ANH HÙNG YẾU [>Update 09/10<] chương 186

truyện tranh ANH HÙNG YẾU
SƠ LƯỢC

Main là người nhỏ con nhưng giỏi dánh đấm . Từ khi chuyển vào trường thì lũ bắt nạt học sinh bị cho ra bã cả . Với một thể hình nhỏ bé cùng độ máu chó của mình , anh được gọi với cái tên Anh Hùng Yếu , dùng trí óc của mình đánh lại lũ bắt nạt .

 

Tên khác: Weak Hero; 약한영웅

Tác giả: RAZEN Seopass

Thể loại: Action Manhwa Martial Arts School Life Drama

Đăng bởi: namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 918911 Theo dõi: 827

Update: 10/10/2022 12:23TỔNG HỢP (186 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

ANH HÙNG YẾU chương 186 10/10/2022 12:23

ANH HÙNG YẾU chương 185 02/10/2022 20:42

ANH HÙNG YẾU chương 184 24/09/2022 18:17

ANH HÙNG YẾU chương 183 17/09/2022 22:32

ANH HÙNG YẾU chương 182 17/09/2022 22:32

ANH HÙNG YẾU chương 181 17/09/2022 22:32

ANH HÙNG YẾU chương 180 17/09/2022 22:32

ANH HÙNG YẾU chương 179 06/09/2022 21:10

ANH HÙNG YẾU chương 178 06/09/2022 21:10

ANH HÙNG YẾU chương 177 24/08/2022 16:46

ANH HÙNG YẾU chương 176 24/08/2022 16:46

ANH HÙNG YẾU chương 175 24/08/2022 16:45

ANH HÙNG YẾU chương 174 24/08/2022 16:45

ANH HÙNG YẾU chương 173 24/08/2022 16:45

ANH HÙNG YẾU chương 172 24/08/2022 16:44

ANH HÙNG YẾU chương 171 24/08/2022 16:44

ANH HÙNG YẾU chương 170 01/08/2022 16:58

ANH HÙNG YẾU chapter 169 01/08/2022 16:58

ANH HÙNG YẾU chapter 168 30/03/2022 02:23

ANH HÙNG YẾU chapter 167 08/03/2022 22:26

ANH HÙNG YẾU chapter 166 18/02/2022 18:06

ANH HÙNG YẾU chapter 165 09/02/2022 14:33

ANH HÙNG YẾU chapter 164 17/01/2022 16:36

ANH HÙNG YẾU chapter 163 07/01/2022 09:51

ANH HÙNG YẾU chapter 162 28/12/2021 11:50

ANH HÙNG YẾU chapter 161 05/12/2021 16:30

ANH HÙNG YẾU chapter 160 05/12/2021 08:53

ANH HÙNG YẾU chapter 159 25/11/2021 09:01

ANH HÙNG YẾU chapter 158 12/11/2021 18:14

ANH HÙNG YẾU chapter 157 12/11/2021 18:14

ANH HÙNG YẾU chapter 156 12/11/2021 18:14

ANH HÙNG YẾU chapter 155 12/11/2021 18:14

ANH HÙNG YẾU chapter 154 08/11/2021 18:00

ANH HÙNG YẾU chapter 153 01/11/2021 14:08

ANH HÙNG YẾU chapter 152 15/10/2021 09:08

ANH HÙNG YẾU chapter 151 29/09/2021 21:24

ANH HÙNG YẾU chapter 150 29/09/2021 21:24

ANH HÙNG YẾU chapter 149 04/09/2021 12:06

ANH HÙNG YẾU chapter 148 21/08/2021 15:33

ANH HÙNG YẾU chapter 147 17/08/2021 17:33

ANH HÙNG YẾU chapter 146 16/08/2021 12:47

ANH HÙNG YẾU chapter 145 16/08/2021 12:45

ANH HÙNG YẾU chapter 144 14/08/2021 23:24

ANH HÙNG YẾU chapter 143 30/07/2021 19:00

ANH HÙNG YẾU chapter 142 16/07/2021 12:14

ANH HÙNG YẾU chapter 141 13/07/2021 10:54

ANH HÙNG YẾU chapter 140 13/07/2021 10:54

ANH HÙNG YẾU chapter 139 29/06/2021 23:51

ANH HÙNG YẾU chapter 138 23/06/2021 00:04

ANH HÙNG YẾU chapter 137 23/06/2021 00:04

ANH HÙNG YẾU chapter 136 18/06/2021 22:17

ANH HÙNG YẾU chapter 135 30/05/2021 11:32

ANH HÙNG YẾU chapter 134 16/05/2021 14:14

ANH HÙNG YẾU chapter 133 09/05/2021 20:15

ANH HÙNG YẾU chapter 132 02/05/2021 16:41

ANH HÙNG YẾU chapter 131 30/04/2021 09:28

ANH HÙNG YẾU chapter 130 23/04/2021 08:17

ANH HÙNG YẾU chapter 129 17/04/2021 13:32

ANH HÙNG YẾU chapter 128 17/04/2021 07:56

ANH HÙNG YẾU chapter 127 14/04/2021 23:34

ANH HÙNG YẾU chapter 126 14/04/2021 18:29

ANH HÙNG YẾU chapter 125 14/04/2021 05:59

ANH HÙNG YẾU chapter 124 12/04/2021 23:19

ANH HÙNG YẾU chapter 123 11/04/2021 10:48

ANH HÙNG YẾU chapter 122 11/04/2021 10:47

ANH HÙNG YẾU chapter 121 10/04/2021 05:36

ANH HÙNG YẾU chapter 120 07/04/2021 23:24

ANH HÙNG YẾU chapter 119 06/04/2021 23:19

ANH HÙNG YẾU chapter 118 06/04/2021 07:47

ANH HÙNG YẾU chapter 117 05/04/2021 01:23

ANH HÙNG YẾU chapter 116 05/04/2021 01:23

ANH HÙNG YẾU chapter 115 04/04/2021 19:34

ANH HÙNG YẾU chapter 114 03/04/2021 12:51

ANH HÙNG YẾU chapter 113 03/04/2021 12:51

ANH HÙNG YẾU chapter 112 02/04/2021 10:37

ANH HÙNG YẾU chapter 111 31/03/2021 18:44

ANH HÙNG YẾU chapter 110 30/03/2021 12:08

ANH HÙNG YẾU chapter 109 30/03/2021 12:08

ANH HÙNG YẾU chapter 108 30/03/2021 12:08

ANH HÙNG YẾU chapter 107 30/03/2021 12:08

ANH HÙNG YẾU chapter 106 30/03/2021 12:07

ANH HÙNG YẾU chapter 105 30/03/2021 08:24

ANH HÙNG YẾU chapter 104 28/03/2021 19:31

ANH HÙNG YẾU chapter 103 26/03/2021 17:42

ANH HÙNG YẾU chapter 102 26/03/2021 17:42

ANH HÙNG YẾU chapter 101 26/03/2021 17:42

ANH HÙNG YẾU chapter 100 26/03/2021 03:32

ANH HÙNG YẾU chapter 99 26/03/2021 03:31

ANH HÙNG YẾU chapter 98 25/03/2021 09:52

ANH HÙNG YẾU chapter 97 25/03/2021 09:52

ANH HÙNG YẾU chapter 96 23/03/2021 22:58

ANH HÙNG YẾU chapter 95 23/03/2021 10:10

ANH HÙNG YẾU chapter 94 23/03/2021 10:10

ANH HÙNG YẾU chapter 93 21/03/2021 08:08

ANH HÙNG YẾU chapter 92 20/03/2021 13:57

ANH HÙNG YẾU chapter 91 20/03/2021 13:57

ANH HÙNG YẾU chapter 90 19/03/2021 05:18

ANH HÙNG YẾU chapter 89 19/03/2021 05:18

ANH HÙNG YẾU chapter 88 18/03/2021 14:47

ANH HÙNG YẾU chapter 87 18/03/2021 14:47

ANH HÙNG YẾU chapter 86 17/03/2021 07:16

ANH HÙNG YẾU chapter 85 17/03/2021 07:16

ANH HÙNG YẾU chapter 84 16/03/2021 12:54

ANH HÙNG YẾU chapter 83 16/03/2021 12:53

ANH HÙNG YẾU chapter 82 16/03/2021 12:53

ANH HÙNG YẾU chapter 81 16/03/2021 12:53

ANH HÙNG YẾU chapter 80 16/03/2021 12:53

ANH HÙNG YẾU chapter 79 15/03/2021 07:55

ANH HÙNG YẾU chapter 78 14/03/2021 06:06

ANH HÙNG YẾU chapter 77 14/03/2021 06:06

ANH HÙNG YẾU chapter 76 14/03/2021 06:06

ANH HÙNG YẾU chapter 75 14/03/2021 06:05

ANH HÙNG YẾU chapter 74 14/03/2021 06:05

ANH HÙNG YẾU chapter 73 13/03/2021 05:28

ANH HÙNG YẾU chapter 72 12/03/2021 13:09

ANH HÙNG YẾU chapter 71 12/03/2021 13:09

ANH HÙNG YẾU chapter 70 12/03/2021 13:09

ANH HÙNG YẾU chapter 69 12/03/2021 13:09

ANH HÙNG YẾU chapter 68 11/03/2021 10:20

ANH HÙNG YẾU chapter 67 11/03/2021 10:20

ANH HÙNG YẾU chapter 66 09/03/2021 21:55

ANH HÙNG YẾU chapter 65 09/03/2021 21:55

ANH HÙNG YẾU chapter 64 09/03/2021 21:54

ANH HÙNG YẾU chapter 63 08/03/2021 18:40

ANH HÙNG YẾU chapter 62 08/03/2021 03:54

ANH HÙNG YẾU chapter 61 07/03/2021 13:12

ANH HÙNG YẾU chapter 60 06/03/2021 07:02

ANH HÙNG YẾU chapter 59 06/03/2021 07:02

ANH HÙNG YẾU chapter 58 06/03/2021 07:02

ANH HÙNG YẾU chapter 57 04/03/2021 22:21

ANH HÙNG YẾU chapter 56 03/03/2021 22:51

ANH HÙNG YẾU chapter 55 02/03/2021 15:22

ANH HÙNG YẾU chapter 54 02/03/2021 15:22

ANH HÙNG YẾU chapter 53 02/03/2021 15:22

ANH HÙNG YẾU chapter 52 02/03/2021 15:22

ANH HÙNG YẾU chapter 51 02/03/2021 15:22

ANH HÙNG YẾU chapter 50 02/03/2021 15:22

ANH HÙNG YẾU chapter 49 02/03/2021 15:22

ANH HÙNG YẾU chapter 48 02/03/2021 15:21

ANH HÙNG YẾU chapter 47 02/03/2021 15:21

ANH HÙNG YẾU chapter 46 02/03/2021 15:21

ANH HÙNG YẾU chapter 45 01/03/2021 05:59

ANH HÙNG YẾU chapter 44 01/03/2021 05:59

ANH HÙNG YẾU chapter 43 26/02/2021 15:55

ANH HÙNG YẾU chapter 42 26/02/2021 15:55

ANH HÙNG YẾU chapter 41 26/02/2021 15:55

ANH HÙNG YẾU chapter 40 23/02/2021 14:51

ANH HÙNG YẾU chapter 39 21/02/2021 17:29

ANH HÙNG YẾU chapter 38 19/02/2021 07:15

ANH HÙNG YẾU chapter 37 15/02/2021 23:16

ANH HÙNG YẾU chapter 36 08/02/2021 08:52

ANH HÙNG YẾU chapter 35 05/02/2021 18:02

ANH HÙNG YẾU chapter 34 05/02/2021 00:08

ANH HÙNG YẾU chapter 33 03/02/2021 23:33

ANH HÙNG YẾU chapter 32 31/01/2021 23:55

ANH HÙNG YẾU chapter 31 30/01/2021 15:27

ANH HÙNG YẾU chapter 30 30/01/2021 15:27

ANH HÙNG YẾU chapter 29 30/01/2021 15:27

ANH HÙNG YẾU chapter 28 23/01/2021 08:07

ANH HÙNG YẾU chapter 27 21/01/2021 00:49

ANH HÙNG YẾU chapter 26 19/01/2021 15:41

ANH HÙNG YẾU Chapter 25 15/03/2021 16:05

ANH HÙNG YẾU chapter 24 15/01/2021 14:59

ANH HÙNG YẾU chapter 23 13/01/2021 06:53

ANH HÙNG YẾU chapter 22 11/01/2021 19:02

ANH HÙNG YẾU chapter 21 10/01/2021 10:13

ANH HÙNG YẾU chapter 20 08/01/2021 22:58

ANH HÙNG YẾU chapter 19 08/01/2021 06:59

ANH HÙNG YẾU chapter 18 07/01/2021 12:56

ANH HÙNG YẾU chapter 17 07/01/2021 12:56

ANH HÙNG YẾU chapter 16 07/01/2021 12:56

ANH HÙNG YẾU chapter 15 07/01/2021 12:55

ANH HÙNG YẾU chapter 14 07/01/2021 12:55

ANH HÙNG YẾU chapter 13 07/01/2021 12:55

ANH HÙNG YẾU chapter 12 07/01/2021 12:55

ANH HÙNG YẾU chapter 11 07/01/2021 12:55

ANH HÙNG YẾU chapter 10 07/01/2021 12:55

ANH HÙNG YẾU chapter 9 07/01/2021 12:54

ANH HÙNG YẾU chapter 8 07/01/2021 12:54

ANH HÙNG YẾU chapter 7 07/01/2021 12:54

ANH HÙNG YẾU chapter 6 07/01/2021 12:54

ANH HÙNG YẾU chapter 5 07/01/2021 12:54

ANH HÙNG YẾU chapter 4 07/01/2021 12:54

ANH HÙNG YẾU chapter 3 07/01/2021 12:54

ANH HÙNG YẾU chapter 2 07/01/2021 12:53

ANH HÙNG YẾU chapter 1 07/01/2021 12:53

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 30/10<] Chapter 1102
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...