Kamisama no Iutoori II Ghim tiếp phần 2, đợi phim X ra season 2 và tiếp tục mượn ý tưởng

truyện tranh Kamisama no Iutoori II
SƠ LƯỢC
Akashi và bạn thân của mình - Aoyama có cùng một ước mơ, chính là bóng đá. Tuy hiểu lầm và giận nhau, nhưng cuối cùng Akashi cũng hiểu ra và quyết định xin lỗi. Nhưng lời xin lỗi ấy vẫn chưa thực hiện được, Akashi đã bị bắt đến một ngôi trường, nơi đó có một tên tự xưng mình là Chúa cùng những trò chơi tử thần mà luật chơi duy nhất là SỐNG SÓT... Liệu Akashi có sống không? Và cậu ấy có cứu được người bạn thân đang gặp nguy hiểm của mình?

Tên khác: 神さまの言うとおり弐; 诚如神之所说II, As the Gods Will - The Second Series, Kami-sama no Iutoori 2, Kami-sama no Iutoori II, Kamisama no Iutoori Ni, Like God Says 2

Nguồn: Blogtruyen.com Zombies 13rd Team HorrorFC - www.facebook.com/HorrorFC

Thể loại: Adventure Horror Mystery Supernatural

Đăng bởi: yeumanga123 Trạng thái: Đã hoàn thành

Số lượt xem: 448681 Theo dõi: 386

Update: 06/10/2021 15:40TỔNG HỢP (186 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Kamisama no Iutoori II Chap 186 18/01/2019 14:19

Kamisama no Iutoori II Chap 185 18/01/2019 14:19

Kamisama no Iutoori II Chap 184 18/01/2019 14:19

Kamisama no Iutoori II Chap 183 18/01/2019 14:19

Kamisama no Iutoori II Chap 182 18/01/2019 14:18

Kamisama no Iutoori II Chap 181 18/01/2019 14:18

Kamisama no Iutoori II Chap 180 18/01/2019 14:18

Kamisama no Iutoori II Chap 179 18/01/2019 14:18

Kamisama no Iutoori II Chap 178 18/01/2019 14:17

Kamisama no Iutoori II Chap 177 18/01/2019 14:17

Kamisama no Iutoori II Chap 176 18/01/2019 14:17

Kamisama no Iutoori II Chap 175 18/01/2019 14:16

Kamisama no Iutoori II Chap 174 18/01/2019 14:15

Kamisama no Iutoori II Chap 173 18/01/2019 14:15

Kamisama no Iutoori II Chap 172 18/01/2019 14:15

Kamisama no Iutoori II Chap 171 18/01/2019 14:14

Kamisama no Iutoori II Chap 170 18/01/2019 14:14

Kamisama no Iutoori II Chap 169 18/01/2019 14:14

Kamisama no Iutoori II Chap 168 18/01/2019 14:13

Kamisama no Iutoori II Chap 167 18/01/2019 14:13

Kamisama no Iutoori II Chap 166 18/01/2019 14:13

Kamisama no Iutoori II Chap 165 18/01/2019 14:12

Kamisama no Iutoori II Chap 164 18/01/2019 14:11

Kamisama no Iutoori II Chap 163 18/01/2019 14:10

Kamisama no Iutoori II Chap 162 18/01/2019 14:07

Kamisama no Iutoori II Chap 161 18/01/2019 14:07

Kamisama no Iutoori II Chap 160 18/01/2019 14:06

Kamisama no Iutoori II Chap 159 18/01/2019 14:06

Kamisama no Iutoori II Chap 158 18/01/2019 14:06

Kamisama no Iutoori II Chap 157 18/01/2019 14:05

Kamisama no Iutoori II Chap 156 18/01/2019 14:05

Kamisama no Iutoori II Chap 155 18/01/2019 14:05

Kamisama no Iutoori II Chap 154 18/01/2019 14:04

Kamisama no Iutoori II Chap 153 18/01/2019 14:04

Kamisama no Iutoori II Chap 152 18/01/2019 14:04

Kamisama no Iutoori II Chap 151 18/01/2019 14:04

Kamisama no Iutoori II Chap 150 18/01/2019 14:03

Kamisama no Iutoori II Chap 149 18/01/2019 14:03

Kamisama no Iutoori II Chap 148 18/01/2019 14:03

Kamisama no Iutoori II Chap 147 18/01/2019 14:02

Kamisama no Iutoori II Chap 146 18/01/2019 14:02

Kamisama no Iutoori II Chap 145 18/01/2019 14:02

Kamisama no Iutoori II Chap 144 18/01/2019 14:02

Kamisama no Iutoori II Chap 143 18/01/2019 14:01

Kamisama no Iutoori II Chap 142 18/01/2019 14:01

Kamisama no Iutoori II Chap 141 18/01/2019 14:01

Kamisama no Iutoori II Chap 140 18/01/2019 14:01

Kamisama no Iutoori II Chap 139 18/01/2019 14:00

Kamisama no Iutoori II Chap 138 18/01/2019 14:00

Kamisama no Iutoori II Chap 137 18/01/2019 13:59

Kamisama no Iutoori II Chap 136 18/01/2019 13:59

Kamisama no Iutoori II Chap 135 18/01/2019 13:59

Kamisama no Iutoori II Chap 134 18/01/2019 13:58

Kamisama no Iutoori II Chap 133 18/01/2019 13:57

Kamisama no Iutoori II Chap 132 18/01/2019 13:57

Kamisama no Iutoori II Chap 131 18/01/2019 11:00

Kamisama no Iutoori II Chap 130 18/01/2019 10:58

Kamisama no Iutoori II Chap 129 18/01/2019 10:58

Kamisama no Iutoori II Chap 128 18/01/2019 10:58

Kamisama no Iutoori II Chap 127 18/01/2019 10:57

Kamisama no Iutoori II Chap 126 18/01/2019 10:57

Kamisama no Iutoori II Chap 125 18/01/2019 10:20

Kamisama no Iutoori II Chap 124 18/01/2019 10:04

Kamisama no Iutoori II Chap 123 18/01/2019 08:33

Kamisama no Iutoori II Chap 122 18/01/2019 08:32

Kamisama no Iutoori II Chap 121 18/01/2019 08:29

Kamisama no Iutoori II Chap 120 18/01/2019 08:29

Kamisama no Iutoori II Chap 119 18/01/2019 08:29

Kamisama no Iutoori II Chap 118 18/01/2019 08:28

Kamisama no Iutoori II Chap 117 18/01/2019 08:28

Kamisama no Iutoori II Chap 116 18/01/2019 08:28

Kamisama no Iutoori II Chap 115 18/01/2019 08:26

Kamisama no Iutoori II Chap 114 18/01/2019 08:26

Kamisama no Iutoori II Chap 113 18/01/2019 08:24

Kamisama no Iutoori II Chap 112 18/01/2019 08:23

Kamisama no Iutoori II Chap 111 18/01/2019 08:23

Kamisama no Iutoori II Chap 110 18/01/2019 08:22

Kamisama no Iutoori II Chap 109 18/01/2019 08:22

Kamisama no Iutoori II Chap 108 18/01/2019 08:22

Kamisama no Iutoori II Chap 107 18/01/2019 08:21

Kamisama no Iutoori II Chap 106 18/01/2019 08:21

Kamisama no Iutoori II Chap 105 18/01/2019 08:21

Kamisama no Iutoori II Chap 104 18/01/2019 08:21

Kamisama no Iutoori II Chap 103 18/01/2019 08:20

Kamisama no Iutoori II Chap 102 18/01/2019 08:19

Kamisama no Iutoori II Chap 101 18/01/2019 08:19

Kamisama no Iutoori II Chap 100 18/01/2019 08:18

Kamisama no Iutoori II Chap 99 18/01/2019 08:18

Kamisama no Iutoori II Chap 98 18/01/2019 08:18

Kamisama no Iutoori II Chap 97 18/01/2019 08:17

Kamisama no Iutoori II Chap 96 18/01/2019 08:17

Kamisama no Iutoori II Chap 95 18/01/2019 08:16

Kamisama no Iutoori II Chap 94 18/01/2019 08:16

Kamisama no Iutoori II Chap 93 18/01/2019 08:15

Kamisama no Iutoori II Chap 92 18/01/2019 08:15

Kamisama no Iutoori II Chap 91 18/01/2019 08:15

Kamisama no Iutoori II Chap 90 18/01/2019 08:14

Kamisama no Iutoori II Chap 89 18/01/2019 08:14

Kamisama no Iutoori II Chap 88 18/01/2019 08:14

Kamisama no Iutoori II Chap 87 18/01/2019 08:13

Kamisama no Iutoori II Chap 86 18/01/2019 08:13

Kamisama no Iutoori II Chap 85.1 21/01/2019 12:00

Kamisama no Iutoori II Chap 84 18/01/2019 08:12

Kamisama no Iutoori II Chap 83 18/01/2019 08:12

Kamisama no Iutoori II Chap 82 18/01/2019 08:11

Kamisama no Iutoori II Chap 81 18/01/2019 08:10

Kamisama no Iutoori II Chap 80 18/01/2019 08:06

Kamisama no Iutoori II Chap 79 18/01/2019 08:06

Kamisama no Iutoori II Chap 78 18/01/2019 08:05

Kamisama no Iutoori II Chap 77 18/01/2019 08:05

Kamisama no Iutoori II Chap 76 18/01/2019 08:05

Kamisama no Iutoori II Chap 75 18/01/2019 08:05

Kamisama no Iutoori II Chap 74 18/01/2019 08:04

Kamisama no Iutoori II Chap 73 18/01/2019 08:04

Kamisama no Iutoori II Chap 72 18/01/2019 08:04

Kamisama no Iutoori II Chap 71 18/01/2019 08:04

Kamisama no Iutoori II Chap 70 18/01/2019 08:03

Kamisama no Iutoori II Chap 69 18/01/2019 08:03

Kamisama no Iutoori II Chap 68 18/01/2019 08:03

Kamisama no Iutoori II Chap 67 18/01/2019 08:03

Kamisama no Iutoori II Chap 66 18/01/2019 08:02

Kamisama no Iutoori II Chap 65 18/01/2019 08:02

Kamisama no Iutoori II Chap 64 18/01/2019 08:02

Kamisama no Iutoori II Chap 63 18/01/2019 08:01

Kamisama no Iutoori II Chap 62 18/01/2019 08:01

Kamisama no Iutoori II Chap 61 18/01/2019 08:01

Kamisama no Iutoori II Chap 60 18/01/2019 07:59

Kamisama no Iutoori II Chap 59 18/01/2019 07:57

Kamisama no Iutoori II Chap 58 18/01/2019 07:57

Kamisama no Iutoori II Chap 57 18/01/2019 07:56

Kamisama no Iutoori II Chap 56 18/01/2019 07:56

Kamisama no Iutoori II Chap 55 18/01/2019 07:56

Kamisama no Iutoori II Chap 54 18/01/2019 07:55

Kamisama no Iutoori II Chap 53 18/01/2019 07:55

Kamisama no Iutoori II Chap 52 18/01/2019 07:52

Kamisama no Iutoori II Chap 51 18/01/2019 07:51

Kamisama no Iutoori II Chap 50 18/01/2019 07:51

Kamisama no Iutoori II Chap 49 18/01/2019 07:51

Kamisama no Iutoori II Chap 48 18/01/2019 07:50

Kamisama no Iutoori II Chap 47 18/01/2019 07:50

Kamisama no Iutoori II Chap 46 18/01/2019 07:49

Kamisama no Iutoori II Chap 45 18/01/2019 07:49

Kamisama no Iutoori II Chap 44 18/01/2019 07:49

Kamisama no Iutoori II Chap 43 18/01/2019 07:48

Kamisama no Iutoori II Chap 42 18/01/2019 07:46

Kamisama no Iutoori II Chap 41 18/01/2019 07:46

Kamisama no Iutoori II Chap 40 18/01/2019 07:42

Kamisama no Iutoori II Chap 39 18/01/2019 07:41

Kamisama no Iutoori II Chap 38 18/01/2019 07:41

Kamisama no Iutoori II Chap 37 18/01/2019 07:41

Kamisama no Iutoori II Chap 36 18/01/2019 07:39

Kamisama no Iutoori II Chap 35 18/01/2019 07:38

Kamisama no Iutoori II Chap 34 18/01/2019 07:38

Kamisama no Iutoori II Chap 33 18/01/2019 07:36

Kamisama no Iutoori II Chap 32 18/01/2019 07:36

Kamisama no Iutoori II Chap 31 18/01/2019 07:35

Kamisama no Iutoori II Chap 30 18/01/2019 07:35

Kamisama no Iutoori II Chap 29 18/01/2019 07:35

Kamisama no Iutoori II Chap 28 18/01/2019 07:34

Kamisama no Iutoori II Chap 27 18/01/2019 07:34

Kamisama no Iutoori II Chap 26 18/01/2019 07:34

Kamisama no Iutoori II Chap 25 18/01/2019 07:34

Kamisama no Iutoori II Chap 24 18/01/2019 07:33

Kamisama no Iutoori II Chap 23 18/01/2019 07:33

Kamisama no Iutoori II Chap 22 18/01/2019 07:33

Kamisama no Iutoori II Chap 21 18/01/2019 07:33

Kamisama no Iutoori II Chap 20 18/01/2019 07:32

Kamisama no Iutoori II Chap 19 18/01/2019 07:32

Kamisama no Iutoori II Chap 18 18/01/2019 07:32

Kamisama no Iutoori II Chap 17 18/01/2019 07:32

Kamisama no Iutoori II Chap 16 18/01/2019 07:31

Kamisama no Iutoori II Chap 15 18/01/2019 07:31

Kamisama no Iutoori II Chap 14 18/01/2019 07:31

Kamisama no Iutoori II Chap 13 18/01/2019 07:29

Kamisama no Iutoori II Chap 12 18/01/2019 07:29

Kamisama no Iutoori II Chap 11 18/01/2019 07:29

Kamisama no Iutoori II Chap 10 18/01/2019 07:28

Kamisama no Iutoori II Chap 09 18/01/2019 07:28

Kamisama no Iutoori II Chap 08 18/01/2019 07:27

Kamisama no Iutoori II Chap 07 18/01/2019 07:27

Kamisama no Iutoori II Chap 06 18/01/2019 07:26

Kamisama no Iutoori II Chap 05 18/01/2019 07:25

Kamisama no Iutoori II Chap 04 18/01/2019 07:24

Kamisama no Iutoori II Chap 03 18/01/2019 07:24

Kamisama no Iutoori II Chap 02 18/01/2019 07:23

Kamisama no Iutoori II Chap 01 18/01/2019 07:23

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh MAR Heaven Re-Upload Full Chap (Một Số Chap Bị Thiếu Trang + Die)


loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...