Ông Bà Hồi Xuân Update 30/08 >Chapter 177-Chạm raw<

truyện tranh Ông Bà Hồi Xuân
SƠ LƯỢC
Cầu được ước thấy. Có hai ông bà nọ ở tuổi sắp xuống lỗ bỗng hỏi nhau vu vơ muốn làm gì khi được trẻ lại, ai ngờ ngay đêm đó hai ông bà được sống lại tuổi 20 luôn. Hành trình sau này của cặp đôi oái oăm này rồi sẽ ra sao, vào đọc luôn để biết cho nóng.

Tên khác: A Story About A Granpa and Granma Returned Back to their Youth, Sống lại tuổi 20; Jiisan Baasan Wakagaeru; じいさんばあさん若返る

Tác giả: araido kagiri

Nhóm dịch: Gánh xiếc Shirotako Translation

Thể loại: Comedy Romance Seinen Fantasy

Đăng bởi: Cáo Mèo Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Nha Nha , Edelweiss Izurai , Minh Công

Số lượt xem: 1632959 Theo dõi: 2462

Update: 23/04/2023 21:54TỔNG HỢP (181 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Ông Bà Hồi Xuân Chap 169-chạm raw 23/04/2023 21:53

Ông Bà Hồi Xuân Chap 168 23/04/2023 20:27

Ông Bà Hồi Xuân Chap 167 23/04/2023 14:27

Ông Bà Hồi Xuân Chap 166 23/04/2023 13:38

Ông Bà Hồi Xuân Chap 165 23/04/2023 11:13

Ông Bà Hồi Xuân Chap 164 23/04/2023 10:45

Ông Bà Hồi Xuân Chap 163 23/04/2023 10:21

Ông Bà Hồi Xuân Chap 162 23/04/2023 09:54

Ông Bà Hồi Xuân Chap 161 18/01/2023 01:39

Ông Bà Hồi Xuân Chap 160 18/01/2023 00:42

Ông Bà Hồi Xuân Chap 159 18/01/2023 00:09

Ông Bà Hồi Xuân Chap 158 17/01/2023 23:46

Ông Bà Hồi Xuân Chap 157 17/01/2023 21:04

Ông Bà Hồi Xuân Chap 156 17/01/2023 17:30

Ông Bà Hồi Xuân Chap 155 19/10/2022 15:39

Ông Bà Hồi Xuân Chap 154 12/10/2022 15:49

Ông Bà Hồi Xuân Chap 153 02/10/2022 13:09

Ông Bà Hồi Xuân Chap 152 27/09/2022 00:31

Ông Bà Hồi Xuân Chap 151 19/09/2022 13:58

Ông Bà Hồi Xuân Chap 150 11/09/2022 21:36

Ông Bà Hồi Xuân Chap 149 03/09/2022 21:40

Ông Bà Hồi Xuân Chap 148 03/09/2022 10:12

Ông Bà Hồi Xuân Chap 147 03/09/2022 09:46

Ông Bà Hồi Xuân Chap 146 02/09/2022 23:39

Ông Bà Hồi Xuân Chap 145 02/09/2022 23:10

Ông Bà Hồi Xuân Chap 144 02/09/2022 20:47

Ông Bà Hồi Xuân Chap 143 02/09/2022 20:11

Ông Bà Hồi Xuân Chap 142 02/09/2022 19:33

Ông Bà Hồi Xuân Chap 141 02/09/2022 00:39

Ông Bà Hồi Xuân Chap 140 02/09/2022 00:06

Ông Bà Hồi Xuân Chap 139 01/09/2022 23:05

Ông Bà Hồi Xuân Chap 138 01/09/2022 22:08

Ông Bà Hồi Xuân Chap 137 01/09/2022 21:19

Ông Bà Hồi Xuân Chap 136 01/09/2022 16:37

Ông Bà Hồi Xuân Chap 135 01/09/2022 15:38

Ông Bà Hồi Xuân Chap 134 01/09/2022 14:45

Ông Bà Hồi Xuân Chap 133 31/08/2022 21:55

Ông Bà Hồi Xuân Chap 132 31/08/2022 21:08

Ông Bà Hồi Xuân Chap 131 31/08/2022 20:39

Ông Bà Hồi Xuân Chap 130 31/08/2022 16:36

Ông Bà Hồi Xuân Chap 129 31/08/2022 16:04

Ông Bà Hồi Xuân Chap 128 31/08/2022 15:18

Ông Bà Hồi Xuân Chap 127 31/08/2022 13:10

Ông Bà Hồi Xuân Chap 126 16/05/2022 00:10

Ông Bà Hồi Xuân Chap 125 15/05/2022 19:27

Ông Bà Hồi Xuân Chap 124 15/05/2022 19:08

Ông Bà Hồi Xuân Chap 123 15/05/2022 02:06

Ông Bà Hồi Xuân Chap 122 15/05/2022 01:21

Ông Bà Hồi Xuân Chap 121 14/05/2022 02:04

Ông Bà Hồi Xuân Chap 120 13/05/2022 23:31

Ông Bà Hồi Xuân Chap 119 13/05/2022 10:49

Ông Bà Hồi Xuân Chap 118 13/05/2022 10:25

Ông Bà Hồi Xuân Chap 117 12/05/2022 22:52

Ông Bà Hồi Xuân Chap 116 12/05/2022 20:34

Ông Bà Hồi Xuân Chap 115 12/05/2022 19:37

Ông Bà Hồi Xuân Chap 114 12/05/2022 16:49

Ông Bà Hồi Xuân Chap 113 12/05/2022 15:58

Ông Bà Hồi Xuân Chap 112 12/05/2022 13:26

Ông Bà Hồi Xuân Chap 111 12/05/2022 13:00

Ông Bà Hồi Xuân Chap 110 12/05/2022 12:10

Ông Bà Hồi Xuân Chap 109 12/05/2022 11:17

Ông Bà Hồi Xuân Chap 108 12/05/2022 10:26

Ông Bà Hồi Xuân Chap 107 11/05/2022 19:48

Ông Bà Hồi Xuân Chap 106 11/05/2022 19:46

Ông Bà Hồi Xuân Chap 105 11/05/2022 01:40

Ông Bà Hồi Xuân Chap 104 11/05/2022 00:30

Ông Bà Hồi Xuân Chap 103 10/05/2022 22:11

Ông Bà Hồi Xuân Chap 102 02/05/2022 20:19

Ông Bà Hồi Xuân Chap 101.5 16/04/2022 21:27

Ông Bà Hồi Xuân Chap 101 16/04/2022 18:27

Ông Bà Hồi Xuân Chap 100 13/04/2022 13:50

Ông Bà Hồi Xuân Chap 99 13/04/2022 13:17

Ông Bà Hồi Xuân Chap 98 12/04/2022 12:38

Ông Bà Hồi Xuân Chap 97 12/04/2022 12:20

Ông Bà Hồi Xuân Chap 96 09/04/2022 18:44

Ông Bà Hồi Xuân Chap 95 08/04/2022 16:29

Ông Bà Hồi Xuân Chap 94 07/04/2022 08:06

Ông Bà Hồi Xuân Chap 93 06/04/2022 23:09

Ông Bà Hồi Xuân Chap 92 thật nè ;v 06/04/2022 13:27

Ông Bà Hồi Xuân Chap 92 - 127 (Chạm raw) 01/04/2022 14:11

Ông Bà Hồi Xuân Chap 91 29/03/2022 13:26

Ông Bà Hồi Xuân Chap 90 08/02/2022 16:22

Ông Bà Hồi Xuân Chap 89 08/02/2022 16:03

Ông Bà Hồi Xuân Chap 88 27/01/2022 22:51

Ông Bà Hồi Xuân Chap 87 27/01/2022 22:50

Ông Bà Hồi Xuân Chap 86 27/01/2022 22:50

Ông Bà Hồi Xuân Chap 85 12/12/2021 20:06

Ông Bà Hồi Xuân Chap 84 12/12/2021 20:00

Ông Bà Hồi Xuân Chap 83 29/11/2021 10:05

Ông Bà Hồi Xuân Chap 82 29/11/2021 10:05

Ông Bà Hồi Xuân Chap 81 19/11/2021 21:26

Ông Bà Hồi Xuân Chap 80 19/11/2021 21:26

Ông Bà Hồi Xuân Chap 79 19/11/2021 21:26

Ông Bà Hồi Xuân Chap 78 14/11/2021 13:00

Ông Bà Hồi Xuân Chap 77 16/10/2021 11:23

Ông Bà Hồi Xuân Chap 76 16/10/2021 11:22

Ông Bà Hồi Xuân Chap 75 03/10/2021 14:12

Ông Bà Hồi Xuân Chap 74 03/10/2021 09:25

Ông Bà Hồi Xuân Chap 73 03/10/2021 09:24

Ông Bà Hồi Xuân Chap 72 03/10/2021 09:24

Ông Bà Hồi Xuân Chap 71 18/09/2021 14:10

Ông Bà Hồi Xuân Chap 70 18/09/2021 12:26

Ông Bà Hồi Xuân Chap 69 14/09/2021 08:47

Ông Bà Hồi Xuân chap 68 11/09/2021 08:33

Ông Bà Hồi Xuân chap 67 06/09/2021 09:10

Ông Bà Hồi Xuân chap 66 01/09/2021 08:15

Ông Bà Hồi Xuân chap 65 28/08/2021 10:44

Ông Bà Hồi Xuân chap 64 24/08/2021 09:25

Ông Bà Hồi Xuân chap 63 21/08/2021 11:02

Ông Bà Hồi Xuân chap 62 20/08/2021 07:52

Ông Bà Hồi Xuân chap 61 12/08/2021 18:29

Ông Bà Hồi Xuân chap 60 08/08/2021 07:16

Ông Bà Hồi Xuân chap 59 05/08/2021 07:52

Ông Bà Hồi Xuân Chap 58 29/07/2021 18:42

Ông Bà Hồi Xuân Chap 57 23/07/2021 17:06

Ông Bà Hồi Xuân Chap 56 19/07/2021 18:23

Ông Bà Hồi Xuân chap 55 14/07/2021 20:03

Ông Bà Hồi Xuân Chap 54 11/07/2021 12:31

Ông Bà Hồi Xuân Chap 53 05/07/2021 08:34

Ông Bà Hồi Xuân Chap 52 03/07/2021 08:14

Ông Bà Hồi Xuân Chap 51 02/07/2021 08:50

Ông Bà Hồi Xuân Chap 50 30/06/2021 18:41

Ông Bà Hồi Xuân Chap 49 26/06/2021 13:28

Ông Bà Hồi Xuân Chap 48 26/06/2021 13:28

Ông Bà Hồi Xuân Chap 47 24/06/2021 19:34

Ông Bà Hồi Xuân Chap 46 23/06/2021 21:50

Ông Bà Hồi Xuân Chap 45 23/06/2021 21:49

Ông Bà Hồi Xuân Chap 44 22/06/2021 11:42

Ông Bà Hồi Xuân Chap 43 22/06/2021 11:42

Ông Bà Hồi Xuân Chap 42 20/06/2021 21:30

Ông Bà Hồi Xuân Chap 41 20/06/2021 21:30

Ông Bà Hồi Xuân Chap 40 19/06/2021 22:38

Ông Bà Hồi Xuân Chap 39 19/06/2021 22:37

Ông Bà Hồi Xuân Chap 38 18/06/2021 22:09

Ông Bà Hồi Xuân Chap 37 18/06/2021 22:02

Ông Bà Hồi Xuân Chap 36 18/06/2021 21:57

Ông Bà Hồi Xuân Chap 35 18/06/2021 21:49

Ông Bà Hồi Xuân Chap 34 17/06/2021 22:09

Ông Bà Hồi Xuân Chap 33 17/06/2021 22:08

Ông Bà Hồi Xuân Chap 32 17/06/2021 22:07

Ông Bà Hồi Xuân Chap 31 17/06/2021 22:06

Ông Bà Hồi Xuân Chap 30 17/06/2021 22:05

Ông Bà Hồi Xuân Chap 29 17/06/2021 22:03

Ông Bà Hồi Xuân Chap 28 17/06/2021 21:45

Ông Bà Hồi Xuân Chap 27 17/06/2021 21:43

Ông Bà Hồi Xuân Chap 26 17/06/2021 21:41

Ông Bà Hồi Xuân Chap 25 17/06/2021 21:39

Ông Bà Hồi Xuân Chap 24 17/06/2021 21:38

Ông Bà Hồi Xuân Chap 23 17/06/2021 21:35

Ông Bà Hồi Xuân Chap 22 17/06/2021 21:34

Ông Bà Hồi Xuân Chap 21 17/06/2021 21:32

Ông Bà Hồi Xuân Chap 20 17/06/2021 21:30

Ông Bà Hồi Xuân Chap 19 17/06/2021 21:20

Ông Bà Hồi Xuân Chap 18 17/06/2021 21:16

Ông Bà Hồi Xuân Chap 17 17/06/2021 21:05

Ông Bà Hồi Xuân Chap 16 17/06/2021 21:00

Ông Bà Hồi Xuân Chap 15 17/06/2021 20:59

Ông Bà Hồi Xuân Chap 14 17/06/2021 20:57

Ông Bà Hồi Xuân Chap 13 16/06/2021 22:13

Ông Bà Hồi Xuân Chap 12: Trẻ lại rồi mà ngủ vẫn không ngon :)) 02/02/2020 23:14

Ông Bà Hồi Xuân chap 11 12/01/2020 01:35

Ông Bà Hồi Xuân chap 10 12/01/2020 01:34

Ông Bà Hồi Xuân chap 9 23/12/2019 21:18

Ông Bà Hồi Xuân chap 8 16/12/2019 13:33

Ông Bà Hồi Xuân chap 7 07/12/2019 19:48

Ông Bà Hồi Xuân chap 6 01/12/2019 03:34

Ông Bà Hồi Xuân chap 5 23/11/2019 22:14

Ông Bà Hồi Xuân chap 4 17/11/2019 03:40

Ông Bà Hồi Xuân chap 3 11/11/2019 00:46

Ông Bà Hồi Xuân chap 2 Tình địch xuất hiện !! 05/11/2019 22:24

Ông Bà Hồi Xuân chap 1 30/10/2019 01:02

 

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Monster Musume no Iru Nichijou Update 12/10  >Chapter 65<
  • truyện tranh Binetsu Kuukan [Chap 28.5 + 29]
  • truyện tranh Futago, Futagokoro [>Update 25/06<] Chapter 8
  • truyện tranh Kuroiwa Medaka ni Watashi no Kawaii ga Tsuujinai [Update 09/09] Chap 103- Vô tình chạm mặt
  • truyện tranh Oan gia chung nhà! Update 01/01  >Chapter 104.5< Ngoại truyện kỷ niệm 3 năm
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình