Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào'

truyện tranh Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào'
SƠ LƯỢC
Một senpai xinh đẹp cool ngầu >< Một tên kouhai đần thối chuyên tấu hài?!

Tên khác: Cigarette & Cherry / シガレット&チェリー

Tác giả: Kawakami Daishirou

Nhóm dịch: Levan Polkka

Thể loại: Comedy Romance Seinen

Đăng bởi: (=Cam=) Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: HanoiSama , Cáo ÒwÓ

Số lượt xem: 99879 Theo dõi: 372

Update: 25/03/2023 11:04TỔNG HỢP (50 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 50 25/03/2023 11:03

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 49 18/03/2023 12:31

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 48 11/03/2023 12:16

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 47 04/03/2023 21:31

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 46 25/02/2023 13:55

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 45 18/02/2023 13:55

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 44 11/02/2023 15:53

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 43 04/02/2023 15:21

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 42 24/01/2023 11:52

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 41 17/01/2023 13:51

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 40 14/01/2023 12:25

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 39 05/01/2023 15:19

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 38 04/01/2023 19:08

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 37 01/01/2023 16:35

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 36 31/12/2022 10:28

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 35 24/12/2022 16:48

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 34 18/12/2022 10:18

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 33 09/12/2022 13:15

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 32 07/12/2022 13:53

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 31 05/12/2022 12:55

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 30 02/12/2022 12:38

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 29 30/11/2022 12:55

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 28 28/11/2022 12:23

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 27 23/11/2022 13:09

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 26 21/11/2022 12:23

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 25 18/11/2022 14:34

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 24 16/11/2022 14:27

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 23 14/11/2022 17:28

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 22 04/09/2022 20:35

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 21 04/09/2022 20:34

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 20 04/09/2022 20:34

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 19 04/09/2022 20:34

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 18 17/08/2022 21:03

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 17 17/08/2022 21:02

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 16 17/08/2022 21:01

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 15 17/08/2022 21:00

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 14 17/08/2022 20:59

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 13 17/08/2022 20:59

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 12 17/08/2022 20:59

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 11 17/08/2022 20:57

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 10 17/08/2022 20:56

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 9 17/08/2022 20:56

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 8 22/04/2022 16:28

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 7 22/04/2022 16:27

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 6 22/04/2022 16:27

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 5 22/04/2022 16:27

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 4 22/04/2022 16:26

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 3 22/04/2022 16:25

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 2 22/04/2022 16:24

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' 1 22/04/2022 16:23

Ở Nhật, trai 'anh đào' có thể hiểu được là một chàng trai tân, không có kinh nghiệm tình báo.. à nhầm tình trường emo

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...