Hỗn Độn Kiếm Thần [>Update 16/07<] Chương 195

truyện tranh  Hỗn Độn Kiếm Thần
SƠ LƯỢC
Kiếm Trần, đệ nhất cao thủ được giang hồ công nhận, khoái kiếm xuất thần nhập hóa, không ai phá được, sau trận chiến tuyệt thế với Độc Cô Cầu Bại đã thân vong, chuyển sinh đến Thiên Vô Đại Lục

Thể loại: Action Adventure Manhua Mystery Supernatural

Đăng bởi: ......... Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 113424 Theo dõi: 163

Update: 16/07/2020 19:57TỔNG HỢP (196 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 195 16/07/2020 19:57

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 194 16/07/2020 19:57

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 193 16/07/2020 19:57

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 192 16/07/2020 19:57

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 191 16/07/2020 19:57

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 190 16/07/2020 19:57

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 189 16/07/2020 19:57

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 188 16/07/2020 19:57

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 187 16/07/2020 19:57

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 186 16/07/2020 19:57

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 185 16/07/2020 19:56

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 184 16/07/2020 19:56

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 183 16/07/2020 19:56

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 182 16/07/2020 19:56

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 181 16/07/2020 19:56

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 180 16/07/2020 19:56

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 179 16/07/2020 19:56

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 178 16/07/2020 19:56

Hỗn Độn Kiếm Thần chương 177 16/07/2020 19:49

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 176 16/07/2020 19:42

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 175 16/07/2020 19:41

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 174 16/07/2020 19:41

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 173 16/07/2020 19:41

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 172 16/07/2020 19:41

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 171 16/07/2020 19:41

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 170 16/07/2020 19:41

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 169 16/07/2020 19:41

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 168 16/07/2020 19:41

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 167 16/07/2020 19:41

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 166 16/07/2020 19:41

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 165 16/07/2020 19:41

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 164 16/07/2020 19:40

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 163 16/07/2020 19:40

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 162 16/07/2020 19:40

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 161 16/07/2020 19:40

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 160 16/07/2020 19:40

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 159 16/07/2020 19:40

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 158 16/07/2020 19:40

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 157 16/07/2020 19:40

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 156 16/07/2020 19:40

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 155 16/07/2020 19:40

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 154 16/07/2020 19:40

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 153 16/07/2020 19:39

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 152 16/07/2020 19:39

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 151 16/07/2020 19:39

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 150 16/07/2020 19:39

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 149 16/07/2020 19:39

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 148 16/07/2020 19:39

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 147 16/07/2020 19:39

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 146 16/07/2020 19:39

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 145 16/07/2020 19:39

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 144 16/07/2020 19:39

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 143 16/07/2020 19:38

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 142 16/07/2020 19:38

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 141 16/07/2020 19:38

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 140 16/07/2020 19:38

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 139 16/07/2020 19:38

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 138 16/07/2020 19:38

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 137 16/07/2020 19:38

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 136 16/07/2020 19:38

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 135 16/07/2020 19:38

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 134 16/07/2020 19:38

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 133 16/07/2020 19:38

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 132 16/07/2020 19:37

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 131 16/07/2020 19:37

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 130 16/07/2020 19:37

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 129 16/07/2020 19:37

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 128 16/07/2020 19:37

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 127 16/07/2020 19:37

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 126 16/07/2020 19:37

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 125 16/07/2020 19:37

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 124 16/07/2020 19:37

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 123 16/07/2020 19:37

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 122 16/07/2020 19:37

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 121 16/07/2020 19:37

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 120 16/07/2020 19:36

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 119 16/07/2020 19:36

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 118 16/07/2020 19:36

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 117 16/07/2020 19:36

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 116 16/07/2020 19:36

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 115 16/07/2020 19:36

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 114 16/07/2020 19:36

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 113 16/07/2020 19:36

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 112 16/07/2020 19:36

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 111 16/07/2020 19:35

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 110 16/07/2020 19:35

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 109 16/07/2020 19:35

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 108 16/07/2020 19:35

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 107 16/07/2020 19:35

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 106 16/07/2020 19:35

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 105 16/07/2020 19:35

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 104 16/07/2020 19:35

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 103 16/07/2020 19:35

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 102 16/07/2020 19:35

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 101 16/07/2020 19:34

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 100 16/07/2020 19:34

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 99 16/07/2020 19:34

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 98 16/07/2020 19:34

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 97 16/07/2020 19:34

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 96 16/07/2020 19:34

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 95 16/07/2020 19:34

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 94 16/07/2020 19:34

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 93 16/07/2020 19:34

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 92 16/07/2020 19:34

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 91 16/07/2020 19:33

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 90 16/07/2020 19:33

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 89 16/07/2020 19:33

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 88 16/07/2020 19:33

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 87 16/07/2020 19:33

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 86 16/07/2020 19:33

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 85 16/07/2020 19:33

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 84 16/07/2020 19:33

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 83 16/07/2020 19:33

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 82 16/07/2020 19:33

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 81 16/07/2020 19:33

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 80 16/07/2020 19:33

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 79 16/07/2020 19:32

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 78 16/07/2020 19:32

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 77 16/07/2020 19:32

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 76 16/07/2020 19:32

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 75 16/07/2020 19:32

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 74 16/07/2020 19:32

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 73 16/07/2020 19:32

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 72 16/07/2020 19:32

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 71 16/07/2020 19:31

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 70 16/07/2020 19:31

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 69 16/07/2020 19:31

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 68 16/07/2020 19:31

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 67 16/07/2020 19:31

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 66 16/07/2020 19:31

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 65 16/07/2020 19:31

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 64 16/07/2020 19:31

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 63 16/07/2020 19:31

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 62 16/07/2020 19:31

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 61 16/07/2020 19:30

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 60 16/07/2020 19:30

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 59 16/07/2020 19:30

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 58 16/07/2020 19:30

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 57 16/07/2020 19:30

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 56 16/07/2020 19:30

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 55 16/07/2020 19:30

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 54 16/07/2020 19:30

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 53 16/07/2020 19:30

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 52 16/07/2020 19:29

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 51 16/07/2020 19:29

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 50 16/07/2020 19:29

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 49 16/07/2020 19:29

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 48 16/07/2020 19:29

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 47 16/07/2020 19:29

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 46 16/07/2020 19:29

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 45 16/07/2020 19:29

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 44 16/07/2020 19:29

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 43 16/07/2020 19:28

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 42 16/07/2020 19:28

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 41 16/07/2020 19:28

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 40 16/07/2020 19:28

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 39 16/07/2020 19:28

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 38 16/07/2020 19:28

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 37 16/07/2020 19:28

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 36 16/07/2020 19:28

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 35 16/07/2020 19:28

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 34 16/07/2020 19:28

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 33 16/07/2020 19:28

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 32 16/07/2020 19:27

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 31 16/07/2020 19:27

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 30 16/07/2020 19:27

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 29 16/07/2020 19:27

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 28.5 16/07/2020 19:27

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 28 16/07/2020 19:27

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 27 16/07/2020 19:27

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 26 16/07/2020 19:27

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 25 16/07/2020 19:27

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 24 16/07/2020 19:27

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 23 16/07/2020 19:27

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 22 16/07/2020 19:27

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 21 16/07/2020 19:26

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 20 16/07/2020 19:26

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 19 16/07/2020 19:26

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 18 16/07/2020 19:26

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 17 16/07/2020 19:26

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 16 16/07/2020 19:26

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 15 16/07/2020 19:26

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 14 16/07/2020 19:26

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 13 16/07/2020 19:26

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 12 16/07/2020 19:26

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 11 16/07/2020 19:26

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 10 17/01/2020 01:21

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 9 17/01/2020 01:20

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 8 17/01/2020 01:20

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 7 17/01/2020 01:20

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 6 30/09/2019 22:38

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 5 30/09/2019 22:38

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 4 30/09/2019 22:38

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 3 14/03/2018 20:56

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 2 13/03/2018 14:11

Hỗn Độn Kiếm Thần Chương 1 12/03/2018 10:42

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 22/12<] chapter 1084-1085
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...