ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI [>Update 14/01<] Chapter 147

truyện tranh ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI
SƠ LƯỢC
Zero là là vị Siêu Anh hùng đầu tiên của toàn nhân loại. Sau hắn, lần lượt xuất hiện nhiều siêu anh hùng khác, nhưng hắn chỉ làm siêu anh hùng 5 năm rồi đột nhiên biến mất, không ai biết hắn đi đâu

Tên khác: Hero? I Quit A Long Time Ago

Tác giả: Novelist SF Hai Luo Wu Liao Kan Kan Tian

Thể loại: Adventure Manhua Martial Arts Mystery Fantasy

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1601253 Theo dõi: 1464

Update: 14/01/2020 19:28





TỔNG HỢP (148 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chapter 147 14/01/2020 19:24

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI Chapter 146 23/12/2019 19:45

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chapter 145 02/12/2019 10:03

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chapter 144 29/11/2019 12:14

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 143 24/10/2019 23:50

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 142 15/10/2019 21:34

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 141 13/10/2019 22:26

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 140 11/10/2019 21:25

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 139 10/09/2019 04:18

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 138 08/09/2019 00:21

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 137 08/09/2019 00:21

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 136 08/09/2019 00:20

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 135 08/09/2019 00:20

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 134 08/09/2019 00:20

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 133 08/09/2019 00:19

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 132 08/09/2019 00:19

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 131 08/09/2019 00:19

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 130 08/09/2019 00:19

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 129 08/09/2019 00:16

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 128 08/09/2019 00:16

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 127 08/09/2019 00:16

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 126 08/09/2019 00:15

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 125 08/09/2019 00:15

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 124 08/09/2019 00:15

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 123 31/07/2019 21:29

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 122 13/07/2019 14:54

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 121 02/07/2019 22:49

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 120 12/05/2019 19:13

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 119 12/05/2019 19:13

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 118 12/05/2019 19:12

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 117 28/04/2019 21:37

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 116 24/04/2019 18:42

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 115 16/04/2019 20:45

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 114 31/03/2019 20:21

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 113 26/03/2019 23:26

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 112 19/03/2019 21:08

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 111 12/03/2019 21:44

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 110 03/03/2019 07:02

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 109 28/02/2019 13:41

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 108 24/02/2019 13:03

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 107 14/02/2019 06:13

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 106 11/02/2019 22:58

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 105 22/01/2019 12:37

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 104 19/01/2019 22:32

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 103 17/01/2019 22:32

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 102 15/01/2019 22:12

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 101 12/01/2019 23:05

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 100 12/01/2019 02:54

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 99 11/01/2019 10:19

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 98 09/01/2019 23:36

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 97 08/01/2019 22:49

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 96 07/01/2019 23:43

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 95 06/01/2019 23:35

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 94 06/01/2019 00:26

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 93 04/01/2019 22:20

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 92 03/01/2019 23:06

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 91 03/01/2019 00:35

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 90 01/01/2019 23:11

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 89 31/12/2018 22:16

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 88 31/12/2018 05:08

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 87 29/12/2018 22:35

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 86 29/12/2018 00:16

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 85 27/12/2018 22:34

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 84 26/12/2018 22:37

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 83 26/12/2018 12:13

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 82 26/12/2018 12:13

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 81 24/12/2018 05:54

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 80 22/12/2018 22:45

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 79 21/12/2018 22:23

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 78 20/12/2018 23:11

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 77 20/12/2018 06:55

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 76 18/12/2018 23:26

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 75 18/12/2018 00:08

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 74 16/12/2018 22:32

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 73 16/12/2018 12:47

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 72 14/12/2018 22:41

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 71 13/12/2018 22:16

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 70 12/12/2018 22:38

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 69 11/12/2018 22:17

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 68 10/12/2018 22:55

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 67 09/12/2018 23:43

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 66 08/12/2018 22:12

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 65 08/12/2018 22:12

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 64 07/12/2018 22:44

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 63 07/12/2018 02:14

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 62 06/12/2018 05:24

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 61 04/12/2018 23:44

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 60 04/12/2018 06:10

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 59 03/12/2018 00:15

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 58 01/12/2018 22:23

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 57 30/11/2018 22:35

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 56 30/11/2018 00:56

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 55 28/11/2018 22:19

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 54 27/11/2018 23:48

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 53 26/11/2018 22:05

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 52 25/11/2018 22:22

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 51 24/11/2018 23:29

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 50 23/11/2018 23:37

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 49 22/11/2018 23:23

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 48 21/11/2018 23:32

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 47 20/11/2018 22:32

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 46 19/11/2018 22:12

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 45 18/11/2018 23:16

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 44 17/11/2018 22:14

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 43 16/11/2018 22:53

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 42 16/11/2018 22:53

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 41 16/11/2018 06:39

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 40 14/11/2018 23:25

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 39 14/11/2018 06:09

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 38 12/11/2018 22:50

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 37 12/11/2018 22:50

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 36 09/11/2018 22:49

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 35 08/11/2018 23:55

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 34 07/11/2018 18:13

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 33 06/11/2018 22:41

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 32 05/11/2018 22:07

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 31 04/11/2018 22:30

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 30 04/11/2018 19:28

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 30 03/11/2018 22:55

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 29 03/11/2018 22:55

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 28 01/11/2018 22:18

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 27 31/10/2018 22:07

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 26 30/10/2018 23:31

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 25 29/10/2018 22:56

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 24 28/10/2018 23:12

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 23 28/10/2018 23:10

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 22 26/10/2018 22:56

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 21 26/10/2018 19:24

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 20 24/10/2018 22:35

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 19 23/10/2018 22:12

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 18 23/10/2018 09:28

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 17 21/10/2018 22:38

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 16 20/10/2018 22:07

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 15 19/10/2018 22:16

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 14 18/10/2018 22:05

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 13 18/10/2018 12:53

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 12 18/10/2018 12:52

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 11 15/10/2018 22:13

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 10 14/10/2018 23:02

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 9 13/10/2018 22:32

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 8 12/10/2018 22:11

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 7 11/10/2018 23:05

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 6 09/10/2018 18:51

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 5 08/10/2018 19:07

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 4 07/10/2018 18:07

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 3 05/10/2018 19:41

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 2 04/10/2018 18:20

ANH HÙNG ? TA KHÔNG LÀM LÂU RỒI chap 1 04/10/2018 18:20

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...



ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!