ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN [>Update 25/03<] chapter 101

truyện tranh ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN
SƠ LƯỢC

Trạch nam vô dụng xuyên không về thế giới tu chân, trở thành chưởng môn nhân môn phái mạnh nhất. Nhưng phát hiện ra chỉ kế thừa vẻ bề ngoài của chưởng môn chứ không kế thừa tu vi. Càng nguy hiểm hơn nam tử mà hắn phụ thân vào là vốn dĩ là đệ nhất thiên hạ dưới thần. Mạnh tới mức người trong thiên hạ đều biết. Hơn nữa thủ đoạn độc ác không hề kiêng kỵ thứ gì, là một kẻ tu luyện cuồng ma, bản thân nam chính vừa phế vật vừa hài hước phải làm sao? Đối diện kẻ thù đều dựa vào múa rìu qua mắt thợ, giả vờ, lại giả vờ. Thực sự không giả vờ được nữa hắn sẽ kêu vợ hắn cứu mạng, kêu hậu cung tiên phong, các ngươi lên trước, ta canh chừng phía sau. Có vợ bảo vệ là bản lĩnh, ngoài ra thu thập hậu cung càng có bài bản.

Thể loại: Action Adventure Mystery

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 269785 Theo dõi: 264

Update: 26/03/2020 09:53

TỔNG HỢP (101 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 101 26/03/2020 09:53

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 100 24/03/2020 14:06

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 99 22/03/2020 11:13

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 98 21/03/2020 04:51

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 97 18/03/2020 14:53

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 96 16/03/2020 13:14

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 95 14/03/2020 09:26

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 94 12/03/2020 09:28

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 93 10/03/2020 09:47

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 92 08/03/2020 14:11

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 91 06/03/2020 13:33

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 90 04/03/2020 10:10

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 89 02/03/2020 09:43

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 88 29/02/2020 10:49

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 87 27/02/2020 09:20

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 86 25/02/2020 09:30

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 85 23/02/2020 12:32

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 84 21/02/2020 09:33

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 83 19/02/2020 09:10

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 82 18/02/2020 01:13

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 81 15/02/2020 12:26

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 80 14/02/2020 01:11

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 79 14/02/2020 01:11

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 78 14/02/2020 01:11

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 77 14/02/2020 01:10

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 76 14/02/2020 01:10

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 75 14/02/2020 01:10

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 74 14/02/2020 01:10

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 73 14/02/2020 01:10

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 72 14/02/2020 01:10

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 71 14/02/2020 01:10

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 70 14/02/2020 01:10

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 69 14/02/2020 01:10

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 68 14/02/2020 01:10

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 67 14/02/2020 01:09

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 66 14/02/2020 01:09

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 65 14/02/2020 01:09

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 64 14/02/2020 01:09

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chapter 63 14/02/2020 01:09

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 62 14/02/2020 01:09

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 61 14/02/2020 01:09

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 60 14/02/2020 01:09

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 59 14/02/2020 01:09

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 58 14/02/2020 01:09

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 57 14/02/2020 01:08

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 56 14/02/2020 01:08

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 55 14/02/2020 01:08

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 54 14/02/2020 01:08

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 53 14/02/2020 01:08

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 52 14/02/2020 01:08

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 51 14/02/2020 01:08

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 50 14/02/2020 01:08

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 49 14/02/2020 01:08

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 48 14/02/2020 01:08

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 47 14/02/2020 01:08

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 46 14/02/2020 01:07

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 45 14/02/2020 01:07

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 44 14/02/2020 01:07

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 43 14/02/2020 01:07

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 42 14/02/2020 01:07

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 41 14/02/2020 01:07

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 40 14/02/2020 01:07

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 39 14/02/2020 01:07

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 38 14/02/2020 01:07

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 37 14/02/2020 01:07

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 36 14/02/2020 01:07

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 35 14/02/2020 01:06

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 34 14/02/2020 01:06

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 33 14/02/2020 01:06

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 32 14/02/2020 01:06

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 31 14/02/2020 01:06

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 30 14/02/2020 01:06

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 29 14/02/2020 01:06

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 28 14/02/2020 01:06

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 27 14/02/2020 01:06

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 26 14/02/2020 01:06

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 25 14/02/2020 01:06

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 24 14/02/2020 01:05

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 23 14/02/2020 01:05

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 22 14/02/2020 01:05

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 21 14/02/2020 01:05

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 20 14/02/2020 01:05

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 19 14/02/2020 01:05

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 18 14/02/2020 01:05

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 17 14/02/2020 01:05

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 16 14/02/2020 01:05

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 15 14/02/2020 01:04

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 14 14/02/2020 01:04

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 13 14/02/2020 01:04

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 12 14/02/2020 01:04

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 11 14/02/2020 01:04

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 10 14/02/2020 01:04

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 9 14/02/2020 01:04

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 8 14/02/2020 01:04

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 7 14/02/2020 01:04

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 6 14/02/2020 01:04

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 5 14/02/2020 01:03

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 4 14/02/2020 01:03

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 3 14/02/2020 01:03

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chapter 2 14/02/2020 01:03

ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN Chapter 1 19/07/2019 13:33

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!