Ta Là Đại Thần Tiên [>Update 05/12<] Chapter 554

truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
SƠ LƯỢC

Thần đồng tên giang mới có bảy tuổi sinh trưởng quá nhanh nên bị đoản mệnh, vì là khôi phục cuộc sống bình thường, mang theo ký ức trong cơ thể một vị đại thần tiên xông vào Tiên giới, từ đây đi tới trở thành bá chủ Tiên giới mở ra con đường truyền kỳ...

Thể loại: Action Harem Manhua Martial Arts Supernatural Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 4453767 Theo dõi: 2064

Update: 05/12/2022 19:04TỔNG HỢP (555 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 554 05/12/2022 19:04

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 553 02/12/2022 19:43

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 552 28/11/2022 12:10

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 551 24/11/2022 22:32

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 550 21/11/2022 22:49

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 549 21/11/2022 22:44

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 548 14/11/2022 21:22

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 547 11/11/2022 19:50

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 546 08/11/2022 22:15

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 545 04/11/2022 20:14

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 544 27/10/2022 20:26

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 543 24/10/2022 14:10

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 542 23/10/2022 04:11

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 541 20/10/2022 19:31

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 540 20/10/2022 19:31

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 539 10/10/2022 23:54

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 538 06/10/2022 14:37

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 537 04/10/2022 07:08

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 536 30/09/2022 10:56

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 535 26/09/2022 18:24

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 534 23/09/2022 20:54

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 533 23/09/2022 20:47

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 532 15/09/2022 16:32

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 531 12/09/2022 16:25

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 530 08/09/2022 10:32

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 529 06/09/2022 02:15

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 528 01/09/2022 18:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 527 30/08/2022 19:19

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 526 25/08/2022 20:14

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 525 25/08/2022 20:14

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 524 19/08/2022 18:44

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 523 19/08/2022 18:44

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 522 14/08/2022 18:11

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 521 14/08/2022 18:11

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 520 05/08/2022 20:53

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 519 02/08/2022 23:19

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 518 01/08/2022 16:55

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 517 01/08/2022 16:55

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 516 21/07/2022 10:29

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 515 19/07/2022 16:01

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 514 15/07/2022 14:16

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 513 15/07/2022 14:16

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 512 08/07/2022 10:31

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 511 04/07/2022 14:09

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 510 01/07/2022 04:41

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 509 27/06/2022 19:03

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 508 23/06/2022 10:39

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 507 21/06/2022 15:31

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 506 17/06/2022 16:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 505 15/06/2022 11:35

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 504 09/06/2022 21:40

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 503 06/06/2022 11:02

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 502 02/06/2022 19:18

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 501 31/05/2022 12:39

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 500 26/05/2022 13:47

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 499 23/05/2022 09:00

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 498 20/05/2022 07:42

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 497 16/05/2022 06:31

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 496 13/05/2022 18:56

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 495 09/05/2022 10:50

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 494 05/05/2022 14:49

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 493 05/05/2022 14:49

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 492 28/04/2022 18:15

Ta Là Đại Thần Tiên chapter 491 25/04/2022 11:23

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 490 21/04/2022 14:15

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 489 18/04/2022 10:30

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 488 18/04/2022 10:30

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 487 11/04/2022 11:10

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 486 07/04/2022 11:56

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 485 04/04/2022 13:03

Ta Là Đại Thần Tiên chapter 484 31/03/2022 19:24

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 483 28/03/2022 08:28

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 482 26/03/2022 08:19

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 481 21/03/2022 13:56

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 480 17/03/2022 20:55

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 479 14/03/2022 23:58

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 478 11/03/2022 19:31

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 477 07/03/2022 16:07

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 476 04/03/2022 00:12

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 475 28/02/2022 02:35

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 474 25/02/2022 18:51

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 473 22/02/2022 09:03

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 472 18/02/2022 18:13

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 471 14/02/2022 10:53

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 470 10/02/2022 09:27

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 469 07/02/2022 10:02

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 468 03/02/2022 15:36

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 467 31/01/2022 11:28

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 466 27/01/2022 15:09

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 465 24/01/2022 12:59

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 464 20/01/2022 10:09

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 463 17/01/2022 13:23

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 462 13/01/2022 12:11

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 461 10/01/2022 09:43

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 460 06/01/2022 11:01

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 459 03/01/2022 00:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 458 30/12/2021 09:10

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 457 27/12/2021 13:07

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 456 23/12/2021 09:42

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 455 20/12/2021 18:40

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 454 16/12/2021 09:52

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 453 13/12/2021 01:45

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 452 09/12/2021 19:47

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 451 06/12/2021 10:28

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 450 02/12/2021 13:35

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 449 29/11/2021 09:22

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 448 25/11/2021 12:02

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 447 22/11/2021 08:50

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 446 18/11/2021 09:49

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 445 15/11/2021 02:57

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 444 11/11/2021 16:01

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 443 08/11/2021 08:35

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 442 04/11/2021 09:46

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 441 01/11/2021 04:37

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 440 28/10/2021 12:06

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 439 25/10/2021 13:06

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 438 21/10/2021 11:35

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 437 18/10/2021 10:05

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 436 14/10/2021 08:36

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 435 04/10/2021 15:24

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 434 30/09/2021 09:45

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 433 27/09/2021 15:16

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 432 23/09/2021 20:07

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 431 21/09/2021 05:48

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 430 16/09/2021 10:59

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 429 13/09/2021 11:37

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 428 12/09/2021 06:52

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 427 06/09/2021 12:27

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 426 02/09/2021 10:50

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 425 30/08/2021 07:50

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 424 26/08/2021 09:39

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 423 23/08/2021 07:50

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 422 19/08/2021 06:58

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 421 16/08/2021 07:22

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 420 12/08/2021 07:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 419 09/08/2021 13:55

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 418 05/08/2021 05:55

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 417 02/08/2021 07:32

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 416 29/07/2021 05:21

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 415 26/07/2021 07:24

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 414 22/07/2021 21:37

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 413 19/07/2021 18:47

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 412 19/07/2021 18:47

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 411 12/07/2021 06:12

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 410 09/07/2021 14:31

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 409 05/07/2021 16:35

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 408 05/07/2021 01:01

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 407 28/06/2021 23:41

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 406 24/06/2021 18:43

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 405 21/06/2021 13:44

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 404 17/06/2021 18:37

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 403 14/06/2021 16:55

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 402 10/06/2021 17:10

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 401 07/06/2021 16:27

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 400 04/06/2021 05:55

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 399 31/05/2021 21:50

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 398 27/05/2021 16:01

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 397 24/05/2021 13:01

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 396 20/05/2021 19:29

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 395 17/05/2021 15:23

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 394 13/05/2021 15:31

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 393 10/05/2021 19:34

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 392 06/05/2021 22:05

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 391 29/04/2021 18:34

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 390 26/04/2021 21:59

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 389 22/04/2021 16:55

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 388 19/04/2021 15:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 387 15/04/2021 19:16

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 386 13/04/2021 09:03

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 385 08/04/2021 16:55

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 384 06/04/2021 05:43

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 383 02/04/2021 11:17

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 382 29/03/2021 22:54

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 381 25/03/2021 23:50

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 380 22/03/2021 21:53

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 379 19/03/2021 05:25

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 378 15/03/2021 19:46

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 377 12/03/2021 20:21

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 376 08/03/2021 18:35

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 375 04/03/2021 18:21

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 374 01/03/2021 18:53

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 373 25/02/2021 15:58

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 372 22/02/2021 23:05

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 371 11/02/2021 20:48

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 370 10/02/2021 07:45

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 369 05/02/2021 06:49

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 368 02/02/2021 05:44

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 367 29/01/2021 12:51

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 366 26/01/2021 12:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 365 21/01/2021 20:46

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 364 19/01/2021 07:03

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 363 14/01/2021 20:34

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 362 11/01/2021 18:44

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 361 07/01/2021 07:35

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 360 05/01/2021 10:53

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 359 31/12/2020 07:34

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 358 28/12/2020 19:15

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 357 24/12/2020 17:34

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 356 21/12/2020 10:19

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 355 17/12/2020 07:42

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 354 14/12/2020 09:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 353 10/12/2020 08:05

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 352 07/12/2020 11:45

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 351 03/12/2020 10:23

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 350 30/11/2020 07:14

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 349 26/11/2020 06:44

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 348 23/11/2020 07:15

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 347 19/11/2020 08:00

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 346 16/11/2020 06:03

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 345 12/11/2020 07:53

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 344 16/11/2020 21:19

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 343 05/11/2020 10:10

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 342 02/11/2020 08:37

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 341 29/10/2020 18:06

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 340 29/10/2020 18:05

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 339 22/10/2020 13:33

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 338 19/10/2020 08:07

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 337 15/10/2020 09:36

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 336 12/10/2020 09:03

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 335 08/10/2020 22:43

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 334 05/10/2020 19:51

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 333 02/10/2020 03:25

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 332 28/09/2020 12:43

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 331 25/09/2020 01:08

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 330 21/09/2020 08:45

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 329 21/09/2020 08:45

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 328 14/09/2020 08:32

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 327 12/09/2020 09:06

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 326 08/09/2020 10:35

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 325 05/09/2020 16:15

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 324 05/09/2020 16:15

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 323 28/08/2020 17:06

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 322 25/08/2020 09:47

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 321 20/08/2020 21:46

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 320 17/08/2020 20:07

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 319 14/08/2020 08:00

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 318 11/08/2020 02:04

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 317 07/08/2020 05:20

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 316 04/08/2020 04:15

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 315 01/08/2020 22:57

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 314 27/07/2020 09:56

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 313 23/07/2020 20:24

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 312 23/07/2020 20:24

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 311 18/07/2020 10:07

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 310 15/07/2020 14:41

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 309 15/07/2020 14:41

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 308 10/07/2020 03:07

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 307 07/07/2020 20:41

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 306 07/07/2020 20:41

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 305 07/07/2020 20:41

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 304 07/07/2020 20:41

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 303 07/07/2020 20:41

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 302 07/07/2020 20:41

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 301 07/07/2020 20:41

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 300 07/07/2020 20:41

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 299 07/07/2020 20:41

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 298 07/07/2020 20:41

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 297 07/07/2020 20:40

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 296 07/07/2020 20:40

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 295 07/07/2020 20:40

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 294 07/07/2020 20:40

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 293 07/07/2020 20:40

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 292 07/07/2020 20:40

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 291 07/07/2020 20:40

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 290 07/07/2020 20:40

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 289 07/07/2020 20:40

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 288 07/07/2020 20:40

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 287 07/07/2020 20:40

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 286 07/07/2020 20:40

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 285 07/07/2020 20:39

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 284 07/07/2020 20:39

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 283 07/07/2020 20:39

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 282 07/07/2020 20:39

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 281 07/07/2020 20:39

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 280 07/07/2020 20:39

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 279 07/07/2020 20:39

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 278 07/07/2020 20:39

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 277 07/07/2020 20:39

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 276 07/07/2020 20:39

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 275 07/07/2020 20:39

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 274 07/07/2020 20:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 273 07/07/2020 20:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 272 07/07/2020 20:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 271 07/07/2020 20:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 270 07/07/2020 20:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 269 07/07/2020 20:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 268 07/07/2020 20:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 267 07/07/2020 20:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 266 07/07/2020 20:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 265 07/07/2020 20:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 264 07/07/2020 20:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 263 07/07/2020 20:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 262 07/07/2020 20:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 261 07/07/2020 20:37

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 260 03/07/2020 06:31

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 259 03/07/2020 06:31

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 258 03/07/2020 06:30

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 257 03/07/2020 06:30

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 256 03/07/2020 06:30

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 255 03/07/2020 06:30

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 254 03/07/2020 06:30

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 253 03/07/2020 06:30

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 252 03/07/2020 06:30

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 251 03/07/2020 06:30

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 250 03/07/2020 06:30

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 249 27/06/2020 20:05

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 248 27/06/2020 20:05

Ta Là Đại Thần Tiên chapter 247 14/06/2020 17:41

Ta Là Đại Thần Tiên chapter 246 12/06/2020 18:11

Ta Là Đại Thần Tiên chapter 245 13/05/2020 15:42

Ta Là Đại Thần Tiên chapter 244 11/05/2020 14:00

Ta Là Đại Thần Tiên chapter 243 21/04/2020 23:38

Ta Là Đại Thần Tiên chapter 242 19/04/2020 21:00

Ta Là Đại Thần Tiên chapter 241 25/03/2020 21:35

Ta Là Đại Thần Tiên chapter 240 23/03/2020 23:56

Ta Là Đại Thần Tiên chapter 239 13/03/2020 11:13

Ta Là Đại Thần Tiên chapter 238 10/02/2020 11:17

Ta Là Đại Thần Tiên chapter 237 08/02/2020 11:03

Ta Là Đại Thần Tiên chapter 236 15/01/2020 18:07

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 235 05/01/2020 19:44

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 234 01/01/2020 18:17

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 233 25/12/2019 13:50

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 232 09/12/2019 19:53

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 231 27/11/2019 04:32

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 230 24/11/2019 21:48

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 229 20/11/2019 22:40

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 228 18/11/2019 20:40

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 227 28/10/2019 21:34

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 226 25/10/2019 18:39

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 225 13/10/2019 18:01

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 224 11/10/2019 19:10

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 223 18/09/2019 06:40

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 222 15/09/2019 21:16

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 221 13/09/2019 23:45

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 220 11/09/2019 20:50

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 219 10/09/2019 04:33

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 218 10/09/2019 04:32

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 217 07/09/2019 03:26

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 216 07/09/2019 03:26

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 215 07/09/2019 03:25

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 214 07/09/2019 03:25

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 213 07/09/2019 03:25

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 212 07/09/2019 03:25

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 211 07/09/2019 03:25

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 210 07/09/2019 03:25

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 209 07/09/2019 03:25

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 208 07/09/2019 03:25

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 207 07/09/2019 03:25

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 206 07/09/2019 03:21

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 205 07/09/2019 03:21

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 204 07/09/2019 03:21

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 203 07/09/2019 03:21

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 202 07/09/2019 03:21

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 201 07/09/2019 03:21

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 200 07/09/2019 03:21

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 199 07/09/2019 03:21

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 198 07/09/2019 03:20

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 197 07/09/2019 03:20

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 196 07/09/2019 03:20

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 195 07/09/2019 03:20

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 194 07/09/2019 03:18

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 193 07/09/2019 03:18

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 192 07/09/2019 03:17

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 191 12/08/2019 13:42

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 190 10/08/2019 19:09

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 189 29/07/2019 21:54

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 188 26/07/2019 10:12

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 187 03/07/2019 00:13

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 186 22/05/2019 23:13

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 185 20/05/2019 23:01

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 184 18/05/2019 22:16

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 183 12/05/2019 13:46

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 182 10/05/2019 20:58

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 181 10/05/2019 20:58

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 180 10/05/2019 20:58

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 179 30/04/2019 12:58

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 178 28/04/2019 12:10

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 177 26/04/2019 11:45

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 176 25/04/2019 14:17

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 175 24/04/2019 13:18

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 174 23/04/2019 12:31

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 173 22/04/2019 18:09

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 172 21/04/2019 14:43

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 171 20/04/2019 13:59

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 170 19/04/2019 15:07

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 169 18/04/2019 16:24

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 168 17/04/2019 14:37

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 167 16/04/2019 13:29

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 166 15/04/2019 13:22

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 165 14/04/2019 14:22

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 164 13/04/2019 19:55

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 163 12/04/2019 14:05

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 162 11/04/2019 16:06

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 161 10/04/2019 12:49

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 160 09/04/2019 14:25

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 159 08/04/2019 19:39

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 158 07/04/2019 15:21

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 157 05/04/2019 14:34

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 156 04/04/2019 16:20

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 155 03/04/2019 14:26

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 154 02/04/2019 19:52

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 153 01/04/2019 13:11

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 152 30/03/2019 13:45

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 151 29/03/2019 14:03

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 150 28/03/2019 13:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 149 27/03/2019 13:40

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 148 26/03/2019 12:52

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 147 25/03/2019 14:16

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 146 22/03/2019 13:35

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 145 21/03/2019 13:37

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 144 20/03/2019 17:36

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 143 19/03/2019 13:23

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 142 18/03/2019 14:11

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 141 17/03/2019 16:47

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 140 16/03/2019 13:27

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 139 15/03/2019 13:14

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 138 14/03/2019 14:56

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 137 13/03/2019 12:06

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 136 12/03/2019 13:51

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 135 11/03/2019 14:48

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 134 10/03/2019 13:22

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 133 09/03/2019 13:56

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 132 08/03/2019 14:10

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 131 07/03/2019 12:27

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 130 06/03/2019 14:13

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 129 05/03/2019 12:48

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 128 04/03/2019 17:12

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 127 03/03/2019 13:29

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 126 02/03/2019 12:47

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 125 01/03/2019 12:51

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 124 28/02/2019 13:59

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 123 27/02/2019 13:25

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 122 26/02/2019 13:42

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 121 25/02/2019 21:04

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 120 23/02/2019 12:11

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 119 23/02/2019 11:18

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 118 22/02/2019 13:24

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 117 21/02/2019 13:43

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 116 20/02/2019 22:52

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 115 20/02/2019 22:52

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 114 18/02/2019 22:31

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 113 17/02/2019 12:51

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 112 16/02/2019 13:16

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 111 15/02/2019 12:55

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 110 15/02/2019 12:55

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 109 13/02/2019 14:23

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 108 12/02/2019 18:05

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 107 11/02/2019 13:44

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 106 10/02/2019 19:07

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 105 09/02/2019 12:01

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 104 08/02/2019 12:39

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 103 07/02/2019 11:42

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 102 06/02/2019 17:15

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 101 05/02/2019 11:40

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 100 04/02/2019 13:02

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 99 03/02/2019 13:42

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 98 02/02/2019 15:12

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 97 01/02/2019 12:08

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 96 30/01/2019 13:48

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 95 29/01/2019 16:11

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 94 28/01/2019 20:54

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 93 27/01/2019 10:49

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 92 26/01/2019 12:25

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 91 25/01/2019 12:41

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 90 24/01/2019 13:55

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 89 23/01/2019 10:55

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 88 22/01/2019 12:49

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 87 21/01/2019 13:52

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 86 20/01/2019 16:01

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 85 19/01/2019 13:15

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 84 18/01/2019 13:52

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 83 17/01/2019 13:34

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 82 16/01/2019 13:11

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 81 15/01/2019 20:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 80 14/01/2019 20:55

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 79 13/01/2019 16:56

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 78 12/01/2019 13:41

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 77 11/01/2019 10:46

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 76 10/01/2019 21:47

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 75 09/01/2019 22:15

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 74 08/01/2019 13:11

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 73 07/01/2019 12:58

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 72 06/01/2019 13:17

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 71 05/01/2019 11:45

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 70 04/01/2019 12:46

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 69 03/01/2019 21:20

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 68 02/01/2019 23:08

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 67 01/01/2019 20:24

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 66 31/12/2018 11:43

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 65 31/12/2018 06:29

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 64 29/12/2018 10:43

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 63 28/12/2018 12:21

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 62 27/12/2018 12:22

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 61 26/12/2018 11:26

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 60 25/12/2018 12:42

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 59 24/12/2018 15:24

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 58 23/12/2018 18:32

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 57 22/12/2018 13:02

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 56 21/12/2018 13:15

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 55 20/12/2018 12:36

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 54 19/12/2018 12:50

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 53 18/12/2018 15:35

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 52 17/12/2018 19:00

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 51 16/12/2018 13:22

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 50 15/12/2018 12:56

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 49 14/12/2018 20:45

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 48 13/12/2018 18:01

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 47 12/12/2018 12:46

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 46 11/12/2018 12:54

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 45 10/12/2018 13:18

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 44 09/12/2018 17:47

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 43 08/12/2018 12:48

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 42 07/12/2018 13:10

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 41 06/12/2018 12:52

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 40 05/12/2018 13:05

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 39 04/12/2018 12:54

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 38 03/12/2018 12:53

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 37 02/12/2018 13:47

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 36 01/12/2018 13:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 35 30/11/2018 12:51

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 34 29/11/2018 13:02

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 33 28/11/2018 12:50

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 32 27/11/2018 12:31

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 31 26/11/2018 13:34

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 30 25/11/2018 15:20

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 29 24/11/2018 13:19

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 28 23/11/2018 13:08

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 27 22/11/2018 13:40

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 26 21/11/2018 13:04

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 25 20/11/2018 13:05

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 24 19/11/2018 13:13

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 23 18/11/2018 12:58

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 22 17/11/2018 13:10

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 21 16/11/2018 13:24

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 20 15/11/2018 12:35

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 19 14/11/2018 12:47

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 18 13/11/2018 12:33

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 17 12/11/2018 12:32

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 16 11/11/2018 13:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 15 10/11/2018 13:14

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 14 09/11/2018 20:30

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 13 08/11/2018 13:13

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 12 07/11/2018 18:02

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 11 06/11/2018 12:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 10 06/11/2018 12:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 9 06/11/2018 12:38

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 8 03/11/2018 18:20

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 7 02/11/2018 14:07

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 6 01/11/2018 12:45

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 5 31/10/2018 12:27

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 4 30/10/2018 12:46

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 3 29/10/2018 13:35

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 2 28/10/2018 13:35

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 1 26/10/2018 19:33

Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 0 21/10/2018 21:46

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 30/10<] Chapter 1102
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...