1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài [>Update 29/03<] chapter 136

truyện tranh 1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài
SƠ LƯỢC

Vì cứu mẹ nuôi Cô gái Trang Nại Nại sau khi trở về tập đoàn Cố Thị không thể không làm theo chỉ thị của gia tộc, tiếp cận tổng tài tập đoàn Đế Hào – Tư Chính Đình, nhưng vị Tư Chính Đình này không những là đối tượng hứa hôn từ bé của cô mà còn là mối tình đầu 5 năm trước. Đối mặt với tình yêu đã kết thúc 5 năm trước, đối mặt với vấn đề khó khăn trước mắt của gia tộc, Trang Nại Nại phải làm thế nào để dụ dỗ Tư Chính Đình? Liệu cô có thể nhìn rõ được phương hướng của trái tim mình? Truyện được cải biên từ tác phẩm tiểu thuyết “Xin chào, người thừa kế” của tác giả Công Tử Diễn…

Tác giả: Đại Hành đạo

Thể loại: Comedy Manhua Romance Shoujo Ngôn Tình

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1916 Theo dõi: 1

Update: 29/03/2021 06:26TỔNG HỢP (136 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 136 29/03/2021 06:26

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 135 19/03/2021 12:45

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 134 16/03/2021 18:37

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 133 15/03/2021 22:19

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 132 13/03/2021 05:47

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 131 09/03/2021 22:03

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 130 08/03/2021 18:49

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 129 05/03/2021 19:17

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 128 05/03/2021 19:17

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 127 05/03/2021 19:17

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 126 05/03/2021 19:16

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 125 05/03/2021 19:16

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 124 05/03/2021 19:16

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 123 05/03/2021 19:16

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 122 05/03/2021 19:16

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 121 05/03/2021 19:16

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 120 05/03/2021 19:16

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 119 05/03/2021 19:16

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 118 05/03/2021 19:16

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 117 05/03/2021 19:16

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 116 05/03/2021 19:16

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 115 05/03/2021 19:15

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 114 05/03/2021 19:15

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 113 05/03/2021 19:15

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 112 05/03/2021 19:15

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 111 05/03/2021 19:15

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 110 05/03/2021 19:15

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 109 05/03/2021 19:15

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 108 05/03/2021 19:15

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 107 05/03/2021 19:15

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 106 05/03/2021 19:15

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 105 05/03/2021 19:15

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 104 05/03/2021 19:14

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 103 05/03/2021 19:14

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 102 05/03/2021 19:14

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 101 05/03/2021 19:14

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 100 05/03/2021 19:14

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 99 05/03/2021 19:14

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 98 05/03/2021 19:14

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 97 05/03/2021 19:14

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 96 05/03/2021 19:14

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 95 05/03/2021 19:14

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 94 05/03/2021 19:14

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 93 05/03/2021 19:14

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 92 05/03/2021 19:13

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 91 05/03/2021 19:13

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 90 05/03/2021 19:13

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 89 05/03/2021 19:13

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 88 05/03/2021 19:13

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 87 05/03/2021 19:13

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 86 05/03/2021 19:13

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 85 05/03/2021 19:13

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 84 05/03/2021 19:13

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 83 05/03/2021 19:13

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 82 05/03/2021 19:13

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 81 05/03/2021 19:13

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 80 05/03/2021 19:12

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 79 05/03/2021 19:12

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 78 05/03/2021 19:12

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 77 05/03/2021 19:12

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 76 05/03/2021 19:12

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 75 05/03/2021 19:12

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 74 05/03/2021 19:12

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 73 05/03/2021 19:12

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 72 05/03/2021 19:12

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 71 05/03/2021 19:12

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 70 05/03/2021 19:12

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 69 05/03/2021 19:12

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 68 05/03/2021 19:11

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 67 05/03/2021 19:11

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 66 05/03/2021 19:11

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 65 05/03/2021 19:11

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 64 05/03/2021 19:11

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 63 05/03/2021 19:11

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 62 05/03/2021 19:11

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 61 05/03/2021 19:11

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 60 05/03/2021 19:11

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 59 05/03/2021 19:11

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 58 05/03/2021 19:11

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 57 05/03/2021 19:10

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 56 05/03/2021 19:10

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 55 05/03/2021 19:10

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 54 05/03/2021 19:10

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 53 05/03/2021 19:10

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 52 05/03/2021 19:10

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 51 05/03/2021 19:10

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 50 05/03/2021 19:10

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 49 05/03/2021 19:10

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 48 05/03/2021 19:10

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 47 05/03/2021 19:10

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 46 05/03/2021 19:09

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 45 05/03/2021 19:09

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 44 05/03/2021 19:09

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 43 05/03/2021 19:09

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 42 05/03/2021 19:09

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 41 05/03/2021 19:09

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 40 05/03/2021 19:09

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 39 05/03/2021 19:09

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 38 05/03/2021 19:09

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 37 05/03/2021 19:09

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 36 05/03/2021 19:08

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 35 05/03/2021 19:08

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 34 05/03/2021 19:08

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 33 05/03/2021 19:08

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 32 05/03/2021 19:08

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 31 05/03/2021 19:08

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 30 05/03/2021 19:08

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 29 05/03/2021 19:08

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 28 05/03/2021 19:08

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 27 05/03/2021 19:08

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 26 05/03/2021 19:08

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 25 05/03/2021 19:07

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 24 05/03/2021 19:07

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 23 05/03/2021 19:07

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 22 05/03/2021 19:07

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 21 05/03/2021 19:07

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 20 05/03/2021 19:07

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 19 05/03/2021 19:07

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 18 05/03/2021 19:07

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 17 05/03/2021 19:07

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 16 05/03/2021 19:07

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 15 05/03/2021 19:06

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 14 05/03/2021 19:06

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 13 05/03/2021 19:06

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 12 05/03/2021 19:06

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 11 05/03/2021 19:06

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 10 05/03/2021 19:06

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 9 05/03/2021 19:06

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 8 05/03/2021 19:06

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 7 05/03/2021 19:06

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 6 05/03/2021 19:06

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 5 05/03/2021 19:06

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 4 05/03/2021 19:06

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 3 05/03/2021 19:05

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 2 05/03/2021 19:05

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài chapter 1 05/03/2021 19:05

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!