Chiến Quốc Thiên Niên [>Update 14/04<] chapter 126

truyện tranh Chiến Quốc Thiên Niên
SƠ LƯỢC
Truyện Xuân Thu Bá Đồ Ta, Cơ Thanh, mang theo bất tử cốt, xuyên không tới thế giới võ học cao cấp Xuân Thu Chiến Quốc. Ngươi có kiếm khí như rừng, ta có thể bất tử bất diệt, ngươi có ma công cái thế, ta cũng có bất tử bất diệt, ngươi có thần kỹ, ta cũng có bất tử bất diệt! Hãy xem 1 cái đánh không chết người thường, làm sao ở thế giới võ học phồn thịnh, đẳng cấp sâm nghiêm quật khởi, xưng bá thiên hạ

Tên khác: 战国千年; xuân thu bá đồ

Thể loại: Adventure Manhua Martial Arts Mystery Fantasy

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 284154 Theo dõi: 365

Update: 14/04/2021 11:29TỔNG HỢP (136 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Chiến Quốc Thiên Niên chapter 126 14/04/2021 11:29

Chiến Quốc Thiên Niên chapter 125 08/04/2021 10:48

Chiến Quốc Thiên Niên chapter 124 06/04/2021 16:46

Chiến Quốc Thiên Niên chapter 123 06/04/2021 16:46

Chiến Quốc Thiên Niên chapter 122 06/04/2021 16:46

Chiến Quốc Thiên Niên chapter 121 06/04/2021 16:45

Chiến Quốc Thiên Niên chapter 120 06/04/2021 16:45

Chiến Quốc Thiên Niên chapter 119 06/04/2021 16:45

Chiến Quốc Thiên Niên chapter 118 06/04/2021 16:45

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 117.5 06/12/2020 12:51

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 117 18/11/2020 20:30

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 116.5 18/11/2020 20:30

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 116 18/11/2020 20:30

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 115 05/09/2020 10:41

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 114 28/08/2020 14:10

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 113 21/08/2020 18:33

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 112 15/08/2020 12:22

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 111 10/08/2020 17:12

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 110 04/08/2020 22:26

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 109 04/08/2020 22:26

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 108 21/07/2020 16:14

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 107 18/07/2020 07:33

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 106 16/07/2020 16:22

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 105 16/07/2020 16:22

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 104 16/07/2020 16:21

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 103 16/07/2020 16:21

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 102 16/07/2020 16:21

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 101 16/07/2020 16:21

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 100 16/07/2020 16:21

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 99 16/07/2020 16:21

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 98 16/07/2020 16:21

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 97 16/07/2020 16:20

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 96 16/07/2020 16:20

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 95 16/07/2020 16:20

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 94 16/07/2020 16:20

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 93 16/07/2020 16:20

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 92 16/07/2020 16:20

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 91 16/07/2020 16:20

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 90 16/07/2020 16:20

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 89 16/07/2020 16:19

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 88 16/07/2020 16:19

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 87 16/07/2020 16:19

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 86 16/07/2020 16:19

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 85 16/07/2020 16:19

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 84 16/07/2020 16:19

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 83 16/07/2020 16:19

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 82 16/07/2020 16:19

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 81 16/07/2020 16:18

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 80 16/07/2020 16:18

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 79 16/07/2020 16:18

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 78 16/07/2020 16:18

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 77 16/07/2020 16:18

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 76 16/07/2020 16:18

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 75 16/07/2020 16:18

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 74 16/07/2020 16:18

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 73 16/07/2020 16:17

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 72 16/07/2020 16:17

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 71 16/07/2020 16:17

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 70 16/07/2020 16:17

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 69 16/07/2020 16:17

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 68.2 16/07/2020 16:17

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 68 16/07/2020 16:17

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 67 16/07/2020 16:17

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 66 16/07/2020 16:16

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 65.2 16/07/2020 16:16

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 65 16/07/2020 16:16

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 64 16/07/2020 16:16

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 63 16/07/2020 16:16

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 62.2 16/07/2020 16:16

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 62 16/07/2020 16:16

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 61 16/07/2020 16:16

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 60 16/07/2020 16:16

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 59 16/07/2020 16:16

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 58.2 16/07/2020 16:15

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 58 16/07/2020 16:15

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 57 16/07/2020 16:15

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 56 16/07/2020 16:15

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 55.2 16/07/2020 16:15

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 55 16/07/2020 16:15

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 54 16/07/2020 16:15

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 53.2 16/07/2020 16:15

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 53 16/07/2020 16:15

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 52 16/07/2020 16:15

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 51 16/07/2020 16:14

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 50.2 16/07/2020 16:14

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 50 16/07/2020 16:14

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 49 16/07/2020 16:14

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 48 16/07/2020 16:14

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 47 16/07/2020 16:14

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 46 16/07/2020 16:14

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 45 16/07/2020 16:14

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 44 16/07/2020 16:14

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 43 16/07/2020 16:13

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 42 16/07/2020 16:13

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 41 16/07/2020 16:13

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 40.2 16/07/2020 16:13

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 40.1 16/07/2020 16:13

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 39 16/07/2020 16:13

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 38 16/07/2020 16:13

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 37 16/07/2020 16:13

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 36 16/07/2020 16:13

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 35 16/07/2020 16:12

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 34 16/07/2020 16:12

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 33 16/07/2020 16:12

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 32 16/07/2020 16:12

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 31 16/07/2020 16:12

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 30 16/07/2020 16:12

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 29 16/07/2020 16:12

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 28 16/07/2020 16:12

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 27 16/07/2020 16:11

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 26 23/03/2019 12:57

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 25 21/03/2019 13:50

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 24 19/03/2019 13:22

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 23 17/03/2019 16:54

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 22 15/03/2019 13:18

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 21 13/03/2019 12:54

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 20 11/03/2019 14:50

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 19 09/03/2019 13:59

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 18 07/03/2019 12:28

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 17 05/03/2019 13:03

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 16 03/03/2019 13:30

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 15 01/03/2019 12:55

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 14 28/12/2018 18:06

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 13 28/09/2018 20:49

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 12 20/09/2018 04:44

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 11 08/09/2018 19:35

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 10 28/08/2018 22:56

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 9 19/08/2018 21:13

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 8 11/08/2018 23:41

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 7 10/08/2018 22:01

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 6 07/08/2018 20:29

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 5 07/08/2018 20:29

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 4 04/08/2018 02:27

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 3 02/08/2018 21:26

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 2 31/07/2018 19:18

Chiến Quốc Thiên Niên Chapter 1 30/07/2018 18:32

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!