KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN [>Update 15/09<] chapter 106

truyện tranh KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN
SƠ LƯỢC

Vừa làm nhân vật phản diện Lăng Thần vừa làm anh hùng Diệp Tử Mộ, có đến mấy chục năm tình cảm gút mắc... Đương nhiên, là đều muốn đánh bại đối phương cái chủng loại kia cừu thị! Nhưng mà, ngoài ý muốn khởi động thiết lập lại khóa để Lăng Thần về tới mười bảy tuổi! Đây quả thực là cơ hội trời cho a! Thừa dịp anh hùng chưa lớn lên, đương nhiên là trước phải nhổ cỏ tận gốc!

Thể loại: Action Manhua Mystery

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 435342 Theo dõi: 635

Update: 15/09/2021 02:50TỔNG HỢP (119 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 106 15/09/2021 02:50

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 105 15/09/2021 02:50

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 104 15/09/2021 02:50

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 103 19/07/2021 16:21

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 102 05/07/2021 00:10

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 101 05/07/2021 00:09

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 100 05/07/2021 00:09

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 99 02/06/2021 13:11

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 98 02/06/2021 13:11

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 97 02/06/2021 13:11

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 96 08/05/2021 01:08

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 95 08/05/2021 01:08

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 94 08/05/2021 01:08

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 93 15/04/2021 19:34

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 92 01/04/2021 14:17

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 91 24/03/2021 17:48

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 90 16/03/2021 18:28

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 89 08/03/2021 18:39

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 88 03/03/2021 22:48

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 87 01/03/2021 12:58

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 86 01/03/2021 12:58

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 85 06/02/2021 20:31

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 84 02/02/2021 16:04

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 83 02/02/2021 16:04

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 82 24/01/2021 19:22

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 81 10/01/2021 10:11

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 80 31/12/2020 00:26

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 79 21/12/2020 23:31

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 78 13/12/2020 08:00

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 77 05/12/2020 21:29

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 76 05/12/2020 21:29

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 75 05/12/2020 21:27

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 74 05/12/2020 21:27

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 73 09/11/2020 17:50

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 72 03/11/2020 13:04

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 71 26/10/2020 00:58

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 70 20/10/2020 21:11

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 69.5 14/10/2020 04:33

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 69 08/10/2020 14:07

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 68 08/10/2020 14:07

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 67 20/09/2020 16:26

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 66 20/09/2020 16:26

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 65 20/09/2020 16:25

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 64 02/09/2020 04:16

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 63 24/08/2020 15:29

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 62 17/08/2020 13:35

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 61 13/08/2020 18:34

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 60 27/07/2020 19:41

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 59 24/07/2020 07:47

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 58 14/07/2020 20:27

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 57 10/07/2020 19:17

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 56 03/07/2020 02:47

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 55 03/07/2020 02:47

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 54 03/07/2020 02:46

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 53 03/07/2020 02:46

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 52 03/07/2020 02:46

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 51 03/07/2020 02:46

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 50 03/07/2020 02:46

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 49 03/07/2020 02:46

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 48 03/07/2020 02:46

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 47 03/07/2020 02:46

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 46 03/07/2020 02:46

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 45 03/07/2020 02:46

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 44 03/07/2020 02:46

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 43 03/07/2020 02:46

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 42 03/07/2020 02:46

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 41 03/07/2020 02:46

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 40 03/07/2020 02:45

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 39 03/07/2020 02:45

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 38 03/07/2020 02:45

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 37 03/07/2020 02:45

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 36 03/07/2020 02:45

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 35 03/07/2020 02:45

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 34.5 03/07/2020 02:45

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 34 03/07/2020 02:45

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 33.5 03/07/2020 02:45

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 33 03/07/2020 02:45

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 32.5 03/07/2020 02:45

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 32 03/07/2020 02:45

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 31.5 02/07/2020 18:02

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 31 30/06/2020 09:52

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 30.5 27/06/2020 21:22

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 30 26/06/2020 03:29

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 29.5 24/06/2020 07:27

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 29 21/06/2020 22:17

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 28.5 20/06/2020 11:13

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 28 18/06/2020 05:12

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 27 19/05/2020 21:50

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 26.5 11/05/2020 11:17

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 26 08/05/2020 23:33

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 25 06/05/2020 21:38

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 24 04/05/2020 20:34

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 23 24/04/2020 23:34

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 22 22/04/2020 21:26

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 21 20/04/2020 21:57

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 20 18/04/2020 20:02

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 19 16/04/2020 18:57

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 18 14/04/2020 19:36

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 17.5 13/04/2020 03:47

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 17 10/04/2020 18:32

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 16 08/04/2020 19:05

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 15 06/04/2020 20:33

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 14 05/04/2020 10:26

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 13.5 03/04/2020 12:03

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 13 01/04/2020 11:18

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 12 30/03/2020 13:29

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 11 28/03/2020 11:41

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 10 26/03/2020 13:08

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 9 24/03/2020 13:45

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 8 22/03/2020 10:54

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 7 21/03/2020 04:18

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 6 18/03/2020 10:43

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 5.5 14/03/2020 10:42

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 5 12/03/2020 12:39

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 4 03/01/2020 08:31

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 3 26/12/2019 23:28

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 2.5 23/12/2019 22:31

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN chapter 2 13/12/2019 22:00

KHỞI TẠO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Chapter 1 06/12/2019 15:39

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!