Rave Master - Thanh kiếm biến hình

truyện tranh Rave Master - Thanh kiếm biến hình
SƠ LƯỢC

Truyện bắt đầu khi Haru câu được Plue trên 1 hòn đảo nhỏ và thế là cậu bị cuốn vào trận chiến khốc liệt với tổ chức tội ác "Demon Card" sử dụng đá Dark Bring với mục đích thống trị thế giới, với vai trò là ''Chủ nhân Rave''! Cậu có được những ngươi bạn rất tốt giúp đỡ trong cuộc phiêu lưu ,mỗi người bạn là một khả năng chiến đấu khác nhau,tất cả đều đáng tin cậy và cùng lý tưởng đem lại hòa bình cho thế giới!


 

Tác giả: Mashima Hiro

Nguồn: vechai.info

Thể loại: Action Adventure Comedy Shounen Magic

Đăng bởi: Nguyễn Minh Nguyệt Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: miu kon , Akira Gosho

Số lượt xem: 541102 Theo dõi: 576

Update: 07/11/2019 19:40

TỔNG HỢP (138 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 216 07/11/2019 19:40

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 215 19/09/2019 21:07

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 214 08/09/2019 02:08

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 213 05/09/2019 22:44

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 212 02/04/2016 10:59

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 211 24/03/2016 19:14

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 210 24/03/2016 17:51

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 209 22/03/2016 11:52

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 208 20/03/2016 11:03

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 207 14/03/2016 20:59

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 206 13/03/2016 20:12

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 205 13/03/2016 12:29

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 204 13/03/2016 09:46

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 203 11/03/2016 19:36

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 202 10/03/2016 16:34

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 201 09/03/2016 20:59

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 200 09/03/2016 17:34

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 199 08/03/2016 22:27

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 198 08/03/2016 12:17

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 197 23/05/2015 00:50

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 196 23/05/2015 00:49

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 195 23/05/2015 00:49

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 194 23/05/2015 00:49

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 193 23/05/2015 00:48

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 192 23/05/2015 00:48

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 191 23/05/2015 00:48

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 190 23/05/2015 00:48

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 189 23/05/2015 00:47

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 188 23/05/2015 00:47

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 187 23/05/2015 00:46

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 186 23/05/2015 00:46

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 185 23/05/2015 00:45

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 184 23/05/2015 00:45

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 183 23/05/2015 00:44

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 182 23/05/2015 00:43

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 181 23/05/2015 00:43

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 180 23/05/2015 00:43

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 179 23/05/2015 00:43

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 178 23/05/2015 00:42

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 177 23/05/2015 00:41

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 176 23/05/2015 00:41

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 175 23/05/2015 00:41

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 174 23/05/2015 00:40

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 173 23/05/2015 00:40

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 172 23/05/2015 00:39

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 171 23/05/2015 00:39

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 170 23/05/2015 00:39

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 169 23/05/2015 00:39

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 168 23/05/2015 00:39

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 167 14/05/2015 10:48

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 166 14/05/2015 10:48

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 87 23/05/2015 00:36

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 86 14/05/2015 00:02

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 85 08/05/2015 19:24

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 84 08/05/2015 19:24

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 83 30/04/2015 14:03

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 82 30/04/2015 02:09

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 81 28/04/2015 22:05

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 80 23/04/2015 20:46

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 79 22/04/2015 00:41

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 78 18/04/2015 21:25

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 77 17/04/2015 10:05

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 76 16/04/2015 10:00

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 75 15/04/2015 15:33

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 74 27/03/2015 17:04

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 73 26/03/2015 15:18

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 72 25/03/2015 16:23

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 71 21/03/2015 20:42

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 70 20/03/2015 14:58

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 69 19/03/2015 16:51

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 68 18/03/2015 10:13

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 67 17/03/2015 12:17

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 66 14/03/2015 19:02

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 65 13/03/2015 13:56

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 64 12/03/2015 17:05

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 63 11/03/2015 17:51

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 62 10/03/2015 09:51

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 61 09/03/2015 14:16

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 60 08/03/2015 09:39

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 59 07/03/2015 16:44

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 58 06/03/2015 16:49

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 57 05/03/2015 16:52

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 56 04/03/2015 18:23

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 55 04/03/2015 18:23

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 54 11/02/2015 17:46

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 53 09/02/2015 14:44

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 52 07/02/2015 20:12

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 51 06/02/2015 20:14

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 50 05/02/2015 16:07

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 49 03/02/2015 18:16

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 48 02/02/2015 16:02

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 47 01/02/2015 18:25

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 46 31/01/2015 20:43

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 45 30/01/2015 16:53

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 44 29/01/2015 16:43

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 43 28/01/2015 18:07

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 42 27/01/2015 18:03

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 41 26/01/2015 21:02

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 40 25/01/2015 17:33

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 39 25/01/2015 02:37

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 38 23/01/2015 09:10

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 37 21/01/2015 19:28

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 36 19/01/2015 16:33

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 35 18/01/2015 22:53

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 34 17/01/2015 20:45

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 33 16/01/2015 19:32

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 32 15/01/2015 20:37

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 31 14/01/2015 21:34

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 30 14/01/2015 21:35

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 29 12/01/2015 18:06

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 28 11/01/2015 17:32

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 27 10/01/2015 18:30

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 26 10/01/2015 18:29

Rave Master - Thanh kiếm biến hình chap 25 07/01/2015 17:20

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Chap 24 26/10/2013 18:53

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Chap 23 26/10/2013 18:52

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Chap 22 26/10/2013 18:51

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Chap 21 18/10/2013 16:31

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Chap 20 18/10/2013 16:31

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Chap 19 18/10/2013 16:30

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Chap 18 18/10/2013 16:30

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Chap 17 18/10/2013 16:29

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Chap 16 10/09/2013 12:13

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Chap 15 10/09/2013 12:12

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Chap 14 10/09/2013 12:12

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Chap 13 10/09/2013 12:12

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Chap 12 10/09/2013 12:11

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Chap 11 10/09/2013 12:11

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Chap 10 10/09/2013 12:10

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Chap 9 10/09/2013 12:10

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Chap 8 10/09/2013 12:09

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Chap 7 10/09/2013 12:09

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Chap 6 10/09/2013 12:09

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Chap 5 10/09/2013 09:32

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Chap 4 10/09/2013 09:31

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Chap 3 10/09/2013 09:31

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Chap 2 10/09/2013 09:31

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Chap 1 10/09/2013 09:30

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!