Đại Kiếm Thần

truyện tranh Đại Kiếm Thần
SƠ LƯỢC
Kiếm, bách binh vương giả! Vương giả, chưởng khí phách dã!
Thôn phong vần vũ táng lạc nhật,
Bễ nghễ cổ kim khí như hồng
Phiên giang đảo hải lăng vạn giới
Tiếu ngạo quỳnh tiêu huyết nhiễm thiên
---
Vạn giới xưng tôn, kiếm chủ phù trầm!
Thiếu niên Phương Hạo Thiên có trời sinh kiếm tâm, nhân họa đắc phúc, thu được vô thượng thần công, tu luyện vô song kiếm pháp
Tình thâm mỹ nữ vạn thế mê,
Nhiệt huyết huynh đệ vạn thế tùy,
Tam xích trường phong thích thương khung,
Vũ trường thiên, trảm nhật nguyệt, lật thiên địa,
đăng kiếm đạo bỉ ngạn, kiếm ngạo cửu trọng thiên

Thể loại: Adventure Manhua Martial Arts Supernatural

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1052527 Theo dõi: 773

Update: 14/10/2019 14:41TỔNG HỢP (174 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Đại Kiếm Thần chap 174 14/10/2019 14:41

Đại Kiếm Thần chap 173 12/10/2019 16:09

Đại Kiếm Thần chap 172 10/10/2019 15:32

Đại Kiếm Thần chap 171 08/10/2019 13:38

Đại Kiếm Thần chap 170 06/10/2019 17:33

Đại Kiếm Thần chap 169 04/10/2019 15:17

Đại Kiếm Thần chap 168 02/10/2019 18:02

Đại Kiếm Thần chap 167 30/09/2019 20:20

Đại Kiếm Thần chap 166 28/09/2019 13:23

Đại Kiếm Thần chap 165 28/09/2019 13:22

Đại Kiếm Thần chap 164 28/09/2019 13:22

Đại Kiếm Thần chap 163 28/09/2019 13:22

Đại Kiếm Thần chap 162 28/09/2019 13:22

Đại Kiếm Thần chap 161 28/09/2019 13:22

Đại Kiếm Thần chap 160 28/09/2019 13:22

Đại Kiếm Thần chap 159 28/09/2019 13:22

Đại Kiếm Thần chap 158 28/09/2019 13:22

Đại Kiếm Thần chap 157 28/09/2019 13:22

Đại Kiếm Thần chap 156 28/09/2019 13:21

Đại Kiếm Thần chap 155 28/09/2019 13:21

Đại Kiếm Thần chap 154 28/09/2019 13:21

Đại Kiếm Thần chap 154 28/09/2019 13:21

Đại Kiếm Thần chap 153 28/09/2019 13:21

Đại Kiếm Thần chap 152 18/08/2019 23:38

Đại Kiếm Thần chap 151 16/08/2019 23:03

Đại Kiếm Thần chap 150 14/08/2019 22:40

Đại Kiếm Thần chap 149 12/08/2019 22:47

Đại Kiếm Thần chap 148 10/08/2019 22:15

Đại Kiếm Thần chap 147 09/08/2019 23:49

Đại Kiếm Thần chap 146 08/08/2019 00:34

Đại Kiếm Thần chap 145 06/08/2019 12:52

Đại Kiếm Thần chap 144 03/08/2019 21:16

Đại Kiếm Thần chap 143 02/08/2019 13:47

Đại Kiếm Thần chap 142 22/05/2019 12:52

Đại Kiếm Thần chap 141 20/05/2019 13:25

Đại Kiếm Thần chap 140 18/05/2019 13:10

Đại Kiếm Thần chap 139 16/05/2019 12:42

Đại Kiếm Thần chap 138 22/04/2019 18:21

Đại Kiếm Thần chap 137 22/04/2019 18:20

Đại Kiếm Thần chap 136 09/04/2019 22:10

Đại Kiếm Thần chap 135 07/04/2019 22:18

Đại Kiếm Thần chap 134 24/03/2019 18:05

Đại Kiếm Thần chap 133 22/03/2019 13:36

Đại Kiếm Thần chap 132 17/03/2019 19:23

Đại Kiếm Thần chap 131 15/03/2019 21:54

Đại Kiếm Thần chap 130 14/03/2019 22:26

Đại Kiếm Thần chap 129 14/03/2019 13:27

Đại Kiếm Thần chap 128 04/03/2019 08:02

Đại Kiếm Thần chap 127 04/03/2019 08:01

Đại Kiếm Thần chap 126 04/03/2019 08:01

Đại Kiếm Thần chap 125 04/03/2019 08:01

Đại Kiếm Thần chap 124 04/03/2019 08:01

Đại Kiếm Thần chap 123 04/03/2019 08:01

Đại Kiếm Thần chap 122 04/03/2019 08:01

Đại Kiếm Thần chap 121 03/03/2019 06:48

Đại Kiếm Thần chap 120 02/03/2019 05:37

Đại Kiếm Thần chap 119 31/01/2019 23:02

Đại Kiếm Thần chap 118 30/01/2019 18:47

Đại Kiếm Thần chap 117 29/01/2019 21:38

Đại Kiếm Thần chap 116 28/01/2019 21:08

Đại Kiếm Thần chap 115 27/01/2019 18:34

Đại Kiếm Thần chap 114 26/01/2019 19:56

Đại Kiếm Thần chap 113 25/01/2019 21:20

Đại Kiếm Thần chap 112 24/01/2019 19:32

Đại Kiếm Thần chap 111 23/01/2019 20:45

Đại Kiếm Thần chap 110 22/01/2019 22:41

Đại Kiếm Thần chap 109 21/01/2019 20:21

Đại Kiếm Thần chap 108 20/01/2019 21:00

Đại Kiếm Thần chap 107 19/01/2019 21:18

Đại Kiếm Thần chap 106 18/01/2019 22:37

Đại Kiếm Thần chap 105 18/01/2019 22:37

Đại Kiếm Thần chap 104 16/01/2019 21:45

Đại Kiếm Thần chap 103 15/01/2019 21:51

Đại Kiếm Thần chap 102 14/01/2019 22:45

Đại Kiếm Thần chap 101 13/01/2019 22:40

Đại Kiếm Thần chap 100 12/01/2019 21:30

Đại Kiếm Thần chap 99 12/01/2019 02:51

Đại Kiếm Thần chap 97 11/01/2019 01:32

Đại Kiếm Thần chap 96 11/01/2019 01:32

Đại Kiếm Thần chap 95 31/12/2018 21:44

Đại Kiếm Thần chap 94 29/12/2018 20:13

Đại Kiếm Thần chap 93 27/12/2018 22:37

Đại Kiếm Thần chap 92 25/12/2018 22:49

Đại Kiếm Thần chap 91 24/12/2018 13:25

Đại Kiếm Thần chap 90 21/12/2018 21:24

Đại Kiếm Thần chap 89 03/11/2018 22:31

Đại Kiếm Thần chap 88 02/11/2018 21:00

Đại Kiếm Thần chap 87 01/11/2018 12:58

Đại Kiếm Thần chap 86 31/10/2018 12:40

Đại Kiếm Thần chap 85 30/10/2018 12:51

Đại Kiếm Thần chap 84 30/10/2018 12:51

Đại Kiếm Thần chap 83 24/08/2018 19:58

Đại Kiếm Thần chap 82 22/08/2018 22:58

Đại Kiếm Thần chap 81 15/08/2018 21:07

Đại Kiếm Thần chap 80 08/08/2018 21:38

Đại Kiếm Thần chap 79 07/08/2018 17:29

Đại Kiếm Thần chap 78 02/08/2018 19:23

Đại Kiếm Thần chap 77 30/07/2018 19:46

Đại Kiếm Thần chap 76 29/07/2018 20:42

Đại Kiếm Thần chap 75 24/07/2018 13:52

Đại Kiếm Thần chap 74 23/07/2018 16:15

Đại Kiếm Thần chap 73 22/07/2018 14:26

Đại Kiếm Thần chap 72 21/07/2018 21:28

Đại Kiếm Thần chap 71 20/07/2018 20:09

Đại Kiếm Thần chap 70 19/07/2018 20:44

Đại Kiếm Thần chap 69 18/07/2018 21:47

Đại Kiếm Thần chap 68 17/07/2018 20:14

Đại Kiếm Thần chap 67 16/07/2018 22:23

Đại Kiếm Thần chap 66 13/07/2018 22:43

Đại Kiếm Thần chap 65 10/07/2018 21:00

Đại Kiếm Thần chap 64 10/07/2018 21:00

Đại Kiếm Thần chap 63 05/07/2018 19:49

Đại Kiếm Thần chap 62 02/07/2018 20:46

Đại Kiếm Thần chap 61 22/06/2018 12:34

Đại Kiếm Thần chap 60 20/06/2018 21:15

Đại Kiếm Thần chap 59 19/06/2018 19:47

Đại Kiếm Thần chap 58 17/06/2018 20:32

Đại Kiếm Thần chap 57 16/06/2018 20:25

Đại Kiếm Thần chap 56 13/06/2018 19:32

Đại Kiếm Thần chap 55 12/06/2018 19:12

Đại Kiếm Thần chap 54 10/06/2018 20:12

Đại Kiếm Thần chap 53 09/06/2018 20:00

Đại Kiếm Thần chap 52 07/06/2018 19:23

Đại Kiếm Thần chap 51 05/05/2018 20:51

Đại Kiếm Thần chap 50 03/05/2018 22:33

Đại Kiếm Thần chap 49 02/05/2018 00:08

Đại Kiếm Thần chap 48 28/04/2018 21:47

Đại Kiếm Thần chap 47 22/04/2018 21:34

Đại Kiếm Thần chap 46 22/04/2018 21:34

Đại Kiếm Thần chap 45 20/04/2018 23:04

Đại Kiếm Thần chap 44 17/04/2018 12:45

Đại Kiếm Thần chap 43 17/04/2018 12:45

Đại Kiếm Thần chap 42 14/04/2018 22:12

Đại Kiếm Thần chap 41 14/04/2018 00:56

Đại Kiếm Thần chap 40 09/04/2018 21:25

Đại Kiếm Thần chap 39 06/04/2018 21:26

Đại Kiếm Thần chap 38 06/04/2018 12:59

Đại Kiếm Thần chap 37 19/03/2018 21:22

Đại Kiếm Thần chap 36 17/03/2018 22:15

Đại Kiếm Thần chap 35 11/03/2018 21:48

Đại Kiếm Thần chap 34 08/03/2018 23:37

Đại Kiếm Thần chap 33 06/03/2018 04:20

Đại Kiếm Thần chap 32 04/03/2018 21:17

Đại Kiếm Thần chap 31 02/03/2018 19:22

Đại Kiếm Thần chap 30 01/03/2018 22:45

Đại Kiếm Thần chap 29 28/02/2018 21:53

Đại Kiếm Thần chap 28 28/02/2018 12:03

Đại Kiếm Thần chap 27 28/02/2018 12:03

Đại Kiếm Thần chap 26 21/02/2018 21:20

Đại Kiếm Thần chap 25 18/02/2018 22:32

Đại Kiếm Thần chap 24 17/02/2018 20:19

Đại Kiếm Thần chap 23 16/02/2018 23:56

Đại Kiếm Thần chap 22 16/02/2018 01:12

Đại Kiếm Thần chap 21 15/02/2018 01:55

Đại Kiếm Thần chap 20 13/02/2018 21:18

Đại Kiếm Thần chap 19 10/02/2018 20:55

Đại Kiếm Thần chap 18 10/02/2018 11:02

Đại Kiếm Thần chap 17 08/02/2018 20:03

Đại Kiếm Thần chap 16 07/02/2018 12:28

Đại Kiếm Thần chap 15 05/02/2018 20:13

Đại Kiếm Thần chap 14 04/02/2018 19:18

Đại Kiếm Thần chap 13 03/02/2018 21:59

Đại Kiếm Thần chap 12 02/02/2018 19:13

Đại Kiếm Thần chap 11 01/02/2018 18:27

Đại Kiếm Thần chap 10 31/01/2018 23:17

Đại Kiếm Thần chap 9 30/01/2018 21:58

Đại Kiếm Thần chap 8 30/01/2018 21:58

Đại Kiếm Thần chap 7 28/01/2018 00:39

Đại Kiếm Thần chap 6 23/01/2018 20:01

Đại Kiếm Thần chap 5 22/01/2018 22:20

Đại Kiếm Thần chap 4 20/01/2018 23:14

Đại Kiếm Thần chap 3 18/01/2018 20:47

Đại Kiếm Thần chap 2 17/01/2018 19:47

Đại Kiếm Thần chap 1 17/01/2018 19:48

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end


loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!