Love Advice from the Great Duke of Hell [END]

truyện tranh Love Advice from the Great Duke of Hell
SƠ LƯỢC
Câu chuyện về 1 thanh niên triệu hồi quỷ để xin lời khuyên tán gái...

 Tác giả bộ này là người Thụy Sĩ
 

Tên khác: Tướng Quỷ Dạy Yêu; Lời Khuyên Về Tình Yêu Từ Đại Công Tước Của Địa Ngục

Tác giả: Unfins

Nguồn: Blogtruyen.vn

Nhóm dịch: Mèo trắng Monz Team

Thể loại: Comedy Romance Supernatural Drama Fantasy Webtoon Full màu

Đăng bởi: Monz1801 Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Hiển Wibu , Ngô Thức

Số lượt xem: 1162658 Theo dõi: 1492

Update: 03/06/2023 16:51TỔNG HỢP (135 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 131: END 17/09/2023 22:19

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 130 08/07/2023 10:37

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 129 03/06/2023 16:50

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 128 01/05/2023 09:48

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 127 19/03/2023 11:35

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 126 18/02/2023 23:40

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 125 20/01/2023 15:21

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 124 30/12/2022 21:09

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 123 18/12/2022 07:22

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 122 16/11/2022 22:28

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 121 05/11/2022 21:41

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 120 14/10/2022 20:58

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 119 12/10/2022 19:39

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 118 08/10/2022 22:39

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 117 02/10/2022 16:33

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 116 25/09/2022 13:15

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 115 16/09/2022 21:21

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 114 07/09/2022 22:57

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 113 28/08/2022 16:40

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 112 21/08/2022 23:10

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 111 15/08/2022 23:14

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 110 06/08/2022 21:01

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 109 29/07/2022 10:45

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 108 22/07/2022 17:51

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 107 18/07/2022 22:13

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 106 13/07/2022 13:56

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 105 05/07/2022 09:09

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 104 03/07/2022 16:47

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 103 30/06/2022 09:58

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 102 27/06/2022 20:32

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 101 22/06/2022 13:48

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 100 18/06/2022 11:04

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 99 14/06/2022 10:13

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 98: Mở đầu SS3 10/06/2022 21:18

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 97: END SS2 09/06/2022 10:46

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 96 02/06/2022 10:40

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 95 31/05/2022 11:13

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 94 29/05/2022 11:07

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 93 20/05/2022 23:07

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 92 15/05/2022 10:03

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 91 12/05/2022 20:21

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 90 08/05/2022 19:45

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 89 16/04/2022 22:52

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 88 03/04/2022 12:38

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 87 20/03/2022 10:33

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 86 04/03/2022 11:01

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 85 24/02/2022 09:26

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 84 20/02/2022 14:11

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 83 08/02/2022 22:22

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 82 04/02/2022 20:12

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 81 03/02/2022 22:24

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 80 03/02/2022 09:47

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 79 26/01/2022 08:24

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 78 24/01/2022 14:44

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 77 18/01/2022 11:11

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 76 17/01/2022 18:01

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 75 10/01/2022 17:06

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 74 08/01/2022 21:19

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 73 01/01/2022 10:13

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 72 24/12/2021 17:38

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 71 24/12/2021 17:28

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 70 17/12/2021 20:39

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 69 17/12/2021 13:58

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 68: Mở đầu SS2 16/12/2021 20:34

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 67.5 22/12/2021 20:36

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 67: END SS1 13/10/2021 20:09

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 66 09/10/2021 20:39

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 65 08/10/2021 23:24

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 64 01/03/2021 23:44

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 63 28/02/2021 12:40

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 62 27/02/2021 23:32

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 61 14/01/2021 17:16

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 60 14/01/2021 16:10

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 59 14/01/2021 15:25

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 58 13/01/2021 23:29

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 57 13/01/2021 16:15

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 56 13/01/2021 13:01

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 55 13/01/2021 11:37

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 54 13/01/2021 02:11

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 53 12/01/2021 23:54

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 52 12/01/2021 16:45

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 51 11/01/2021 18:07

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 50 11/01/2021 17:02

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 49.5 11/01/2021 12:25

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 49 11/01/2021 11:47

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 48 11/01/2021 09:50

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 47 10/01/2021 19:48

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 46 10/01/2021 17:23

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 45.5 10/01/2021 16:08

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 45 10/01/2021 14:58

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 44 10/01/2021 13:19

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 43 10/01/2021 00:24

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 42 09/01/2021 23:32

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 41 09/01/2021 22:54

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 40 09/01/2021 18:40

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 39 09/01/2021 12:39

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 38 09/01/2021 09:08

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 37 09/01/2021 09:08

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 36 08/01/2021 21:36

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 35 08/01/2021 19:16

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 34 08/01/2021 19:12

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 33 08/01/2021 18:56

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 32 08/01/2021 14:42

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 31 08/01/2021 12:38

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 30 08/01/2021 11:06

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 29 07/01/2021 23:34

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 28.5 07/01/2021 22:36

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 28 07/01/2021 13:18

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 27 07/01/2021 12:11

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 26 07/01/2021 11:06

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 25 07/01/2021 09:30

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 24 07/01/2021 00:22

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 23 06/01/2021 23:28

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 22 06/01/2021 22:27

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 21 06/01/2021 21:29

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 20 06/01/2021 13:56

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 19 06/01/2021 11:59

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 18 06/01/2021 01:05

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 17 05/01/2021 23:31

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 16 05/01/2021 22:22

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 15 05/01/2021 21:18

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 14 05/01/2021 14:58

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 13 05/01/2021 13:32

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 12 05/01/2021 10:40

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 11 05/01/2021 00:03

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 10 04/01/2021 22:16

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 9 04/01/2021 20:42

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 8 04/01/2021 19:53

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 7 04/01/2021 11:42

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 6 04/01/2021 09:30

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 5 04/01/2021 08:16

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 4 04/01/2021 00:15

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 3 03/01/2021 23:59

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 2 03/01/2021 19:52

Love Advice from the Great Duke of Hell Chap 1 03/01/2021 16:31

Chap 1 - Chap 67: Mèo trắng

Chap 68 - Chap ???: Monz Team

 

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Fujimi Lovers [FULL]
  • truyện tranh Change (JinYuan) [FULL SS1]
  • truyện tranh Arma [Drop ở Chap 41]
  • truyện tranh Too Pretty [Drop ở Chap 30]
  • truyện tranh Zenbu Kimi No Sei
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình