Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm [>Update 18/03<] chương 80

truyện tranh Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm
SƠ LƯỢC

Diablo Volfir, một pháp sư hùng mạnh, đã bị phong ấn do âm mưu của 12 vị thần, nhưng 66666 năm đã trôi qua kể từ đó, và anh ta lại xuống trái đất một lần nữa!

 

Thể loại: Action Manhwa

Đăng bởi: ‌‌‌‌‌‌‌‌ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 204498 Theo dõi: 294

Update: 18/03/2023 23:17TỔNG HỢP (82 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 80 18/03/2023 23:17

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 79 12/03/2023 17:18

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 78 06/03/2023 13:16

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 77 24/02/2023 12:18

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 76 21/02/2023 06:21

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 75 18/02/2023 18:21

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 74 08/02/2023 06:40

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 73 28/01/2023 16:07

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 72 23/01/2023 10:41

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 71 19/01/2023 01:37

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 70 19/01/2023 01:36

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 69 19/01/2023 01:35

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 68 24/12/2022 17:11

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 67 23/12/2022 10:55

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 66 16/12/2022 14:47

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 65 16/12/2022 14:47

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 64 26/11/2022 14:05

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 63 18/11/2022 17:23

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 62 18/11/2022 17:22

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 61 18/11/2022 17:22

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 60 18/11/2022 17:22

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 59 18/11/2022 17:22

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 58 16/11/2022 20:09

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 57 11/07/2022 13:34

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 56 25/06/2022 15:01

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 55 17/06/2022 05:55

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 54 11/06/2022 11:44

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 53 07/06/2022 23:31

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 52 27/05/2022 19:48

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 51 20/05/2022 02:58

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 50 20/05/2022 02:57

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 49 07/05/2022 10:10

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm chương 48 02/05/2022 10:45

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 47 22/04/2022 21:20

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 46 16/04/2022 19:12

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 45 09/04/2022 20:42

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 44 02/04/2022 20:21

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 43 27/03/2022 08:03

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 42 19/03/2022 11:14

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 41 13/03/2022 12:29

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 40 06/03/2022 10:19

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 39 27/02/2022 19:49

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 38 13/02/2022 02:17

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 37 04/02/2022 23:24

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 36 28/01/2022 19:36

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 35 22/01/2022 21:34

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 34 16/01/2022 08:42

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 33 08/01/2022 23:22

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 32 01/01/2022 12:10

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 31 26/12/2021 23:08

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 30 17/12/2021 18:43

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 29 10/12/2021 16:27

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 28 04/12/2021 10:18

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 27 26/11/2021 16:11

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 26.5 19/11/2021 17:38

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 26 19/11/2021 13:32

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 25 15/11/2021 16:51

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 24 04/11/2021 11:01

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 23.5 30/10/2021 18:08

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 23 30/10/2021 18:08

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 22 23/10/2021 22:22

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 21 16/10/2021 20:13

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 20 12/10/2021 00:40

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 19 30/09/2021 02:18

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 18 25/09/2021 18:18

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 17 16/09/2021 09:10

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 16 11/09/2021 18:58

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 15 03/09/2021 01:31

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 14 28/08/2021 10:36

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 13 24/08/2021 16:30

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 12 14/08/2021 11:19

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 11 08/08/2021 14:02

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 10 30/07/2021 17:44

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 9 23/07/2021 05:30

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 8 16/07/2021 23:08

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 7 16/07/2021 23:08

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 6 16/07/2021 23:08

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 5 16/07/2021 23:08

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 4 16/07/2021 23:08

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 3 16/07/2021 23:08

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 2 16/07/2021 23:07

Sự Thức Tỉnh Của Hắc Ma Pháp Sư Sau 66666 Năm Chương 1 16/07/2021 23:07

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 05/03<] Chapter 1109
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...