Thanh Đế Truyện [>Update 23/09<] chương 145

truyện tranh Thanh Đế Truyện
SƠ LƯỢC

Học sinh Vạn Thanh thuộc hệ khảo cổ, phát hiện di chỉ của thượng cổ địa phủ tại núi Côn Luân, thân thể sinh ra biến dị. Bởi vậy trong lúc vô tình bị cuốn vào một cuộc chiến tranh vạn cổ kéo dài, xuyên không vào tinh vực bắc đẩu. Tại đây Vạn Thanh thu hoạch được truyền thừa tiên khí, nghịch thiên chiến phạt, ngăn cản hắc ám náo động vũ trụ, từng bước trở thành đi lên thành đại đế yêu tộc...

 

Thể loại: Action Adventure Manhua Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 135769 Theo dõi: 122

Update: 23/09/2021 22:04TỔNG HỢP (146 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Thanh Đế Truyện chương 145 23/09/2021 22:00

Thanh Đế Truyện chương 144 23/09/2021 22:00

Thanh Đế Truyện chương 142 15/09/2021 05:54

Thanh Đế Truyện chương 141 12/09/2021 00:02

Thanh Đế Truyện chương 140 04/09/2021 01:36

Thanh Đế Truyện chương 139 04/09/2021 01:36

Thanh Đế Truyện chương 138 28/08/2021 22:04

Thanh Đế Truyện chương 137 26/08/2021 08:36

Thanh Đế Truyện chương 136 21/08/2021 05:44

Thanh Đế Truyện chương 135 21/08/2021 05:43

Thanh Đế Truyện chương 134 18/08/2021 03:44

Thanh Đế Truyện chương 133 18/08/2021 03:43

Thanh Đế Truyện chương 132 10/08/2021 11:46

Thanh Đế Truyện chương 131 10/08/2021 11:46

Thanh Đế Truyện chương 130 10/08/2021 11:45

Thanh Đế Truyện chương 129 30/07/2021 06:52

Thanh Đế Truyện chương 128 25/07/2021 09:52

Thanh Đế Truyện chương 127 25/07/2021 09:52

Thanh Đế Truyện chương 126 22/07/2021 23:02

Thanh Đế Truyện chương 125 17/07/2021 09:12

Thanh Đế Truyện chương 124 13/07/2021 19:53

Thanh Đế Truyện chương 123 10/07/2021 18:51

Thanh Đế Truyện chương 122 06/07/2021 22:53

Thanh Đế Truyện chương 121 04/07/2021 18:30

Thanh Đế Truyện chương 120 04/07/2021 18:30

Thanh Đế Truyện chương 119 25/06/2021 21:02

Thanh Đế Truyện chương 118 22/06/2021 23:50

Thanh Đế Truyện chương 117 18/06/2021 22:38

Thanh Đế Truyện chương 116 14/06/2021 17:12

Thanh Đế Truyện chương 115 14/06/2021 17:12

Thanh Đế Truyện chương 114 13/06/2021 22:30

Thanh Đế Truyện chương 113 11/06/2021 14:31

Thanh Đế Truyện chương 112 11/06/2021 14:30

Thanh Đế Truyện chương 111 11/06/2021 14:30

Thanh Đế Truyện chương 110 11/06/2021 14:30

Thanh Đế Truyện chương 109 10/06/2021 14:05

Thanh Đế Truyện chương 108 10/06/2021 05:39

Thanh Đế Truyện chương 107 07/06/2021 08:56

Thanh Đế Truyện chương 106 07/06/2021 08:55

Thanh Đế Truyện chương 105 07/06/2021 08:55

Thanh Đế Truyện chương 104 07/06/2021 08:55

Thanh Đế Truyện chương 103 07/06/2021 08:55

Thanh Đế Truyện chương 102 06/06/2021 14:10

Thanh Đế Truyện chương 101 06/06/2021 14:09

Thanh Đế Truyện chương 100 06/06/2021 14:09

Thanh Đế Truyện chương 99 05/06/2021 23:20

Thanh Đế Truyện chương 98 05/06/2021 23:20

Thanh Đế Truyện chương 97 04/06/2021 23:58

Thanh Đế Truyện chương 96 04/06/2021 23:58

Thanh Đế Truyện chương 95 04/06/2021 23:58

Thanh Đế Truyện chương 94 04/06/2021 23:58

Thanh Đế Truyện chương 93 04/06/2021 23:58

Thanh Đế Truyện chương 92 04/06/2021 23:58

Thanh Đế Truyện chương 91 04/06/2021 08:39

Thanh Đế Truyện chương 90 03/06/2021 19:14

Thanh Đế Truyện chương 89 03/06/2021 19:14

Thanh Đế Truyện chương 88 03/06/2021 19:14

Thanh Đế Truyện chương 87 02/06/2021 17:08

Thanh Đế Truyện chương 86 02/06/2021 17:08

Thanh Đế Truyện chương 85 02/06/2021 17:08

Thanh Đế Truyện chương 84 02/06/2021 15:59

Thanh Đế Truyện chương 83 02/06/2021 15:59

Thanh Đế Truyện chương 82 02/06/2021 15:59

Thanh Đế Truyện chương 81 02/06/2021 15:59

Thanh Đế Truyện chương 80 02/06/2021 15:59

Thanh Đế Truyện chương 79 02/06/2021 03:54

Thanh Đế Truyện chương 78 02/06/2021 03:54

Thanh Đế Truyện chương 77 30/05/2021 12:48

Thanh Đế Truyện chương 76 30/05/2021 12:48

Thanh Đế Truyện chương 75 30/05/2021 12:48

Thanh Đế Truyện chương 74.5 30/05/2021 12:48

Thanh Đế Truyện chương 74 01/02/2021 19:01

Thanh Đế Truyện Chương 73 29/01/2021 13:10

Thanh Đế Truyện chương 72 24/01/2021 18:49

Thanh Đế Truyện chương 71 24/01/2021 18:49

Thanh Đế Truyện chương 70 16/01/2021 22:06

Thanh Đế Truyện chương 69 14/01/2021 22:13

Thanh Đế Truyện chương 68 13/01/2021 23:29

Thanh Đế Truyện chương 67 13/01/2021 23:29

Thanh Đế Truyện chương 66 13/01/2021 23:29

Thanh Đế Truyện chương 65 13/01/2021 23:28

Thanh Đế Truyện chương 64 13/01/2021 23:28

Thanh Đế Truyện chương 63 13/01/2021 23:28

Thanh Đế Truyện chương 62 13/01/2021 23:28

Thanh Đế Truyện chương 61 13/01/2021 23:28

Thanh Đế Truyện chương 60 13/01/2021 23:28

Thanh Đế Truyện chương 59 13/01/2021 23:28

Thanh Đế Truyện chương 58 13/01/2021 23:28

Thanh Đế Truyện chương 57 13/01/2021 23:28

Thanh Đế Truyện Chương 56 05/12/2020 20:58

Thanh Đế Truyện Chương 55 01/12/2020 22:44

Thanh Đế Truyện Chương 54 29/11/2020 05:15

Thanh Đế Truyện Chương 53 25/11/2020 03:08

Thanh Đế Truyện Chương 52 25/11/2020 03:08

Thanh Đế Truyện Chương 51 17/11/2020 22:28

Thanh Đế Truyện Chương 50 14/11/2020 18:46

Thanh Đế Truyện Chương 49 13/11/2020 18:00

Thanh Đế Truyện Chương 48 07/11/2020 17:06

Thanh Đế Truyện Chương 47 07/11/2020 17:05

Thanh Đế Truyện Chương 46 04/11/2020 22:11

Thanh Đế Truyện Chương 45 04/11/2020 22:11

Thanh Đế Truyện Chương 44 27/10/2020 16:04

Thanh Đế Truyện Chương 43 22/10/2020 14:04

Thanh Đế Truyện Chương 42 17/10/2020 13:32

Thanh Đế Truyện Chương 41 15/10/2020 21:04

Thanh Đế Truyện Chương 40 09/10/2020 21:14

Thanh Đế Truyện Chương 39 09/10/2020 21:14

Thanh Đế Truyện Chương 38 09/10/2020 21:13

Thanh Đế Truyện Chương 37 09/10/2020 21:13

Thanh Đế Truyện Chương 36 09/10/2020 21:13

Thanh Đế Truyện Chương 35 03/10/2020 14:41

Thanh Đế Truyện Chương 34 18/09/2020 17:29

Thanh Đế Truyện Chương 33 17/09/2020 23:08

Thanh Đế Truyện Chương 32 05/09/2020 12:56

Thanh Đế Truyện Chương 31 31/08/2020 18:29

Thanh Đế Truyện Chương 30 30/08/2020 21:54

Thanh Đế Truyện Chương 29 16/08/2020 21:50

Thanh Đế Truyện Chương 28 14/08/2020 17:21

Thanh Đế Truyện Chương 27 14/08/2020 17:20

Thanh Đế Truyện Chương 26 14/08/2020 17:20

Thanh Đế Truyện Chương 25 14/08/2020 17:20

Thanh Đế Truyện Chương 24 14/08/2020 17:20

Thanh Đế Truyện Chương 23 14/08/2020 17:20

Thanh Đế Truyện Chương 22 14/08/2020 17:20

Thanh Đế Truyện Chương 21 14/08/2020 17:19

Thanh Đế Truyện Chương 20 14/08/2020 17:19

Thanh Đế Truyện Chương 19 14/08/2020 17:19

Thanh Đế Truyện Chương 18 14/08/2020 17:19

Thanh Đế Truyện Chương 17 14/08/2020 17:19

Thanh Đế Truyện Chương 16 14/08/2020 17:19

Thanh Đế Truyện Chương 15 14/08/2020 17:19

Thanh Đế Truyện Chương 14 14/08/2020 17:18

Thanh Đế Truyện Chương 13 14/08/2020 17:18

Thanh Đế Truyện Chương 12 14/08/2020 17:18

Thanh Đế Truyện Chương 11 14/08/2020 17:18

Thanh Đế Truyện Chương 10 14/08/2020 17:18

Thanh Đế Truyện Chương 9 14/08/2020 17:18

Thanh Đế Truyện Chương 8 14/08/2020 17:17

Thanh Đế Truyện Chương 7 14/08/2020 17:17

Thanh Đế Truyện Chương 6 14/08/2020 17:17

Thanh Đế Truyện Chương 5 14/08/2020 17:17

Thanh Đế Truyện Chương 4 26/04/2020 15:32

Thanh Đế Truyện Chương 3 01/04/2020 15:25

Thanh Đế Truyện Chương 2 01/04/2020 14:49

Thanh Đế Truyện Chương 1 31/03/2020 11:14

Thanh Đế Truyện Chương 0 31/03/2020 11:14

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!