CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI [>Update 16/09<] Chapter 102

truyện tranh CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI
SƠ LƯỢC

Kim Vô Túc - sinh viên đại học, làm ông chủ của một cửa hàng mua hộ đồ nước ngoài (hàng xách tay) nhưng không may bị cảnh quan bắt hàng khi vừa mới đặt chân xuống sân bay. vỡ nợ, hắn phải gán nợ căn nhà cũ nếu không muốn bị *thiến*. cơ duyên trùng hợp khi hắn vô tình bước chân vào căn phòng của ông nội ngày xưa và được truyền tống tới thiên giới. tại đây, cùng với nhiều cơ duyên khác, hắn đã mở ra một tiệm buôn bán thông tam giới. Hãy xem cách hắn thể hiện bản lĩnh của mình trong bộ truyện này nhé./n/hắn ta mắc nợ một người không nên mắc nợ, nhưng mà nhờ có cơ duyên mà lên thiên đình, sau đó...

Thể loại: Manhua Martial Arts

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 105953 Theo dõi: 142

Update: 16/09/2020 17:25

TỔNG HỢP (104 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 102 16/09/2020 17:25

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 101 14/09/2020 16:53

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 100 14/09/2020 02:26

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 99 11/09/2020 10:37

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 98 06/09/2020 13:05

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 97 03/09/2020 14:16

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 96 29/08/2020 19:13

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 95 27/08/2020 09:47

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 94 24/08/2020 00:15

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 93 24/08/2020 00:15

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 92 24/08/2020 00:15

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 91 24/08/2020 00:15

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 90 24/08/2020 00:15

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 89 24/08/2020 00:15

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 88 24/08/2020 00:15

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 87 24/08/2020 00:15

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 86 24/08/2020 00:15

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 85 24/08/2020 00:15

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 84 24/08/2020 00:14

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 83 24/08/2020 00:14

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 82 24/08/2020 00:14

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 81 24/08/2020 00:14

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 80 24/08/2020 00:14

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 79 24/08/2020 00:14

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 78 24/08/2020 00:14

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 77 24/08/2020 00:14

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 76 24/08/2020 00:14

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 75 24/08/2020 00:14

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 74 24/08/2020 00:14

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 73 24/08/2020 00:14

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 72 24/08/2020 00:13

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 71 24/08/2020 00:13

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 70 24/08/2020 00:13

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 69 24/08/2020 00:13

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 68 24/08/2020 00:13

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 67 24/08/2020 00:13

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 66 24/08/2020 00:13

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 65 24/08/2020 00:13

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 64 24/08/2020 00:13

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 63 24/08/2020 00:13

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 62 24/08/2020 00:13

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 61 24/08/2020 00:13

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 60 24/08/2020 00:12

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 59 24/08/2020 00:12

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 58 23/08/2020 23:40

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 57 23/08/2020 23:40

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 56 23/08/2020 23:40

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 55 23/08/2020 23:40

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 54 23/08/2020 23:39

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI chapter 53 17/06/2020 20:07

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI chapter 52 14/06/2020 03:46

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI chapter 51 14/06/2020 03:46

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI chapter 50 11/06/2020 09:09

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI chapter 49 08/06/2020 22:39

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI chapter 48 05/06/2020 09:15

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI chapter 47 05/06/2020 09:15

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI chapter 46 01/06/2020 19:27

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI chapter 45 30/05/2020 22:51

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI chapter 44 27/05/2020 19:46

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 43 25/05/2020 09:47

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 42 22/05/2020 11:26

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 41 19/05/2020 21:01

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 40 16/05/2020 23:09

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 39 13/05/2020 23:37

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 38 13/05/2020 23:37

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 37 13/05/2020 23:37

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI chapter 36 14/06/2020 07:27

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 36 13/05/2020 23:37

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI chapter 35 14/06/2020 07:26

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI chapter 34 14/06/2020 07:26

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI chapter 33 14/06/2020 07:26

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI chapter 32 14/06/2020 07:26

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI chapter 31 14/06/2020 07:26

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI chapter 30 14/06/2020 07:26

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI chapter 29 14/06/2020 07:25

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI chapter 28 14/06/2020 07:25

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI chapter 27 14/06/2020 07:25

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 26 13/05/2020 23:37

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 25 12/05/2020 12:04

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 24 12/05/2020 12:04

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 23 12/05/2020 12:04

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 22 12/05/2020 12:04

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 21 12/05/2020 12:04

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 20 08/05/2020 20:40

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 19 08/05/2020 20:40

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 18 06/05/2020 22:15

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 17 06/05/2020 22:15

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 16 06/05/2020 22:15

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 15 03/05/2020 23:36

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 14 30/04/2020 22:25

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 13 29/04/2020 19:34

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 12 25/04/2020 15:44

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 11 20/04/2020 22:43

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 10 16/04/2020 23:04

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 9 11/04/2020 23:19

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 8 04/04/2020 23:09

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 7 28/03/2020 21:05

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 6 21/03/2020 04:57

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 5 16/03/2020 13:47

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 4 16/03/2020 13:47

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 3 16/03/2020 13:46

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 2 16/03/2020 13:46

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 1 16/03/2020 13:46

CỬA HÀNG THÔNG THIÊN GIỚI Chapter 0 16/03/2020 13:46

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!