Slice of life Fantasy

Đăng bởi: Azure-chan Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Khôi Đz , kuroyami , Kuroyami , Kisegami

Số lượt xem: 225235 Theo dõi: 876

Update: 14/05/2022 10:25TỔNG HỢP (96 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ bảy mươi lăm 14/05/2022 10:23

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ bảy mươi tư 06/05/2022 09:04

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ bảy mươi ba 27/04/2022 17:27

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ bảy mươi hai 18/04/2022 19:06

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ bảy mươi mốt 15/04/2022 19:38

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ 70.5 15/04/2022 19:37

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ bảy mươi 11/04/2022 18:31

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ 69.5 09/04/2022 09:32

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ sáu mươi chín 05/04/2022 20:33

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ sáu mươi tám 01/04/2022 19:28

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ sáu mươi bảy 26/03/2022 07:55

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ 66.5 23/03/2022 15:37

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ sáu mươi sáu 19/03/2022 10:03

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ sáu mươi lăm 16/03/2022 20:15

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ sáu mươi tư 13/03/2022 08:53

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ sáu mươi ba 10/03/2022 11:57

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ sáu mươi hai 06/03/2022 08:24

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ 61.5 04/03/2022 19:41

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ sáu mươi mốt 28/02/2022 09:56

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ sáu mươi 22/02/2022 11:32

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ năm mươi chín 19/02/2022 10:31

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ năm mươi tám 18/02/2022 09:10

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ năm mươi bảy 15/02/2022 17:36

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ năm mươi sáu 13/02/2022 10:41

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ năm mươi lăm 12/02/2022 20:24

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ năm mươi tư 12/02/2022 20:23

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ 53.6 12/02/2022 20:22

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ 53.5 12/02/2022 20:22

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ 53.4 12/02/2022 20:21

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ năm mươi ba 12/02/2022 20:20

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ năm mươi hai 12/02/2022 20:19

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ năm mươi mốt 12/02/2022 20:18

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ năm mươi 09/02/2022 11:01

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ bốn mươi chín 09/02/2022 11:00

Sewayaki Kitsune no Senko-san Chương 48.5 09/02/2022 10:59

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ bốn mươi tám 09/02/2022 10:58

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ bốn mươi bảy 09/02/2022 10:57

Sewayaki Kitsune no Senko-san Chương 46.5 09/02/2022 10:56

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ bốn mươi sáu 09/02/2022 10:56

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ bốn mươi lăm 09/02/2022 10:55

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ bốn mươi tư 09/02/2022 10:53

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ bốn mươi ba 09/02/2022 10:52

Sewayaki Kitsune no Senko-san Chương 42.5 09/02/2022 10:51

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ bốn mươi hai 09/02/2022 10:50

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ bốn mươi mốt 09/02/2022 10:48

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ bốn mươi 09/02/2022 10:47

Sewayaki Kitsune no Senko-san Chương 39.6 09/02/2022 10:45

Sewayaki Kitsune no Senko-san Chương 39.5 09/02/2022 10:44

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ ba mươi chín 30/01/2022 18:35

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ ba mươi tám 30/01/2022 18:35

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ ba mươi bảy 30/01/2022 18:34

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ ba mươi sáu 30/01/2022 18:33

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ ba mươi lăm 30/01/2022 18:31

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ ba mươi tư 30/01/2022 18:30

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ ba mươi ba 30/01/2022 18:29

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ ba mươi hai 30/01/2022 18:28

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi đặc biệt 31.7 30/01/2022 18:27

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi đặc biệt 31.6 30/01/2022 18:26

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi đặc biệt 31.5 30/01/2022 18:25

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ ba mươi mốt 30/01/2022 18:24

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ ba mươi 30/01/2022 18:23

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ hai mươi chín 30/01/2022 18:22

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ hai mươi tám 30/01/2022 18:22

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ hai mươi bảy 30/01/2022 18:21

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ hai mươi sáu 30/01/2022 18:20

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ hai mươi lăm 30/01/2022 18:19

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ hai mươi tư 30/01/2022 18:18

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi đặc biệt 23.6 30/01/2022 18:17

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi đặc biệt 23.5 30/01/2022 18:16

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ hai mươi ba 30/01/2022 18:14

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ hai mươi hai 30/01/2022 11:59

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ hai mươi mốt 21/01/2022 18:14

Sewayaki Kitsune no Senko-san đuôi thứ hai mươi 12/04/2020 20:51

Sewayaki Kitsune no Senko-san đuôi thứ mười chín 30/03/2020 10:54

Sewayaki Kitsune no Senko-san đuôi thứ mười tám 26/03/2020 19:09

Sewayaki Kitsune no Senko-san đuôi thứ mười bảy 21/03/2020 21:42

Sewayaki Kitsune no Senko-san đuôi thứ 16.5 05/03/2020 12:09

Sewayaki Kitsune no Senko-san đuôi thứ mười sáu 24/01/2020 09:50

Sewayaki Kitsune no Senko-san đuôi thứ mười lăm 24/01/2020 09:45

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi Thứ 14.5 16/10/2019 17:26

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi Thứ Mười Bốn 16/10/2019 17:24

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi Thứ Mười Ba 16/10/2019 17:21

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi Thứ Mười Hai 14/07/2019 00:13

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi Thứ Mười Một 14/07/2019 00:12

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi Thứ Mười 14/07/2019 00:10

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ 9.5 14/07/2019 00:10

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ chín 24/05/2019 22:55

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ tám 18/04/2019 18:22

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi phụ 10/03/2019 16:58

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ 7 09/02/2019 13:25

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ 6 07/02/2019 01:29

Sewayaki Kitsune no Senko-san Đuôi thứ 5 07/02/2019 01:26

Sewayaki Kitsune no Senko-san Chap 4 - Đuôi thứ tư 15/02/2018 10:52

Sewayaki Kitsune no Senko-san Chap 3 - Đuôi thứ ba 14/02/2018 10:59

Sewayaki Kitsune no Senko-san Chap 2 - Đuôi thứ hai 14/01/2018 15:19

Sewayaki Kitsune no Senko-san Chap 1 - Đuôi thứ nhất 01/01/2018 14:46

 

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Kobayashi-san Chi no Maid Dragon UPDATE [2/5/2022] CHAP 119
  • truyện tranh Aharen-san thật khó hiểu Update [18/5] Chap 85
  • truyện tranh Kobayashi-san Chi no Maid Dragon: Kanna no Nichijou [UPDATE 20/10] Chap 7
  • truyện tranh Mutou to Satou UPDATE [19/11] - Chap 10
  • truyện tranh Kobayashi-san Chi no Maid Dragon: Elma OL Nikki [UPDATE 20/1/2022] CHAP 10
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...