Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) [>Update 17/05<] chapter 366

truyện tranh Miyazawa Kiichi - Tough (SD version)
SƠ LƯỢC
Đấm nhau chí chóe, hay khỏi đỡ, đọc là biết liền !!

Tên khác: Tough - Miyazawa Kiichi

Tác giả: Saruwatari Tetsuya

Thể loại: Action Martial Arts Mature Seinen Sports Tragedy manga

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: NTT , Nguyễn Phạm Quỳnh Anh , Meomaycacbu

Số lượt xem: 4934071 Theo dõi: 1441

Update: 17/05/2021 05:10TỔNG HỢP (333 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 366 17/05/2021 05:10

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 365.3 17/05/2021 05:10

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 365.2 17/05/2021 05:10

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 365 13/05/2021 09:14

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 364 11/05/2021 07:43

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 363 09/05/2021 00:15

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 362 07/05/2021 01:47

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 361 04/05/2021 23:27

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 360 03/05/2021 10:29

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 359 03/05/2021 10:29

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 358 01/05/2021 03:19

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 357 30/04/2021 01:24

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 356 28/04/2021 00:15

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 355 26/04/2021 21:41

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 354 26/04/2021 02:58

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 353 26/04/2021 02:58

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 352 26/04/2021 02:58

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 351 01/04/2021 00:10

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 350 01/04/2021 00:10

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 349 27/03/2021 22:10

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 348.5 24/03/2021 22:38

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 348 22/03/2021 20:29

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 347 21/03/2021 00:55

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 346 18/03/2021 23:01

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 345 15/03/2021 23:55

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 344 15/03/2021 23:55

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 343 15/03/2021 23:55

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 342 15/03/2021 23:55

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 341 15/03/2021 23:55

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 340 15/03/2021 23:54

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 339 15/03/2021 23:54

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 338 15/03/2021 23:54

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 337 15/03/2021 23:54

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 336 15/03/2021 23:54

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 335 15/03/2021 23:54

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 334 15/03/2021 23:54

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 333 15/03/2021 23:54

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 332 15/03/2021 23:54

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 331 15/03/2021 23:54

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 330 15/03/2021 23:54

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 329 15/03/2021 23:54

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 328 15/03/2021 23:53

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 327 15/03/2021 23:53

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 326 15/03/2021 23:53

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 325 15/03/2021 23:53

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 324 15/03/2021 23:53

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 323 15/03/2021 23:53

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 322 13/08/2018 15:39

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 321 13/08/2018 15:39

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 320 13/08/2018 15:39

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 319 13/08/2018 15:39

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 318 13/08/2018 15:39

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 317 13/08/2018 15:39

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 316 13/08/2018 15:39

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 315 13/08/2018 15:39

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 314 13/08/2018 15:38

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 313 13/08/2018 15:38

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 312 13/08/2018 15:38

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 311 13/08/2018 15:38

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 310 13/08/2018 15:38

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 309 13/08/2018 15:38

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 308 13/08/2018 15:38

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 307 13/08/2018 15:38

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 306 13/08/2018 15:38

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 305 13/08/2018 15:38

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 304 13/08/2018 15:37

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 303 13/08/2018 15:37

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 302 13/08/2018 15:37

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 301 13/08/2018 15:37

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 300 13/08/2018 15:37

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 299 13/08/2018 15:37

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 298 13/08/2018 15:37

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 297 13/08/2018 15:37

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 296 13/08/2018 15:37

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 295 13/08/2018 15:37

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 294 13/08/2018 15:36

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 293 13/08/2018 15:36

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 292 13/08/2018 15:36

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 291 13/08/2018 15:36

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 290 13/08/2018 15:36

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 289 13/08/2018 15:36

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 288 13/08/2018 15:36

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 287 13/08/2018 15:36

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 286 13/08/2018 15:36

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 285 13/08/2018 15:35

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 284 13/08/2018 15:35

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 283 13/08/2018 15:35

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 282 13/08/2018 15:35

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 281 13/08/2018 15:35

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 280 13/08/2018 15:35

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 279 13/08/2018 15:35

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 278 13/08/2018 15:35

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 277 13/08/2018 15:35

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 276 13/08/2018 15:35

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 275 13/08/2018 15:34

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 274 13/08/2018 15:34

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 273 13/08/2018 15:34

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 272 13/08/2018 15:34

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 271 13/08/2018 15:34

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 270 13/08/2018 15:34

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) tập 11 (Chapter 108-118) - phần c 20/07/2014 12:35

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) tập 11 (Chapter 108-118) - phần b 20/07/2014 12:35

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) tập 11 (Chapter 108 -118) - phần a 18/07/2014 00:13

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 269 06/09/2015 14:03

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 268 06/09/2015 11:39

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 267 01/09/2015 13:12

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 266 01/09/2015 13:11

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 265 26/08/2015 13:18

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 264 26/08/2015 13:17

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 263 20/08/2015 08:56

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 262 20/08/2015 08:55

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 261 18/08/2015 08:43

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 260 18/08/2015 08:41

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 259 16/08/2015 21:31

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 258 16/08/2015 21:30

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 257 09/08/2015 08:27

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 256 09/08/2015 08:25

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 255 09/08/2015 08:21

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 254 09/08/2015 08:19

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 253 23/04/2015 22:08

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 252 23/04/2015 22:06

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 251 23/04/2015 21:50

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 250 23/04/2015 21:17

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 249 23/04/2015 21:06

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 248 23/04/2015 20:54

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 247 23/04/2015 20:34

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 246 23/04/2015 20:27

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 245 13/10/2014 23:24

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 244 13/10/2014 23:21

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 243 11/10/2014 22:45

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 242 11/10/2014 22:17

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 241 11/10/2014 22:04

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 240 11/10/2014 21:53

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 239 10/10/2014 00:05

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 238 09/10/2014 23:59

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 237 02/10/2014 00:13

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 236 02/10/2014 00:05

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 235 02/10/2014 00:01

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 234 21/09/2014 00:32

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 233 21/09/2014 00:28

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 232 21/09/2014 00:23

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 231 21/09/2014 00:15

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 230 21/09/2014 00:11

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 229 15/09/2014 03:17

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 228 15/09/2014 02:48

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 227 15/09/2014 02:28

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 226 15/09/2014 01:59

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 225 15/09/2014 01:45

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 224 15/09/2014 01:37

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 223 15/09/2014 01:26

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 222 15/09/2014 01:12

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 221 13/09/2014 13:18

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 220 13/09/2014 13:11

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 219 13/09/2014 13:06

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 218 13/09/2014 13:01

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 217 13/09/2014 12:57

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 211 - 216 09/09/2014 22:31

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 206 - 210 08/09/2014 02:55

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 200 - 205 07/09/2014 04:27

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 195 -199 07/09/2014 01:23

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 190 - 194 06/09/2014 01:27

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 185 - 189 04/09/2014 01:27

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 181 - 184 03/09/2014 04:17

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 180 03/09/2014 05:11

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 179 03/09/2014 05:06

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 178 03/09/2014 05:00

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 177 03/09/2014 04:55

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 176 03/09/2014 02:15

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 175 29/08/2014 19:24

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 174 29/08/2014 19:03

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 173 29/08/2014 18:52

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 172 29/08/2014 16:01

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 171 29/08/2014 15:44

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 170 27/08/2014 02:49

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 169 27/08/2014 02:42

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 168 27/08/2014 01:40

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 167 27/08/2014 01:16

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 166 26/08/2014 23:56

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 165 26/08/2014 01:14

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 164 26/08/2014 00:49

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 163 26/08/2014 00:03

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 162 23/08/2014 15:53

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 161 23/08/2014 02:35

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 160 23/08/2014 02:13

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 159 23/08/2014 01:54

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 158 23/08/2014 01:36

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 157 23/08/2014 01:09

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 156 21/08/2014 01:27

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 155 21/08/2014 00:55

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 154 21/08/2014 00:09

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 153 20/08/2014 23:36

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 152 20/08/2014 23:02

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 151 20/08/2014 00:45

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 150 20/08/2014 00:00

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 149 19/08/2014 23:28

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 148 19/08/2014 22:34

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 147 19/08/2014 22:23

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 146 17/08/2014 01:07

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 145 17/08/2014 00:59

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 144 11/08/2014 23:11

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 143 11/08/2014 23:05

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 142 09/08/2014 00:09

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 141 09/08/2014 00:02

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 140 08/08/2014 00:18

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 139 08/08/2014 00:16

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 138 06/08/2014 00:44

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 137 06/08/2014 00:40

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 136 05/08/2014 02:25

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 135 05/08/2014 02:23

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 134 03/08/2014 00:26

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 133 03/08/2014 00:24

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 132 02/08/2014 01:11

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 131 02/08/2014 01:06

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 130 01/08/2014 00:25

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 129 01/08/2014 00:19

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 128 29/07/2014 00:28

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 127 29/07/2014 00:23

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 126 28/07/2014 00:47

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 125 28/07/2014 00:44

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 124 27/07/2014 00:09

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 123 27/07/2014 00:03

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 122 25/07/2014 23:32

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 121 25/07/2014 23:26

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 120 24/07/2014 22:11

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 119 24/07/2014 22:07

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 107 14/07/2014 22:01

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 106 13/07/2014 21:13

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 105 13/07/2014 20:58

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 104 12/07/2014 17:14

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 103 12/07/2014 17:06

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 102 09/07/2014 23:18

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 101 09/07/2014 23:05

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 100 07/07/2014 22:58

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 99 07/07/2014 22:57

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 98 07/07/2014 19:00

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 97 07/07/2014 18:50

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 96 05/07/2014 20:31

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 95 05/07/2014 20:15

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 94 03/07/2014 18:46

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 93 03/07/2014 18:36

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 92 02/07/2014 01:01

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 91 02/07/2014 00:15

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 90 30/06/2014 23:34

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 89 30/06/2014 23:34

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 88 29/06/2014 22:33

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 87 29/06/2014 22:24

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 86 28/06/2014 19:41

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 85 28/06/2014 19:10

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 84 27/06/2014 23:01

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 83 27/06/2014 22:28

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 82 25/06/2014 22:37

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 81 25/06/2014 22:09

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 80 23/06/2014 20:06

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 79 23/06/2014 19:28

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 78 22/06/2014 23:12

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 77 22/06/2014 22:38

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 76 21/06/2014 15:43

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 75 21/06/2014 15:11

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 74 20/06/2014 20:28

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 73 20/06/2014 20:18

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 72 19/06/2014 16:25

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 71 19/06/2014 16:20

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 70 17/06/2014 20:37

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 69 17/06/2014 20:31

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 68 16/06/2014 17:27

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 67 16/06/2014 17:21

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 66 15/06/2014 14:36

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 65 15/06/2014 14:33

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 64 14/06/2014 21:58

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 63 14/06/2014 21:53

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 62 13/06/2014 18:28

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 61 13/06/2014 18:24

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 60 12/06/2014 23:27

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 59 12/06/2014 22:40

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 58 11/06/2014 23:59

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 57 11/06/2014 23:31

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 56 10/06/2014 14:37

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 55 10/06/2014 14:33

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 54 09/06/2014 15:54

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 53 09/06/2014 15:49

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 52 08/06/2014 22:28

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 51 08/06/2014 22:21

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 50 07/06/2014 21:44

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 49 07/06/2014 21:39

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 48 31/05/2014 21:18

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 47 31/05/2014 21:17

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 46 31/05/2014 02:04

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 45 31/05/2014 01:05

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 44 29/05/2014 17:43

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 43 29/05/2014 17:39

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 42 28/05/2014 17:13

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 41 28/05/2014 17:13

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 40 27/05/2014 18:51

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 39 27/05/2014 18:45

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 38 26/05/2014 21:32

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 37 26/05/2014 21:29

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 36 25/05/2014 21:39

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 35 25/05/2014 21:34

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 34 24/05/2014 03:23

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 33 24/05/2014 03:19

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 32 21/05/2014 22:52

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 31 21/05/2014 22:48

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 30 21/05/2014 14:20

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 29 20/05/2014 17:08

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 28 20/05/2014 16:05

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 27 20/05/2014 03:17

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 26 19/05/2014 20:32

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 25 19/05/2014 19:40

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 24 18/05/2014 21:36

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 23 18/05/2014 20:24

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 22 17/05/2014 20:22

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 21 17/05/2014 17:23

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 20 17/05/2014 15:36

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 19 17/05/2014 04:08

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 18 15/05/2014 19:05

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 17 15/05/2014 17:54

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 16 14/05/2014 17:37

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 15 14/05/2014 17:08

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 14 13/05/2014 15:24

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 13 13/05/2014 14:12

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 12 12/05/2014 17:03

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 11 12/05/2014 16:18

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 10 12/05/2014 15:33

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 9 12/05/2014 14:30

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 8 11/05/2014 21:58

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 7 11/05/2014 15:59

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 6 11/05/2014 14:47

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 5 10/05/2014 16:10

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 4 10/05/2014 15:27

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 3 09/05/2014 17:32

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 2 09/05/2014 16:33

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 1 08/05/2014 23:44

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) tập 1 - remake (Chapter 1-9) 16/07/2014 01:53

 Tình hình là do một vài vấn đề về nhân sự cho nên bộ này bị tạm ngưng một thời gian. Đến khi mình và thớt kiểm tra lại thì tự nhiên nó nhảy lên một đống chap. Hỏi ra mới biết thì là bên xomtruyen làm tới chap 306 rồi, cả mình và thớt đều không phải là người up lên (chắc là chị Nana). Sau khi xem xét lại thì tụi mình thấy bên đó dịch không ăn theo ý văn với bên này nên quyết định delete đi để tiếp nối những chap còn đang dang dở. Mình không hứa sẽ quăng bom hay chơi 1 cú lớn mấy chục chap nhưng đảm bảo là truyện sẽ ra đều đều. Vậy cho nên các bạn nào nếu đã đọc qua rồi thì thôi, muốn đọc lại thì cũng được. Đã giải quyết được mọi vấn đề ổn thỏa nên các bạn cứ yên tâm là nếu không có gì đột xuất truyện sẽ đi từ từ cho đến hết chứ không có bất đắc kì tử nữa

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!