Đại Chúa Tể [>Update 01/06<] chapter 164

truyện tranh Đại Chúa Tể
SƠ LƯỢC
Đại thế giới, vị diện giao hội, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, quần hùng tập trung, một vị từ tương lai Hạ vị diện đích Thiên chi Chí tôn, tại đây Vô Tận Thế Giới, diễn lại làm cho người hướng tới Truyền Kỳ, truy cầu lấy cái kia chúa tể chi lộ.Vô tận hỏa vực, Viêm Đế chấp chưởng, Vạn Hỏa đốt Thương Khung.Võ Cảnh ở trong, Vũ tổ chi uy, chấn nhiếp Càn Khôn.Tây Thiên chi điện, bách chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch.Bắc Hoang chi khâu, Vạn Mộ chi địa, Bất Tử chi chủ trấn Thiên địa.

Tên khác:

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu

Nguồn: goccay.vn

Thể loại: Manhua

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Trần Thị Bích Vân

Số lượt xem: 1290159 Theo dõi: 1147

Update: 01/06/2020 19:05

TỔNG HỢP (169 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Đại Chúa Tể chapter 164 01/06/2020 19:05

Đại Chúa Tể chapter 163 19/05/2020 12:56

Đại Chúa Tể chapter 162 25/04/2020 21:03

Đại Chúa Tể chapter 161 24/04/2020 10:04

Đại Chúa Tể chapter 160 31/03/2020 19:46

Đại Chúa Tể chapter 159 09/03/2020 23:37

Đại Chúa Tể chapter 158 22/02/2020 11:19

Đại Chúa Tể chapter 157 06/02/2020 11:40

Đại Chúa Tể chapter 156 22/01/2020 21:27

Đại Chúa Tể chapter 155 02/01/2020 19:49

Đại Chúa Tể chapter 154 22/12/2019 18:55

Đại Chúa Tể Chapter 153 29/11/2019 19:27

Đại Chúa Tể Chapter 152 17/11/2019 21:03

Đại Chúa Tể Chapter 151 17/11/2019 21:03

Đại Chúa Tể Chapter 150 24/10/2019 16:48

Đại Chúa Tể Chapter 149 18/10/2019 19:06

Đại Chúa Tể Chapter 148 08/10/2019 06:15

Đại Chúa Tể Chapter 147 06/10/2019 01:03

Đại Chúa Tể Chapter 146 20/09/2019 23:10

Đại Chúa Tể Chapter 145 18/09/2019 23:03

Đại Chúa Tể Chapter 144 17/09/2019 01:41

Đại Chúa Tể Chapter 143 15/09/2019 03:03

Đại Chúa Tể Chapter 142 30/08/2019 18:12

Đại Chúa Tể Chapter 141 30/08/2019 18:12

Đại Chúa Tể Chapter 140 30/08/2019 18:12

Đại Chúa Tể Chapter 139 30/08/2019 18:12

Đại Chúa Tể Chapter 138 30/08/2019 18:12

Đại Chúa Tể Chapter 137 30/08/2019 18:12

Đại Chúa Tể Chapter 136 30/08/2019 18:11

Đại Chúa Tể Chapter 135 15/08/2019 21:37

Đại Chúa Tể Chapter 134 07/08/2019 22:39

Đại Chúa Tể Chapter 133 21/07/2019 21:43

Đại Chúa Tể Chapter 132 19/07/2019 22:14

Đại Chúa Tể Chapter 131 13/07/2019 14:55

Đại Chúa Tể Chapter 130 11/07/2019 16:22

Đại Chúa Tể Chapter 129 21/06/2019 13:43

Đại Chúa Tể Chapter 128 19/06/2019 17:10

Đại Chúa Tể Chapter 127 05/06/2019 21:21

Đại Chúa Tể Chapter 126 03/06/2019 22:22

Đại Chúa Tể Chapter 125 28/04/2019 20:27

Đại Chúa Tể Chapter 124 26/04/2019 20:03

Đại Chúa Tể Chapter 123 17/04/2019 19:20

Đại Chúa Tể Chapter 122 15/04/2019 19:42

Đại Chúa Tể Chapter 121 10/04/2019 12:59

Đại Chúa Tể Chapter 120 08/04/2019 20:04

Đại Chúa Tể Chapter 119 06/04/2019 14:40

Đại Chúa Tể Chapter 118 04/04/2019 16:31

Đại Chúa Tể Chapter 117 02/04/2019 20:07

Đại Chúa Tể Chapter 116 31/03/2019 19:39

Đại Chúa Tể Chapter 115 29/03/2019 15:02

Đại Chúa Tể Chapter 114 27/03/2019 14:21

Đại Chúa Tể Chapter 113 25/03/2019 14:24

Đại Chúa Tể Chapter 112 23/03/2019 13:04

Đại Chúa Tể Chapter 112 23/03/2019 13:04

Đại Chúa Tể Chapter 111 14/03/2019 21:59

Đại Chúa Tể Chapter 110 17/02/2019 12:48

Đại Chúa Tể Chapter 109 04/02/2019 13:43

Đại Chúa Tể Chapter 108 02/02/2019 15:42

Đại Chúa Tể Chapter 107 31/01/2019 22:22

Đại Chúa Tể Chapter 106 28/01/2019 13:43

Đại Chúa Tể Chapter 105 27/12/2018 18:46

Đại Chúa Tể Chapter 104 11/12/2018 21:17

Đại Chúa Tể Chapter 103 11/12/2018 21:17

Đại Chúa Tể Chapter 102 12/11/2018 12:37

Đại Chúa Tể Chapter 101 28/10/2018 13:42

Đại Chúa Tể Chapter 100 16/10/2018 21:28

Đại Chúa Tể Chapter 99 03/10/2018 17:52

Đại Chúa Tể Chapter 98 13/09/2018 20:27

Đại Chúa Tể Chapter 97 30/08/2018 20:54

Đại Chúa Tể Chapter 96 24/08/2018 20:32

Đại Chúa Tể Chapter 95 22/08/2018 18:39

Đại Chúa Tể Chapter 94 21/08/2018 19:55

Đại Chúa Tể Chapter 93 20/08/2018 20:56

Đại Chúa Tể Chapter 92 19/08/2018 22:03

Đại Chúa Tể Chapter 91.5 17/08/2018 21:47

Đại Chúa Tể Chapter 91 16/08/2018 18:22

Đại Chúa Tể Chapter 90 15/08/2018 21:04

Đại Chúa Tể Chapter 89 14/08/2018 18:45

Đại Chúa Tể Chapter 88 12/08/2018 23:44

Đại Chúa Tể Chapter 87 11/08/2018 19:50

Đại Chúa Tể Chapter 86.5 09/08/2018 15:26

Đại Chúa Tể Chapter 86 08/08/2018 21:34

Đại Chúa Tể Chapter 85 04/08/2018 02:38

Đại Chúa Tể Chapter 84 01/08/2018 18:37

Đại Chúa Tể Chapter 83 29/07/2018 19:49

Đại Chúa Tể Chapter 82 26/07/2018 21:11

Đại Chúa Tể Chapter 81 24/07/2018 21:05

Đại Chúa Tể Chapter 80 22/07/2018 20:20

Đại Chúa Tể Chapter 79 19/07/2018 20:31

Đại Chúa Tể Chapter 78 16/07/2018 18:29

Đại Chúa Tể Chapter 77 15/07/2018 18:10

Đại Chúa Tể Chapter 76 13/07/2018 20:13

Đại Chúa Tể Chapter 75 09/07/2018 20:18

Đại Chúa Tể Chapter 74 05/07/2018 19:53

Đại Chúa Tể Chapter 73 18/05/2018 21:23

Đại Chúa Tể Chapter 72 04/08/2017 20:09

Đại Chúa Tể ngoại truyện 02/08/2017 19:51

Đại Chúa Tể Chapter 71 01/08/2017 18:42

Đại Chúa Tể Chapter 70 27/05/2017 18:24

Đại Chúa Tể Chapter 69 13/05/2017 18:35

Đại Chúa Tể Chapter 68 26/04/2017 21:33

Đại Chúa Tể Chapter 67 13/04/2017 19:12

Đại Chúa Tể Chapter 66 28/03/2017 19:42

Đại Chúa Tể Chapter 65 13/03/2017 19:10

Đại Chúa Tể Chapter 64 28/02/2017 19:12

Đại Chúa Tể Chapter 63 11/02/2017 19:36

Đại Chúa Tể Chapter 62 06/01/2017 20:31

Đại Chúa Tể Chapter 61 27/12/2016 20:07

Đại Chúa Tể Chapter 60 09/12/2016 20:07

Đại Chúa Tể Chapter 59 25/11/2016 18:49

Đại Chúa Tể Chapter 58 12/11/2016 19:12

Đại Chúa Tể Chapter 57 03/11/2016 18:57

Đại Chúa Tể Chapter 56 16/10/2016 20:51

Đại Chúa Tể Chapter 55 29/09/2016 20:16

Đại Chúa Tể Chapter 54 08/09/2016 18:58

Đại Chúa Tể Chapter 53 21/08/2016 19:27

Đại Chúa Tể Chapter 52 31/07/2016 20:09

Đại Chúa Tể Chapter 51 19/07/2016 20:02

Đại Chúa Tể Chapter 50 05/07/2016 20:13

Đại Chúa Tể Chapter 49 24/06/2016 19:04

Đại Chúa Tể Chapter 48 24/06/2016 19:03

Đại Chúa Tể Chapter 47 16/06/2016 10:32

Đại Chúa Tể Chapter 46 16/06/2016 10:32

Đại Chúa Tể Chapter 45 07/05/2016 18:27

Đại Chúa Tể Chapter 44 07/05/2016 18:26

Đại Chúa Tể Chapter 43 15/04/2016 19:34

Đại Chúa Tể Chapter 42 07/04/2016 20:21

Đại Chúa Tể Chapter 41 18/03/2016 20:52

Đại Chúa Tể Chapter 40 05/03/2016 20:39

Đại Chúa Tể Chapter 39 28/01/2016 22:15

Đại Chúa Tể Chapter 38 18/01/2016 20:57

Đại Chúa Tể Chapter 37 25/12/2015 19:44

Đại Chúa Tể Chapter 36 15/12/2015 23:13

Đại Chúa Tể Chapter 35 27/11/2015 23:01

Đại Chúa Tể Chapter 34 15/11/2015 11:42

Đại Chúa Tể Chapter 33 26/10/2015 22:46

Đại Chúa Tể Chapter 32 17/10/2015 22:17

Đại Chúa Tể Chapter 31 28/09/2015 15:23

Đại Chúa Tể Chapter 30 16/09/2015 04:20

Đại Chúa Tể Chapter 29 25/08/2015 17:26

Đại Chúa Tể Chapter 28 16/08/2015 08:16

Đại Chúa Tể Chapter 27 25/07/2015 17:14

Đại Chúa Tể Chapter 26.2 18/07/2015 19:18

Đại Chúa Tể Chapter 26 20/06/2015 20:31

Đại Chúa Tể Chapter 25 11/06/2015 17:35

Đại Chúa Tể Chapter 24 04/06/2015 17:36

Đại Chúa Tể Chapter 23 20/05/2015 18:19

Đại Chúa Tể Chapter 22 24/04/2015 18:55

Đại Chúa Tể Chapter 21 17/04/2015 15:02

Đại Chúa Tể Chapter 20 28/03/2015 14:35

Đại Chúa Tể Chapter 19 31/01/2015 20:44

Đại Chúa Tể Chapter 18 14/01/2015 17:38

Đại Chúa Tể Chapter 17 31/12/2014 13:17

Đại Chúa Tể Chapter 16 15/12/2014 21:20

Đại Chúa Tể Chapter 15 05/12/2014 15:26

Đại Chúa Tể Chapter 14 05/12/2014 15:26

Đại Chúa Tể Chapter 13 05/12/2014 15:26

Đại Chúa Tể Chapter 12 05/12/2014 15:26

Đại Chúa Tể Chapter 11 05/12/2014 15:25

Đại Chúa Tể Chapter 10 03/09/2014 18:58

Đại Chúa Tể Chapter 9 01/09/2014 20:52

Đại Chúa Tể Chapter 8 01/09/2014 20:52

Đại Chúa Tể Chapter 7 01/09/2014 20:52

Đại Chúa Tể Chapter 6 01/09/2014 20:52

Đại Chúa Tể Chapter 5 01/09/2014 20:52

Đại Chúa Tể Chapter 4 01/09/2014 20:52

Đại Chúa Tể Chapter 3 20/06/2014 17:29

Đại Chúa Tể Chapter 2 20/06/2014 17:29

Đại Chúa Tể Chapter 1 20/06/2014 17:28

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!