Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê

truyện tranh Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê
SƠ LƯỢC
Bị một con ma cà rồng nhìn chằm chằm sẽ làm cảm giác thế nào? Còn là một con ma cà rồng nam thần đẹp trai ngời ngời. Diễn viên chính Cố Mộng diễn một màn bị đè, bị X, một trò vui của nam thần.... Bình ở app để ủng hộ Mê đọc truyện dịch nhé ^^

Tác giả: Cơm cá mặn

Nguồn: Mê đọc truyện

Nhóm dịch: Mê đọc truyện

Thể loại: Manhua Mystery Romance

Đăng bởi: Mặc Ngôn Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 42806 Theo dõi: 14

Update: 23/02/2020 02:57

TỔNG HỢP (134 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 134 17/11/2018 20:35

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 133 17/11/2018 20:35

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 132 17/11/2018 20:35

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 131 17/11/2018 20:35

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 130 17/11/2018 20:35

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 129 17/11/2018 20:35

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 128 17/11/2018 20:35

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 127 17/11/2018 20:35

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 126 17/11/2018 20:35

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 125 17/11/2018 20:35

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 124 17/11/2018 20:34

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 123 17/11/2018 20:34

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 122 17/11/2018 20:34

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 121 17/11/2018 20:34

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 120 17/11/2018 20:34

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 119 17/11/2018 20:34

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 118 17/11/2018 20:34

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 117 17/11/2018 20:34

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 116 17/11/2018 20:29

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 115 17/11/2018 20:29

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 114 17/11/2018 20:29

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 113 17/11/2018 20:29

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 112 17/11/2018 20:29

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 111 17/11/2018 20:29

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 110 17/11/2018 20:29

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 109 17/11/2018 20:29

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 108 17/11/2018 20:29

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 107 17/11/2018 20:28

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 106 17/11/2018 20:28

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 105 17/11/2018 20:28

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 104 17/11/2018 20:28

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 103 17/11/2018 20:28

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 102 17/11/2018 20:28

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 101 17/11/2018 20:28

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 100 17/11/2018 20:28

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 99 17/11/2018 20:28

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 98 17/11/2018 20:27

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 97 17/11/2018 20:27

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 96 17/11/2018 20:27

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 95 17/11/2018 20:27

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 94 17/11/2018 20:27

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 93 17/11/2018 20:27

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 92 17/11/2018 20:27

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 91 17/11/2018 20:27

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 90 17/11/2018 20:26

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 89 17/11/2018 20:26

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 88 17/11/2018 20:26

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 87 17/11/2018 20:26

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 86 17/11/2018 20:26

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 85 17/11/2018 20:26

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 84 17/11/2018 20:26

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 83 17/11/2018 20:26

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 82 17/11/2018 20:26

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 81 17/11/2018 20:25

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 80 17/11/2018 20:25

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 79 17/11/2018 20:25

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 78 17/11/2018 20:25

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 77 17/11/2018 20:25

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 76 26/07/2018 13:52

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 75 26/07/2018 13:33

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 74 26/07/2018 13:33

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 73 26/07/2018 13:33

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 72 26/07/2018 13:33

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 71 26/07/2018 13:32

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 70 26/07/2018 13:32

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 69 19/07/2018 21:36

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 68 19/07/2018 21:36

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 67 09/07/2018 13:24

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 66 09/07/2018 13:24

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 65 09/07/2018 13:24

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 64 09/07/2018 13:23

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 63 09/07/2018 13:23

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 62 09/07/2018 13:23

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 61 09/07/2018 13:23

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê Chap 60 04/07/2018 09:45

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê Chap 59 04/07/2018 09:45

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê Chap 58 04/07/2018 09:45

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê Chap 57 04/07/2018 09:44

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 56 21/06/2018 22:20

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 55 21/06/2018 22:19

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 54 21/06/2018 22:19

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 53 21/06/2018 22:19

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 52 21/06/2018 22:19

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 51 21/06/2018 22:19

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 50 21/06/2018 22:07

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 49 21/06/2018 22:07

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 48 21/06/2018 22:07

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 47 21/06/2018 22:06

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 46 31/05/2018 19:02

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 45 31/05/2018 19:02

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 44 27/05/2018 20:44

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 43 27/05/2018 20:43

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 42 27/05/2018 20:43

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 41 27/05/2018 20:43

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 40 27/05/2018 20:43

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 39 27/05/2018 20:43

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 38 27/05/2018 20:43

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 37 27/05/2018 20:43

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 36 27/05/2018 20:43

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 35 27/05/2018 20:43

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 34 27/05/2018 20:42

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 33 08/05/2018 13:09

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 32 08/05/2018 13:09

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 31 08/05/2018 13:09

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 30 08/05/2018 13:09

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 29 08/05/2018 13:09

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 28 08/05/2018 13:09

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 27 08/05/2018 13:08

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 26 05/05/2018 18:12

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 25 05/05/2018 18:12

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 24 05/05/2018 18:11

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 23 05/05/2018 18:11

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 22 05/05/2018 18:11

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 21 05/05/2018 18:10

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 20 05/05/2018 18:10

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 19 05/05/2018 18:09

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 18 05/05/2018 18:09

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 17 05/05/2018 18:08

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 16 05/05/2018 18:08

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 15 05/05/2018 18:08

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê chap 14 05/05/2018 18:07

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê Chap 13 05/05/2018 12:50

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê Chap 12 04/05/2018 08:44 Download

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê Chap 11 03/05/2018 10:58 Download

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê Chap 10 24/04/2018 19:41

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê Chap 9 24/04/2018 19:41

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê Chap 8 - Thiệp mời đám cưới 23/04/2018 17:47

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê Chap 7 - Mang thai 10 tháng 23/04/2018 17:46

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê Chap 6- Gái điếm và chó, một tổ hợp hoàn hảo 23/04/2018 17:46 Download

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê Chap 5- Bị đánh 21/04/2018 15:05 Download

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê Chap 4- Phòng lửa, phòng trộm, phòng bạn thân 21/04/2018 15:04 Download

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê Chap 3- Bạn thân hẹn bạn trai tôi 21/04/2018 15:04 Download

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê Chap 2- Nữ chính bị bẫy 21/04/2018 15:03 Download

Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê Chap 1- Nam thần bị bẫy 20/04/2018 18:13 Download

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Xin Chào! Dân Nữ update chap 77
  • truyện tranh  Con Tim Rung Động update chap 29
  • truyện tranh Công Chúa Gả Đến
  • truyện tranh Thiếu niên siêu năng lực
  • truyện tranh Nhà có siêu dễ thương
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!