Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru [>Update 29/08<] chương 42

truyện tranh Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru
SƠ LƯỢC

Đại ma vương yuki- anh ta đã chuyển sinh thành ma vương sỡ hữu dàn harem. à nói chung giống ma vương sáng tạo ấy :v 

mún ăn thịt ghê     

Tên khác: Sau Khi Tôi Là 1 Ma Vương, Tôi Sẽ Xây Dựng Hầm Ngục Cùng Với Các Nô Lệ!,魔王になったので、ダンジョン造って人外娘とほのぼのする,MAOU NI NATTE NODE, DUNGEON TSUKUTTE JINGAI MUSUME TO HONOBONO SURU

Tác giả: Ryuyu

Nhóm dịch: Tsuji Subteam

Thể loại: Action Adventure Harem Romance Ecchi Fantasy manga Isekai/Dị giới/Trọng sinh

Đăng bởi: namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 560876 Theo dõi: 1583

Update: 30/08/2022 09:55TỔNG HỢP (74 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru chương 42 30/08/2022 09:55

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru chương 41 14/08/2022 19:27

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru chương 40 24/07/2022 17:03

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru chương 39 11/07/2022 20:29

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru chương 38 28/06/2022 14:41

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru chương 37 28/06/2022 14:41

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 36 23/10/2021 01:57

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 35 30/08/2021 19:40

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 34 30/08/2021 19:40

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 33 25/07/2021 17:12

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 32 15/05/2021 20:19

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 31 27/04/2021 10:14

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 30 05/04/2021 23:31

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 29 15/03/2021 08:12

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 28 05/03/2021 20:41

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 27.2 05/03/2021 20:41

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 27.1 28/02/2021 13:06

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 26 22/01/2021 15:04

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 25 18/11/2020 21:00

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 24 18/11/2020 21:00

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 23.2 18/11/2020 21:00

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 23.1 10/09/2020 02:24

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 22 10/09/2020 02:24

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 21 10/09/2020 02:24

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 20 10/09/2020 02:23

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 19 10/09/2020 02:23

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 18 10/09/2020 02:23

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 17 10/09/2020 02:23

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 16 10/09/2020 02:23

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 15 10/09/2020 02:23

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 14 10/09/2020 02:23

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 13 10/09/2020 02:23

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 12 10/09/2020 02:23

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 11 10/09/2020 02:23

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 10 10/09/2020 02:23

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 9 10/09/2020 02:22

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 8.2 10/09/2020 02:22

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 8.1 10/09/2020 02:22

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 7.2 10/09/2020 02:22

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 7.1 10/09/2020 02:22

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 6.2 10/09/2020 02:22

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 6.1 10/09/2020 02:22

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 5.2 10/09/2020 02:22

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 23 21/07/2020 06:55

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 22 14/06/2020 08:35

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 21 14/06/2020 08:35

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 20 14/06/2020 08:35

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 19 14/06/2020 08:35

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 18 14/06/2020 08:35

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 17 14/06/2020 08:35

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 16 14/06/2020 08:35

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 15 14/06/2020 08:35

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 14 14/06/2020 08:35

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 13 14/06/2020 08:35

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 12 14/06/2020 08:35

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 11 14/06/2020 08:35

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 10 14/06/2020 08:34

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 9 14/06/2020 08:34

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 8.2 14/06/2020 08:34

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 8.1 14/06/2020 08:34

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 7.2 14/06/2020 08:34

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 7.1 14/06/2020 08:34

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 6.2 14/06/2020 08:34

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 6.1 14/06/2020 08:34

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 5.2 14/06/2020 08:34

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 5.1 14/06/2020 08:34

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 4.2 14/06/2020 08:34

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 4.1 14/06/2020 08:34

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 3.2 14/06/2020 08:34

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 3.1 14/06/2020 08:34

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 2.2 14/06/2020 08:34

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 2.1 14/06/2020 08:34

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 2 14/06/2020 08:34

Maou Ni Natte Node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume To Honobono Suru Chương 1 14/06/2020 08:33

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 28/08<] Chapter 1098-1099
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...