Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) [>Update 15/12<] Chapter 151 END

truyện tranh Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team)
SƠ LƯỢC
Một trò chơi chết chóc, một "áo đỏ" đãm máu, một vòng lặp không lối thoát. Bạn sẽ làm gì khi bị giết ngày này qua ngày khác?! Liệu họ có hoàn thành trò chơi này hay không?! Thực hiện bởi Mega Team

Tên khác: Body Search

Tác giả: Katsutoshi Murase Welzard

Nguồn: Comicvn.net

Nhóm dịch: MEGA TEAM

Thể loại: Horror School Life Slice of life Drama manga

Đăng bởi: ________ Trạng thái: Đã hoàn thành

Số lượt xem: 1659621 Theo dõi: 1552

Update: 30/10/2021 11:08TỔNG HỢP (154 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 151 END 15/12/2019 07:59

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 150 13/12/2019 23:43

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 149 13/12/2019 02:54

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 148 12/12/2019 05:02

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 147 11/12/2019 01:25

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 146 10/12/2019 00:16

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 145 08/12/2019 23:24

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 144 08/12/2019 02:37

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 143 06/12/2019 23:25

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 142 06/12/2019 01:31

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 141 04/12/2019 23:19

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 140 04/12/2019 00:16

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 139 03/12/2019 01:05

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 138 02/12/2019 00:08

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 137 30/11/2019 23:36

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 136 30/11/2019 00:09

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 135 25/11/2019 05:30

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 134 24/11/2019 04:31

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 133 18/11/2019 13:30

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 132 17/11/2019 01:01

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 131 16/11/2019 00:02

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 130 12/11/2019 15:56

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 129 10/11/2019 00:47

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 128 09/11/2019 18:18

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 127 08/11/2019 03:29

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 126 07/11/2019 17:05

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 125 05/11/2019 10:45

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 124 04/11/2019 15:39

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 123 03/11/2019 15:48

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 122 02/11/2019 15:14

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 121 01/11/2019 17:19

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 120 31/10/2019 15:52

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 119 30/10/2019 15:35

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 118 30/10/2019 15:35

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 117 28/10/2019 03:04

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 116 27/10/2019 17:19

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 115 27/10/2019 17:18

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 114 25/10/2019 00:46

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 113 24/10/2019 16:24

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 112 23/10/2019 16:09

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 111 22/10/2019 16:37

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 110 21/10/2019 09:53

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 109 21/10/2019 09:53

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 108 19/10/2019 09:33

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 107 18/10/2019 10:15

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 106 17/10/2019 15:55

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 105 16/10/2019 15:39

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 104 16/10/2019 15:38

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 103 14/10/2019 23:51

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 102 14/10/2019 10:48

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 101 13/10/2019 00:07

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 100 08/10/2019 06:59

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 99 07/10/2019 16:22

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 98 06/10/2019 01:05

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 97 04/10/2019 15:14

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 96 02/10/2019 23:30

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 95 02/10/2019 16:27

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 94 30/09/2019 02:35

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 93 29/09/2019 20:22

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 92 28/09/2019 01:27

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 91 27/09/2019 18:24

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 90 27/09/2019 00:01

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 89 27/09/2019 00:01

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 88 27/09/2019 00:01

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 87 27/09/2019 00:01

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 86 27/09/2019 00:01

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 85 21/09/2019 00:01

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 84 21/09/2019 00:01

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 83 19/09/2019 04:47

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 82 18/09/2019 07:01

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 81 17/09/2019 02:24

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 80 16/09/2019 12:42

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 79 15/09/2019 01:17

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 78 09/12/2018 19:47

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 77 02/12/2018 19:25

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 76 01/12/2018 21:03

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 75 29/11/2018 20:28

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 74 27/11/2018 20:42

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 73 25/11/2018 20:00

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 72 24/11/2018 21:22

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 71 23/11/2018 20:47

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 70 23/11/2018 20:47

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 69 07/08/2018 20:35

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 68 06/08/2018 20:42

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 67 06/08/2018 02:02

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 66 04/08/2018 23:30

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 65 04/08/2018 02:38

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 64 02/08/2018 21:26

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 63 01/08/2018 22:00

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 62 31/07/2018 21:20

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 61.5 30/06/2018 21:23

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 61 25/06/2018 20:41

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 60 23/06/2018 21:21

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 59 22/06/2018 20:43

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 58 22/06/2018 20:42

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 57 19/06/2018 22:22

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 56 18/06/2018 21:48

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 55 17/06/2018 20:33

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter extra: người mang kí ức 11/06/2018 13:00

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 54 11/06/2018 13:00

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 53.5 26/05/2018 13:39

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 53 18/05/2018 21:53

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 52 17/05/2018 19:49

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 51 17/05/2018 19:49

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 50 17/05/2018 19:49

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 49 14/05/2018 20:12

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 48 12/05/2018 21:17

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 47 11/05/2018 21:01

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 46 10/05/2018 21:25

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 45 09/05/2018 21:33

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 44 09/05/2018 21:33

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 43 07/05/2018 20:33

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 42 07/05/2018 09:09

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 41 07/05/2018 09:09

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 40 07/05/2018 09:09

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 39 07/05/2018 09:09

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 38 07/05/2018 09:09

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 37 03/05/2018 21:02

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 36 03/05/2018 21:02

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 35 30/04/2018 19:54

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 34 30/04/2018 19:54

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 33 29/04/2018 22:36

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 32 29/04/2018 22:36

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 31 29/04/2018 22:36

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 30 29/04/2018 22:36

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 29 29/04/2018 22:36

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 28 29/04/2018 22:35

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 27 29/04/2018 22:35

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 26 29/04/2018 22:35

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 25 29/04/2018 22:35

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 24 29/04/2018 22:35

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 23 24/04/2018 12:42

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 22 24/04/2018 12:42

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 21 24/04/2018 12:42

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 20 24/04/2018 12:42

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 19 24/04/2018 12:42

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 18 24/04/2018 12:42

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 17 20/04/2018 22:56

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 16 20/04/2018 22:55

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 15 20/04/2018 22:55

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 14 19/04/2018 20:33

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 13 19/04/2018 20:33

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 12 19/04/2018 20:33

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 11 19/04/2018 20:33

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 10 19/04/2018 20:33

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 9 19/04/2018 20:33

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 8 19/04/2018 20:33

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 7 19/04/2018 20:33

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 6 19/04/2018 20:33

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 5 19/04/2018 20:32

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 4 19/04/2018 20:32

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 3 19/04/2018 20:32

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 2 19/04/2018 20:32

Trò Chơi Tìm Xác - Karada Sagashi (mega team) Chapter 1 19/04/2018 20:32

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 21/06<] Chapter 1096
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...