Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y

truyện tranh Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y
SƠ LƯỢC
Nàng là chính là một vương bài của đội đặc công, là cao thủ y thuật lẫn độc thuật. Vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp nhưng bản tính lại tà ác.
Nhìn thiên chân tuyệt mỹ nhưng lại có thể bất thình lình động thủ không chút do dự. Một ngày kia vì luyện ma thuật đen chưa thành đã khiến nàng xuyên qua trở thành một tiểu phế tài. Nàng sẽ thay đổi nơi nàng xuyên đến như thế nào?

Tên khác: Phế Tài Nghịch Thiên: Đặc Công Thần Y

Nguồn: https://www.youtube.com/channel/UCSfObsKgbiz84NKTsdTeqFw

Nhóm dịch: Anime - Manga TV

Thể loại: Manhua Romance Drama

Đăng bởi: Yuraka Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 188951 Theo dõi: 208

Update: 18/12/2019 11:39

TỔNG HỢP (79 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 80 18/12/2019 11:39

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 79 12/12/2019 10:41

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 78 06/12/2019 11:13

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 77 03/12/2019 13:15

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 76 30/11/2019 13:48

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 75 27/11/2019 12:32

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 74 24/11/2019 12:34

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 73 20/11/2019 13:58

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 72 17/11/2019 15:47

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 71 14/11/2019 12:53

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 70 12/11/2019 14:01

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 69 11/11/2019 13:51

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 68 08/11/2019 13:58

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 67 04/11/2019 14:14

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 66 02/11/2019 12:38

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 65 29/10/2019 11:56

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 64 26/10/2019 12:38

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 63 24/10/2019 12:45

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 62 19/10/2019 13:24

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 61 16/10/2019 13:38

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 60 14/10/2019 14:13

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 59 12/10/2019 13:25

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 58 06/10/2019 12:23

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 57 05/10/2019 13:00

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 56 01/10/2019 07:57

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 55 28/09/2019 13:36

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 54 24/09/2019 13:29

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 53 21/09/2019 12:16

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 52 17/09/2019 12:22

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 51 14/09/2019 12:26

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 50 11/09/2019 10:42

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 49 08/09/2019 11:58

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 48 05/09/2019 13:45

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 47 02/09/2019 13:30

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 46 28/08/2019 12:05

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 45 24/08/2019 07:50

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 44 19/08/2019 12:50

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 43 12/08/2019 13:24

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 42 10/08/2019 11:50

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 41 05/08/2019 14:37

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 40 02/08/2019 13:05

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 39 29/07/2019 12:38

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 38 26/07/2019 08:48

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 37 22/07/2019 13:06

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 36 19/07/2019 14:22

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 35 16/07/2019 12:28

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 34 12/07/2019 12:45

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 33 06/07/2019 20:42

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 32 01/07/2019 13:58

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 30 30/06/2019 11:38

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 29 28/06/2019 12:52

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 28 26/06/2019 11:01

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 27 24/06/2019 17:02

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 26 23/06/2019 07:19

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 25 21/06/2019 14:24

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 24 20/06/2019 12:24

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 23 16/06/2019 14:20

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 22 14/06/2019 17:09

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 21 13/06/2019 11:34

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 20 10/06/2019 11:14

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 19 08/06/2019 12:20

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 18 06/06/2019 13:19

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 17 05/06/2019 15:18

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 16 03/06/2019 13:38

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 15 31/05/2019 11:33

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 14 30/05/2019 08:22

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 13 28/05/2019 12:05

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 12 26/05/2019 15:08

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 11 24/05/2019 16:10

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 10 22/05/2019 11:17

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 9 19/05/2019 15:14

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 8 18/05/2019 07:36

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 7 14/05/2019 12:57

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 6 13/05/2019 11:18

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 5 11/05/2019 14:50

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 4 07/05/2019 12:27

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 3 05/05/2019 12:05

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 2 28/04/2019 10:47

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Chap 1 26/04/2019 20:43

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Tước Tiên Update Chap 1
  • truyện tranh Ta không muốn nói ta chỉ là một con gà Chap 50
  • truyện tranh Truy nàng ngàn năm Oneshot
  • truyện tranh Hôi Phi Yên Diệt Chap 5
  • truyện tranh Lạc giữa rừng Oneshot
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!