Vạn Cổ Chí Tôn [>Update 09/01<] chapter 266

truyện tranh Vạn Cổ Chí Tôn
SƠ LƯỢC

Mười lăm năm trước, Thiên Vũ giới một trong thập đại phong hào Vũ Đế, Phá Quân Vũ Đế… Cổ Phi Dương, tại sơn mạch Thiên Đãng bất ngờ ngã xuống, chấn động toàn bộ đại lục! Sau đó các thế lực lớn sóng ngầm phun trào, các loại xung đột càng ngày càng kịch liệt, đại lục Thiên Vũ vắng lặng mấy trăm năm, lần thứ hai gió nổi mây vần. Mười lăm năm sau chuyển thế sống lại hóa thành công tử Lý Vân Tiêu – Thiên Thủy quốc, mở ra một thiên lữ trình nghịch thiên tranh chấp cùng vô số thiên tài thiên hạ. 

 

Tên khác: The Ultimate of All Ages, The Ancient Sovereign of Eternity, 这一世我要当至尊

Tác giả: Tai Yi Sheng Shui Jack Norway A4Comics

Thể loại: Action Adventure Manhua Martial Arts Mystery Shounen Fantasy

Đăng bởi: BadTeam Comics Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: ‌‌‌‌‌‌‌‌namphi , Zeu Tenshi

Số lượt xem: 953285 Theo dõi: 756

Update: 23/05/2023 23:23TỔNG HỢP (266 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 266 11/01/2024 10:01

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 265 11/01/2024 10:00

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 264 11/01/2024 10:00

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 263 11/01/2024 09:59

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 262 26/12/2023 09:47

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 261 26/12/2023 09:46

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 260 15/12/2023 22:06

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 259 15/12/2023 22:06

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 258 15/12/2023 22:05

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 257 15/12/2023 22:05

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 256 05/12/2023 23:10

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 255 05/12/2023 23:09

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 254 05/12/2023 23:09

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 253 05/12/2023 23:08

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 252 19/11/2023 21:10

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 251 19/11/2023 21:09

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 250 13/11/2023 23:43

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 249 13/11/2023 23:42

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 248 13/11/2023 23:42

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 247 13/11/2023 23:42

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 246 31/10/2023 23:55

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 245 31/10/2023 23:55

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 244 24/10/2023 11:40

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 243 24/10/2023 11:39

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 242 12/10/2023 21:21

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 241 12/10/2023 21:21

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 240 06/10/2023 09:36

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 239 06/10/2023 09:36

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 238 30/09/2023 21:22

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 237 30/09/2023 21:22

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 236 23/09/2023 12:26

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 235 23/09/2023 12:26

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 234 17/09/2023 19:56

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 233 17/09/2023 19:55

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 232 17/09/2023 19:54

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 231 17/09/2023 19:53

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 230 17/09/2023 19:52

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 229 17/09/2023 19:51

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 228 17/09/2023 19:50

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 227 17/09/2023 19:50

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 226 17/09/2023 19:49

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 225 17/09/2023 19:48

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 224 17/09/2023 19:47

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 223 17/09/2023 19:46

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 222 17/09/2023 19:46

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 221 17/09/2023 19:45

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 220 17/09/2023 19:44

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 219 17/09/2023 19:43

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 218 16/09/2023 17:38

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 217 16/09/2023 17:38

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 216 16/09/2023 17:37

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 215 16/09/2023 17:35

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 214 16/09/2023 17:34

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 213 16/09/2023 17:33

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 212 16/09/2023 17:33

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 211 16/09/2023 17:32

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 210 16/09/2023 17:31

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 209 16/09/2023 17:30

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 208 16/09/2023 17:29

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 207 16/09/2023 17:28

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 206 16/09/2023 17:27

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 205 16/09/2023 17:26

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 204 16/09/2023 17:24

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 203 16/09/2023 17:24

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 202 16/09/2023 17:23

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 201 16/09/2023 17:22

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 200 23/05/2023 23:23

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 199 23/05/2023 22:53

Vạn Cổ Chí Tôn chương 198 18/05/2023 23:38

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 197 18/05/2023 16:38

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 196 10/05/2023 09:02

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 195 10/05/2023 09:02

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 194 03/05/2023 17:05

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 193 03/05/2023 17:05

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 192 03/05/2023 17:05

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 191 02/05/2023 15:21

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 190 02/05/2023 15:21

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 189 02/05/2023 15:21

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 188 02/05/2023 15:21

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 187 02/05/2023 15:21

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 186 02/05/2023 15:21

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 185 02/05/2023 15:20

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 184 07/04/2023 13:10

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 183 05/04/2023 15:30

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 182 29/03/2023 14:59

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 181 29/03/2023 14:59

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 180 24/03/2023 17:09

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 179 24/03/2023 17:09

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 178 17/03/2023 03:25

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 177 17/03/2023 03:24

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 176 10/03/2023 08:51

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 175 10/03/2023 08:50

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 174 03/03/2023 15:06

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 173 02/03/2023 02:34

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 172 24/02/2023 11:14

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 171 22/02/2023 08:29

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 170 18/02/2023 02:09

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 169 15/02/2023 23:03

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 168 15/02/2023 00:04

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 167 08/02/2023 22:12

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 166 05/02/2023 19:29

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 165 05/02/2023 19:28

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 164 05/02/2023 19:28

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 163 05/02/2023 19:27

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 162 05/02/2023 19:26

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 161 20/01/2023 01:13

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 160 10/01/2023 22:48

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 159 10/01/2023 22:45

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 158 04/01/2023 20:57

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 157 04/01/2023 20:54

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 156 31/12/2022 05:08

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 155 31/12/2022 04:06

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 154 22/12/2022 01:29

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 153 22/12/2022 01:25

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 152 15/12/2022 05:50

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 151 15/12/2022 05:43

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 150 14/12/2022 05:57

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 149 14/12/2022 05:52

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 148 14/12/2022 05:50

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 147 14/12/2022 05:47

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 146 14/12/2022 05:42

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 145 14/12/2022 05:34

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 144 16/11/2022 10:26

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 143 16/11/2022 09:30

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 142 10/11/2022 00:35

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 141 09/11/2022 00:21

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 140 09/11/2022 00:16

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 139 04/11/2022 00:09

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 138 27/10/2022 22:32

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 137 27/10/2022 22:26

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 136 24/10/2022 13:28

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 135 24/10/2022 13:28

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 134 12/10/2022 21:54

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 133 12/10/2022 20:18

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 132 06/10/2022 23:18

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 131 06/10/2022 23:13

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 130 01/10/2022 00:30

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 129 27/09/2022 21:59

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 128 24/09/2022 18:15

Vạn Cổ Chí Tôn chapter 127 24/09/2022 18:14

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 126 14/09/2022 19:01

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 125 14/09/2022 19:01

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 124 08/09/2022 22:21

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 123 08/09/2022 22:21

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 122 30/08/2022 02:14

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 121 30/08/2022 02:13

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 120 26/08/2022 07:58

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 119 26/08/2022 07:58

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 118 25/08/2022 20:50

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 117 25/08/2022 20:50

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 116 25/08/2022 11:55

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 115 25/08/2022 11:55

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 114 25/08/2022 11:55

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 113 25/08/2022 11:55

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 112 25/08/2022 11:55

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 111 24/08/2022 12:05

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 110 24/08/2022 08:19

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 109 22/08/2022 07:07

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 108 21/08/2022 18:44

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 107 20/08/2022 19:09

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 106 20/08/2022 19:09

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 105 19/08/2022 16:14

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 104 19/08/2022 07:57

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 103 19/08/2022 07:56

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 102 16/08/2022 12:46

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 101 16/08/2022 12:45

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 100 10/08/2022 06:57

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 99 10/08/2022 06:57

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 98 10/08/2022 06:56

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 97 26/07/2022 23:32

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 96 20/07/2022 16:19

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 95 21/07/2022 23:16

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 94 18/06/2022 14:35

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 93 01/06/2022 23:21

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 92 01/06/2022 23:21

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 91 01/06/2022 14:49

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 90 29/05/2022 14:17

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 89 29/05/2022 14:17

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 88 16/05/2022 18:18

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 87 16/05/2022 18:18

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 86 06/05/2022 10:57

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 85 02/05/2022 20:22

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 84 30/04/2022 10:28

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 83 28/04/2022 07:59

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 82 13/04/2022 19:10

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 81 13/04/2022 19:10

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 80 07/04/2022 02:38

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 79 07/04/2022 02:38

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 78 02/04/2022 21:32

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 77 02/04/2022 00:57

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 76 31/03/2022 19:45

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 75 31/03/2022 19:44

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 74 31/03/2022 19:43

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 73 31/03/2022 19:41

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 72 31/03/2022 19:30

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 71 31/03/2022 19:30

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 70 31/03/2022 19:28

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 69 30/03/2022 22:15

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 68 28/02/2022 11:23

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 67 28/02/2022 11:23

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 66 19/02/2022 08:50

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 65 14/02/2022 21:03

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 64 07/02/2022 18:26

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 63 07/02/2022 18:23

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 62 01/02/2022 03:45

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 61 31/01/2022 11:49

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 60 24/01/2022 22:48

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 59 31/01/2022 12:22

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 58 18/01/2022 00:04

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 57 17/01/2022 13:32

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 56 10/01/2022 23:44

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 55 10/01/2022 23:17

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 54 03/01/2022 10:59

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 53 03/01/2022 10:59

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 52 27/12/2021 12:55

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 51 28/12/2021 20:17

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 50 20/12/2021 19:18

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 49 20/12/2021 19:18

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 48 13/12/2021 14:50

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 47 13/12/2021 14:50

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 46 06/12/2021 15:18

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 45 06/12/2021 11:16

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 44 29/11/2021 13:12

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 43 29/11/2021 13:12

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 42 22/11/2021 12:36

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 41 22/11/2021 12:36

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 40 15/11/2021 12:09

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 39 15/11/2021 11:16

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 38 08/11/2021 18:07

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 37 08/11/2021 10:49

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 36 02/11/2021 14:44

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 35 01/11/2021 13:12

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 34 25/10/2021 13:20

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 33 25/10/2021 12:08

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 32 18/10/2021 13:20

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 31 18/10/2021 10:49

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 30 11/10/2021 16:48

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 29 11/10/2021 16:47

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 28 09/10/2021 17:56

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 27 09/10/2021 17:55

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 26 09/10/2021 17:25

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 25 09/10/2021 17:08

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 24 07/10/2021 21:41

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 23 06/10/2021 20:46

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 22 06/10/2021 20:45

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 21 06/10/2021 20:44

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 20 06/10/2021 20:43

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 19 06/10/2021 20:42

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 18 03/10/2021 19:29

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 17 03/10/2021 19:29

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 16 03/10/2021 01:49

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 15 18/09/2021 00:03

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 14 06/09/2021 21:00

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 13 03/09/2021 10:42

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 12 23/08/2021 23:19

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 11 18/08/2021 03:29

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 10 13/08/2021 01:31

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 9 13/08/2021 01:31

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 8 13/08/2021 01:31

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 7 13/08/2021 01:31

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 6 28/06/2021 23:11

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 5 22/06/2021 21:37

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 4 22/06/2021 21:37

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 3 22/06/2021 21:58

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 2 22/06/2021 21:37

Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 1 22/06/2021 21:36

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh FFF-Class Trashero  [>Update 02/10<] chapter 172
  • truyện tranh LÃNG TIÊN KỲ ĐÀM [>Update 07/02<] chương 135
  • truyện tranh Đầu Cơ Địa Ngục
  • truyện tranh Thiên Tài Ma Pháp Sư Giấu Nghề
  • truyện tranh UỐNG MỘT NGỤM SỮA SƯ PHỤ LOLI TA TRỞ THÀNH VÔ ĐỊCH THIÊN HẠ
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình