Thần Chiến Tranh [>Update 24/11<] chapter 84

truyện tranh Thần Chiến Tranh
SƠ LƯỢC

5 năm trước hắn chịu mọi sĩ nhục , 5 năm sau hắn đã gặp dc kỳ duyên và quay trở lại để trả thù tất cả và bước lên đỉnh cao

 

Thể loại: Action Manhua

Đăng bởi: ......... Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 92229 Theo dõi: 84

Update: 24/11/2021 14:39TỔNG HỢP (85 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Thần Chiến Tranh chapter 84 24/11/2021 14:39

Thần Chiến Tranh chapter 83 24/11/2021 14:39

Thần Chiến Tranh chapter 82 05/11/2021 15:51

Thần Chiến Tranh chapter 81 05/11/2021 15:51

Thần Chiến Tranh chapter 80 23/10/2021 01:25

Thần Chiến Tranh chapter 79 14/10/2021 23:27

Thần Chiến Tranh chapter 78 12/10/2021 00:36

Thần Chiến Tranh chapter 77 01/10/2021 11:16

Thần Chiến Tranh chapter 76 24/09/2021 14:56

Thần Chiến Tranh chapter 75 17/09/2021 13:07

Thần Chiến Tranh chapter 74 11/09/2021 18:24

Thần Chiến Tranh chapter 73 03/09/2021 10:44

Thần Chiến Tranh chapter 72 27/08/2021 00:18

Thần Chiến Tranh chapter 71 21/08/2021 23:23

Thần Chiến Tranh chapter 70 13/08/2021 01:06

Thần Chiến Tranh chapter 69 12/08/2021 14:17

Thần Chiến Tranh chapter 68 01/08/2021 14:14

Thần Chiến Tranh chapter 67 28/07/2021 11:58

Thần Chiến Tranh chapter 66 19/07/2021 18:19

Thần Chiến Tranh chapter 65 17/07/2021 16:47

Thần Chiến Tranh chapter 64 13/07/2021 09:58

Thần Chiến Tranh chapter 63 13/07/2021 09:58

Thần Chiến Tranh chapter 62 10/07/2021 10:38

Thần Chiến Tranh chapter 61 10/07/2021 10:38

Thần Chiến Tranh chapter 60 10/07/2021 10:38

Thần Chiến Tranh chapter 59 10/07/2021 10:38

Thần Chiến Tranh chapter 58 10/07/2021 10:38

Thần Chiến Tranh chapter 57 10/07/2021 10:37

Thần Chiến Tranh chapter 56 10/07/2021 10:37

Thần Chiến Tranh chapter 55 10/07/2021 10:37

Thần Chiến Tranh chapter 54 10/07/2021 10:37

Thần Chiến Tranh chapter 53 10/07/2021 10:37

Thần Chiến Tranh chapter 52 10/07/2021 10:37

Thần Chiến Tranh chapter 51 10/07/2021 10:37

Thần Chiến Tranh chapter 50 10/07/2021 10:37

Thần Chiến Tranh chapter 49 10/07/2021 10:37

Thần Chiến Tranh chapter 48 10/07/2021 10:37

Thần Chiến Tranh chapter 47 10/07/2021 10:37

Thần Chiến Tranh chapter 46 10/07/2021 10:37

Thần Chiến Tranh chapter 45 10/07/2021 10:36

Thần Chiến Tranh chapter 44 10/07/2021 10:36

Thần Chiến Tranh chapter 43 10/07/2021 10:36

Thần Chiến Tranh chapter 42 10/07/2021 10:36

Thần Chiến Tranh chapter 41 10/07/2021 10:36

Thần Chiến Tranh chapter 40 10/07/2021 10:36

Thần Chiến Tranh chapter 39 10/07/2021 10:36

Thần Chiến Tranh chapter 38 10/07/2021 10:36

Thần Chiến Tranh chapter 37 10/07/2021 10:36

Thần Chiến Tranh chapter 36 10/07/2021 10:36

Thần Chiến Tranh chapter 35 10/07/2021 10:36

Thần Chiến Tranh chapter 34 10/07/2021 10:36

Thần Chiến Tranh chapter 33 10/07/2021 10:35

Thần Chiến Tranh chapter 32 10/07/2021 10:35

Thần Chiến Tranh chapter 31 10/07/2021 10:35

Thần Chiến Tranh chapter 30 10/07/2021 10:35

Thần Chiến Tranh chapter 29 10/07/2021 10:35

Thần Chiến Tranh chapter 28 10/07/2021 10:35

Thần Chiến Tranh chapter 27 10/07/2021 10:35

Thần Chiến Tranh chapter 26 10/07/2021 10:35

Thần Chiến Tranh chapter 25 10/07/2021 10:35

Thần Chiến Tranh chapter 24 10/07/2021 10:34

Thần Chiến Tranh chapter 23 10/07/2021 10:34

Thần Chiến Tranh chapter 22 10/07/2021 10:34

Thần Chiến Tranh chapter 21 10/07/2021 10:34

Thần Chiến Tranh chapter 20 10/07/2021 10:34

Thần Chiến Tranh chapter 19 10/07/2021 10:34

Thần Chiến Tranh chapter 18 10/07/2021 10:34

Thần Chiến Tranh chapter 17 10/07/2021 10:34

Thần Chiến Tranh chapter 16 10/07/2021 10:34

Thần Chiến Tranh chapter 15 10/07/2021 10:34

Thần Chiến Tranh chapter 14 10/07/2021 10:33

Thần Chiến Tranh chapter 13 10/07/2021 10:33

Thần Chiến Tranh chapter 12 10/07/2021 10:33

Thần Chiến Tranh chapter 11 10/07/2021 10:33

Thần Chiến Tranh chapter 10 10/07/2021 10:33

Thần Chiến Tranh chapter 9 10/07/2021 10:33

Thần Chiến Tranh chapter 8 10/07/2021 10:33

Thần Chiến Tranh chapter 7 10/07/2021 10:33

Thần Chiến Tranh chapter 6 10/07/2021 10:33

Thần Chiến Tranh chapter 5 10/07/2021 10:32

Thần Chiến Tranh chapter 4 10/07/2021 10:32

Thần Chiến Tranh chapter 3 10/07/2021 10:32

Thần Chiến Tranh chapter 2 10/07/2021 10:32

Thần Chiến Tranh chapter 1 10/07/2021 10:32

Thần Chiến Tranh chapter 0 10/07/2021 10:32

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...