CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC [>Update 10/05<] chapter 109

truyện tranh CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC
SƠ LƯỢC
Thanh niên Kang Chul Ho là một điển hình của đại đa số sinh viên đại học vừa ra trường: thất nghiệp, nợ nần, mồm ngậm hành,...
Một hôm, thanh niên này lướt web tìm việc làm thì đhs lại bị xuyên không sang một thế giới khác toàn là chiến tranh.
Với thân phận mới là Parsons, liệu thanh niên này phế vật này có thể chứng minh rằng mình xứng đáng làm main của bộ truyện?

Tên khác: Other World Warrior ; The Dimensional Mercenary ; Two; Dimensional Mercenary,CHIẾN BINH TỪ THẾ GIỚI KHÁC

Thể loại: Action Adventure Comedy Drama Fantasy

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 655319 Theo dõi: 1133

Update: 10/05/2021 00:35TỔNG HỢP (109 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 109 10/05/2021 00:35

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 108 29/04/2021 11:24

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 107 28/04/2021 07:42

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 106 21/04/2021 12:51

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 105 21/04/2021 12:51

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 104 21/04/2021 12:51

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 103 21/04/2021 12:51

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 102 21/04/2021 12:51

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 101 21/04/2021 12:50

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 100 21/04/2021 12:50

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 99 21/04/2021 12:50

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 98 21/04/2021 12:50

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 97 21/04/2021 12:50

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 96 21/04/2021 12:50

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 95 16/04/2021 05:22

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 94 10/04/2021 12:17

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 93 10/04/2021 12:17

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 92 10/04/2021 12:16

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 91 10/04/2021 12:16

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 90 10/04/2021 12:16

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 89 10/04/2021 12:16

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 88 10/04/2021 12:16

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 87 10/04/2021 12:16

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 86 10/04/2021 12:16

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 85 10/04/2021 12:15

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 84 10/04/2021 12:15

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC chapter 83 10/04/2021 12:15

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 82 13/10/2020 00:03

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 81 10/10/2020 22:35

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 80 10/10/2020 00:26

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 79 08/10/2020 22:46

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 78 08/10/2020 22:45

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 77 03/10/2020 22:13

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 76 03/10/2020 01:14

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 75 03/10/2020 01:14

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 74 23/09/2020 00:03

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 73 21/09/2020 22:32

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 72 20/09/2020 21:49

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 71 19/09/2020 20:42

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 70 08/09/2020 21:42

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 69 08/09/2020 21:42

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 68 06/09/2020 21:13

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 67 03/09/2020 04:06

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 66 03/09/2020 04:06

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 65 03/09/2020 04:06

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 64 03/09/2020 04:06

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 63 24/08/2020 00:52

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 62 18/07/2020 13:09

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 61 14/06/2020 18:00

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 60 11/06/2020 01:59

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 59 21/05/2020 04:25

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 58 19/05/2020 13:43

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 57 30/04/2020 22:08

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 56 26/04/2020 22:37

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 55 24/04/2020 23:50

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 54 22/04/2020 22:08

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 53 20/04/2020 22:32

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 52 08/04/2020 21:22

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 51 06/04/2020 22:39

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 50 06/04/2020 07:46

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 49 03/04/2020 20:49

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 48 01/04/2020 22:48

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 47 30/03/2020 19:50

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 46 26/03/2020 21:21

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 45 24/03/2020 23:09

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 44 04/03/2020 20:02

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 43 02/03/2020 22:54

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 42 27/02/2020 03:56

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 41 22/02/2020 00:06

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 40 14/02/2020 23:26

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 39 12/02/2020 22:05

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 38 07/02/2020 21:47

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 37 23/01/2020 14:51

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 36 18/01/2020 17:36

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 35 14/01/2020 22:34

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 34 12/01/2020 21:30

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 33 11/01/2020 22:11

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 32 11/01/2020 22:11

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 31 11/01/2020 22:11

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 30 23/10/2019 23:31

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 29 21/10/2019 22:29

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 28 15/10/2019 22:03

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 27 12/10/2019 22:37

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 26 08/10/2019 23:12

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 25 08/10/2019 06:23

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 24 06/10/2019 21:48

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 23 05/10/2019 23:52

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 22 03/10/2019 23:23

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 21 02/10/2019 23:23

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 20 02/10/2019 23:23

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 19 01/10/2019 12:21

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 18 29/09/2019 23:50

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 17 28/09/2019 21:39

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 16 28/09/2019 00:03

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 15 28/09/2019 00:03

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 14 28/09/2019 00:02

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 13 28/09/2019 00:02

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 12 28/09/2019 00:02

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 11 28/09/2019 00:02

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 10 19/09/2019 21:52

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 9 18/09/2019 06:40

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 8 17/09/2019 01:38

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 7 28/08/2019 22:37

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 6 27/08/2019 00:04

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 5 25/08/2019 18:11

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 4 18/08/2019 19:51

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 3 13/08/2019 19:08

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 2 05/08/2019 20:44

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC Chapter 1 27/07/2019 19:58

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!