Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Kết thúc.

truyện tranh Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai
SƠ LƯỢC

Mọi người dường như không nhận ra được sự tồn tại của tôi nhưng mà tại sao Kubo-san lại...!!

 

Tác giả: Yukimori Nene

Nhóm dịch: lhmanga.net Shirotako Translation

Thể loại: Comedy Romance School Life manga

Đăng bởi: Hạt dẻ lười Trạng thái: Đã hoàn thành

Tham gia update: ‌‌‌‌‌‌‌‌namphi , Cáo Mèo

Số lượt xem: 1432146 Theo dõi: 2282

Update: 18/04/2023 18:31TỔNG HỢP (163 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 145.6: Người trong mộng 18/04/2023 18:31

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 145.5: Kén ăn 18/04/2023 18:30

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 145.4: Mát xa 18/04/2023 18:29

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 145.3: Bí mật 18/04/2023 18:29

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 145.2: Nhìn chằm chằm 18/04/2023 18:29

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 145.1: Tớ có bạn gái ư? 18/04/2023 18:28

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 144.5: Tương lai. 18/04/2023 18:27

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 144: KẾT THÚC. 08/03/2023 20:24

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 143: 07/03/2023 08:52

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 142: 05/03/2023 09:56

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 141 27/02/2023 17:36

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 140 27/02/2023 17:33

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 139 23/02/2023 22:38

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 138 12/02/2023 01:10

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 137 04/02/2023 16:14

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 136 23/01/2023 20:35

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 135 23/01/2023 20:32

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 134 17/01/2023 23:53

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 133 26/12/2022 00:13

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 132: 21/12/2022 22:57

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 131 01/12/2022 23:32

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 130 05/11/2022 12:57

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 129 28/10/2022 10:52

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 128 28/10/2022 09:31

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 127 26/10/2022 21:00

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 126 26/10/2022 09:26

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 125 25/10/2022 12:44

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 124 25/10/2022 08:24

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 123 24/10/2022 15:43

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 122 24/10/2022 14:12

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 121 24/10/2022 12:44

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 120 24/10/2022 08:08

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 119: 22/10/2022 01:12

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 118 29/09/2022 22:19

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 117: 29/09/2022 22:15

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 116 19/09/2022 23:06

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 115 07/09/2022 22:19

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chương 114 31/08/2022 06:57

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 113 21/06/2022 16:16

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 112 21/06/2022 16:16

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 111 09/06/2022 08:55

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 110 16/05/2022 10:32

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 109 01/05/2022 12:58

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 108 24/04/2022 15:18

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 107 24/04/2022 15:18

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 106 13/04/2022 18:46

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 105 13/04/2022 18:46

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 104 23/03/2022 22:28

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 103 12/03/2022 18:37

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 102 12/03/2022 18:37

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chao 101 19/02/2022 22:37

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 100 19/02/2022 22:37

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 99 19/02/2022 22:37

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 98 28/01/2022 22:41

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 97 18/01/2022 23:06

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 74.5 31/12/2021 23:23

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 60.5 31/12/2021 23:23

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 96 31/12/2021 21:27

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 60.5 31/12/2021 21:25

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 74.5 31/12/2021 21:24

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 95 20/12/2021 22:31

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 94 10/12/2021 22:26

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 93 10/12/2021 22:29

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 92 10/12/2021 22:27

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 91 22/11/2021 21:59

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 90 18/11/2021 21:16

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 89 26/10/2021 22:41

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 88 25/10/2021 23:30

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 87 11/10/2021 22:36

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 86 10/10/2021 00:16

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 85 27/09/2021 22:01

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 84 25/09/2021 09:10

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 83 13/09/2021 22:38

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 82 02/09/2021 06:26

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 81 23/08/2021 01:28

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 80 22/08/2021 05:51

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 79 22/08/2021 05:51

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 78 22/08/2021 05:51

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 77 22/08/2021 05:51

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 76 22/08/2021 05:51

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 75 22/08/2021 05:50

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 74 22/08/2021 05:50

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 73 22/08/2021 05:50

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 72 22/08/2021 05:50

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 71 22/08/2021 05:50

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 70 18/05/2021 23:53

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 69 09/05/2021 00:14

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 68 27/04/2021 03:12

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 67 21/04/2021 00:39

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 66 12/04/2021 23:58

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 65 05/04/2021 00:20

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 64 27/03/2021 09:15

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 63 20/03/2021 16:32

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 62 16/03/2021 06:33

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 61 16/03/2021 06:32

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 60 16/03/2021 06:31

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 59 16/03/2021 06:30

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 58 16/03/2021 06:29

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 57 05/02/2021 15:37

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 56 23/01/2021 04:35

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 55 08/01/2021 22:13

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 54 25/12/2020 22:05

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 53 19/12/2020 12:23

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 52 11/12/2020 22:47

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 51 05/12/2020 00:18

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 50 27/11/2020 22:28

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 49 21/11/2020 17:26

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 48.5 20/11/2020 00:18

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 48 16/11/2020 20:35

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 47 07/11/2020 01:16

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 46 26/10/2020 21:30

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 45 19/10/2020 16:00

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 44 10/10/2020 00:31

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 43 03/10/2020 00:08

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 42 25/09/2020 23:53

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 41 18/09/2020 22:09

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 40.5 13/09/2020 21:09

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 40 13/09/2020 08:47

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 39 12/09/2020 19:28

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 38 12/09/2020 14:27

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 37 03/09/2020 00:00

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 36 25/08/2020 19:09

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 35 13/08/2020 03:40

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 34 01/08/2020 01:14

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 33 28/07/2020 02:39

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 32 21/07/2020 06:29

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 31 30/06/2020 23:38

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 30 30/06/2020 23:38

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 29 24/06/2020 21:40

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 28 11/06/2020 01:35

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 27 10/06/2020 00:36

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 26 08/06/2020 22:52

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 25 04/06/2020 22:14

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 24.5 01/06/2020 07:06

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 24 25/05/2020 07:38

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 23 12/05/2020 11:31

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 22 05/05/2020 02:06

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 21 05/05/2020 02:06

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 20 08/04/2020 11:04

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 19 02/04/2020 01:48

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 18 22/03/2020 16:35

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 17.5 15/03/2020 12:37

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 17 15/03/2020 12:37

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 16 08/03/2020 23:45

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 15 01/03/2020 12:01

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 14.5 21/02/2020 23:50

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 14 21/02/2020 19:45

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 13 14/02/2020 23:14

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 12 03/02/2020 14:19

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 11 14/01/2020 15:05

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 10.5 14/01/2020 15:05

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 10 01/01/2020 18:18

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 9 17/12/2019 16:50

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 8 11/12/2019 04:18

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai Chap 7 03/12/2019 18:10

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 6 28/11/2019 20:50

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 5 20/11/2019 21:38

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 4.5 11/11/2019 16:59

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 4 11/11/2019 16:59

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 3.5 04/11/2019 17:21

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 3 04/11/2019 17:21

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 2 31/10/2019 16:28

Kubo-San Wa Boku (Mobu) Wo Yurusanai chap 1 26/10/2019 23:53

Theo dõi Shirotako tại:

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Netoge no Yome wa Onnanoko ja Nai to Omotta? Cháu Dẻ xin phép drop vì truyện vòng vo với từ sau chap 24 chẳng còn rom-com nữa nên buồn
  • truyện tranh The Story Between a Dumb Prefect and a High School Girl with an Inappropriate Skirt Length quay lại sau 6 tháng :o
  • truyện tranh Ami-chan's Diary ~
  • truyện tranh Kireina Kurokami no Takashina-san (Mushoku) to Tsukiau Koto ni Natta Chương 2 khó hiểu quá :>
  • truyện tranh Please Give Me Your Blood, I Will Serve You in Gratitude
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình