Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến [>Update 17/09<] chương 109

truyện tranh Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến
SƠ LƯỢC

Ngu Tử Du bị chết sặc rồi chuyển sinh thành một cây liễu đột biến và bắt đầu hành trình phiêu lưu của mình.

 

Tên khác: Từ Đại Thụ Tiến Hóa

Thể loại: Action Adventure Manhua Fantasy

Đăng bởi: ‌‌‌‌‌‌‌‌namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Lợi

Số lượt xem: 103001 Theo dõi: 243

Update: 01/06/2023 15:10TỔNG HỢP (107 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 109 18/09/2023 22:10

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 108 18/09/2023 22:09

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 107 17/09/2023 19:29

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 106 17/09/2023 19:28

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 105 16/09/2023 06:18

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 104 16/09/2023 06:17

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 103 16/09/2023 06:17

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 102 16/09/2023 06:16

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 101 16/09/2023 06:15

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 100 16/09/2023 06:15

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 99 16/09/2023 06:14

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 98 16/09/2023 06:14

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 97 16/09/2023 06:13

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 96 16/09/2023 06:12

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 95 16/09/2023 06:12

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 94 16/09/2023 06:11

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 93 16/09/2023 06:10

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 92 16/09/2023 06:09

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 91 16/09/2023 06:08

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 90 16/09/2023 06:08

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 89 16/09/2023 06:07

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 88 16/09/2023 06:06

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 87 16/09/2023 06:06

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 86 16/09/2023 06:05

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 85 16/09/2023 06:05

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 84 16/09/2023 06:04

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 83 16/09/2023 06:04

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 82 16/09/2023 06:03

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 81 16/09/2023 06:02

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 80 16/09/2023 06:01

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 78 16/09/2023 06:00

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 77 16/09/2023 06:00

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 76 16/09/2023 05:59

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 75 16/09/2023 05:58

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 74 16/09/2023 05:58

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 73 16/09/2023 05:57

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 72 16/09/2023 05:56

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 71 16/09/2023 05:56

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 70 01/06/2023 15:10

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 69 01/06/2023 15:10

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 68 24/05/2023 16:29

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 67 24/05/2023 16:29

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 66 24/05/2023 16:28

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 65 24/05/2023 16:28

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 64 24/05/2023 16:28

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 63 05/05/2023 13:40

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 62 05/05/2023 13:40

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 61 05/05/2023 13:40

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 60 05/05/2023 13:40

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 59 05/05/2023 13:39

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 58 05/05/2023 13:39

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 57 05/05/2023 13:39

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 56 05/05/2023 13:39

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 55 05/05/2023 13:39

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 54 05/05/2023 13:38

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 53 07/04/2023 14:23

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 52 07/04/2023 14:23

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 51 31/03/2023 14:18

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 50 31/03/2023 14:18

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 49 24/03/2023 16:03

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 48 24/03/2023 16:03

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 47 18/03/2023 02:56

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 46 18/03/2023 02:56

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 45 10/03/2023 12:52

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 44 10/03/2023 11:03

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 43 03/03/2023 22:33

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 42 03/03/2023 22:32

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 41 24/02/2023 12:49

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 40 24/02/2023 12:48

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 39 19/02/2023 07:46

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 38 19/02/2023 07:46

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 37 19/02/2023 07:46

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 36 19/02/2023 07:46

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 35 19/02/2023 07:46

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 34 19/02/2023 07:46

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 33 19/02/2023 07:45

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 32 19/02/2023 07:45

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 31 20/01/2023 21:56

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 30 20/01/2023 21:53

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 29 20/01/2023 07:32

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 28 20/01/2023 07:32

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 27 20/01/2023 07:32

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 26 20/01/2023 07:32

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 25 23/12/2022 09:17

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 24 16/12/2022 09:13

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 23 10/12/2022 19:12

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 22 08/12/2022 11:37

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 21 02/12/2022 07:14

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 20 02/12/2022 07:14

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 19 02/12/2022 07:13

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 18 02/12/2022 07:13

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 17 02/12/2022 07:13

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 16 02/12/2022 07:12

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 15 02/12/2022 07:12

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 14 02/12/2022 07:12

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 13 02/12/2022 07:11

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 12 02/12/2022 07:11

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 11 02/12/2022 07:11

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 10 02/12/2022 07:10

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 9 02/12/2022 07:10

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 8 02/12/2022 07:10

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 7 02/12/2022 07:10

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 6 02/12/2022 07:09

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 5 02/12/2022 07:09

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 4 02/12/2022 07:09

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 2 02/12/2022 07:08

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến chương 1 02/12/2022 07:08

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Bleach [Update Chap 686 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình