Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) [>Update 07/05<] chapter 426 complete

truyện tranh Miyazawa Kiichi - Tough (SD version)
SƠ LƯỢC
Đấm nhau chí chóe, hay khỏi đỡ, đọc là biết liền !!

Tên khác: Tough - Miyazawa Kiichi

Tác giả: Saruwatari Tetsuya

Thể loại: Action Martial Arts Seinen Sports Tragedy manga

Đăng bởi: ‌‌‌‌‌‌‌‌namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: NTT , Nguyễn Phạm Quỳnh Anh , Meomaycacbu

Số lượt xem: 5142217 Theo dõi: 1479

Update: 07/05/2023 16:22TỔNG HỢP (388 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 426 complete 07/05/2023

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 425 17/03/2022

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 422 14/03/2022

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 421

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 419

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 418

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 417

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 416

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 415

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 414

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 413

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 412

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 411

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 410

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 409

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 408

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 407

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 406

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 405

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 404

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 403

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 402

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 401

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 400

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 399

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 398

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 397

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 396

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 395

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 394

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 393

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 392

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 391

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 390

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 389

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 388

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 387

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 386

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 385

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 384

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 383

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 382

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 381

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 380

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 379

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 378

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 377

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 376

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 375

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 374

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 373

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 372

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 371

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 370

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 369

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 368

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 367

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 366

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 365

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 364

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 363

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 362

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 361

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 360

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 359

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 358

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 357

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 356

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 355

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 354

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 353

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 352

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 351

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 350

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 349

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 348.5

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 348

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 347

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 346

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 345

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 344

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 343

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 342

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 341

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 340

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 339

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 338

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 337

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 336

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 335

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 334

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 333

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 332

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 331

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 330

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 329

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 328

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 327

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 326

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 325

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 324

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) chapter 323

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 322

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 321

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 320

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 319

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 318

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 317

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 316

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 315

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 314

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 313

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 312

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 311

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 310

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 309

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 308

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 307

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 306

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 305

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 304

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 303

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 302

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 301

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 300

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 299

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 298

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 297

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 296

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 295

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 294

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 293

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 292

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 291

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 290

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 289

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 288

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 287

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 286

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 285

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 284

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 283

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 282

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 281

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 280

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 279

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 278

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 277

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 276

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 275

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 274

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 273

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 272

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 271

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 270

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) tập 11 (Chapter 108-118) - phần c

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) tập 11 (Chapter 108-118) - phần b

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) tập 11 (Chapter 108 -118) - phần a

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 269

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 268

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 267

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 266

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 265

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 264

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 263

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 262

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 261

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 260

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 259

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 258

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 257

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 256

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 255

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 254

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 253

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 252

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 251

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 250

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 249

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 248

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 247

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 246

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 245

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 244

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 243

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 242

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 241

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 240

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 239

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 238

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 237

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 236

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 235

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 234

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 233

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 232

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 231

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 230

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 229

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 228

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 227

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 226

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 225

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 224

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 223

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 222

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 221

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 220

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 219

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 218

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 217

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 211 - 216

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 206 - 210

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 200 - 205

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 195 -199

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 190 - 194

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 185 - 189

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 181 - 184

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 180

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 179

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 178

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 177

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 176

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 175

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 174

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 173

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 172

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 171

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 170

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 169

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 168

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 167

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 166

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 165

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 164

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 163

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 162

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 161

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 160

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 159

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 158

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 157

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 156

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 155

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 154

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 153

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 152

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 151

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 150

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 149

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 148

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 147

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 146

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 145

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 144

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 143

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 142

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 141

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 140

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 139

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 138

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 137

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 136

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 135

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 134

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 133

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 132

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 131

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 130

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 129

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 128

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 127

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 126

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 125

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 124

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 123

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 122

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 121

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 120

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 119

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 107

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 106

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 105

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 104

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 103

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 102

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 101

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 100

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 99

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 98

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 97

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 96

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 95

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 94

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 93

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 92

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 91

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 90

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 89

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 88

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 87

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 86

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 85

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 84

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 83

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 82

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 81

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 80

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 79

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 78

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 77

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 76

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 75

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 74

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 73

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 72

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 71

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 70

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 69

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 68

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 67

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 66

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 65

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 64

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 63

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 62

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 61

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 60

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 59

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 58

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 57

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 56

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 55

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 54

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 53

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 52

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 51

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 50

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 49

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 48

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 47

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 46

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 45

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 44

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 43

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 42

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 41

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 40

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 39

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 38

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 37

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 36

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 35

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 34

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 33

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 32

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 31

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 30

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 29

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 28

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 27

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 26

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 25

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 24

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 23

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 22

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 21

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 20

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 19

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 18

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 17

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 16

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 15

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 14

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 13

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 12

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 11

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 10

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 9

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 8

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 7

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 6

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 5

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 4

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 3

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 2

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) Chapter 1

Miyazawa Kiichi - Tough (SD version) tập 1 - remake (Chapter 1-9)

 Tình hình là do một vài vấn đề về nhân sự cho nên bộ này bị tạm ngưng một thời gian. Đến khi mình và thớt kiểm tra lại thì tự nhiên nó nhảy lên một đống chap. Hỏi ra mới biết thì là bên xomtruyen làm tới chap 306 rồi, cả mình và thớt đều không phải là người up lên (chắc là chị Nana). Sau khi xem xét lại thì tụi mình thấy bên đó dịch không ăn theo ý văn với bên này nên quyết định delete đi để tiếp nối những chap còn đang dang dở. Mình không hứa sẽ quăng bom hay chơi 1 cú lớn mấy chục chap nhưng đảm bảo là truyện sẽ ra đều đều. Vậy cho nên các bạn nào nếu đã đọc qua rồi thì thôi, muốn đọc lại thì cũng được. Đã giải quyết được mọi vấn đề ổn thỏa nên các bạn cứ yên tâm là nếu không có gì đột xuất truyện sẽ đi từ từ cho đến hết chứ không có bất đắc kì tử nữa

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Bleach [Update Chap 686 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình