MẠT THẾ PHÀM NHÂN [>Update 22/02<] Chapter 132 drop

truyện tranh MẠT THẾ PHÀM NHÂN
SƠ LƯỢC
Châu Thiên Trần là nhân loại cuối cùng còn sống sót trong đại dịch Zombie . Do bị 1 Zombie giết chết , Thiên Trần trùng sinh quay trở lại thời trung học 10 năm trước, thời điểm mà đại dịch bắt đầu . Nhớ lại những người thân, bạn bè của mình bị giết chết , Cậu đã thề rằng sẽ tiêu diệt hết lũ Zombie và bảo vệ bạn bè của mình

Thể loại: Action Horror Manhua Supernatural Webtoon

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 834239 Theo dõi: 759

Update: 22/02/2020 10:17

TỔNG HỢP (132 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 132 22/02/2020 00:56

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 131 22/02/2020 00:56

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 130 22/02/2020 00:56

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 129 22/02/2020 00:56

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 128 22/02/2020 00:56

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 127 22/02/2020 00:55

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 126 22/02/2020 00:55

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 125 22/02/2020 00:55

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 124 22/02/2020 00:55

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 123 18/07/2019 22:16

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 122 17/07/2019 14:35

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 121 17/07/2019 14:35

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 120 12/07/2019 21:14

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 119 10/07/2019 20:58

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 118 08/07/2019 21:12

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 117 06/07/2019 22:27

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 116 06/07/2019 22:27

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 115 06/07/2019 22:27

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 114 30/06/2019 22:49

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 113 30/06/2019 22:49

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 112 26/06/2019 22:01

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 111 26/06/2019 22:01

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 110 22/06/2019 23:21

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 109 22/06/2019 12:47

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 108 22/06/2019 12:47

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 107 18/06/2019 22:01

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 106 16/06/2019 23:46

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 105 14/06/2019 23:23

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 104 12/06/2019 22:28

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chaptero 103 10/06/2019 22:38

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 102 08/06/2019 22:22

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 101 06/06/2019 22:48

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 100 04/06/2019 23:44

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 99 03/06/2019 19:39

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 98 01/06/2019 00:37

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 97 01/06/2019 00:37

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 96 27/05/2019 21:44

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 95 26/05/2019 22:49

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 94 25/05/2019 21:12

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 93 24/05/2019 22:33

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 92 24/05/2019 22:32

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 91 22/05/2019 23:07

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 90 21/05/2019 21:24

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 89 20/05/2019 21:23

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 88 19/05/2019 22:48

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 87 19/05/2019 22:48

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 86 18/05/2019 03:40

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 85 17/05/2019 02:03

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 84 15/05/2019 22:34

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 83 15/05/2019 00:25

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 82 13/05/2019 21:36

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 81 13/05/2019 02:34

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 80 11/05/2019 21:33

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 79 10/05/2019 20:44

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 78 10/05/2019 20:44

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 77 10/05/2019 20:44

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 76 10/05/2019 20:44

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 75 10/05/2019 20:43

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 74 05/05/2019 03:20

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 73 03/05/2019 20:41

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 72 02/05/2019 21:10

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 71 02/05/2019 16:02

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 70 30/04/2019 21:03

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 69 29/04/2019 22:03

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 68 28/04/2019 20:52

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 67 27/04/2019 20:55

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 66 26/04/2019 21:30

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 65 25/04/2019 20:39

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 64 24/04/2019 20:56

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 63 23/04/2019 21:25

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 62 22/04/2019 21:06

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 61 21/04/2019 20:46

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 60 20/04/2019 21:23

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 59 19/04/2019 20:45

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 58 18/04/2019 20:44

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 57 17/04/2019 21:22

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 56 16/04/2019 20:57

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 55 15/04/2019 21:34

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 54 14/04/2019 20:43

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 53 13/04/2019 22:50

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 52 12/04/2019 20:44

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 51 11/04/2019 21:28

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 50 10/04/2019 20:36

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 49 09/04/2019 21:03

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 48 08/04/2019 21:12

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 47 07/04/2019 22:08

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 46 06/04/2019 22:30

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 45 05/04/2019 20:52

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 44 03/04/2019 20:51

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 43 02/04/2019 21:10

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 42 01/04/2019 20:34

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 41 31/03/2019 22:01

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 40 30/03/2019 20:45

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 39 30/03/2019 00:45

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 38 28/03/2019 21:42

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 37 28/03/2019 00:26

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 36 26/03/2019 23:28

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 35 26/03/2019 05:33

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 34 24/03/2019 22:34

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 33 23/03/2019 23:12

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 32 23/03/2019 00:27

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 31 21/03/2019 21:43

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 30 20/03/2019 21:43

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 29 19/03/2019 21:33

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 28 19/03/2019 02:45

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 27 17/03/2019 22:46

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 26 16/03/2019 23:04

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 25 15/03/2019 22:24

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 24 14/03/2019 22:13

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 23 14/03/2019 13:23

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 22 12/03/2019 22:25

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 21 11/03/2019 22:31

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 20 10/03/2019 22:47

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 19 10/03/2019 06:50

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 18 08/03/2019 22:08

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 17 08/03/2019 00:29

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 16 06/03/2019 21:35

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 15 06/03/2019 07:28

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 14 04/03/2019 22:14

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 13 04/03/2019 08:06

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 12 03/03/2019 06:55

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 11 02/03/2019 05:52

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 10 28/02/2019 23:16

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 9 28/02/2019 13:34

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 8 26/02/2019 23:13

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 7 25/02/2019 22:54

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 6 25/02/2019 00:46

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 5 24/02/2019 12:13

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 4 21/02/2019 21:45

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 3 20/02/2019 23:05

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 2 20/02/2019 18:01

MẠT THẾ PHÀM NHÂN Chapter 1 18/02/2019 21:56

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!