Mạnh Nhất Lịch Sử [>Update 11/09<] chapter 217

truyện tranh Mạnh Nhất Lịch Sử
SƠ LƯỢC
Khoa học kỹ thuật tiên tiến, làm sống lại 16 mãnh tướng mạnh nhất lịch sử... Quan Vân Trường, Hạng Vũ, Lữ Bố, Lý Nguyên Bá... được chọn cặp đấu ngẫu nhiên. Ai thắng sẽ được thực hiện một nguyện vọng.

Tên khác: Sử Thượng Tối Cường; 史上最强; History's Strongest

Thể loại: Manhua Martial Arts Sci-fi Supernatural Fantasy

Đăng bởi: namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1253037 Theo dõi: 644

Update: 11/09/2022 12:03TỔNG HỢP (217 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 217 11/09/2022 12:03

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 216 18/07/2022 00:10

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 215 18/07/2022 00:10

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 214 18/07/2022 00:10

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 213 18/07/2022 00:10

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 212 18/07/2022 00:10

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 211 18/07/2022 00:09

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 210 18/07/2022 00:09

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 209 18/07/2022 00:09

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 208 06/03/2022 10:24

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 207 01/03/2022 17:06

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 206 01/03/2022 17:06

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 205 28/02/2022 14:02

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 204 04/02/2022 04:43

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 203 19/01/2022 16:11

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 202 18/01/2022 16:47

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 201 17/01/2022 23:18

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 200 26/12/2021 12:55

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 199 19/12/2021 19:19

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 198 05/12/2021 16:56

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 197 02/12/2021 10:06

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 196 01/12/2021 13:24

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 195 24/11/2021 11:33

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 194 15/11/2021 23:20

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 193 14/11/2021 21:30

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 192 09/11/2021 14:22

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 191 08/11/2021 10:17

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 190 02/11/2021 13:30

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 189 02/11/2021 13:30

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 188 02/11/2021 13:30

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 187 02/11/2021 13:30

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 186 02/11/2021 13:30

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 185 02/11/2021 13:30

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 184 02/11/2021 13:30

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 183 02/11/2021 13:30

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 182 02/11/2021 13:30

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 181 22/08/2021 18:11

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 180 16/08/2021 15:00

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 179 10/08/2021 00:00

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 178 10/08/2021 00:00

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 177 09/08/2021 00:29

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 176 26/07/2021 11:13

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 175 17/07/2021 17:16

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 174 16/07/2021 17:32

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 173 15/07/2021 21:44

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 172 04/07/2021 11:22

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 171 28/06/2021 12:18

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 170 27/06/2021 13:23

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 169 13/06/2021 10:02

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 168 12/06/2021 17:48

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 167 27/05/2021 09:45

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 166 26/05/2021 12:29

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 165 17/05/2021 12:11

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 164 16/05/2021 20:42

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 163 08/05/2021 11:24

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 162 01/05/2021 13:45

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 161 26/04/2021 03:11

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 160 09/04/2021 16:05

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 159 27/03/2021 19:20

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 158 26/03/2021 18:02

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 157 19/03/2021 19:12

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 156 18/03/2021 22:06

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 155 14/03/2021 10:57

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 154 13/03/2021 12:02

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 153 12/03/2021 15:55

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 152 09/03/2021 12:02

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 151 08/03/2021 20:25

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 150 16/02/2021 09:45

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 149 11/02/2021 15:47

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 148 09/02/2021 23:13

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 147 02/02/2021 10:14

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 146 31/01/2021 13:09

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 145 17/01/2021 12:17

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 144 16/01/2021 17:23

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 143 05/01/2021 11:35

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 142 04/01/2021 09:52

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 141 03/01/2021 19:19

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 140 19/12/2020 17:49

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 139 13/12/2020 12:18

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 138 07/12/2020 11:38

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 137 02/12/2020 16:58

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 136 30/11/2020 13:10

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 135 23/11/2020 10:55

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 134 14/11/2020 19:35

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 133 08/11/2020 22:23

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 132 08/11/2020 16:00

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 131 29/10/2020 15:46

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 130 25/10/2020 16:53

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 129 20/10/2020 17:56

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 128 18/10/2020 11:19

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 127 04/10/2020 13:19

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 125 19/09/2020 12:36

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 124 19/09/2020 12:36

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 123 11/09/2020 12:09

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 122 08/09/2020 13:14

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 121 07/09/2020 16:31

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 120 01/09/2020 16:06

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 119 23/08/2020 08:13

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 118 16/08/2020 15:45

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 117 16/08/2020 01:54

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 116 10/08/2020 03:19

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 115 08/08/2020 11:04

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 114 02/08/2020 22:02

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 113 30/07/2020 16:02

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 112 Đoạt vị 21/07/2020 20:33

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 111 Hai đời Võ Thánh 21/07/2020 10:21

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 110 Lý Nguyên Bá 21/07/2020 10:21

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 109 Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ 21/07/2020 10:21

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 108 Hoàng đế và đại thần 21/07/2020 10:21

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 107 Kết quả 21/07/2020 10:21

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 106 Khí Thế chi Đạo 21/07/2020 10:21

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 105 Cỗ máy giết người 21/07/2020 10:21

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 104 Phân cao thấp 21/07/2020 10:21

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 103 Cuồng sát 21/07/2020 10:20

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 102 Thiết Ngưu 21/07/2020 10:20

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 101 Song Canh 21/07/2020 10:20

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 100 Truy sát 21/07/2020 10:20

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 99 Thuật Phi Thạch 21/07/2020 10:20

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 98 Kế của Quỳnh Anh 21/07/2020 10:20

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 97 Báo tử đầu Lâm Xung 21/07/2020 10:20

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 96 Thực lực Lý Quỳ 21/07/2020 10:20

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 95 Sát Tình Lưu Ảnh 21/07/2020 10:20

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 94 Chất ức chế Oct3 21/07/2020 10:20

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 93 Thiên Sát Tinh 21/07/2020 10:20

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 92 Tứ Quý Quyền 21/07/2020 10:20

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 91 Cao Sủng thiên - kết 2 21/07/2020 10:20

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 90 Cao Sủng thiên - kết 21/07/2020 10:20

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 89 Hội chứng sợ bẩn 21/07/2020 10:20

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 88 Khốn cảnh 21/07/2020 10:19

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 87 Cơ quan xa 21/07/2020 10:19

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 86 Huynh đệ 21/07/2020 10:19

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 85 Công thành xa 21/07/2020 10:19

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 84 Hi vọng tan tác 21/07/2020 10:19

Mạnh Nhất Lịch Sử chapter 83: đã đến 12/02/2020 00:22

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 82 12/02/2020 00:22

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 81 12/02/2020 00:22

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 80 12/02/2020 00:22

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 79 12/02/2020 00:22

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 78 09/01/2020 19:04

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 77 09/01/2020 19:03

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 76 28/12/2019 12:19

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 75 21/12/2019 16:31

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 74 18/12/2019 17:58

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 73 16/12/2019 17:12

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 72 12/12/2019 20:00

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 71 24/11/2019 17:25

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 70 18/11/2019 20:42

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 69 18/11/2019 20:41

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 68 18/11/2019 20:41

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 67 18/11/2019 20:40

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 66 15/10/2019 17:42

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 65 08/10/2019 13:51

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 64 02/10/2019 20:09

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 63 30/09/2019 00:01

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 62 12/09/2019 14:23

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 61 01/09/2019 18:07

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 60 28/08/2019 21:26

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 59 17/08/2019 21:05

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 58 12/08/2019 22:06

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 57 05/08/2019 13:34

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 56 28/07/2019 20:45

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 55 22/07/2019 20:36

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 54 14/07/2019 12:50

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 53 07/07/2019 15:29

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 52 30/06/2019 17:41

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 51 23/06/2019 11:13

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 50 17/06/2019 13:24

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 49 11/06/2019 21:40

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 48 03/06/2019 19:41

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 47 28/05/2019 13:37

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 46 20/05/2019 13:37

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 45 11/05/2019 15:59

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 44 11/05/2019 15:59

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 43 03/05/2019 14:29

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 42 17/04/2019 22:50

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 41 11/04/2019 16:22

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 40 31/03/2019 19:44

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 39 24/03/2019 22:18

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 38 19/03/2019 21:46

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 37 09/03/2019 14:09

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 36 04/03/2019 17:58

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 35 27/02/2019 13:23

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 34 10/02/2019 21:07

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 33 01/02/2019 12:15

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 32 25/01/2019 12:50

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 31 25/01/2019 12:50

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 30 13/01/2019 16:53

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 29 07/01/2019 22:01

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 28 06/01/2019 13:30

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 27 03/01/2019 23:05

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 26 03/01/2019 23:05

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 25 31/12/2018 11:54

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 24 31/12/2018 11:54

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 23 28/12/2018 12:20

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 22 26/12/2018 17:07

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 21 25/12/2018 12:22

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 20 25/12/2018 12:22

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 19 23/12/2018 18:54

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 18 22/12/2018 13:03

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 17 20/12/2018 20:19

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 16 19/12/2018 20:29

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 15 19/12/2018 13:05

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 14 17/12/2018 20:22

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 13 14/12/2018 21:00

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 12 13/12/2018 20:43

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 11 12/12/2018 12:53

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 10 09/12/2018 18:13

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 9 07/12/2018 13:16

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 8 03/12/2018 12:51

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 7 28/11/2018 13:13

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 6 26/11/2018 20:51

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 5 24/11/2018 14:02

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 4 21/11/2018 13:41

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 3 20/11/2018 13:07

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 2 19/11/2018 20:45

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 1 18/11/2018 13:01

Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 0 17/11/2018 20:13

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 28/08<] Chapter 1098-1099
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...