Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố [>Update 11/06<] Chapter 228

truyện tranh Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố
SƠ LƯỢC
Một lính đặc nhiệm đã xuất ngũ với năng lực cực mạnh và sức hấp dẫn cực lớn

Tên khác: Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị

Thể loại: Action Adventure Manhua Martial Arts

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1866326 Theo dõi: 1158

Update: 11/06/2020 19:35

TỔNG HỢP (227 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 228 11/06/2020 19:35

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 227 02/06/2020 04:04

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 226 30/05/2020 17:08

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 225 28/05/2020 13:31

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 224 27/05/2020 16:00

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 223 21/05/2020 12:41

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 222 10/05/2020 09:41

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 221 04/05/2020 12:34

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 220 01/05/2020 16:30

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 219 29/04/2020 18:45

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 218 23/04/2020 14:07

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 217 20/04/2020 17:13

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 216 16/04/2020 13:56

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 215 13/04/2020 12:16

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 214 11/04/2020 11:43

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 213 06/04/2020 14:30

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 212 03/04/2020 11:59

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 211 30/03/2020 12:30

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 210 28/03/2020 12:50

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 209 22/03/2020 15:29

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 208 19/03/2020 11:13

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 207 15/03/2020 15:45

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 206 12/03/2020 18:58

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 205 08/03/2020 09:24

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 204 07/03/2020 11:46

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 203 02/03/2020 18:52

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 202 27/02/2020 15:26

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 201 23/02/2020 13:07

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 200 20/02/2020 12:02

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 199 18/02/2020 12:04

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 198 15/02/2020 16:55

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 197 09/02/2020 10:41

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 196 07/02/2020 17:20

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 195 03/02/2020 14:11

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 194 01/02/2020 18:30

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 193 29/01/2020 12:11

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 192 27/01/2020 15:17

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 191 23/01/2020 18:52

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 190 22/01/2020 09:42

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 189 21/01/2020 11:24

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 188 17/01/2020 12:55

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 187 10/01/2020 17:55

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 186 02/01/2020 15:03

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 185 29/12/2019 17:51

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 184 28/12/2019 21:50

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 183 23/12/2019 21:10

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 182 19/12/2019 14:53

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 181 15/12/2019 10:47

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 180 13/12/2019 15:06

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 179 10/12/2019 17:51

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 178 09/12/2019 15:45

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 176 07/12/2019 14:24

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 175 06/12/2019 16:51

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 174 05/12/2019 00:32

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 173 22/11/2019 19:48

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 172 19/11/2019 17:29

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 171 15/11/2019 21:51

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 170 13/11/2019 20:06

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 169 08/11/2019 20:00

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 168 05/11/2019 19:56

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 167 31/10/2019 22:30

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 166 28/10/2019 18:14

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 165 26/10/2019 17:05

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 164 22/10/2019 22:54

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 163 18/10/2019 18:43

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 162 18/10/2019 18:31

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 161 11/10/2019 22:36

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 160 11/10/2019 10:04

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 159 07/10/2019 17:09

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 158 05/10/2019 16:53

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 157 01/10/2019 19:52

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 156 27/09/2019 22:59

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 155 25/09/2019 14:11

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 154 20/09/2019 21:14

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 153 18/09/2019 06:17

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 152 15/09/2019 02:22

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 151 09/09/2019 19:48

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 150 08/09/2019 01:56

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 149 03/09/2019 20:59

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 148 01/09/2019 14:31

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 147 29/08/2019 19:32

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 146 27/08/2019 12:47

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 145 23/08/2019 22:29

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 144 18/08/2019 20:54

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 143 11/08/2019 18:34

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 142 08/08/2019 20:37

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 141 05/08/2019 21:28

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 140 03/08/2019 20:26

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 139 30/07/2019 14:10

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 138 26/07/2019 02:11

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 137 23/07/2019 13:03

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 136 18/07/2019 17:37

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 135 12/07/2019 20:33

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 134 10/07/2019 16:25

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 133 09/07/2019 16:55

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 132 06/07/2019 13:12

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 131 04/07/2019 13:44

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 130 30/06/2019 22:10

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 129 29/06/2019 16:48

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 128 26/06/2019 18:46

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 127 25/06/2019 13:10

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 126 18/06/2019 12:45

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 125 14/06/2019 22:27

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 124 10/06/2019 21:55

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 123 06/06/2019 19:58

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 122 03/06/2019 21:35

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 121 30/05/2019 14:40

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 120 27/05/2019 21:27

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 119 26/05/2019 13:49

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 118 25/05/2019 12:56

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 117 22/05/2019 12:48

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 116 18/05/2019 13:07

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 115 16/05/2019 12:46

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 114 10/05/2019 20:56

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 113 06/05/2019 07:42

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 112 02/05/2019 15:01

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 111 01/05/2019 19:55

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 110 29/04/2019 11:59

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 109 23/04/2019 13:32

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 108 18/04/2019 16:22

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 107 15/04/2019 13:59

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 106 12/04/2019 14:03

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 105 08/04/2019 19:52

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 104 07/04/2019 15:20

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 103 05/04/2019 14:31

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 102 31/03/2019 20:35

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 101 25/03/2019 14:15

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 100 21/03/2019 23:58

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 99 20/03/2019 17:42

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 98 18/03/2019 14:10

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 97 14/03/2019 22:25

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 96 12/03/2019 13:48

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 95 10/03/2019 22:23

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 94 09/03/2019 14:10

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 93 05/03/2019 12:45

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 92 04/03/2019 17:51

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 91 26/02/2019 22:33

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 90 24/02/2019 11:48

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 89 21/02/2019 13:45

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 88 15/02/2019 01:31

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 87 11/02/2019 13:45

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 86 09/02/2019 11:59

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 85 07/02/2019 06:39

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 84 04/02/2019 13:01

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 83 01/02/2019 21:08

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 82 25/01/2019 12:36

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 81 24/01/2019 13:54

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 80 20/01/2019 16:13

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 79 17/01/2019 13:29

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 78 15/01/2019 20:35

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 77 07/01/2019 22:00

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 76 06/01/2019 13:16

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 75 03/01/2019 21:22

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 74 31/12/2018 06:09

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 73 24/12/2018 15:35

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 72 21/12/2018 13:32

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 71 18/12/2018 15:52

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 70 17/12/2018 20:10

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 69 15/12/2018 13:02

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 68 13/12/2018 17:58

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 67 11/12/2018 21:36

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 66 10/12/2018 13:15

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 65 08/12/2018 21:10

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 64 04/12/2018 13:16

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 63 02/12/2018 13:50

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 62 24/11/2018 13:22

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 61 19/11/2018 21:25

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 60 16/11/2018 13:31

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 59 12/11/2018 20:10

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 58 08/11/2018 19:49

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 57 05/11/2018 19:57

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 56 03/11/2018 19:23

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 55 01/11/2018 12:43

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 54 26/10/2018 20:24

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 53 21/10/2018 19:18

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 52 18/10/2018 21:17

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 51 15/10/2018 17:43

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 50 14/10/2018 13:08

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 49 09/10/2018 12:26

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 48 07/10/2018 21:45

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 47 06/10/2018 11:59

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 46 05/10/2018 19:43

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 45 03/10/2018 21:04

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 44 30/09/2018 12:56

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 43 26/09/2018 18:13

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 42 20/09/2018 13:25

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 41 17/09/2018 19:38

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 40 13/09/2018 20:26

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 39 11/09/2018 20:31

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 38 09/09/2018 18:48

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 37 04/09/2018 12:47

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 36 02/09/2018 18:15

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 35 31/08/2018 19:27

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 34 30/08/2018 16:54

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 33 26/08/2018 19:38

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 32 17/08/2018 19:19

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 31 17/08/2018 19:19

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 30 05/08/2018 18:56

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 29 02/08/2018 16:16

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 28 29/07/2018 20:40

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 27 26/07/2018 14:08

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 26 22/07/2018 14:32

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 25 19/07/2018 15:23

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 24 15/07/2018 19:48

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 23 15/07/2018 14:09

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 22 12/07/2018 13:37

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 21 11/07/2018 19:26

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 20 10/07/2018 19:01

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 19 09/07/2018 12:53

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 18 08/07/2018 14:22

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 17 06/07/2018 12:58

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 16 05/07/2018 13:35

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 15 04/07/2018 13:57

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 14 03/07/2018 19:10

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 13 03/07/2018 19:10

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 12 01/07/2018 07:30

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 11 01/07/2018 07:30

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 10 28/06/2018 20:30

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 9 22/06/2018 23:01

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 8 21/06/2018 21:44

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 7 19/06/2018 22:19

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 6 19/06/2018 22:19

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 5 17/06/2018 20:31

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 4 15/06/2018 21:50

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 3 14/06/2018 18:57

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 2 14/06/2018 18:57

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 1 14/06/2018 18:57

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!