Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ [>Update 14/01<] chapter 71

truyện tranh Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ
SƠ LƯỢC
Như tên truyện

Tên khác: 修炼 成 仙 的 我 只 想 养 成 女 徒弟, Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ

Nhóm dịch: hamtruyen

Thể loại: Action Adventure Comedy Harem Manhua

Đăng bởi: Lelouch Vi Britannia Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 147841 Theo dõi: 304

Update: 14/01/2022 12:05TỔNG HỢP (71 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ chapter 71 14/01/2022 12:05

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ chapter 70 13/01/2022 18:55

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ chapter 69 13/01/2022 18:54

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ chapter 68 12/01/2022 01:02

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ chapter 67 29/12/2021 18:10

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 66 10/12/2021 23:04

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 65 10/12/2021 23:06

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 64 10/12/2021 23:05

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 63 09/12/2021 01:15

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 62 09/12/2021 01:12

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 61 09/12/2021 01:11

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ chapter 60 04/11/2021 17:35

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 59 03/11/2021 01:00

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 58 14/10/2021 23:59

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ chapter 57 14/10/2021 23:58

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ chapter 56 14/10/2021 23:58

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ chapter 55 25/09/2021 09:06

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ chapter 54 16/09/2021 17:04

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ chapter 53 06/09/2021 17:41

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ chapter 52 26/08/2021 10:58

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ chapter 51 21/08/2021 18:32

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 50 12/08/2021 19:49

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 49 12/08/2021 19:47

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 48 05/08/2021 18:00

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 47 04/08/2021 12:42

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 46 04/08/2021 12:42

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 45 30/07/2021 07:39

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 44 29/07/2021 15:40

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 43 15/07/2021 00:42

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 42 09/07/2021 00:46

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 41 24/06/2021 07:39

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 40 20/06/2021 16:05

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 39 15/06/2021 11:13

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 38 15/06/2021 11:13

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 37 03/06/2021 12:11

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 36 03/06/2021 12:11

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 35 03/06/2021 12:11

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 34 03/06/2021 12:11

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 33 03/06/2021 12:11

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 32 02/06/2021 19:27

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 31 02/06/2021 19:27

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 30 02/06/2021 19:27

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 29 18/05/2021 16:02

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 28 18/05/2021 16:02

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 27 14/05/2021 15:24

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 26 12/05/2021 16:50

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 25 17/04/2021 13:42

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 24 09/04/2021 22:47

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 23 03/04/2021 13:23

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 22 03/04/2021 13:23

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 21 01/04/2021 11:16

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 20 01/04/2021 11:16

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 19 09/02/2021 16:35

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 18 09/02/2021 16:35

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 17 30/01/2021 12:50

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 16 30/01/2021 12:50

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 15 30/01/2021 12:50

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 14 30/01/2021 12:50

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 13 30/01/2021 12:50

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 12 30/01/2021 12:49

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 11 30/01/2021 12:49

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 10 30/01/2021 12:49

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 9 30/01/2021 12:49

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 8 30/01/2021 12:49

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 7 30/01/2021 12:49

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 6 30/01/2021 12:49

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 5 26/11/2020 10:05

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 4 18/11/2020 01:28

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 3 18/11/2020 01:28

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 2 13/11/2020 19:33

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ Chapter 1 13/11/2020 19:32

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Berserk Update Chapter 364
  • truyện tranh Dragon Ball New Age Up Chap 35
  • truyện tranh Nishikaze to Taiyou One shot
  • truyện tranh Fairy Tale One shot
  • truyện tranh Shinobigoto One Shot One shot
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...