Gậy Gỗ Cấp 99+ [>Update 24/03<] chapter 57.6

truyện tranh Gậy Gỗ Cấp 99+
SƠ LƯỢC

Đây là phiên bản gậy gỗ Saitama - Gõ phát chết luôn!!!!!!!!!

Thanh niên main trong game thực tế ảo bị gái lừa giết chết rồi vô tình được cho 1 chiếc gậy gỗ tân thủ. Bug game khiến cho main cường hóa cây gậy này lên cấp 99+ tối đa. Đây là phiên bản gậy gỗ Saitama - Gõ phát chết luôn!!!!!!!!!

Nhóm dịch: BadTeam Comics

Thể loại: Action Comedy Manhwa Game

Đăng bởi: ‌‌‌‌‌‌‌‌ Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: BadTeam Comics

Số lượt xem: 414045 Theo dõi: 536

Update: 24/03/2023 18:17TỔNG HỢP (131 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Gậy Gỗ Cấp 99+ chapter 58.6 29/03/2023 17:34

Gậy Gỗ Cấp 99+ chapter 58.5 29/03/2023 17:34

Gậy Gỗ Cấp 99+ chapter 58 29/03/2023 17:33

Gậy Gỗ Cấp 99+ chapter 57.6 24/03/2023 18:17

Gậy Gỗ Cấp 99+ chapter 57.5 24/03/2023 18:17

Gậy Gỗ Cấp 99+ chapter 57 24/03/2023 18:16

Gậy Gỗ Cấp 99+ chapter 56.6 17/03/2023 05:12

Gậy Gỗ Cấp 99+ chapter 56.5 17/03/2023 05:12

Gậy Gỗ Cấp 99+ chapter 56 17/03/2023 05:11

Gậy Gỗ Cấp 99+ chapter 55.6 08/03/2023 15:44

Gậy Gỗ Cấp 99+ chapter 55.5 08/03/2023 15:44

Gậy Gỗ Cấp 99+ chapter 55 08/03/2023 15:43

Gậy Gỗ Cấp 99+ chapter 54.6 02/03/2023 02:19

Gậy Gỗ Cấp 99+ chapter 54.5 02/03/2023 02:19

Gậy Gỗ Cấp 99+ chapter 54 02/03/2023 02:18

Gậy Gỗ Cấp 99+ chapter 53.6 26/02/2023 15:56

Gậy Gỗ Cấp 99+ chapter 53.5 26/02/2023 15:56

Gậy Gỗ Cấp 99+ chapter 53 26/02/2023 15:56

Gậy Gỗ Cấp 99+ chapter 52.6 26/02/2023 15:55

Gậy Gỗ Cấp 99+ chapter 52.5 26/02/2023 15:55

Gậy Gỗ Cấp 99+ chapter 52 26/02/2023 15:55

Gậy Gỗ Cấp 99+ chapter 51.6 26/02/2023 15:55

Gậy Gỗ Cấp 99+ chapter 51.5 26/02/2023 15:54

Gậy Gỗ Cấp 99+ chapter 51 26/02/2023 15:54

Gậy Gỗ Cấp 99+ Chapter 50 26/02/2023 15:49

Gậy Gỗ Cấp 99+ Chương 49.3 26/02/2023 15:47

Gậy Gỗ Cấp 99+ Chương 49.2 26/02/2023 15:45

Gậy Gỗ Cấp 99+ Chương 49.1 26/02/2023 15:44

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 48.5 20/01/2023 03:53

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 48 20/01/2023 03:53

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 47.5 15/01/2023 16:34

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 47 15/01/2023 16:34

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 46.5 15/01/2023 16:33

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 46 15/01/2023 16:33

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 45.4 27/12/2022 13:33

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 45.3 27/12/2022 13:33

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 45.1 27/12/2022 13:33

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 45 27/12/2022 13:32

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 44.5 19/12/2022 00:02

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 44 19/12/2022 00:02

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 43.5 16/12/2022 13:30

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 43 16/12/2022 13:30

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 42.5 16/12/2022 13:30

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 42 16/12/2022 13:30

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 41.6 01/12/2022 00:29

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 41.5 01/12/2022 00:28

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 41 01/12/2022 00:27

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 40.5 22/11/2022 21:18

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 40 22/11/2022 21:18

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 39.5 14/11/2022 20:19

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 39 14/11/2022 20:19

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 38.5 07/11/2022 18:42

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 38 07/11/2022 18:42

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 37.5 31/10/2022 13:42

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 37 31/10/2022 13:41

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 36.6 25/10/2022 20:08

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 36.5 25/10/2022 20:08

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 36 25/10/2022 20:08

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 35.5 18/10/2022 12:34

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 35 18/10/2022 12:34

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 34.5 10/10/2022 13:31

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 34 10/10/2022 13:30

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 33.5 03/10/2022 12:21

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 33 03/10/2022 12:21

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 32.5 25/09/2022 23:44

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 32 25/09/2022 23:44

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 31.5 24/09/2022 20:29

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 31 24/09/2022 20:29

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 30 14/09/2022 23:25

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 29.5 08/09/2022 09:45

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 29 08/09/2022 09:45

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 28.5 02/09/2022 15:13

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 28 02/09/2022 15:12

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 27.5 22/08/2022 17:59

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 27 22/08/2022 17:59

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 26.5 17/08/2022 09:21

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 26 17/08/2022 09:20

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 25.5 12/08/2022 05:17

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 25 12/08/2022 05:16

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 24.6 03/08/2022 08:19

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 24.5 03/08/2022 08:19

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 24 03/08/2022 08:18

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 23.6 29/07/2022 19:53

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 23.5 29/07/2022 19:53

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 23 29/07/2022 19:52

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 22.5 20/07/2022 11:23

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 22 20/07/2022 11:22

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 21.5 13/07/2022 13:17

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 21 13/07/2022 13:16

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 20.4 12/07/2022 09:15

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 20.3 12/07/2022 09:15

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 20.2 12/07/2022 09:14

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 20.1 12/07/2022 09:14

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 20 12/07/2022 09:13

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 19.5 27/06/2022 05:14

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 19 27/06/2022 05:14

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 18.5 20/06/2022 15:34

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 18 20/06/2022 15:33

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 17.5 14/06/2022 19:48

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 17 14/06/2022 19:48

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 16.5 07/06/2022 23:19

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 16 07/06/2022 23:19

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 15.5 07/06/2022 23:18

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 15 07/06/2022 23:18

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 14.5 22/05/2022 14:49

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 14 22/05/2022 06:14

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 13.5 19/05/2022 23:08

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 13 19/05/2022 22:12

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 12.6 09/05/2022 05:16

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 12.5 09/05/2022 05:16

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 12 08/05/2022 21:50

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 11 01/05/2022 15:18

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 10.5 25/04/2022 20:07

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 10 25/04/2022 20:06

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 9.5 25/04/2022 03:06

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 9 25/04/2022 03:05

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 8.5 25/04/2022 03:04

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 8 25/04/2022 03:03

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 7.5 03/04/2022 02:27

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 7.1 03/04/2022 02:27

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 6.5 03/04/2022 02:27

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 6.1 03/04/2022 02:26

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 5 03/04/2022 02:26

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 4.1 03/04/2022 02:25

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 4 03/04/2022 02:25

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 3.5 03/04/2022 02:25

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 3.1 03/04/2022 02:24

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 2.5 03/04/2022 02:24

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 2.1 03/04/2022 02:23

Gậy Gỗ Cấp 99+ chương 1.5 03/04/2022 02:23

Gậy Gỗ Cấp 99+ Chương 1 27/03/2022 21:06

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 05/03<] Chapter 1109
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...