Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm [>Update 29/11<] chương 49

truyện tranh Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm
SƠ LƯỢC
Chuyển thế đi vào tu tiên thế giới, Hàn Tuyệt phát hiện chính mình mang theo trò chơi thuộc tính, vậy mà có thể đổ xúc xắc đổi mới linh căn tư chất cùng Tiên Thiên khí vận.

Kết quả là, hắn bỏ ra mười một năm lắc Tiên Thiên khí vận.

« tuyệt thế vô song: Tiên tư, mị lực đỉnh cấp »

« Thiên Mệnh Kiếm Si: Kiếm Đạo tư chất đỉnh cấp, Kiếm Đạo ngộ tính đỉnh cấp »

« thân pháp tuyệt trần: Thân pháp tư chất đỉnh cấp »

« Tiên Đế hậu duệ: Thu hoạch được một bộ tuyệt thế công pháp tu tiên, 1000 khối linh thạch thượng phẩm »

Hàn Tuyệt vì trường sinh, quyết định lặng lẽ tu luyện, không ra đầu ngọn gió.

Ngàn năm sau, tu chân giới một đời đổi một đời.

Khi Tiên giới thanh lý thế gian lúc, Hàn Tuyệt không thể không ra tay.

Hắn lúc này mới phát hiện, giống như Tiên Thần bất quá cũng như vậy!

Nguồn: truyentranhaudio.online

Nhóm dịch: BadTeam Comics

Thể loại: Action Comedy Manhua Full màu Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: BadTeam Comics Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 91877 Theo dõi: 261

Update: 29/11/2022 08:49TỔNG HỢP (50 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 49 29/11/2022 08:49

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 48 26/11/2022 14:54

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 47 23/11/2022 11:55

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 46 20/11/2022 08:11

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 45 15/11/2022 19:43

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 44 12/11/2022 20:37

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 43 08/11/2022 18:31

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 42 06/11/2022 03:58

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 41 06/11/2022 03:58

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 40 06/11/2022 03:58

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 39 02/11/2022 11:31

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 38 01/11/2022 22:55

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 37 29/10/2022 21:40

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 36 25/10/2022 16:38

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 35 22/10/2022 17:57

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 34 18/10/2022 11:59

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 33 15/10/2022 18:55

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 32 10/10/2022 23:28

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 31 08/10/2022 06:00

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 30 07/10/2022 04:30

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 29 06/10/2022 01:21

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 28 05/10/2022 14:34

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 27 04/10/2022 06:46

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 26 03/10/2022 12:44

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 25 02/10/2022 08:04

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 24 01/10/2022 05:15

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 23 27/09/2022 12:45

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 22 25/09/2022 05:07

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 21 25/09/2022 05:07

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 20 25/09/2022 05:07

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 19 25/09/2022 05:07

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 18 25/09/2022 05:07

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 17 25/09/2022 05:07

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 16 25/09/2022 05:06

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 15 06/09/2022 17:10

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 14 06/09/2022 17:10

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 13.45 06/09/2022 17:10

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 13 06/09/2022 17:09

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 12 06/09/2022 17:09

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 11 06/09/2022 17:09

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 10 06/09/2022 17:09

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 9 06/09/2022 17:09

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm chương 8 06/09/2022 17:09

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm Chương 7 15/08/2022 17:26

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm Chapter 6 15/08/2022 17:24

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm Chapter 5 15/08/2022 17:23

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm Chapter 4 15/08/2022 17:18

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm Chapter 3 15/08/2022 17:15

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm Chapter 2 15/08/2022 17:15

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm Chapter 1 15/08/2022 17:07

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh LÃNG TIÊN KỲ ĐÀM [>Update 29/11<] chương 92
  • truyện tranh KÍ SỰ HỒI QUY [>Update 03/12<] chương 70
  • truyện tranh Những Ranker Cấp S Mà Tôi Nuôi Dưỡng [>Update 30/11<] chương 63
  • truyện tranh Đầu Cơ Địa Ngục
  • truyện tranh Thiên Tài Ma Pháp Sư Giấu Nghề
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...