GIẢN GIỚI [>Update 09/05<] chapter 131

truyện tranh GIẢN GIỚI
SƠ LƯỢC

Bộ truyện nói về 1 thế giới mà mỗi người đều có 1 linh hồn hộ vệ ( chiến linh ). một người anh hùng bị ghép tội phản bội thế giới phải ruồng bỏ gia đình, khiến cho gia đình phải chịu sự xỉ nhục của xã hội, con của người anh hùng đó (main) tình cờ lại sỡ hữu một chiến linh siêu mạnh. Nhờ sự giúp đỡ của thủ lĩnh team chiến linh mạnh nhất bấy giờ , main đã được gia nhập vào học viện cũ của cha . ai ngờ đâu đây là 1 học viện khủng bố , nơi không có bất kỳ quy tắc nào . hãy cùng theo dõi hành trình của main nhé

Thể loại: Action Manhua

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 566342 Theo dõi: 412

Update: 09/05/2021 20:05TỔNG HỢP (195 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

GIẢN GIỚI chapter 131 09/05/2021 20:05

GIẢN GIỚI chapter 130 01/05/2021 16:07

GIẢN GIỚI chapter 129 27/04/2021 03:19

GIẢN GIỚI chapter 128 19/04/2021 20:23

GIẢN GIỚI chapter 127 14/04/2021 18:43

GIẢN GIỚI chapter 126 05/04/2021 01:14

GIẢN GIỚI chapter 125 27/03/2021 23:47

GIẢN GIỚI chapter 124 23/03/2021 18:40

GIẢN GIỚI chapter 123 13/03/2021 05:38

GIẢN GIỚI chapter 122 07/03/2021 13:11

GIẢN GIỚI chapter 121 27/02/2021 13:28

GIẢN GIỚI chapter 120 21/02/2021 17:31

GIẢN GIỚI chapter 119 19/02/2021 12:04

GIẢN GIỚI chapter 118 07/02/2021 23:19

GIẢN GIỚI chapter 117 31/01/2021 17:02

GIẢN GIỚI chapter 116 22/01/2021 22:22

GIẢN GIỚI chapter 115 15/01/2021 20:00

GIẢN GIỚI chapter 114 10/01/2021 10:08

GIẢN GIỚI chapter 113 03/01/2021 13:00

GIẢN GIỚI chapter 112 26/12/2020 23:37

GIẢN GIỚI chapter 111 23/12/2020 22:25

GIẢN GIỚI chapter 110 12/12/2020 17:48

GIẢN GIỚI chapter 109 06/12/2020 08:35

GIẢN GIỚI chapter 108 02/12/2020 00:44

GIẢN GIỚI chapter 107 02/12/2020 00:44

GIẢN GIỚI Chapter 106 14/11/2020 05:45

GIẢN GIỚI Chapter 105 06/11/2020 20:08

GIẢN GIỚI Chapter 104 05/11/2020 20:53

GIẢN GIỚI Chapter 103 29/10/2020 15:26

GIẢN GIỚI Chapter 102 21/10/2020 15:22

GIẢN GIỚI Chapter 101 14/10/2020 20:24

GIẢN GIỚI Chapter 100 06/10/2020 20:44

GIẢN GIỚI Chapter 99 29/09/2020 23:23

GIẢN GIỚI Chapter 98 19/09/2020 22:27

GIẢN GIỚI Chapter 97 12/09/2020 22:59

GIẢN GIỚI Chapter 96 05/09/2020 18:17

GIẢN GIỚI Chapter 95 29/08/2020 10:03

GIẢN GIỚI Chapter 94 29/08/2020 10:03

GIẢN GIỚI Chapter 93 17/08/2020 16:15

GIẢN GIỚI Chapter 92 17/08/2020 16:15

GIẢN GIỚI Chapter 91 09/08/2020 00:16

GIẢN GIỚI Chapter 90 05/08/2020 08:01

GIẢN GIỚI Chapter 89 26/07/2020 01:20

GIẢN GIỚI Chapter 88 19/07/2020 08:02

GIẢN GIỚI Chapter 87 12/07/2020 20:41

GIẢN GIỚI Chapter 86 06/07/2020 16:43

GIẢN GIỚI Chapter 85 27/06/2020 19:41

GIẢN GIỚI Chapter 84 22/06/2020 02:39

GIẢN GIỚI Chapter 83 15/06/2020 23:10

GIẢN GIỚI Chapter 82 13/06/2020 01:23

GIẢN GIỚI Chapter 81 13/06/2020 01:23

GIẢN GIỚI Chapter 80 25/05/2020 14:38

GIẢN GIỚI Chapter 79 22/05/2020 13:20

GIẢN GIỚI Chapter 78 22/05/2020 13:20

GIẢN GIỚI Chapter 77 22/05/2020 13:20

GIẢN GIỚI Chapter 76 22/05/2020 13:20

GIẢN GIỚI Chapter 75 22/05/2020 13:19

GIẢN GIỚI Chapter 74 22/05/2020 13:19

GIẢN GIỚI Chapter 73 22/05/2020 13:19

GIẢN GIỚI Chapter 72.2 22/05/2020 13:19

GIẢN GIỚI Chapter 72 22/05/2020 13:19

GIẢN GIỚI Chapter 71.2 22/05/2020 13:19

GIẢN GIỚI Chapter 71 22/05/2020 13:19

GIẢN GIỚI Chapter 70 22/05/2020 13:18

GIẢN GIỚI Chapter 69.2 22/05/2020 13:18

GIẢN GIỚI Chapter 69 22/05/2020 13:18

GIẢN GIỚI Chapter 68.2 22/05/2020 13:18

GIẢN GIỚI Chapter 68 22/05/2020 13:18

GIẢN GIỚI Chapter 67 22/05/2020 13:18

GIẢN GIỚI Chapter 66 22/05/2020 13:18

GIẢN GIỚI Chapter 65 22/05/2020 13:18

GIẢN GIỚI Chapter 64 22/05/2020 13:18

GIẢN GIỚI Chapter 63 22/05/2020 13:17

GIẢN GIỚI Chapter 62 22/05/2020 13:17

GIẢN GIỚI Chapter 61 22/05/2020 13:17

GIẢN GIỚI Chapter 60 22/05/2020 13:17

GIẢN GIỚI Chapter 59 22/05/2020 13:17

GIẢN GIỚI Chapter 58 22/05/2020 13:17

GIẢN GIỚI Chapter 57 22/05/2020 13:17

GIẢN GIỚI Chapter 56.2 22/05/2020 13:17

GIẢN GIỚI Chapter 56 22/05/2020 13:17

GIẢN GIỚI Chapter 55.2 22/05/2020 13:17

GIẢN GIỚI Chapter 55 22/05/2020 13:16

GIẢN GIỚI Chapter 54.2 22/05/2020 13:16

GIẢN GIỚI Chapter 54 22/05/2020 13:16

GIẢN GIỚI Chapter 53.2 22/05/2020 13:16

GIẢN GIỚI Chapter 53 22/05/2020 13:16

GIẢN GIỚI Chapter 52.2 22/05/2020 13:16

GIẢN GIỚI Chapter 52 22/05/2020 13:16

GIẢN GIỚI Chapter 51.2 22/05/2020 13:16

GIẢN GIỚI Chapter 51 22/05/2020 13:16

GIẢN GIỚI Chapter 50.2 22/05/2020 13:16

GIẢN GIỚI Chapter 50 22/05/2020 13:16

GIẢN GIỚI Chapter 49.2 22/05/2020 13:16

GIẢN GIỚI Chapter 49 22/05/2020 13:15

GIẢN GIỚI Chapter 48.2 22/05/2020 13:15

GIẢN GIỚI Chapter 48 22/05/2020 13:15

GIẢN GIỚI Chapter 47.2 22/05/2020 13:15

GIẢN GIỚI Chapter 47 22/05/2020 13:15

GIẢN GIỚI Chapter 46.2 22/05/2020 13:15

GIẢN GIỚI Chapter 46 22/05/2020 13:15

GIẢN GIỚI Chapter 45.2 22/05/2020 13:15

GIẢN GIỚI Chapter 45 22/05/2020 13:15

GIẢN GIỚI Chapter 44.2 22/05/2020 13:15

GIẢN GIỚI Chapter 44 22/05/2020 13:15

GIẢN GIỚI Chapter 43.2 22/05/2020 13:14

GIẢN GIỚI Chapter 43 22/05/2020 13:14

GIẢN GIỚI Chapter 42.2 22/05/2020 13:14

GIẢN GIỚI Chapter 42 22/05/2020 13:14

GIẢN GIỚI Chapter 41.2 22/05/2020 13:14

GIẢN GIỚI Chapter 41 22/05/2020 13:14

GIẢN GIỚI Chapter 40.2 22/05/2020 13:14

GIẢN GIỚI Chapter 40 22/05/2020 13:14

GIẢN GIỚI Chapter 39.2 22/05/2020 13:14

GIẢN GIỚI Chapter 39 22/05/2020 13:14

GIẢN GIỚI Chapter 38.2 22/05/2020 13:14

GIẢN GIỚI Chapter 38 22/05/2020 13:14

GIẢN GIỚI Chapter 37.2 22/05/2020 13:13

GIẢN GIỚI Chapter 37 22/05/2020 13:13

GIẢN GIỚI Chapter 36.2 22/05/2020 13:13

GIẢN GIỚI Chapter 36 22/05/2020 13:13

GIẢN GIỚI Chapter 35.2 22/05/2020 13:13

GIẢN GIỚI Chapter 35 22/05/2020 13:13

GIẢN GIỚI Chapter 34.2 22/05/2020 13:13

GIẢN GIỚI Chapter 34 22/05/2020 13:13

GIẢN GIỚI Chapter 33.2 22/05/2020 13:13

GIẢN GIỚI Chapter 33 22/05/2020 13:13

GIẢN GIỚI Chapter 32.2 22/05/2020 13:13

GIẢN GIỚI Chapter 32 22/05/2020 13:12

GIẢN GIỚI Chapter 31.2 22/05/2020 13:12

GIẢN GIỚI Chapter 31 22/05/2020 13:12

GIẢN GIỚI Chapter 30.2 22/05/2020 13:12

GIẢN GIỚI Chapter 30 22/05/2020 13:12

GIẢN GIỚI Chapter 29.2 22/05/2020 13:12

GIẢN GIỚI Chapter 29 22/05/2020 13:12

GIẢN GIỚI Chapter 28.2 22/05/2020 13:12

GIẢN GIỚI Chapter 28 22/05/2020 13:12

GIẢN GIỚI Chapter 27.2 22/05/2020 13:12

GIẢN GIỚI Chapter 27 22/05/2020 13:11

GIẢN GIỚI Chapter 26.2 22/05/2020 13:11

GIẢN GIỚI Chapter 26 22/05/2020 13:11

GIẢN GIỚI Chapter 25.2 22/05/2020 13:11

GIẢN GIỚI Chapter 25 22/05/2020 13:11

GIẢN GIỚI Chapter 24.2 22/05/2020 13:11

GIẢN GIỚI Chapter 24 22/05/2020 13:11

GIẢN GIỚI Chapter 23.2 22/05/2020 13:11

GIẢN GIỚI Chapter 23 22/05/2020 13:11

GIẢN GIỚI Chapter 22.2 22/05/2020 13:11

GIẢN GIỚI Chapter 22 22/05/2020 13:11

GIẢN GIỚI Chapter 21.2 22/05/2020 13:11

GIẢN GIỚI Chapter 21 22/05/2020 13:11

GIẢN GIỚI Chapter 20.2 22/05/2020 13:11

GIẢN GIỚI Chapter 20 22/05/2020 13:11

GIẢN GIỚI Chapter 19.2 22/05/2020 13:10

GIẢN GIỚI Chapter 19 22/05/2020 13:10

GIẢN GIỚI Chapter 18.2 22/05/2020 13:10

GIẢN GIỚI Chapter 18 22/05/2020 13:10

GIẢN GIỚI Chapter 17.2 22/05/2020 13:10

GIẢN GIỚI Chapter 17 22/05/2020 13:10

GIẢN GIỚI Chapter 16.2 22/05/2020 13:10

GIẢN GIỚI Chapter 16 22/05/2020 13:10

GIẢN GIỚI Chapter 15.2 22/05/2020 13:10

GIẢN GIỚI Chapter 15 22/05/2020 13:10

GIẢN GIỚI Chapter 14.2 22/05/2020 13:10

GIẢN GIỚI Chapter 14 22/05/2020 13:10

GIẢN GIỚI Chapter 13.2 22/05/2020 13:10

GIẢN GIỚI Chapter 13 22/05/2020 13:09

GIẢN GIỚI Chapter 12.2 22/05/2020 13:09

GIẢN GIỚI Chapter 12 22/05/2020 13:09

GIẢN GIỚI Chapter 11.2 22/05/2020 13:09

GIẢN GIỚI Chapter 11 22/05/2020 13:09

GIẢN GIỚI Chapter 10.2 22/05/2020 13:09

GIẢN GIỚI Chapter 10 22/05/2020 13:09

GIẢN GIỚI Chapter 9.2 22/05/2020 13:09

GIẢN GIỚI Chapter 9 22/05/2020 13:09

GIẢN GIỚI Chapter 8.2 22/05/2020 13:09

GIẢN GIỚI Chapter 8 22/05/2020 13:09

GIẢN GIỚI Chapter 7.3 22/05/2020 13:09

GIẢN GIỚI Chapter 7.2 22/05/2020 13:09

GIẢN GIỚI Chapter 7 22/05/2020 13:08

GIẢN GIỚI Chapter 6.4 22/05/2020 13:08

GIẢN GIỚI Chapter 6.3 22/05/2020 13:08

GIẢN GIỚI Chapter 6.2 22/05/2020 13:08

GIẢN GIỚI Chapter 6 22/05/2020 13:08

GIẢN GIỚI Chapter 5.3 22/05/2020 13:08

GIẢN GIỚI Chapter 5.2 22/05/2020 13:08

GIẢN GIỚI Chapter 5 22/05/2020 13:08

GIẢN GIỚI Chapter 4.3 22/05/2020 13:08

GIẢN GIỚI Chapter 4.2 22/05/2020 13:08

GIẢN GIỚI Chapter 4 22/05/2020 13:08

GIẢN GIỚI Chapter 3.3 22/05/2020 13:08

GIẢN GIỚI Chapter 3.2 22/05/2020 13:08

GIẢN GIỚI Chapter 3 22/05/2020 13:07

GIẢN GIỚI Chapter 2 22/05/2020 13:07

GIẢN GIỚI Chapter 1 22/05/2020 04:04

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!