Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi [>Update 26/10<] chapter 332

truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
SƠ LƯỢC
Zero là là vị Siêu Anh hùng đầu tiên của toàn nhân loại. Sau hắn, lần lượt xuất hiện nhiều siêu anh hùng khác, nhưng hắn chỉ làm siêu anh hùng 5 năm rồi đột nhiên biến mất, không ai biết hắn đi đâu

Tên khác: Hero? I Quit A Long Time Ago

Tác giả: Novelist SF Hai Luo Wu Liao Kan Kan Tian

Thể loại: Adventure Manhua Martial Arts Mystery Fantasy

Đăng bởi: đ*t m* էհằղℊ ʂúç ѵậէ ണąղℊ էêղ Ӏũ քհảղ độղℊ հáղ ղô Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 2772827 Theo dõi: 1752

Update: 26/10/2021 08:01TỔNG HỢP (333 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 332 26/10/2021 08:01

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 331 20/10/2021 13:11

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 330 19/10/2021 15:47

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 329 15/10/2021 04:06

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 328 11/10/2021 05:14

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 327 06/10/2021 12:37

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 326 06/10/2021 12:36

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 325 06/10/2021 12:35

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 324 02/10/2021 10:15

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 323 29/09/2021 14:47

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 322 25/09/2021 06:31

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 321 24/09/2021 03:11

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 320 18/09/2021 00:08

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 319 15/09/2021 07:04

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 318 11/09/2021 14:33

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 317 08/09/2021 06:37

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 316 04/09/2021 11:34

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 315 01/09/2021 14:28

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 314 28/08/2021 10:26

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 313 25/08/2021 08:54

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 312 21/08/2021 20:17

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 311 18/08/2021 01:27

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 310 14/08/2021 17:17

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 309 12/08/2021 11:40

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 308 06/08/2021 20:37

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 307 03/08/2021 20:39

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 306 31/07/2021 10:25

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 305 28/07/2021 05:20

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 304 24/07/2021 17:42

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 303 21/07/2021 02:22

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 302 16/07/2021 15:31

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 301 13/07/2021 17:49

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 300 10/07/2021 11:55

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 299 06/07/2021 23:28

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 298 05/07/2021 16:18

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 297 30/06/2021 00:01

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 296 27/06/2021 03:34

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 295 23/06/2021 00:13

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 294 19/06/2021 17:17

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 293 16/06/2021 00:32

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 292 12/06/2021 05:37

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 291 08/06/2021 22:57

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 290 06/06/2021 01:15

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 289 02/06/2021 03:06

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 288 28/05/2021 20:48

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 287 25/05/2021 17:50

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 286 23/05/2021 07:09

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 285 18/05/2021 22:58

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 284 05/05/2021 08:15

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 283 01/05/2021 07:34

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 282 28/04/2021 07:54

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 281 23/04/2021 18:27

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 280 21/04/2021 11:21

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 279 17/04/2021 13:37

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 278 14/04/2021 05:57

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 277 10/04/2021 07:32

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 276 07/04/2021 07:29

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 275 02/04/2021 18:31

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 274 31/03/2021 06:17

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 273 27/03/2021 07:53

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 272 24/03/2021 02:52

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 271 20/03/2021 07:28

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 270 17/03/2021 07:10

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 269 17/03/2021 07:10

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 268 10/03/2021 03:26

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 267 06/03/2021 07:56

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 266 03/03/2021 17:23

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 265 28/02/2021 10:43

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 264 28/02/2021 10:43

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 263 28/02/2021 10:43

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 262 28/02/2021 10:43

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 261 28/02/2021 10:42

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 260 28/02/2021 10:42

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 259 28/02/2021 10:42

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 258 03/02/2021 08:16

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 257 30/01/2021 16:02

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 256 30/01/2021 16:02

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 255 23/01/2021 07:57

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 254 21/01/2021 01:28

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 253 15/01/2021 21:58

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 252 12/01/2021 20:49

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 251 09/01/2021 15:47

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 250 06/01/2021 08:54

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 249 04/01/2021 22:58

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 248 30/12/2020 06:36

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 247 25/12/2020 22:46

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 246 23/12/2020 07:32

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 245 19/12/2020 12:25

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 244 16/12/2020 11:00

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 243 12/12/2020 06:42

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 242 09/12/2020 00:06

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 241 05/12/2020 23:40

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 240 02/12/2020 06:13

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 239 27/11/2020 22:59

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 238 25/11/2020 02:32

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 237 21/11/2020 09:39

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 236 19/11/2020 00:36

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 235 14/11/2020 07:36

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 234 11/11/2020 14:35

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 233 08/11/2020 01:16

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 232 04/11/2020 18:56

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 231 04/11/2020 18:56

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 230 29/10/2020 08:34

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 229 26/10/2020 21:04

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 228 26/10/2020 21:04

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 227 16/10/2020 17:15

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 226 13/10/2020 15:58

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 225 09/10/2020 14:47

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 224 06/10/2020 21:20

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 223 02/10/2020 20:51

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 222 29/09/2020 23:19

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 221 26/09/2020 02:22

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 220 22/09/2020 20:03

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 219 19/09/2020 22:25

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 218 15/09/2020 16:27

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 217 11/09/2020 16:56

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 216 09/09/2020 01:32

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 215 04/09/2020 17:35

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 214 01/09/2020 19:41

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 213 29/08/2020 09:28

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 212 25/08/2020 18:17

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 211 22/08/2020 15:18

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 210 19/08/2020 04:16

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 209 15/08/2020 05:45

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 208 12/08/2020 05:31

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 207 07/08/2020 19:07

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 206 05/08/2020 13:31

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 205 01/08/2020 21:06

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 204 29/07/2020 17:24

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 203 29/07/2020 17:24

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 202 22/07/2020 20:01

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 201 22/07/2020 20:01

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 200 22/07/2020 20:00

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 199 15/07/2020 14:09

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 198 09/07/2020 07:28

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 197 03/07/2020 02:32

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 196 03/07/2020 02:31

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 195 03/07/2020 02:31

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 194 03/07/2020 02:31

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 193 03/07/2020 02:31

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 192 03/07/2020 02:31

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 191 03/07/2020 02:31

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 190 03/07/2020 02:31

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 189 03/07/2020 02:31

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 188 03/07/2020 02:31

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 187 03/07/2020 02:30

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 186 03/07/2020 02:30

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 185 28/05/2020 21:11

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 184 28/05/2020 21:11

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 183 28/05/2020 21:11

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 182 28/05/2020 21:11

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 181 28/05/2020 21:11

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 180 28/05/2020 21:11

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 179 28/05/2020 21:11

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 178 28/05/2020 21:11

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 177 28/05/2020 21:11

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 176 28/05/2020 21:11

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 175 28/05/2020 21:10

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 174 28/05/2020 21:10

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 173 28/05/2020 21:10

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 172 28/05/2020 21:10

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 171 28/05/2020 21:10

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 170 28/05/2020 21:10

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 169 28/05/2020 21:10

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 168 28/05/2020 21:10

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 167 28/05/2020 21:10

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 166 28/05/2020 21:10

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 165 28/05/2020 21:10

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 164 28/05/2020 21:10

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 163 28/05/2020 21:10

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 162 28/05/2020 21:09

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 161 28/05/2020 21:09

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 160 28/05/2020 21:09

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 159 28/05/2020 21:09

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 158 28/05/2020 21:09

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 157 28/05/2020 21:09

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 156 28/05/2020 21:09

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 155 28/05/2020 21:09

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 154 28/05/2020 21:09

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 153 28/05/2020 21:09

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 152 25/05/2020 17:57

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 151 04/05/2020 12:21

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 150 31/03/2020 19:59

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 149 16/03/2020 19:23

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 148 12/02/2020 21:45

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 147 14/01/2020 19:24

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 146 23/12/2019 19:45

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 145 02/12/2019 10:03

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi chapter 144 29/11/2019 12:14

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 143 24/10/2019 23:50

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 142 15/10/2019 21:34

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 141 13/10/2019 22:26

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 140 11/10/2019 21:25

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 139 10/09/2019 04:18

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 138 08/09/2019 00:21

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 137 08/09/2019 00:21

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 136 08/09/2019 00:20

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 135 08/09/2019 00:20

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 134 08/09/2019 00:20

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 133 08/09/2019 00:19

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 132 08/09/2019 00:19

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 131 08/09/2019 00:19

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 130 08/09/2019 00:19

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 129 08/09/2019 00:16

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 128 08/09/2019 00:16

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 127 08/09/2019 00:16

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 126 08/09/2019 00:15

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 125 08/09/2019 00:15

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 124 08/09/2019 00:15

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 123 31/07/2019 21:29

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 122 13/07/2019 14:54

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 121 02/07/2019 22:49

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 120 12/05/2019 19:13

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 119 12/05/2019 19:13

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 118 12/05/2019 19:12

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 117 28/04/2019 21:37

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 116 24/04/2019 18:42

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 115 16/04/2019 20:45

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 114 31/03/2019 20:21

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 113 26/03/2019 23:26

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 112 19/03/2019 21:08

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 111 12/03/2019 21:44

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 110 03/03/2019 07:02

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 109 28/02/2019 13:41

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 108 24/02/2019 13:03

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 107 14/02/2019 06:13

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 106 11/02/2019 22:58

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 105 22/01/2019 12:37

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 104 19/01/2019 22:32

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 103 17/01/2019 22:32

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 102 15/01/2019 22:12

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 101 12/01/2019 23:05

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 100 12/01/2019 02:54

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 99 11/01/2019 10:19

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 98 09/01/2019 23:36

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 97 08/01/2019 22:49

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 96 07/01/2019 23:43

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 95 06/01/2019 23:35

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 94 06/01/2019 00:26

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 93 04/01/2019 22:20

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 92 03/01/2019 23:06

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 91 03/01/2019 00:35

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 90 01/01/2019 23:11

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 89 31/12/2018 22:16

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 88 31/12/2018 05:08

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 87 29/12/2018 22:35

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 86 29/12/2018 00:16

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 85 27/12/2018 22:34

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 84 26/12/2018 22:37

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 83 26/12/2018 12:13

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 82 26/12/2018 12:13

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 81 24/12/2018 05:54

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 80 22/12/2018 22:45

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 79 21/12/2018 22:23

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 78 20/12/2018 23:11

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 77 20/12/2018 06:55

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 76 18/12/2018 23:26

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 75 18/12/2018 00:08

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 74 16/12/2018 22:32

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 73 16/12/2018 12:47

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 72 14/12/2018 22:41

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 71 13/12/2018 22:16

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 70 12/12/2018 22:38

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 69 11/12/2018 22:17

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 68 10/12/2018 22:55

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 67 09/12/2018 23:43

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 66 08/12/2018 22:12

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 65 08/12/2018 22:12

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 64 07/12/2018 22:44

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 63 07/12/2018 02:14

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 62 06/12/2018 05:24

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 61 04/12/2018 23:44

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 60 04/12/2018 06:10

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 59 03/12/2018 00:15

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 58 01/12/2018 22:23

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 57 30/11/2018 22:35

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 56 30/11/2018 00:56

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 55 28/11/2018 22:19

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 54 27/11/2018 23:48

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 53 26/11/2018 22:05

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 52 25/11/2018 22:22

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 51 24/11/2018 23:29

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 50 23/11/2018 23:37

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 49 22/11/2018 23:23

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 48 21/11/2018 23:32

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 47 20/11/2018 22:32

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 46 19/11/2018 22:12

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 45 18/11/2018 23:16

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 44 17/11/2018 22:14

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 43 16/11/2018 22:53

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 42 16/11/2018 22:53

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 41 16/11/2018 06:39

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 40 14/11/2018 23:25

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 39 14/11/2018 06:09

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 38 12/11/2018 22:50

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 37 12/11/2018 22:50

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 36 09/11/2018 22:49

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 35 08/11/2018 23:55

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 34 07/11/2018 18:13

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 33 06/11/2018 22:41

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 32 05/11/2018 22:07

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 31 04/11/2018 22:30

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 30 04/11/2018 19:28

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 30 03/11/2018 22:55

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 29 03/11/2018 22:55

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 28 01/11/2018 22:18

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 27 31/10/2018 22:07

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 26 30/10/2018 23:31

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 25 29/10/2018 22:56

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 24 28/10/2018 23:12

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 23 28/10/2018 23:10

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 22 26/10/2018 22:56

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 21 26/10/2018 19:24

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 20 24/10/2018 22:35

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 19 23/10/2018 22:12

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 18 23/10/2018 09:28

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 17 21/10/2018 22:38

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 16 20/10/2018 22:07

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 15 19/10/2018 22:16

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 14 18/10/2018 22:05

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 13 18/10/2018 12:53

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 12 18/10/2018 12:52

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 11 15/10/2018 22:13

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 10 14/10/2018 23:02

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 9 13/10/2018 22:32

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 8 12/10/2018 22:11

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 7 11/10/2018 23:05

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 6 09/10/2018 18:51

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 5 08/10/2018 19:07

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 4 07/10/2018 18:07

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 3 05/10/2018 19:41

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 2 04/10/2018 18:20

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi Chapter 1 04/10/2018 18:20

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...