Boku no Hero Academia [>Update 04/09<] chuong 399

truyện tranh Boku no Hero Academia
SƠ LƯỢC
Vào tương lai, lúc mà con người với những sức mạnh siêu nhiên là điều thường thấy quanh thế giới. Đây là câu chuyện về Izuku Midoriya, từ một kẻ bất tài trở thành một siêu anh hùng. Tất cả ta cần là mơ ước,

Tên khác: My hero Academia; học viện anh hùng,TRƯỜNG HỌC SIÊU ANH HÙNG

Tác giả: HORIKOSHI Kouhei

Nguồn: Lightning Group, Fallen Angels hocvientruyentranh.net

Thể loại: Action Adventure Comedy School Life Shounen Supernatural

Đăng bởi: Doraemon cực múp Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: ‌‌‌‌‌‌‌‌namphi , TruyenbuaVai , Túc Bạch

Số lượt xem: 6243042 Theo dõi: 4219

Update: 01/06/2023 18:58TỔNG HỢP (428 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Boku no Hero Academia Chapter 426 14/07/2024

Boku no Hero Academia Chapter 425 14/07/2024

Boku no Hero Academia Chapter 424 14/07/2024

Boku no Hero Academia Chapter 423

Boku no Hero Academia Chapter 422

Boku no Hero Academia Chapter 421

Boku no Hero Academia Chapter 420

Boku no Hero Academia Chapter 419

Boku no Hero Academia Chapter 418

Boku no Hero Academia Chapter 417

Boku no Hero Academia Chapter 416

Boku no Hero Academia Chapter 415

Boku no Hero Academia Chapter 414

Boku no Hero Academia Chapter 413

Boku no Hero Academia Chapter 412

Boku no Hero Academia Chapter 411

Boku no Hero Academia Chapter 410

Boku no Hero Academia Chapter 409

Boku no Hero Academia Chapter 408

Boku no Hero Academia Chapter 407

Boku no Hero Academia Chapter 406

Boku no Hero Academia Chapter 405

Boku no Hero Academia Chapter 404

Boku no Hero Academia Chapter 403

Boku no Hero Academia Chapter 402

Boku no Hero Academia Chapter 401

Boku no Hero Academia Chapter 400

Boku no Hero Academia chương 399

Boku no Hero Academia chương 398

Boku no Hero Academia chương 397

Boku no Hero Academia chương 396

Boku no Hero Academia chương 395

Boku no Hero Academia chương 394

Boku no Hero Academia chương 393

Boku no Hero Academia chương 392

Boku no Hero Academia chương 391

Boku no Hero Academia chương 390

Boku no Hero Academia chương 389

Boku no Hero Academia chương 388

Boku no Hero Academia chương 387

Boku no Hero Academia chương 386

Boku no Hero Academia chương 385

Boku no Hero Academia Chương 384

Boku no Hero Academia Chương 383

Boku no Hero Academia Chương 382

Boku no Hero Academia Chương 381

Boku no Hero Academia Chương 380

Boku no Hero Academia Chương 379

Boku no Hero Academia Chương 378

Boku no Hero Academia Chương 377

Boku no Hero Academia Chương 376

Boku no Hero Academia Chương 375

Boku no Hero Academia Chương 374

Boku no Hero Academia Chương 373

Boku no Hero Academia Chương 372

Boku no Hero Academia Chương 371

Boku no Hero Academia Chương 370

Boku no Hero Academia Chương 369

Boku no Hero Academia Chương 368

Boku no Hero Academia Chương 367

Boku no Hero Academia Chương 366

Boku no Hero Academia Chương 365

Boku no Hero Academia Chương 364

Boku no Hero Academia Chương 363

Boku no Hero Academia Chương 362

Boku no Hero Academia Chương 361

Boku no Hero Academia Chương 360

Boku no Hero Academia Chương 359

Boku no Hero Academia Chương 358

Boku no Hero Academia Chương 357

Boku no Hero Academia Chương 356

Boku no Hero Academia Chương 355

Boku no Hero Academia Chương 354

Boku no Hero Academia Chương 353

Boku no Hero Academia Chương 352

Boku no Hero Academia Chương 351

Boku no Hero Academia Chương 350

Boku no Hero Academia Chương 349

Boku no Hero Academia Chương 348

Boku no Hero Academia Chương 347

Boku no Hero Academia Chương 346

Boku no Hero Academia Chương 345

Boku no Hero Academia Chương 344

Boku no Hero Academia Chương 343

Boku no Hero Academia Chương 342

Boku no Hero Academia Chương 341

Boku no Hero Academia Chương 340

Boku no Hero Academia Chương 339

Boku no Hero Academia Chương 338

Boku no Hero Academia Chương 337

Boku no Hero Academia Chương 336

Boku no Hero Academia Chương 335

Boku no Hero Academia Chương 334

Boku no Hero Academia Chương 333

Boku no Hero Academia Chương 332

Boku no Hero Academia Chương 331

Boku no Hero Academia Chương 330

Boku no Hero Academia Chương 329

Boku no Hero Academia Chương 328

Boku no Hero Academia Chương 327

Boku no Hero Academia Chương 326

Boku no Hero Academia Chương 325

Boku no Hero Academia Chương 324

Boku no Hero Academia Chương 323

Boku no Hero Academia Chương 322

Boku no Hero Academia Chương 321.5

Boku no Hero Academia Chương 321

Boku no Hero Academia Chương 320

Boku no Hero Academia Chương 319

Boku no Hero Academia Chương 318

Boku no Hero Academia Chương 317

Boku no Hero Academia Chương 316

Boku no Hero Academia Chương 315

Boku no Hero Academia Chương 314

Boku no Hero Academia Chương 313

Boku no Hero Academia Chương 312

Boku no Hero Academia Chương 311

Boku no Hero Academia Chương 310

Boku no Hero Academia Chương 309

Boku no Hero Academia Chương 308

Boku no Hero Academia Chương 307

Boku no Hero Academia Chương 306

Boku no Hero Academia Chương 305

Boku no Hero Academia Chương 304

Boku no Hero Academia Chương 303

Boku no Hero Academia Chương 302

Boku no Hero Academia Chương 301

Boku no Hero Academia Chương 300

Boku no Hero Academia Chương 299

Boku no Hero Academia Chương 298

Boku no Hero Academia Chương 297

Boku no Hero Academia Chương 296

Boku no Hero Academia Chương 295

Boku no Hero Academia Chương 294

Boku no Hero Academia Chương 293

Boku no Hero Academia Chương 292

Boku no Hero Academia Chương 291

Boku no Hero Academia Chương 290

Boku no Hero Academia Chương 289

Boku no Hero Academia Chương 288

Boku no Hero Academia Chương 287

Boku no Hero Academia Chương 286

Boku no Hero Academia Chương 285

Boku no Hero Academia Chương 284

Boku no Hero Academia Chương 283

Boku no Hero Academia Chương 282

Boku no Hero Academia Chương 281

Boku no Hero Academia Chương 280

Boku no Hero Academia Chương 279

Boku no Hero Academia Chương 278

Boku no Hero Academia Chương 277

Boku no Hero Academia Chương 276

Boku no Hero Academia Chương 275

Boku no Hero Academia Chương 274

Boku no Hero Academia Chương 273

Boku no Hero Academia Chương 272

Boku no Hero Academia Chương 271

Boku no Hero Academia Chương 270

Boku no Hero Academia Chương 269

Boku no Hero Academia Chương 268

Boku no Hero Academia Chương 267

Boku no Hero Academia Chương 266

Boku no Hero Academia Chương 265

Boku no Hero Academia Chương 264

Boku no Hero Academia Chương 263

Boku no Hero Academia Chương 262

Boku no Hero Academia Chương 261

Boku no Hero Academia Chương 260

Boku no Hero Academia Chương 259

Boku no Hero Academia Chương 258

Boku no Hero Academia Chương 257

Boku no Hero Academia Chương 256

Boku no Hero Academia Chương 255

Boku no Hero Academia Chương 254

Boku no Hero Academia Chương 253

Boku no Hero Academia Chương 252

Boku no Hero Academia Chương 251

Boku no Hero Academia Chương 250

Boku no Hero Academia Chương 249

Boku no Hero Academia Chương 248

Boku no Hero Academia Chương 247

Boku no Hero Academia Chương 246

Boku no Hero Academia Chương 245

Boku no Hero Academia Chương 244

Boku no Hero Academia Chương 243

Boku no Hero Academia Chương 242

Boku no Hero Academia Chương 241

Boku no Hero Academia Chương 240

Boku no Hero Academia Chương 239

Boku no Hero Academia Chương 238

Boku no Hero Academia Chương 237

Boku no Hero Academia Chương 236

Boku no Hero Academia Chương 235

Boku no Hero Academia Chương 234

Boku no Hero Academia Chương 233

Boku no Hero Academia Chương 232

Boku no Hero Academia Chương 231

Boku no Hero Academia Chương 230

Boku no Hero Academia Chương 229

Boku no Hero Academia Chương 228

Boku no Hero Academia Chương 227

Boku no Hero Academia Chương 226

Boku no Hero Academia Chương 225

Boku no Hero Academia Chương 224

Boku no Hero Academia Chương 223

Boku no Hero Academia Chương 222

Boku no Hero Academia Chương 221

Boku no Hero Academia Chương 220

Boku no Hero Academia Chương 219

Boku no Hero Academia Chương 218

Boku no Hero Academia Chương 217

Boku no Hero Academia Chương 216

Boku no Hero Academia Chương 215

Boku no Hero Academia Chương 214

Boku no Hero Academia Chương 213

Boku no Hero Academia Chương 212

Boku no Hero Academia Chương 211

Boku no Hero Academia Chương 210

Boku no Hero Academia Chương 209

Boku no Hero Academia Chương 208

Boku no Hero Academia Chương 207

Boku no Hero Academia Chương 206

Boku no Hero Academia Chương 205

Boku no Hero Academia Chương 204

Boku no Hero Academia Chương 203

Boku no Hero Academia Chương 202

Boku no Hero Academia Chương 201

Boku no Hero Academia Chương 200

Boku no Hero Academia Chương 199

Boku no Hero Academia Chương 198

Boku no Hero Academia Chương 197

Boku no Hero Academia Chương 196

Boku no Hero Academia Chương 195

Boku no Hero Academia Chương 194

Boku no Hero Academia Chương 193

Boku no Hero Academia Chương 192

Boku no Hero Academia Chương 191

Boku no Hero Academia Chương 190

Boku no Hero Academia Chương 189

Boku no Hero Academia Chương 188

Boku no Hero Academia Chương 187

Boku no Hero Academia Chương 186

Boku no Hero Academia Chương 185

Boku no Hero Academia Chương 184

Boku no Hero Academia Chương 183

Boku no Hero Academia Chương 182

Boku no Hero Academia Chương 181

Boku no Hero Academia Chương 180

Boku no Hero Academia Chương 179

Boku no Hero Academia Chương 178

Boku no Hero Academia Chương 177

Boku no Hero Academia Chương 176

Boku no Hero Academia Chương 175

Boku no Hero Academia Chương 174

Boku no Hero Academia Chương 173

Boku no Hero Academia Chương 172

Boku no Hero Academia Chương 171

Boku no Hero Academia Chương 170

Boku no Hero Academia Chương 169

Boku no Hero Academia Chương 168

Boku no Hero Academia Chương 167

Boku no Hero Academia Chương 166

Boku no Hero Academia Chương 165

Boku no Hero Academia Chương 164

Boku no Hero Academia Chương 163

Boku no Hero Academia Chương 162

Boku no Hero Academia Chương 161

Boku no Hero Academia Chương 160

Boku no Hero Academia Chương 159

Boku no Hero Academia Chương 158

Boku no Hero Academia Chương 157

Boku no Hero Academia Chương 156

Boku no Hero Academia Chương 155

Boku no Hero Academia Chương 154

Boku no Hero Academia Chương 153

Boku no Hero Academia Chương 152

Boku no Hero Academia Chương 151

Boku no Hero Academia Chương 150

Boku no Hero Academia Chương 149

Boku no Hero Academia Chương 148

Boku no Hero Academia Chương 147

Boku no Hero Academia Chương 146

Boku no Hero Academia Chương 145

Boku no Hero Academia Chương 144

Boku no Hero Academia Chương 143

Boku no Hero Academia Chương 142

Boku no Hero Academia Chương 141

Boku no Hero Academia Chương 140

Boku no Hero Academia Chương 139

Boku no Hero Academia Chương 138

Boku no Hero Academia Chương 137

Boku no Hero Academia Chương 136

Boku no Hero Academia Chương 135

Boku no Hero Academia Chương 134

Boku no Hero Academia Chương 133

Boku no Hero Academia Chương 132

Boku no Hero Academia Chương 131

Boku no Hero Academia Chương 130

Boku no Hero Academia Chương 129

Boku no Hero Academia Chương 128

Boku no Hero Academia Chương 127

Boku no Hero Academia Chương 126

Boku no Hero Academia Chương 125

Boku no Hero Academia Chương 124

Boku no Hero Academia Chương 123

Boku no Hero Academia Chương 122

Boku no Hero Academia Chương 121

Boku no Hero Academia Chương 120

Boku no Hero Academia Chương 119

Boku no Hero Academia Chương 118

Boku no Hero Academia Chương 117

Boku no Hero Academia Chương 116

Boku no Hero Academia Chương 115

Boku no Hero Academia Chương 114

Boku no Hero Academia Chương 113

Boku no Hero Academia Chương 112

Boku no Hero Academia Chương 111

Boku no Hero Academia Chương 110

Boku no Hero Academia Chương 109

Boku no Hero Academia Chương 108

Boku no Hero Academia Chương 107

Boku no Hero Academia Chương 106

Boku no Hero Academia Chương 105

Boku no Hero Academia Chương 104

Boku no Hero Academia Chương 103

Boku no Hero Academia Chương 102

Boku no Hero Academia Chương 101

Boku no Hero Academia Chương 100

Boku no Hero Academia Chương 99

Boku no Hero Academia Chương 98

Boku no Hero Academia Chương 97

Boku no Hero Academia Chương 96

Boku no Hero Academia Chương 95

Boku no Hero Academia Chương 94

Boku no Hero Academia Chương 93

Boku no Hero Academia Chương 92

Boku no Hero Academia Chương 91

Boku no Hero Academia Chương 90

Boku no Hero Academia Chương 89

Boku no Hero Academia Chương 88

Boku no Hero Academia Chương 87

Boku no Hero Academia Chương 86

Boku no Hero Academia Chương 85

Boku no Hero Academia Chương 84.5

Boku no Hero Academia Chương 84

Boku no Hero Academia Chương 83

Boku no Hero Academia Chương 82

Boku no Hero Academia Chương 81

Boku no Hero Academia Chương 80

Boku no Hero Academia Chương 79

Boku no Hero Academia Chương 78

Boku no Hero Academia Chương 77

Boku no Hero Academia Chương 76

Boku no Hero Academia Chương 75

Boku no Hero Academia Chương 74

Boku no Hero Academia Chương 73

Boku no Hero Academia Chương 72

Boku no Hero Academia Chương 71

Boku no Hero Academia Chương 70

Boku no Hero Academia Chương 69

Boku no Hero Academia Chương 68

Boku no Hero Academia Chương 67

Boku no Hero Academia Chương 66

Boku no Hero Academia Chương 65

Boku no Hero Academia Chương 64

Boku no Hero Academia Chương 63

Boku no Hero Academia Chương 62

Boku no Hero Academia Chương 61

Boku no Hero Academia Chương 60

Boku no Hero Academia Chương 59

Boku no Hero Academia Chương 58

Boku no Hero Academia Chương 57

Boku no Hero Academia Chương 56

Boku no Hero Academia Chương 55

Boku no Hero Academia Chương 54

Boku no Hero Academia Chương 53

Boku no Hero Academia Chương 52

Boku no Hero Academia Chương 51

Boku no Hero Academia Chương 50

Boku no Hero Academia Chương 49

Boku no Hero Academia Chương 48

Boku no Hero Academia Chương 47

Boku no Hero Academia Chương 46

Boku no Hero Academia Chương 45

Boku no Hero Academia Chương 44

Boku no Hero Academia Chương 43

Boku no Hero Academia Chương 42

Boku no Hero Academia Chương 41

Boku no Hero Academia Chương 40

Boku no Hero Academia Chương 39

Boku no Hero Academia Chương 38

Boku no Hero Academia Chương 37

Boku no Hero Academia Chương 36

Boku no Hero Academia Chương 35

Boku no Hero Academia Chương 34

Boku no Hero Academia Chương 33

Boku no Hero Academia Chương 32

Boku no Hero Academia Chương 31

Boku no Hero Academia Chương 30

Boku no Hero Academia Chương 29

Boku no Hero Academia Chương 28

Boku no Hero Academia Chương 27

Boku no Hero Academia Chương 26

Boku no Hero Academia Chương 25

Boku no Hero Academia Chương 24

Boku no Hero Academia Chương 23

Boku no Hero Academia Chương 22

Boku no Hero Academia Chương 21

Boku no Hero Academia Chương 20

Boku no Hero Academia Chương 19

Boku no Hero Academia Chương 18

Boku no Hero Academia Chương 17

Boku no Hero Academia Chương 16

Boku no Hero Academia Chương 15

Boku no Hero Academia Chương 14

Boku no Hero Academia Chương 13

Boku no Hero Academia Chương 12

Boku no Hero Academia Chương 11

Boku no Hero Academia Chương 10

Boku no Hero Academia Chương 9

Boku no Hero Academia Chương 8

Boku no Hero Academia Chương 7

Boku no Hero Academia Chương 6

Boku no Hero Academia Chương 5

Boku no Hero Academia Chương 4

Boku no Hero Academia Chương 3

Boku no Hero Academia Chương 2

Boku no Hero Academia Chương 1

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Conan [>Update 03/04<] Chapter 1123-1125
  • truyện tranh One Piece [>Update 15/02<] chapter 1107
  • truyện tranh Black Clover  [>Update 09/01<] chapter 369
  • truyện tranh Bungou Stray Dogs
  • truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong [>Update 10/09<] Chapter 3536-3545
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình