Ông Bà Hồi Xuân Update 30/08 >Chapter 177-Chạm raw<

truyện tranh Ông Bà Hồi Xuân
SƠ LƯỢC
Cầu được ước thấy. Có hai ông bà nọ ở tuổi sắp xuống lỗ bỗng hỏi nhau vu vơ muốn làm gì khi được trẻ lại, ai ngờ ngay đêm đó hai ông bà được sống lại tuổi 20 luôn. Hành trình sau này của cặp đôi oái oăm này rồi sẽ ra sao, vào đọc luôn để biết cho nóng.

Tên khác: A Story About A Granpa and Granma Returned Back to their Youth, Sống lại tuổi 20; Jiisan Baasan Wakagaeru; じいさんばあさん若返る

Tác giả: araido kagiri

Nhóm dịch: Gánh xiếc Shirotako Translation

Thể loại: Comedy Romance Seinen Fantasy

Đăng bởi: Cáo Mèo Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Nha Nha , Edelweiss Izurai , Minh Công

Số lượt xem: 1695597 Theo dõi: 2471

Update: 23/04/2023 21:54TỔNG HỢP (181 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Ông Bà Hồi Xuân Chap 169-chạm raw 23/04/2023

Ông Bà Hồi Xuân Chap 168 23/04/2023

Ông Bà Hồi Xuân Chap 167 23/04/2023

Ông Bà Hồi Xuân Chap 166

Ông Bà Hồi Xuân Chap 165

Ông Bà Hồi Xuân Chap 164

Ông Bà Hồi Xuân Chap 163

Ông Bà Hồi Xuân Chap 162

Ông Bà Hồi Xuân Chap 161

Ông Bà Hồi Xuân Chap 160

Ông Bà Hồi Xuân Chap 159

Ông Bà Hồi Xuân Chap 158

Ông Bà Hồi Xuân Chap 157

Ông Bà Hồi Xuân Chap 156

Ông Bà Hồi Xuân Chap 155

Ông Bà Hồi Xuân Chap 154

Ông Bà Hồi Xuân Chap 153

Ông Bà Hồi Xuân Chap 152

Ông Bà Hồi Xuân Chap 151

Ông Bà Hồi Xuân Chap 150

Ông Bà Hồi Xuân Chap 149

Ông Bà Hồi Xuân Chap 148

Ông Bà Hồi Xuân Chap 147

Ông Bà Hồi Xuân Chap 146

Ông Bà Hồi Xuân Chap 145

Ông Bà Hồi Xuân Chap 144

Ông Bà Hồi Xuân Chap 143

Ông Bà Hồi Xuân Chap 142

Ông Bà Hồi Xuân Chap 141

Ông Bà Hồi Xuân Chap 140

Ông Bà Hồi Xuân Chap 139

Ông Bà Hồi Xuân Chap 138

Ông Bà Hồi Xuân Chap 137

Ông Bà Hồi Xuân Chap 136

Ông Bà Hồi Xuân Chap 135

Ông Bà Hồi Xuân Chap 134

Ông Bà Hồi Xuân Chap 133

Ông Bà Hồi Xuân Chap 132

Ông Bà Hồi Xuân Chap 131

Ông Bà Hồi Xuân Chap 130

Ông Bà Hồi Xuân Chap 129

Ông Bà Hồi Xuân Chap 128

Ông Bà Hồi Xuân Chap 127

Ông Bà Hồi Xuân Chap 126

Ông Bà Hồi Xuân Chap 125

Ông Bà Hồi Xuân Chap 124

Ông Bà Hồi Xuân Chap 123

Ông Bà Hồi Xuân Chap 122

Ông Bà Hồi Xuân Chap 121

Ông Bà Hồi Xuân Chap 120

Ông Bà Hồi Xuân Chap 119

Ông Bà Hồi Xuân Chap 118

Ông Bà Hồi Xuân Chap 117

Ông Bà Hồi Xuân Chap 116

Ông Bà Hồi Xuân Chap 115

Ông Bà Hồi Xuân Chap 114

Ông Bà Hồi Xuân Chap 113

Ông Bà Hồi Xuân Chap 112

Ông Bà Hồi Xuân Chap 111

Ông Bà Hồi Xuân Chap 110

Ông Bà Hồi Xuân Chap 109

Ông Bà Hồi Xuân Chap 108

Ông Bà Hồi Xuân Chap 107

Ông Bà Hồi Xuân Chap 106

Ông Bà Hồi Xuân Chap 105

Ông Bà Hồi Xuân Chap 104

Ông Bà Hồi Xuân Chap 103

Ông Bà Hồi Xuân Chap 102

Ông Bà Hồi Xuân Chap 101.5

Ông Bà Hồi Xuân Chap 101

Ông Bà Hồi Xuân Chap 100

Ông Bà Hồi Xuân Chap 99

Ông Bà Hồi Xuân Chap 98

Ông Bà Hồi Xuân Chap 97

Ông Bà Hồi Xuân Chap 96

Ông Bà Hồi Xuân Chap 95

Ông Bà Hồi Xuân Chap 94

Ông Bà Hồi Xuân Chap 93

Ông Bà Hồi Xuân Chap 92 thật nè ;v

Ông Bà Hồi Xuân Chap 92 - 127 (Chạm raw)

Ông Bà Hồi Xuân Chap 91

Ông Bà Hồi Xuân Chap 90

Ông Bà Hồi Xuân Chap 89

Ông Bà Hồi Xuân Chap 88

Ông Bà Hồi Xuân Chap 87

Ông Bà Hồi Xuân Chap 86

Ông Bà Hồi Xuân Chap 85

Ông Bà Hồi Xuân Chap 84

Ông Bà Hồi Xuân Chap 83

Ông Bà Hồi Xuân Chap 82

Ông Bà Hồi Xuân Chap 81

Ông Bà Hồi Xuân Chap 80

Ông Bà Hồi Xuân Chap 79

Ông Bà Hồi Xuân Chap 78

Ông Bà Hồi Xuân Chap 77

Ông Bà Hồi Xuân Chap 76

Ông Bà Hồi Xuân Chap 75

Ông Bà Hồi Xuân Chap 74

Ông Bà Hồi Xuân Chap 73

Ông Bà Hồi Xuân Chap 72

Ông Bà Hồi Xuân Chap 71

Ông Bà Hồi Xuân Chap 70

Ông Bà Hồi Xuân Chap 69

Ông Bà Hồi Xuân chap 68

Ông Bà Hồi Xuân chap 67

Ông Bà Hồi Xuân chap 66

Ông Bà Hồi Xuân chap 65

Ông Bà Hồi Xuân chap 64

Ông Bà Hồi Xuân chap 63

Ông Bà Hồi Xuân chap 62

Ông Bà Hồi Xuân chap 61

Ông Bà Hồi Xuân chap 60

Ông Bà Hồi Xuân chap 59

Ông Bà Hồi Xuân Chap 58

Ông Bà Hồi Xuân Chap 57

Ông Bà Hồi Xuân Chap 56

Ông Bà Hồi Xuân chap 55

Ông Bà Hồi Xuân Chap 54

Ông Bà Hồi Xuân Chap 53

Ông Bà Hồi Xuân Chap 52

Ông Bà Hồi Xuân Chap 51

Ông Bà Hồi Xuân Chap 50

Ông Bà Hồi Xuân Chap 49

Ông Bà Hồi Xuân Chap 48

Ông Bà Hồi Xuân Chap 47

Ông Bà Hồi Xuân Chap 46

Ông Bà Hồi Xuân Chap 45

Ông Bà Hồi Xuân Chap 44

Ông Bà Hồi Xuân Chap 43

Ông Bà Hồi Xuân Chap 42

Ông Bà Hồi Xuân Chap 41

Ông Bà Hồi Xuân Chap 40

Ông Bà Hồi Xuân Chap 39

Ông Bà Hồi Xuân Chap 38

Ông Bà Hồi Xuân Chap 37

Ông Bà Hồi Xuân Chap 36

Ông Bà Hồi Xuân Chap 35

Ông Bà Hồi Xuân Chap 34

Ông Bà Hồi Xuân Chap 33

Ông Bà Hồi Xuân Chap 32

Ông Bà Hồi Xuân Chap 31

Ông Bà Hồi Xuân Chap 30

Ông Bà Hồi Xuân Chap 29

Ông Bà Hồi Xuân Chap 28

Ông Bà Hồi Xuân Chap 27

Ông Bà Hồi Xuân Chap 26

Ông Bà Hồi Xuân Chap 25

Ông Bà Hồi Xuân Chap 24

Ông Bà Hồi Xuân Chap 23

Ông Bà Hồi Xuân Chap 22

Ông Bà Hồi Xuân Chap 21

Ông Bà Hồi Xuân Chap 20

Ông Bà Hồi Xuân Chap 19

Ông Bà Hồi Xuân Chap 18

Ông Bà Hồi Xuân Chap 17

Ông Bà Hồi Xuân Chap 16

Ông Bà Hồi Xuân Chap 15

Ông Bà Hồi Xuân Chap 14

Ông Bà Hồi Xuân Chap 13

Ông Bà Hồi Xuân Chap 12: Trẻ lại rồi mà ngủ vẫn không ngon :))

Ông Bà Hồi Xuân chap 11

Ông Bà Hồi Xuân chap 10

Ông Bà Hồi Xuân chap 9

Ông Bà Hồi Xuân chap 8

Ông Bà Hồi Xuân chap 7

Ông Bà Hồi Xuân chap 6

Ông Bà Hồi Xuân chap 5

Ông Bà Hồi Xuân chap 4

Ông Bà Hồi Xuân chap 3

Ông Bà Hồi Xuân chap 2 Tình địch xuất hiện !!

Ông Bà Hồi Xuân chap 1

 

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Monster Musume no Iru Nichijou Update 12/10  >Chapter 65<
  • truyện tranh Binetsu Kuukan [Chap 30]
  • truyện tranh Futago, Futagokoro [>Update 25/06<] Chapter 8
  • truyện tranh Kuroiwa Medaka ni Watashi no Kawaii ga Tsuujinai [Update 09/09] Chap 103- Vô tình chạm mặt
  • truyện tranh Oan gia chung nhà! Update 01/01  >Chapter 104.5< Ngoại truyện kỷ niệm 3 năm
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình